Page 1


Brandweerkazerne open voor schooljeugd


Op zondag 19 december 2010 wordt om 9.30 uur in de H. Margaretakerk de jaarmis opgedragen voor het gemeentepersoneel en de leden van de Maatschappelijke Dienst. We herdenken ook diegenen die ons het afgelopen jaar jammer genoeg zijn ontvallen. Sinds eind 2009 zijn overleden: Werner Brauwers Rudy Catrysse Gerard Claeys Albert De Craemer Guy Dendooven Hilda Jansens (echtgenote van Willy Demeulenaere) Paul Taveirne (echtgenoot van Nicole Soete) Rita Verlinde (echtgenote van Jean-Pierre Vantorre) Joseph Versyck


Geert Croes: ‘Elke morgen komen alle 12 de medewerkers op de centrale begraafplaats samen om de dagtaak aan te vatten; dan worden ze uitgestuurd naargelang van de onderhoudsnoden of begravingen op de andere begraafplaatsen. Het is voor onze mensen steeds een uitdaging om verzorgde begraafplaatsen te hebben en te behouden. Dat wordt veelal gewaardeerd door de bezoekers. Het is ook zo dat wij nog allerhande karweien doen voor andere diensten: bomen aanplanten, zetten van paaltjes waar men niet meer mag parkeren, wegzagen van zonevreemde bomen in Park 58, grond- of graafwerk, ... In de periode vóór Allerheiligen/Allerzielen heeft de ploeg van de begraafplaatsen het extra druk. De ‘kerkhoven’ moeten er piekfijn uitzien tegen het moment dat het publiek de grafzerken komt tooien met bloemen allerhande.

Woensdag 20 oktober, 15.45 uur: Nico Roeygens We zijn hier de laatste weken met een 9-tal groenmedewerkers+ een drietal onkruidmedewerkers druk bezig geweest, en dit op de 5 begraafplaatsen! Nu leggen we de laatste hand aan de centrale begraafplaats. Hier en daar wordt er nog grond geëffend, er worden grasmatten bijgelegd, de composthoop wordt verder opgehoopt, ... Nu nog wat fijn werk: afboorden, hier en daar nog wat onkruid en ‘slechte bloemen’ wegnemen. En ... morgen heb ik nog een dag verlof. Donderdag 21 oktober, 15.55 uur: Denis Van Damme Nu de centrale begraafplaats zo goed als klaar is, werk ik nog wat door in het ‘kotje’. We zijn daar een zolder aan het bijbouwen. Een paar andere medewerkers hebben nog wat gras afgereden, bladeren opgekuist (’t vallen van ’t blad, ...).


Momenteel zijn twee man bezig op de SintCeciliabegraafplaats van Knokke; zelf werk ik morgen op het kerkhof van Heist. Wij beheren ook nog de oude begraafplaats van Westkapelle en die van Ramskapelle. O ja, en de splinternieuwe infozuil waar mensen een plannetje kunnen afdrukken met de ligging van een bepaald graf, is ‘in panne’. Slecht moment!

Dinsdag 26 oktober 15.58 uur: Nico Roeygens

Maandag 25 oktober, 15.45 uur: Rickie Savels

Woensdag 27 oktober 15.50 uur: Marc Ramont

Niets speciaals te melden; ik heb vandaag nog wat afgeboord, en nieuwe grasmatten gelegd. Er heerst wel geen ‘doodse stilte’ hier. Er komt meer en meer volk. Mensen die de graven van hun dierbaren wat komen opknappen en schoonmaken, bloemetjes planten, ... Er wordt hier en daar wat uitleg gevraagd, over concessies die aflopen en zo ... Of mensen vinden hun weg niet.

Even druk als gisteren. Voordurend klampen mensen ons aan, om de weg te vragen, om een gieter of een schop te lenen, ...Maar alle begraafplaatsen zijn klaar voor ons ‘grote weekend’. Ook de infozuil is weer prima in orde.

De begraafplaatsen zijn nu tiptop in orde. Het is nu heel druk hier. De bezoekers kunnen tevreden zijn. We hebben al heel wat mensen kunnen helpen. Tussendoor nog wat rozen gesnoeid. Ons werk is veelzijdig; geen tijd om ons te vervelen: er is altijd wel iets te doen!


Iedereen triatleet!


Uw

fi e

ts

is

fo

ets

ie?


S

Samenwerking tussen diensten.

teeds vaker zijn meerdere diensten betrokken in de zoektocht naar een oplossing voor een complexe vraag/probleem van de burger. Hoe lost de politie het probleem op van een ‘verdwaalde demente bejaarde’? Of hoe benadert de dienstverlening: - vereenzaming en/of verwaarlozing - een probleem van fysiek geweld en/of middelenmisbruik - een psychische of ouderdomsproblematiek - buurtoverlast waarbij een burger aanklopt bij de overheid, maar de betrokkene zelf geen vraag stelt (bv. zorgwekkende ‘zorgvermijders’) - de problematiek van de ouder wordende bevolking, waarbij de familie veraf woont - een ernstige financiële problematiek? Dit kan zich zowel bij een individu, in een gezin

met kinderen als bij een bejaard koppel voordoen. Diverse diensten krijgen inwoners in ‘crisis’ aan het loket en stellen zich de vraag: welke dienst uit de regio kan ons hierbij helpen? En allen wensen ze zo goed mogelijk te helpen en door te verwijzen. De vragen zijn zeer divers: materieel, financieel, psychosociaal, medisch, al dan niet urgent. - Vanuit welke invalshoek benaderen we de vraag? - Welk aanbod is er en welke doelstellingen/verwachtingen kan de dienstverlening inlossen? - Wie neemt de verdere opvolging op en hoe krijgen we feedback? - En als je belt naar een dienst, bij wie kom je dan terecht? - Wat zijn de beweegredenen van een dienst om specifieke cliënten te weigeren?


D

e samenwerking verloopt vlotter wanneer we elkaar beter kennen. Samen overleggen leidt soms tot andere inzichten en oplossingen. Deze bevinding was de basis van een informatief overleg dat plaatsvond op donderdag 7 oktober in het Sociaal Huis. Het overleg kreeg de titel mee: Wegwijs in de werking van het thuiszorgplatform, de sociale dienst OCMW en de drughulp in Knokke-Heist. Volgende diensten namen hieraan deel: - de leden van het wijkteam en JGS (Jeugd, Gezin en Slachtofferhulp) van de politie - de leden van de sociale diensten van het OCMW, de gezondheidszorg Oostkust en het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) - de drughulpverlener van Antennepost De Sleutel - de coรถrdinator van het thuiszorgplatform


- een lid uit het Sociaal Cultureel Werk (vrijwilligerswerk en project vereenzaming en het sociaal overleg) - een medewerker van de dienst Preventie. Het vormde een mooie gelegenheid om elkaars werking beter te leren kennen. Op de agenda stond een toelichting over het aanbod van het thuiszorgplatform, het aanbod van De Sleutel en in het bijzonder de antennepost drughulp en het aanbod van de sociale dienst van het OCMW. Alle vragen konden vooraf doorgegeven worden en er zijn heel wat vragen gesteld, bijvoorbeeld rond het asielbeleid, de financiĂŤle tussenkomsten, collectieve schuldbemiddeling, rustoordopnames ...


Bedanking


Rugklachten zijn zeer vervelend en hinderen ons tijdens het werk en het uitvoeren van onze hobby’s. Door slijtage aan de rugwervels en ligamenten door verkeerde bewegingen, verkeerde houding en ouderdom hebben we allemaal de kans om rugklachten te ontwikkelen. Veel van deze klachten zijn echter te voorkomen door het gebruiken van de juiste tilprincipes. Wanneer je een last moet verplaatsen, ga je eerst na of je een tilhulpmiddel kan gebruiken, bv. een karretje, takels, een collega, ‌ Soms is dat echter niet mogelijk of niet nodig en moet je manueel tillen. Hou dan rekening met volgende tips. . Plaats je voeten om de last. . Hou de last zo dicht mogelijk bij je lichaam. . Hou de rug in normale kromming. . Gebruik de beenspieren om de last te tillen. Wil je een volledige brochure over preventie van rugklachten, dan kun je die opvragen bij de preventieadviseur.

Bron: Musculo-skeletale aandoeningen, Fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg


Breed 14 - november 2010  

Personeelskrantje Knokke-Heist

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you