Page 1

De jaarrekening 2012 van de gemeente Knokke-Heist


Evolutie resterende schuld op het eind van het dienstjaar 2004 - 2012 Jaar

2004

Resterende schuld op het einde van het dienstjaar in â‚Ź

79.060.669

Resterende schuld Miljoenen 100 90

2005

77.555.665

2006

87.361.706

70

2007

94.815.016

60

2008

83.165.195

50

80

40

2009

71.051.081

30

2010

66.183.052

20 10

2011

61.293.747

2012

56.323.283

0

95 87

79 78

83 71

66

61

56


Evolutie verhouding tussen de resterende schuld en de netto boekwaarde 2005 - 2012 Jaar

Verhouding

Resterende schuld/patrimonium in % 2005

43,5%

2006

45,8%

48 2007

46,4%

2008

44,9%

44 40 36

2009

36,4%

2010

33,0%

32 28 24

2011

30,5%

2012

29,7%

20

43,5

45,8 46,4 44,9

36,4 33,0 30,5 29,7


Netto werkkapitaal Dienstjaar ď ą Het begrip netto werkkapitaal stemt in grote mate overeen met het begrip boekhoudkundig resultaat van de begrotingsrekening.

ď ą Het geeft aan hoeveel liquide middelen de gemeente zou hebben, als alle vorderingen en schulden op korte termijn op het einde van het dienstjaar zouden afgehandeld zijn.

Netto werkkapitaal

2004

40.216.194

2005

55.022.058

2006

44.066.038

2007

39.403.403

2008

41.729.519

2009

25.389.135

2010

23.594.079

2011

25.179.464

2012

25.396.202


Evolutie financieel draagvlak 2004 2012 Jaar

Financieel draagvlak

Finapsis

Finapsis in % 98,6

2004

10.366.168

79,3%

2005

15.415.235

58,4%

2006

12.861.121

63,8%

2007

12.390.946

86,3%

2008

11.527.843

98,6%

2009

12.908.531

75,5%

2010

14.307.921

51,5%

2011

14.520.708

48,9%

2012

12.899.061

53,5%

100 86,3 90 79,3 80 58,4 63,8 70 60 50 40 30 20 10 0

75,5 53,5 51,5 48,9


Begrotingsresultaat Budgetresultaat gewone gewone dienst dienst Uitgaven

Eigen dienstjaar

Ontvangsten

Resultaat

71.062.934,53

78.557.660,21

7.494.725,68

Vorige dienstjaren

-243.637,6

504.007,31

747.644,91

Overboekingen

192.170,58

11.206.400,49

11.014.229,91

Resultaat 2012

19.256.600,50

Resultaat 2011

6.633.883,00

Algemeen budgetresultaat 2012

25.890.483,50


Realisatiegraad van de gewone uitgaven 2012 Omschrijving

InitiĂŤle FN Budget 2012

Rekening 2012

Realisatie Graad

Personeel

25.174.124

25.804.188

102,5%

Werking

15.039.960

11.895.103

79,1%

Overdrachten

27.633.278

25.762.634

93,2%

7.698.468

7.601.010

98,7%

75.545.830

71.062.935

94,1%

Schuld

Totaal eigen jaar


Gewone uitgaven eigen dienstjaar 2012

Schuld; 10,7% Personeel; 36,3%

Overdrachten; 36,3% Werkingskosten; 16,7%


Budgetresultaat Begrotingsresultaat buitengewone gewone dienst dienst Uitgaven

Ontvangsten

Resultaat

Eigen dienstjaar

14.901.716,21

12.540.862,11

-2.360.854,10

Vorige dienstjaren

-2.172.741,86

0

2.172.711,86

0

192.170,58

192.170,58

Overboekingen Resultaat 2012

4.058,34

Resultaat 2011

0

Algemeen budgetresultaat 2012

4.058,34

Jaarrekening2012  

Gemeenterekening 2012 Knokke-Heist

Advertisement