Page 1

NIEUWS

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD: VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR 2DE JAARGANG - NR. 1 - MAART 2012

2

3

4

Buitenpaviljoen in het nieuwe Zwin Natuurcentrum

Horizon 8300 Knokke-Heist@Work

Gloednieuw watersportcentrum VVW Heist

WOORD VOORAF

Vanaf 1 mei wijziging betalend parkeren in de oranje zones

V

anaf 1 mei 2012 verandert het parkeerbeleid in Knokke-Heist. Dan zult u in de oranje zone alle dagen moeten betalen van 11 tot 19 uur. Tot voor kort was dat enkel nodig in het weekend, op feestdagen en tijdens de schoolvakanties. Het tarief blijft ongewijzigd en bedraagt 1,50 EUR/uur voor de eerste 5 uur, of anders 15 EUR voor een dagticket. Op deze manier moet het mogelijk zijn om op weekdagen gemakkelijk vrije parkeerplaatsen te vinden in de buurt van winkels en horecazaken in de rode zone, waar de maximumparkeerduur beperkt is tot één uur. Aangezien er nu op weekdagen (buiten de schoolvakanties) in de oranje zone geen retributie verschuldigd is, blijven de meeste voertuigen daar onbeperkt staan. Door de duur van het parkeren te beperken in de oranje zone zal er gezorgd worden voor een vlotte rotatie van voertuigen. Als inwoner of tweedeverblijver kunt u, onder welbepaalde voorwaarden, parkeervignetten kopen. Voor een houder van een maxivignet (30 EUR) zal er niets veranderen: dus in de oranje zones enkel in weekends en vakanties en op feestdagen 1 EUR/dag betalen. Houders van een minivignet (10 EUR) moeten wel rekening houden met de wijziging. Ook de werkabonnementen blijven geldig. Per maand kunt u voor 15 EUR een werkabonnement aanschaffen en vanaf 1 mei kunt u voor 100 EUR nu ook een werkabonnement voor 1 jaar kopen. Tijdens weekends, feestdagen en tijdens de schoolvakanties dient u met een werkabonnement 1 EUR te betalen in de oranje zones. Graaf Leopold Lippens Burgemeester van Knokke-Heist

DOSSIER DUINENWATER

Surfers Paradise ontwikkelt in Duinenwater waterrecreatiecentrum met jeugdherberg WATERSKI-KABELBAAN In Knokke-Heist onderhandelt het Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling (AGSO met Frank Van Leenhove, voorzitter van Surfers Paradise, over een concessieovereenkomst voor de uitbating van het waterrecreatiecentrum in de nieuwe verkaveling Duinenwater. De onderhandelingen zitten in een eindfase en evolueren positief. Er hadden zich vier kandidaten gemeld, maar de plannen van Surfers Paradise haalden de bovenhand. Het meer in Duinenwater omvat 11 ha, dit is driemaal zo groot als het Zegemeer. Het nieuwe recreatiecentrum krijgt onder meer de eerste waterski-kabelbaan in Vlaanderen. Wakeboarders en waterskiërs kunnen zich straks laten voorttrekken aan een 711 m lange kabel door de zuidwestelijke helft van het meer. Dat deel van de waterplas is beschut door bomen, zodat er steeds volledig vlak water gegarandeerd kan worden. De kabelbaan kan die watersporters voorttrekken tegen een snelheid tussen 30 en 58 km per uur. Het gebruik van een skikabel belast het milieu totaal niet, dit in tegenstelling tot het inzetten van een motorboot, die pollutie veroorzaakt, alsook golven en lawaai. De rest van het meer zal gebruikt worden voor zachte waterrecreatie zoals windsurfen, kleinzeilerij, kajakken, roeibootjes en pedalo’s. Er komt ook een modern clubhouse.

JEUGDHERBERG De opening van het centrum is gepland voor juni van dit jaar. In september begint dan de bouw van het eigenlijke clubhuis. Daarnaast wordt met de realisatie van een jeugdherberg op het terrein ook tegemoet gekomen aan een jarenlange verzuchting van bezoekers aan Knokke-Heist. Er komen in totaal 80 bedden in 10 kamers. Het nieuwe centrum krijgt de naam ‘Lakeside Paradise’ en het ligt ruwweg tussen het nieuwe zwembad en die toekomstige tweede golf. Met het nieuwe watersportrecreatiecentrum is een investering van 2 miljoen EUR gemoeid. Het geld komt er bij middel van banken en door uitgifte van ‘Sportobligaties’. Wie een Sportobligatie van 1000 EUR koopt, is stichtend lid en krijgt 50 sportcheques ter waarde van 20 EUR, die besteed kunnen worden in het centrum of als relatiegeschenk kunnen worden weggegeven. Na dertig jaar wordt de infrastructuur van de concessie eigendom van de gemeente Knokke-Heist.

Inspraakronde ZEG 2012

I

n maart worden de concrete plannen van het gemeentebestuur voor 2012 in alle deelgemeenten opnieuw toegelicht tijdens de jaarlijkse informatie- en inspraakronde, dit alles onder het krachtige motto: ‘ZEG!’. Tijdens deze sessies doet een medewerker van de dienst Communicatie uit de doeken welke belangrijke projecten er dit jaar op stapel staan. Aansluitend krijgen alle aanwezigen de kans om vragen te stellen aan de burgemeester, en de problemen in de gemeente aan te kaarten. Alle voorstellen worden nauwgezet genoteerd en achteraf bezorgd aan de bevoegde gemeentelijke diensten. De inspraak- en informatieronde is voor alle inwoners en tweedeverblijvers een unieke kans om actief mee te werken aan het gemeentelijk beleid. Persoonlijke zaken en kleine klachten in verband met de leefomgeving kunnen schriftelijk en in alle discretie aan het gemeentebestuur bezorgd worden. • • • •

di 13 maart 2012 - CC Scharpoord do 15 maart 2012 – Ravelingen Heist ma 19 maart – Café in ’t Dorp bij Jimmy in Westkapelle wo 21 maart – ’t Zaaltje in Ramskapelle

De presentaties beginnen telkens om 19.30 uur stipt!

1


M MILIEU & NATUUR

MILIEU EN NATUUR

Volg een gratis compostcursus en bespaar vele euro’s Thuis uw organisch afval verwerken tot bruikbare compost is helemaal niet moeilijk en u bespaart ook nog flink wat euro’s op uw afvalrekening. Het gemeentebestuur organiseert daarom (in samenwerking met VLACO, de Vlaamse Compost Organisatie) gratis lessen ‘composteren in de kringlooptuin’. Als u enkele basisregels in acht neemt, is thuiscomposteren eenvoudiger dan u denkt.

GRATIS BASISCURSUS

Wilt u beginnen met thuiscomposteren? Wilt u weten welk systeem het best bij uw tuin past? U composteert al, maar u hebt toch nog enkele vraagjes hierover? Dan is de gratis basiscursus die bestaat uit 3 lessen, echt iets voor u. U leert onder andere hoe u een compostvat of compostbak moet opzetten en onderhouden, wat u wel en wat u niet mag composteren, … Ook het kringlooptuinieren krijgt de nodige aandacht. U ontdekt de vele toepassingen van het zwarte goud en u verneemt tijdens een bezoek aan een kringlooptuin hoe u in uw eigen tuin, met kleine ingrepen, minder groenafval kan produceren.

LEER IN 3 AVONDEN DE KNEPEN VAN HET COMPOSTEREN

Deze cursus vindt plaats op 24 mei, 31 mei en 7 juni in de Compostdemoruimte, Noordhinder te Heist.

MILIEU EN NATUUR

Elektrische voertuigen voor gemeentediensten

Op 24 mei krijgt u een theoriesessie van 19 tot 22 uur. Hier worden de vuistregels van het composteren meegegeven. Wat is

wel of niet composteerbaar? Wat gebeurt er tijdens het composteringsproces? Welke organismen zijn actief? Welk systeem is het meest geschikt voor uw tuin? Op 31 mei is de sessie van19 tot 21 uur. Deze sessie omvat een bezoek aan Feniks in Avelgem. Daar krijgt u uitleg over de mogelijke toepassingen van compost en verneemt u meer over andere vormen van afvalvoorkoming in uw tuin. Op 7 juni gaat u zelf aan de slag van 19 tot 22 uur. Tijdens deze praktijksessie krijgt u de fijne kneepjes van het thuiscomposteren onder de knie. Hoe zit een compostbak in elkaar? Hoe belucht u de inhoud van een compostvat? Hoe kunt u zelf de kwaliteit van uw compost bepalen?

Deelname aan de cursus is gratis. Vooraf inschrijven bij de Milieudienst: 050 630 198 of siska.willems@knokke-heist.be. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.

MILIEU EN NATUUR

Buitenpaviljoen in het nieuwe Zwin Natuurcentrum in plaats van vogelvlieghal Na inspraak van het middenveld heeft de deputatie in de plannen van het nieuwe Zwin Natuurcentrum de overdekte vogelvlieghal geschrapt. Hierin zouden oorspronkelijk Zwingerelateerde vogelsoorten gehouden worden. In plaats daarvan voorziet de ontwerper, naast goed ingerichte observatie- en kijkplaatsen, een soort buitenpaviljoen in het Zwincentrum. Dit was geen gemakkelijke beslissing: een vogelzoo blijft een belangrijke attractiefactor voor jonge kinderen en gezinnen. De deputatie is echter van oordeel dat het houden van vogels in gevangenschap nog moeilijk te rijmen valt met de natuureducatieve boodschap omtrent vogeltrek en het behoud van de waardevolle biotopen op de trekroutes.

NIEUWE OPTISCHE TECHNOLOGIEËN

Elektrische Voertuigen in Actie (EVA) is een initiatief van publieke en private partners om elektrisch rijden te stimuleren. Het is de bedoeling in de komende jaren van Vlaanderen één grote ‘proeftuin’ te maken voor elektrische voertuigen. De gemeente Knokke-Heist heeft 40 000 EUR voorzien op de financiële nota van dit jaar voor het leasen van een wagen voor de GAS-medewerkers die de nieuwe gemeentelijke administratieve sancties zullen toepassen. Verder ook een elektrische bromfiets voor de Milieudienst. Indien dit zou meevallen, worden in 2013 nog vier voertuigen vervangen door elektrische.

2

Het buitenpaviljoen zou een open belevingsplaats worden waar kijkers met nieuwe optische technologie ‘het afwezige aanwezig maken’. Enkele voorbeelden hiervan zijn: ooievaarsnesten die op het tijdstip van bezoek leeg zijn, krijgen via de kijker een virtuele ooievaar op bezoek. Of een zicht in de winter wordt een tafereel in de lente. Daarnaast zullen ook vanuit het kijkcentrum, dat in de Zwindijk wordt opgericht als observatiecentrum, vogels met kijkers en geluidsdetectoren van op afstand waargenomen en gehoord kunnen worden.

LUCHTHAVEN VOOR VOGELS

De komst van het nieuwe onthaalgebouw, dat met multimediale technieken focust op het thema ‘Zwin als luchthaven voor vogels’, stond al langer vast. Naast een grote interactieve tentoonstelling, een cafetaria, seminarievoorzieningen met een restaurant wordt het ook een belangrijk toeristisch onthaalcentrum van de Zwinstreek. Bij de ingang wordt het toegangsticket als een ‘vogelring’ aangeboden. Deze ring identificeert de bezoeker met één bepaalde vogelsoort en geeft de bezoeker – via telecommunicatie – tijdens het bezoek van de tentoonstelling en het Zwinpark toegang tot een reeks virtuele ervaringen met betrekking tot deze vogelsoort. Gaandeweg leert de bezoeker aldus zijn eigen ‘soortgenoot’ fysiek kennen: hoe hij vliegt, eet, broedt, reist. Met armbewegingen maakt de ‘geringde’ bezoeker, via sensortechno-

logie, de vleugelslag van de vogel zichtbaar, met handbewegingen de eetwijze van de vogel, enz. De belevingswaarde en attractiviteit van de tentoonstelling wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd.

7 HECTARE ‘NIEUWE’ NATUUR IN HET ZWINPARK

Verder werd ook geopteerd voor een verrijkte natuur van circa 7 hectare in het gedeelte van het Zwin dat eigendom is van de provincie West-Vlaanderen (Provinciaal Natuurpark Zwin of Zwinpark). Dit zal niet langer een parkachtige aanblik hebben. Via natuurontwikkeling die vogels op natuurlijke wijze moet lokken, wil men de natuurlijke vogelrijkdom dichter bij de bezoeker brengen.

AMBITIE OM IN 2015 HET NIEUWE ZWIN NATUURCENTRUM TE OPENEN

In 2012 wordt de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend op basis van een uitgewerkt voorontwerp en worden de uitvoeringsstudies aangevat. Nadien zal het bureau Coussée & Goris architecten’ uit Gent, instaan voor de opmaak van het uitvoeringsontwerp met aanbestedingsbestekken en coördinatie van de uitvoering op terrein. Het is de ambitie van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos om in 2015 het nieuwe Zwin Natuurcentrum te openen.

Meer informatie? kabinet gedeputeerde voor leefmilieu, natuur en landschappen, bert.segier@west-vlaanderen.be of 0474 53 21 82


S

STADSONTWIKKELING

STADSONTWIKKELING Horizon 8300 Knokke-Heist@Work is het logische vervolg op Horizon 8300. In 2009 had Horizon 8300 de verdienste om velen van ons mee te laten dromen en denken over de toekomst van Knokke-Heist. De meeste projecten bevonden zich toen in een conceptfase en hadden nog veel studiewerk en overleg met talrijke actoren nodig. Meer dan 2 jaar na datum is het gemeentebestuur een stap verder en is de tijd rijp voor een nieuwe tentoonstelling. Op 8 verschillende plaatsen in Knokke-Heist kunt u, van maandag 30 april tot en met zondag 3 juni, na de droom de concrete realisaties ontdekken.

NA DE DROOM, DE CONCRETE REALISATIE

De idee was om na de tentoonstelling in 2009 tweejaarlijks terug te koppelen naar de bewoners en bezoekers in Knokke-Heist. Horizon 8300 Knokke-Heist@work staat bijgevolg in het teken van de daad, van de effectieve realisaties op het terrein. Grote stedelijke dromen winnen enkel aan slagkracht als we ze effectief realiseren, als ze een onderdeel van de gemeente kunnen vormen en gedragen worden door haar bewoners en bezoekers. Het spreekt voor zich dat de Knokke-Heist deze projecten niet alleen kan realiseren, maar hiervoor samenwerkt met talrijke private, semi-private en publieke actoren. Belangrijk is wel dat de gemeente steeds als regisseur optreedt.

Glijbanencomplex zwembad Duinenwater

KNOKKE-HEIST ALS TENTOONSTELLINGSRUIMTE

Deze keer beperkt de tentoonstelling zich niet tot de tentoonstellingsruimtes in het Cultuurcentrum Scharpoord. De gemeente zelf doet dienst als tentoonstellingsruimte. Hier krijgt u zicht op de concrete realisaties. Het gaat niet enkel om bouwwerken: ook kunstwerken en landschapsingrepen komen aan bod. De realisatie van het nieuwe zwembad Duinenwater aan de Put van De Cloedt is wellicht de meest ingrijpende verwezenlijking. Om aan te tonen dat er op het terrein volop nieuwe bouwwerken en landschappen ontstaan, nemen we u mee in een container. Want zeg nu zelf, welk middel is er beter dan een eenvoudige container om de vorderingen op het terrein te tonen? Op acht sites in de gemeente krijgt u er toelichting over de nieuwe bouwwerken en landschappen die ontstaan.

8 VERSCHILLENDE SITES SITE 1 - SCHARPOORD

Wellnessbaden

De tocht start in de tuin van het Cultuurcentrum Scharpoord. Als onderdeel van de stedelijke culturele as Casino – Réserve – Scharpoord vormt deze locatie de uitgelezen plek. In opeengestapelde containers maakt u aan de hand van luchtbeelden en 3Dsimulaties een eerste keer kennis met de verschillende locaties. Er wordt een toelichting van de fietsroute gegeven en verschillende maquettes worden tentoongesteld.

SITE 2 - PUT VAN DE CLOEDT

Het meer van Duinenwater, een waterplas van circa 11 ha groot, is wellicht de meest imponerende plek op de route. Vooral omdat op de oevers van deze waterplas het nieuwe zwembadcomplex en een jeugdcentrum volop vorm krijgen. De opening is deze zomer voorzien. De verdere ontwikkeling van deze zone voor ‘all-weather infrastructuur’ met uitgaanspunten en waterrecreatie aansluitend op de tweede golfinfrastructuur en stadsrandbos staat uitgebreid in de kijker. Ook de steeds concretere plannen van de vzw Gezondheidszorg Oostkust voor de nieuwe ziekenhuiscampus worden uit de doeken gedaan. De werkzaamheden aan de nieuwe ziekenhuiscampus zijn voorzien voor deze zomer.

Recreatieve baden

SITE 3 – 3DE FASE VAN ’T WALLETJE

Ter hoogte van het nieuwe waterbufferbekken aan de derde fase van het lokale bedrijventerrein van ’t Walletje krijgt u uitleg over de realisatie van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw met kantoorgebouwen. In de container zal verder duiding gegeven worden bij het gerealiseerde kunstwerk de ‘Western’ van Dirk Soete. Op deze derde site informeren we u ook over de ‘missing link’ A11. Uitgewerkte plannen schetsen een concrete stand van zaken van de A11, de autosnelweg die de N49 met de achterhaven van Zeebrugge zal verbinden. Vanuit deze site kunt u van op wandelafstand de realisatie van de uitbreiding van het rustoord van Westkapelle bezoeken.

SITE 4 - SPEELNATUUR RAMSKAPELLE

Een vierde container staat aan het project ‘Speelnatuur en dorpsboomgaard’ in Ramskapelle. Naast een toelichting over dit project maken we van de gelegenheid gebruik om de vier uitbreidingsprojecten van Ramskapelle te verduidelijken aan de hand van de goedgekeurde verkavelingsplannen en geveltekeningen.

Het volledige complex

3


Lakeside paradise

Nieuw ziekenhuis

Speelnatuur Ramskapelle

SITE 5 - HEULEBRUG

SITE 7 - OOSTHOEK

SITE 6 - ZEEDIJK HEIST

SITE 8 - ZWIN

Momenteel is de realisatie afgewerkt van de centrale as van het woonproject Heulebrug, die de Heistlaan met de Breed Veertien verbindt. Ter hoogte van het centrale plein aan de toren van Heulebrug wordt de verdere realisatie van de tweede en derde fase van het project Heulebrug verduidelijkt. Naast deze wervende projecten wordt uitgebreid stilgestaan bij de gerealiseerde sociale woningen in het project Heulebrug en bij de concrete realisatie van Het Dak voor seniorenhuisvesting.

De stranden van Heist zijn in volle transformatie, vooral door de sterk aangroeiende zandbak naast de strekdam van de haven van Zeebrugge. Als gevolg daarvan zal de bloeiende zeilclub van de VVW Heist eind maart 2012 verhuizen naar de oostzijde van het Dir.-gen. Willemspark. Op de bestaande locatie van de VVW wordt op korte termijn een nieuw sportstrand ontwikkeld. Toekomstgerichte oplossingen om van het knelpunt van de verzanding een kans te maken, worden in de container op de zeedijk verder toegelicht, dit in samenwerking met de dienst Duurzaam Kustbeheer. Ook de herinrichting van het Dir.gen. Willemspark door MDK (Maritieme Dienstverlening en Kust) in het voorjaar van 2012 wordt geduid. Daarbij wordt een stand van zaken gegeven over de drie projectzones van Heist, zijnde de Elizabetlaan/Heldenplein, het Maes en Boereboomplein en de stationsomgeving van Heist.

Op het einde van de Zoutelaan, in de charmante Oosthoek op de gronden van de voormalige Gustave Siska, krijgen de contouren van een nieuw wellnesshotel vorm. Een ideale locatie om enerzijds dieper in te gaan op de verdere ontwikkeling van de Oosthoek en anderzijds om de nieuwe scholencampus toe te lichten. Ook nieuwe artistieke ingrepen in het openbaar domein komen aan bod, zoals de ‘bolhoed’ op het Albertplein en de herinrichting van het plein ter hoogte van De Wielingen.

De herinrichting van de Zwinduinen en -polders door ANB (Agentschap Natuur en Bos) is ondertussen welbekend. Op de laatste site in het vogelpark Zwin wordt dieper ingegaan op de plannen van het nieuwe Zwin Natuurcentrum dat de provincie WestVlaanderen in het najaar van 2012 wenst te realiseren. Ook het uitgetekende inrichtingsplan van de Zwinuitbreiding met 120 ha wordt aan de bezoeker kenbaar gemaakt. Mei 2012 wordt een boeiende maand om kennis te maken met schitterende realisaties. Iets meer dan twee jaar na de opening van Horizon 8300 blijkt dat Knokke-Heist de daad bij het woord heeft gevoegd en verder bouwt aan de toekomst, in het zog van wat mensen zoals Joseph Stübben op vraag van private actoren in het begin van vorige eeuw hebben uitgetekend. Meer info & reservaties: Cultuurcentrum Scharpoord - Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist - T 050 630 430

De ‘Missing link’ A11

Albertplein

4

Wellnesshotel op de hoek Zoutelaan-Bronlaan


S

SPORT

SPORT

Gloednieuw watersportcentrum VVW Heist opent op 19 mei Momenteel wordt er op het strand voor de Anemonenlaan volop gewerkt aan de bouw van een gloednieuw watersportcentrum van VVW Heist. Door de oprukkende verzanding en na de aanpassing van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk (PRUP), moest de club 7 jaar geleden noodgedwongen verhuizen. Het nieuwe ‘beachhouse’ bestaat uit 2 delen, een duinloods en een Californisch strandhuis. De officiële opening is gepland op 19 mei, tijdens en na de Watersportdag.

Op 15 meter van de loods zal het opvallende halfmassiefhouten chaletgedeelte ongetwijfeld meteen in het oog springen. Binnenin is alles afgewerkt met grenenhout; voor de buitenafwerking is gekozen voor cederhout. In het deel met het vlakke dak en een rij ronde ramen zijn kleedkamers, sanitair, EHBO, pakkenstock en secretariaat voorzien. In het houten pareltje met piramidedak en een extra in het oog springende piramidetop, bevinden zich de bar, het onthaal, lesruimtes en een uitkijkplatform. Als ‘finishing touch’ is gekozen voor een cederleien dakbedekking van de piramides. De brede schuiframen aan zowel de zuid- als zeekant en de bijhorende terrassen zorgen er voor dat u ook hier uitgebreid kunt genieten van de unieke locatie.

UNIEKE NIEUWE LOCATIE

Het nieuwe watersportcentrum rijst uit het zand aan de oostkant van de duintjes aan de Anemonenlaan. Niet enkel de ligging in de duintjes, schuin over het parkbosje van Heist, creëert een uniek karakter. De vrije watersportzone langs de volledige breedte van de duintjes zorgt voor een variatie aan golfpatronen. Hierdoor kunnen kite-, winden golfsurfers elk op hun eigen niveau hun favoriete watersport beoefenen.

OPENING OP 19 MEI

Half november plofte de eerste spadesteek in het zand. De ruwbouw van de loods werd half januari gegoten en iets later ook de funderingsplaat van het paviljoen. In februari stond het chalet er helemaal in zijn mooie naaktheid. Momenteel is het helemaal aangekleed van wand tot dak en zijn de noodzakelijke nutsvoorziening klaar, zodat er gestart kon worden met de binnenafwerking. Vanaf 31 maart zouden de eerste activiteiten in het nieuwe paviljoen kunnen plaatsvinden. De officiële opening met tal van verrassende nevenactiviteiten is gepland tijdens en na de Watersportdag op 19 mei.

DUINLOODS EN CALIFORNISCH STRANDHUIS

De nieuwe accommodatie bestaat uit twee delen en draagt ecologie en natuurlijke integratie hoog in het vaandel. Enerzijds ligt er langs de duintjes een smalle duinloods voor de berging van sportmateriaal. De loods ligt half ingegraven. Aangezien VVW Heist geen toelating kreeg voor de inplanting langs de zeekant van de duintjes -en om het zicht aan de oostkant zo min mogelijk te verstoren - werd voor deze oplossing gekozen. Door een deel onder het strandniveau te bouwen is de hoogte van de loods beperkt. Het gedeelte boven het strandniveau is extra verstevigd. Op die manier kan het met zand worden bedekt en sluit het mooi aan bij de duinen. Indien de zandopvulling tijdig gebeurt, zal de eindvorm op korte termijn een begroeide duin zijn met aan de oostrand een houten boord en balustrade.

SPORTSTRAND OP DE OUDE LOCATIE

Op de bestaande locatie van de VVW wordt op korte termijn een nieuw sportstrand ontwikkeld. In de loop van de maand mei zou de oude club volledig ontruimd zijn, zodat de Sportdienst die tijdig kan herinrichten als uitvalsbasis voor strandsporten en evenementen. Op die manier wordt het dynamisch strandtoerisme in Knokke-Heist gestimuleerd. VVW Heist heeft intussen meer dan 1000 leden. Ze zijn hiermee de grootse zeesportschool aan de Noordzee en vanuit hun nieuw ‘strandkasteel’ zullen ze met de bekende sfeer en met extra comfort, diensten en medewerkers hun enthousiaste werking voortzetten. Het aanbod sportkampen, trainingen en incentives werd uitgebreid. U vindt het volledige aanbod terug op www.vvwheist.be of u kunt de nieuwe clubbrochure bestellen via info@vvwheist.be. Meer informatie, een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden en een stand van zaken vindt u ook op de website. Meer info: www.vvwheist.be of info@vvheist.be

5


L

LOKALE ECONOMIE

Bouw van een duurzaam bedrijvencentrum en bedrijfsverzamelgebouw in ‘t Walletje gestart!

LOKALE ECONOMIE Aannemer Franki Construct nv uit Kontich heeft in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) de werkzaamheden aangevat voor de bouw van een duurzaam bedrijvencentrum en bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein ’t Walletje in Westkapelle. De werkzaamheden zouden voor de zomer van 2013 afgewerkt moeten zijn. De loodsen zelf zullen een klein half jaar eerder klaar zijn. In september 2013 zal het personeel van het AGSO zijn intrek nemen in de nieuwe kantoren.

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW

Het bedrijfsverzamelgebouw biedt ruimte aan bedrijven met een kleine ruimtevraag of startende bedrijven. In de ondergrondse parkeergarage is plaats voor 45 voertuigen. Hierin zitten ook 24 plaatsen vervat voor het parkeren van bestelwagens. Er zijn 7 bedrijfsunits van 478 m² en 5 kleinere units variërend tussen 190 m², 215 m² of 263 m². De units typeren zich vooral in flexibiliteit. De ruimtes zijn maximaal kolomvrij, maar beschikken ook in de hoogte over 7 meter vrije ruimte. De units kunnen ook van een extra verdiepingsvloer voorzien worden, bv. voor het inrichten van kantoorruimte en/ of toonzaal.

BEDRIJVENCENTRUM

Het bedrijvencentrum geeft onderdak aan kantoorfuncties en vormt door zijn inplanting, hoogte en architecturaal voorkomen een referentiepunt voor het bedrijventerrein. De gelijkvloerse verdieping is voor gemeenschappelijk gebruik bestemd. Er wordt een gemeenschappelijk secretariaat/onthaal voorzien, en vergaderzalen van verschillende afmetingen kunnen gehuurd worden. De eerste verdieping zal in gebruik genomen worden door het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling. De overige verdiepingen zijn flexibel opgevat en kunnen ingericht worden naargelang van de wensen van de kopers of huurders. Duurzaamheid Duurzaamheid wordt als algemeen principe op het bedrijventerrein gehanteerd. Beide bedrijfsgebouwen stellen het goede voorbeeld. De energievraag wordt zoveel mogelijk beperkt door: • een doorgedreven isolatie, wat resulteert in een K30 voor het bedrijvencentrum en K35 voor het bedrijfsverzamelgebouw • een compact gebouw • aandacht voor de beglazing: daglichttoetreding zorgt voor een besparing op de verlichting, zonnewering verhindert oververhitting in de zomer

• nachtkoeling tijdens de zomer: het gebouw wordt gedurende de nacht gekoeld door het automatisch openen van ramen • regenwaterrecuperatie. Gebruik van hernieuwbare energie • Het platte dak zal maximaal benut worden om er fotovoltaïsche zonnepanelen op te plaatsen. Efficiënt gebruik van eindige energie: • installatie van een condenserende aardgasketel • warmteterugwinning op de ventilatie.

KANDIDAATSTELLING BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW

Na de eerste oproep tot kandidatuurstelling in 2011, zijn nog verschillende units te koop. Daarom wordt nu een tweede oproep gelanceerd. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu opnieuw kandidaat stellen voor het kopen van een loods in het bedrijfsverzamelgebouw, dat gecompartimenteerd is in 11 grote loodsen, waarvan er nu nog 4 beschikbaar zijn, elk met een oppervlakte van 478 m². Elk van deze loodsen is 6 meter hoog, functioneert autonoom, is voorzien van sectionaalpoorten van 4 meter hoog, beschikt over de nodige nutsvoorzieningen en heeft binnenin een mezzanine Adres Kandidaat-kopers voor het bedrijfsverzamelgebouw kunnen zich aanmelden bij AGSO Knokke-Heist per brief of e-mail. Ze ontvangen vervolgens een vestigingsaanvraag die, volledig ingevuld, terugbezorgd moet worden vóór 17 maart. De ingekomen kandidaturen zullen vervolgens op grond van vastgelegde criteria geëvalueerd worden en de kandidaten worden in volgorde van hun rang aangesproken. Contactgegevens: AGSO Knokke-Heist, Knokkestraat 22, 8300 Knokke-Heist, asgo@knokke-heist.be

WEGWERKZAAMHEDEN

Meerlaan

Bij de heraanleg van de Meerlaan tussen Lispannenlaan en Elizabetlaan zijn de riolen vernieuwd. De bovenlaag is aangelegd tussen de ingang van Scharpoord en de Waterloostraat. Momenteel geldt hier plaatselijk verkeer. Nu rest alleen nog de toplaag tot aan de Elizabetlaan, een werk van enkele dagen, dat gunstige weersomstandigheden vergt, maar zeker geklaard moet zijn voor de paasvakantie. Met de stoepen in dat gedeelte is men nog bezig. Normaal zouden die tegen Pasen ook klaar moeten zijn.

WEGWERKZAAMHEDEN

verkeer worden omgeleid via Westkapelle (Kalvekeetdijk). Het werk zal drie weken duren bij gunstige weersomstandigheden. Vanaf 29 mei wordt dan aan het andere uiteinde van de Nieuwstraat een verkeersplateau aangelegd op de Kalvekeetdijk. Dat gaat over 20 werkdagen.

Duinenwater

De straten in Duinenwater krijgen nu hun nutsleidingen, en worden geleidelijk aan geasfalteerd, een werk dat vermoedelijk tot eind dit jaar zal duren. Het werk aan de rioleringen van Duinenwater, te beginnen aan de kant van het station, met drie pompstations, zal duren tot maart 2012. Men is nu ook bezig met de nutsleidingen. Het werk aan de ruwbouw van het zwembad verloopt volgens planning.

Walstraat Pompstation achter het stadhuis Knokke

Het gebouwtje is afgebroken. Het pompstation is nu volledig ondergronds. Boven de afdekplaat zal de beplanting worden heraangelegd. Deze werkzaamheden hebben wat vertraging opgelopen.

6

De Walstraat krijgt nieuwe trottoirs. Het werk start begin mei en is gepland voor 50 werkdagen.

Nieuwstraat

Sinds 27 februari wordt een aansluiting op Duinenwater gerealiseerd via de Nieuwstraat. Daarvoor zal het weggedeelte tussen de Natiënlaan en de Esdoornstraat tijdelijk ontoegankelijk zijn, behalve voor fietsers. Auto’s en vracht-

Hermans-Lybaertstraat

Hier komt een volledige heraanleg. Begin mei worden de trottoirs opgebroken voor de nutsleidingen. De rijweg gaat pas begin september open om nieuwe riolen te leggen.


S

SOCIAAL

Kinderopvang Surf ook naar www.jeugdknokke-heist.be en klik onderaan op Kinderopvang.

SOCIAAL SOCIAAL

Mama’s voor Kinderen

M

ama’s voor Kinderen is een plaatselijk initiatief waar moeders die het financieel goed hebben, hun kinderspullen kunnen afgeven. Moeders die het wat moeilijker hebben, kunnen hier voor een klein prijsje kledij en speelgoed voor kinderen tot 12 jaar aankopen. De ingang van de winkel bevindt zich aan de kant van de Lippenslaan, op het einde van de parking tussen het Margaretacentrum en de bank, en is elke dinsdag open van 9 tot 11.30 en van 14 tot 16 uur. Meer informatie? Tel. 050 60 66 59.

Naam

Adres en telefoon

Vrije plaatsen maart/april 2012

Dienst onthaalgezinnen aangesloten bij vzw Kinderopvang de Duinhuisjes

Marktstraat 61, tel. 050 51 19 74 Gsm: 0476 206 416

Vrije plaatsen enkel op weekdagen

Vzw Kinderopvang de Duinhuisjes, kinderdagverblijf

Bremlaan 37 (‘t Bremhuisje), tel. 050 63 37 00 Website: www.duinhuisjes.be

Bremhuisje: volzet tot begin 2013

Marktstraat 61 (De Duinhummeltjes), Tel. 050 51 19 74

Duinhummeltjes: volzet tot 2013

Clara Di Luna

Kastanjedreef 1, tel. 050 62 87 78 Website www.claradiluna.be E-mail: clara.di.luna@hotmail.com

volzet

Mijn Schildpadje

Piers de Raveschootlaan 54, Tel. 0475 24 30 80

enkele vrije plaatsen op feestdagen Peuterafdeling: 2 vrije plaatsen vanaf midden april

Baby Lodge

Oosthoekplein 23 Tel. 050 61 16 13

1 vrije plaats op woensdag

Els Rappé

Pannenstraat 288, tel. 050 51 78 95 Website: www.juttekind.be

volzet

‘t Kapoentje

Meerlaan 99 Tel 0499 11 07 00

Dagopvang volzet tot 2013 Nachtopvang: enkele vrije plaatsen

Het Hartendiefje

Heilig Hartlaan 14 Tel. 0477 940 337 E-mail: hartendiefje@partena-partners.be

vrije plaatsen

De opvang kan enkel voor baby’s tot maximum 6 maanden

SOCIAAL

Natyr: eerlijke handel in schoonheid Natyr is het eerste complete assortiment cosmeticaproducten van eerlijke handel in België. Het is voor minstens 50 % fair trade en bevat een heel hoog percentage aan natuurlijke ingrediënten. Deze producten zijn dermatologisch en niet op dieren getest. Vanaf 2012 zijn er twee nieuwe lijnen.

GROENE THEE

De Groenetheelijn ‘nieuwe formule’ is geschikt voor een vette en gemengde huid. De producten hebben een heel frisse geur van groene thee, munt, pompelmoes en appel. Deze vernieuwde lijn bevat nog meer natuurlijke ingrediënten en zit in een nieuwe ecologische verpakking. De producten bevatten geen parabenen, silicone en petroleumderivaten. Zonder kleurstoffen en kunstmatige parfum. Nieuwe BIO-lijn De nieuwe BIO-lijn van Natyr is geschikt voor de droge en gemengde huid en heeft een zacht aangenaam parfum. Deze lijn is gecertificeerd door Natrue, een BIO-label dat strenge criteria hanteert en het volgende garandeert: natuurlijke producten met een groot percentage aan biologische ingrediënten. • Minimaal 70 % van de ingrediënten zijn afkomstig van een biologisch gecontroleerde productie en/of van wilde oogsten. Alcohol en water worden niet in het totaal gerekend. • De productie en de controle worden in een biologisch laboratorium uitgevoerd. Zonder silicone, parabenen, kleurstoffen en kunstmatige parfum, zonder petroleumderivaten. • De gebruikte oliën worden niet gewijzigd van samenstelling. Meer info: Oxfam wereldwinkel - Kerkstraat 47 - T 050 51 04 51 - www.oxfamwereldwinkels.be

P

Naschoolse opvang voor kinderen 1/2 j. – 12 j. enkele vrije plaatsen

Eigenaar gezocht!

PREVENTIE Vorig jaar haalden de gemeentelijke diensten 641 fietsen op die werden achtergelaten op de openbare weg. Ondanks alle moeite die het gemeentebestuur doet om de rechtmatige eigenaar op te sporen, vonden slechts 10 % van de fietsen de weg terug naar hun eigenaar. Voor gegraveerde fietsen bedraagt de teruggave 50 %. Hoewel het gemeentebestuur de eigenaar van een gegraveerde fiets aanschrijft, reageert slechts de helft op deze brief. Niet gegraveerde fietsen worden op de website www.gevondenfietsen.be geplaatst. Naast het laten graveren van uw fiets blijft het belangrijk om altijd aangifte te doen van diefstal en liefst zo gedetailleerd mogelijk. Een gedetailleerde aangifte verhoogt namelijk de kans dat de gemeentelijke preventiedienst uw fiets terugvindt. U kunt hiervoor gebruikmaken van een fietspas en we raden u ook aan een foto te nemen van uw fiets. Onlangs werd de laatste hand gelegd aan een computerprogramma dat het mogelijk maakt verbanden te leggen tussen aangiftes van gestolen fietsen en opgehaalde fietsen. Zo zal het mogelijk zijn dat de politie bij aangifte van diefstal, onmiddellijk zal zien of uw fiets al bij ons ingevoerd werd als gevonden fiets. Wenst u meer informatie? Neem contact op met de gemeentelijke Preventiedienst, de Vrièrestraat 26 (050 630 473).

knokke-heist@oww.be

7


P

PREVENTIE EN VEILIGHEID

Gewoon Allemaal Samen voor een veilige en nette badstad De gemeentelijke Preventiedienst treedt al jaren preventief op en probeert de bevolking op verschillende manieren te sensibiliseren. Met de nieuwe gemeentelijke administratieve sancties, kortweg GAS, vervolledigen de Preventiedienst en de lokale politie nu het luik ‘handhaving’ en voegen ze de daad bij het woord. Het doel is nog steeds zo weinig mogelijk sanctionerend op te treden. De GAS zijn enkel bedoeld als een reactie op de hardnekkige en hardleerse minderheid die geen burgerzin aan de dag legt. Daarom keurde de gemeenteraad recent het nieuw reglement op de GAS goed.

PREVENTIE & VELIGHEID

Sinds 1999 kunnen Vlaamse steden en gemeenten zelf de strijd aangaan tegen vaak voorkomende vormen van overlast. Dit houdt in dat niet alleen politiemensen, maar ook speciaal opgeleide ambtenaren overtredingen mogen vaststellen. Sommige handelingen kunnen immers storend zijn, en dan is snel en effectief optreden noodzakelijk. Het gemeentebestuur draagt leefbaarheid, netheid en veiligheid immers hoog in het vaandel.

WAARVOOR PAST KNOKKE-HEIST GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE GELDBOETES TOE?

Voorlopig blijven de GAS beperkt tot overtredingen van de reglementen met betrekking op dieren, netheid en overlast, zoals hondenpoep, wildplassen, wildplakken en verbod van alcohol op de openbare weg. Geleidelijk zal het toepassingsdomein wel uitbreiden naar inbreuken op andere gemeentelijke reglementen en verordeningen. Voor overtredingen die niet onder de GAS-boetes vallen, blijven de klassieke politiestraffen via de rechtbank gelden.

Honden nu ook in de zomermaanden welkom op het strand

HOE GAAT HET PRECIES IN ZIJN WERK?

De procedure voor een administratieve geldboete start met het vaststellen van de inbreuk en de opmaak van een proces-verbaal door de politie of gemachtigde ambtenaren. Zij sturen het verslag voor verdere opvolging door naar de sanctionerend ambtenaar, die hiervoor door de gemeenteraad werd aangeduid. De sanctieambtenaar stelt de overtreder per aangetekend schrijven in kennis van het dossier. De overtreder kan binnen 15 dagen verweer indienen en krijgt de mogelijkheid om zich te verdedigen. Pas daarna beslist de sanctionerend ambtenaar om al dan niet een geldboete op te leggen. De boete is altijd evenredig aan de overtreding. Het is de bedoeling dat er een signaal gegeven wordt aan de overtreder. De boete kan oplopen tot maximaal 250 EUR, voor minderjarigen maximaal 125 EUR. Wie het niet eens is met de opgelegde boete, kan binnen de termijn van één maand tegen de beslissing van de sanctieambtenaar in beroep gaan bij de politierechtbank. Die doet dan uitspraak over de zaak. Minderjarigen gaan hiervoor naar de jeugdrechtbank.

Op 16 februari 2012 keurde de gemeenteraad de nieuwe Politieverordening op dieren goed. Bij het voorstel tot wijziging van de politieverordening werd rekening gehouden met de vraag van vele burgers om honden het hele jaar door op het strand toe te laten. Tot nu toe was dat enkel mogelijk in het najaar en in de winter (van 15 oktober tot 15 maart), tenzij tussen Surfers Paradise en de Zwingeul, waar honden steeds het hele jaar vrij zonder leiband mogen rondlopen.

GEEN HONDENPOEP OP HET STRAND!

De sancties kunnen opgelegd worden aan de minderjarige vanaf 16 jaar. • De ouders worden steeds in kennis gesteld en blijven burgerrechtelijk verantwoordelijk. • De minderjarige krijgt via de balie bijstand van een advocaat. • De minderjarige krijgt een (herstel)bemiddeling aangeboden. • De boete bedraagt maximaal 125 EUR.

De regeling in de winter blijft onveranderd, maar er komt een versoepeling in de drukkere toeristische periode, in die zin dat honden nu ook vrij zullen mogen rondhossen op het volledige strand van 15 maart tot en met 15 oktober vanaf 21 uur ‘s avonds tot 9 uur ‘s morgens. De dieren hoeven niet aan de leiband, maar de hondenbaasjes zijn natuurlijk wel verplicht om de hondendrollen die hun viervoeter achterlaat, te verwijderen. Agressieve honden moeten bovendien voorzien zijn van een muilkorf.

VOOR VERDERE INLICHTINGEN

ZEROTOLERANTIE

SPECIFIEKE PROCEDURE VOOR MINDERJARIGEN

De reglementen zijn raadpleegbaar op de gemeentelijke website of kunnen bij het onthaal van het stadhuis en bij het onthaal van de Preventiedienst opgehaald worden. Verdere informatie kunt u bekomen op onderstaand adres: Gemeentebestuur Knokke-Heist Alfred Verweeplein 8300 Knokke-Heist Knokke-heist@knokke-heist.be

De politie zal in het begin sensibiliserend optreden. Vanaf 25 maart worden de controleacties echter drastisch verscherpt, waarbij een nultolerantie geldt. De hardnekkige en hardleerse minderheid die geen burgerzin aan de dag legt, zal onverbiddelijk bekeurd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie die kan oplopen tot 250 EUR. Het gemeentebestuur hoopt dat alle hondenbazen hun verantwoordelijkheid opnemen. In elk geval zal de nieuwe regeling na 3 maanden geëvalueerd worden. Hondeneigenaars hebben er dus alle belang bij om de aangepaste reglementering strikt na te leven!

Modieuze deurhanger in de strijd tegen appartementsinbraken De gemeentelijke Preventiedienst en lokale politie gaan voor het 2de jaar op rij van start met de actie ‘Deur dicht?’ in Knokke-Heist. De komende weken sensibiliseren ze de inwoners van appartementsgebouwen, gelegen in zones met een verhoogd inbraakrisico, om steeds de sasdeur goed af te sluiten. Op die manier maakt u het de potentiële inbrekers niet gemakkelijk. Cijfermateriaal van 2010 en 2011 toont immers aan dat een openstaande tussendeur vaak aan de basis ligt van een inbraak in appartementen. Een gemeenschapswacht en enkele wijkinspecteurs zullen regelmatig de sasdeur van appartementen controleren. Hierbij hangen ze telkens een modieuze deurhanger op met een eenvoudige tip om steeds de deur goed af te sluiten.

WEETJES

Volgende gemeenteraden: Donderdag 29 maart om 19.30 uur in het stadhuis van Heist. Donderdag 26 april om 19.30 uur in het stadhuis van Heist. De agenda en toelichting zijn 7 dagen vóór de gemeenteraad te bekijken op www.knokke-heist.be (klikken op Bewoners – Uw gemeente – Bestuur – Agenda gemeenteraad)

Colofon: Verantwoordelijke uitgever: Graaf Leopold Lippens – Afgiftekantoor Knokke-Heist – Eindredactie: Dienst Communicatie, Stadhuis, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist – tel. 050/630 133 – fax 050/630 159 – e-mail communicatie@knokke-heist.be - www.knokke-heist.be – Concept vormgeving: Head Office – DTP en druk: Drukkerij Van Hoestenberghe

8

KH Nieuws maart 2012  
KH Nieuws maart 2012  

KH Nieuws maart 2012

Advertisement