Page 1

49

actueel

BEUGELBEHANDELINGEN

De voorlichting aan patiënten over (de kosten van) hun beugelbehandeling kan beter, zo stelt de Consumentenbond op basis van onderzoek. Meer dan de helft van de patiënten krijgt geen alternatieve behandelopties voorgelegd en twintig procent krijgt geen offerte. Het onderzoek betreft een herhaling van een eerder onderzoek uit 2015. De consumentenorganisatie concludeert dat de informatievoorziening wel is verbeterd, maar dus nog niet voor alle patiënten. KNMT ONDERSTEUNT U IN DE INFORMATIEVOORZIENING De KNMT ondersteunt haar leden in de informatievoorziening aan patiënten via allesoverhetgebit.nl. Daar is veel informatie over behandelingen en de kosten daarvan te vinden. Patiënten kunnen ook bellen met de TIP-lijn (0900 2025012, €0,90 per gesprek) als ze vragen hebben over mondzorg.

WAAR MOET EEN PATIËNT OP KUNNEN REKENEN?

1

Geef uitleg over de behandeling en de aanpak.

2 3 4 5

Bespreek de voor- en nadelen van de behandeling.

Bespreek alternatieve mogelijkheden, en de voor- en nadelen daarvan. Controleer of de patiënt de gegeven informatie begrijpt.

 erstrek een begroting als de behandeling V duurder is dan € 250 (inclusief röntgen­ foto’s, materiaal- en techniekkosten).

6 7

 ereken materiaal- en techniekkosten B één-op-één door. Op verzoek kan de patiënt de factuur ervan inzien.

 raag toestemming voor de behandeling V (tot en met 11 jaar aan ouder/verzorger, 12 t/m 15 jaar aan ouder/verzorger én kind).

8

Vraag akkoord op de begroting.

NEDERLANDS TANDARTSENBLAD >17 FEBRUARI 2017


50

NIEUWE BENAMING:

KNMTBESTUUR

TANDARTS VOOR ORTHODONTIE

Wolter Brands voorzitter w.brands@knmt.nl

Tandartsen die ook orthodontie bieden, gaan zich voortaan ‘tandarts voor orthodontie’ noemen. Andere aanduidingen, die regelmatig voor patiënten verwarring met orthodontisten veroorzaken, gaan tot het verleden behoren. Dat hebben de beroepsverenigingen ANT en KNMT, en de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) besloten.

Henk Donker penningmeester h.donker@knmt.nl

Richard Kohsiek lid r.kohsiek@knmt.nl

ANT, KNMT en NVvO hopen daarnaast met de OVAP nog tot overeenstemming te komen over betere regels voor de naamgeving van praktijken en gebruik van buitenlandse titels en graden. Ook op die vlakken mag immers geen onduidelijkheid voor de patiënt bestaan. De intercollegiale afspraken worden de komende periode geïmplementeerd binnen de beroepsgroep. Daarnaast worden ze gedeeld met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond.

TAAKHERSCHIKKING:

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER Erik Markus secretaris e.markus@knmt.nl

Op 7 februari maakte minister Schippers in een gesprek met de KNMT, ANT en NVM bekend dat ze de mondzorgpartijen alsnog de kans geeft er samen uit te komen wat betreft taakherschikking. De komende weken gaan partijen hierover met het ministerie van VWS in overleg.

De KNMT is verheugd over dit besluit. Het sluit aan bij het standpunt van de KNMT: tot een goede taakverdeling in de mondzorg - met het belang van de patiënt voorop - kom je alleen als je samen de schouders eronder wilt zetten. Op 21 februari staat een Algemeen Overleg over mondzorg gepland tussen de minister en Tweede Kamer. Ook daar komt taakherschikking aan de orde.

KOM NAAR HET GROTE ZORGDEBAT! VOLG ONS OP knmt.nl @KNMTNieuws LinkedIn > KNMT

MAANDAG 20 FEBRUARI A.S. IN NIEUWEGEIN Hoe zorgen we dat onze gezondheidszorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijft? Op maandag 20 februari a.s. debatteren de woordvoerders zorg van tien politieke partijen over dit belangrijke thema in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Meer informatie? Zie de advertentie op pagina 48 of kijk of knmg.nl/zorgdebat. Hier kunt u zich ook kosteloos aanmelden.


5

actueel

INFECTIEPREVENTIE: WATER BEHANDELUNIT Om u te helpen bij de invoering van de herziene richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken behandelt de KNMT de richtlijn in twaalf overzichtelijke modules. Deze maand is dat module 10: kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunit. Op knmt.nl /infectiepreventie vindt u meer informatie over controle van het unitwater, tools en tips.

STAPPENPLAN CONTROLE UNITWATER

FLOSSEN, RAGEREN OF TANDENSTOKEN? Nieuwe video voor patiënten Nieuw op allesoverhetgebit.nl: een serie voorlichtingsfilms over de meest gezochte onderwerpen over mondgezondheid. KNMT-leden kunnen deze filmpjes ook vertonen op hun wachtkamerschermen of praktijkwebsite. De eerste film, over flossen, rageren en tandenstoken, is inmiddels online. Binnenkort volgen er filmpjes en animaties over angst bij de tandarts, parodontitis, wortelkanaalbehandeling en het plaatsen van een kroon.

1 Maak een risico-inventarisatie en stel een beheersplan op. 2 Controleer de behandelunit op aerobe waterbacteriën bij 22 °C. 3 Lager dan 100 KVE per ml? Controleer na 6 maanden opnieuw. 4 Hoger dan 100 KVE per ml? Tref maatregelen tot de norm is bereikt. 5 Hoger dan 10.000 KVE per ml? Controleer op aanwezigheid legionellabacteriën. Tref maatregelen tot de norm is bereikt.

AGENDA vrijdag 17 februari

Taakverdeling in de mondzorgpraktijk

KNMT Nieuwegein

vrijdag 3 maart

Help! Een klacht of een claim

KNMT Nieuwegein

vrijdag 10 maart

Het patiëntendossier, rechten en plichten

KNMT Nieuwegein

vrijdag 10 maart

BHV-cursus

Groningen

vrijdag 17 maart

Samenwerken met collega’s

KNMT Nieuwegein

vrijdag 17 maart

BHV-cursus

Zwolle

vrijdag 24 maart

Functioneringsgesprekken voeren

KNMT Nieuwegein

vrijdag 24 maart

BHV-cursus

Hedel

vrijdag 7 april

Jaarrekening lezen

KNMT Nieuwegein

vrijdag 7 april

BHV-cursus

Bergschenhoek

vrijdag 12 mei

Bewust en verstandig medicijngebruik

KNMT Nieuwegein

vrijdag 12 mei

BHV-cursus

Purmerend

vrijdag 19 mei

Samenwerken met collega’s

Zwolle

vrijdag 2 juni

Praktijkoverdracht

KNMT Nieuwegein

vrijdag 9 juni

Omgaan met lastig gedrag

KNMT Nieuwegein

Voor de meeste cursussen is de inschrijving geopend! Ga naar knmt.nl/academy voor meer informatie en aanmelding. NEDERLANDS TANDARTSENBLAD >17 FEBRUARI 2017


52

RICHTLIJN ENDOCARDITIS-PROFYLAXE AANGEPAST Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft de behandelrichtlijn aangepast voor endocarditis-profylaxe, de preventieve toediening van antibiotica aan patiënten met bepaalde hartafwijkingen.

De vernieuwde richtlijn stelt dat alleen bij hoog-risicopatiënten die hoog-risico-ingrepen ondergaan de voordelen van endocarditis-profylaxe opwegen tegen de nadelen. Volwassen risicopatiënten dienen 30-60 minuten voor een tandheelkundige

behandeling eenmalig oraal amoxicilline 2 g te nemen; dit was voorheen 3 g. U kunt de richtlijn downloaden op knmt. nl/richtlijnen/behandelrichtlijn-endocarditisprofylaxe.

PERSONALIA KANDIDAATLEDEN De KNMT verwelkomt de volgende kandidaatleden. Eventuele bezwaren tegen hun lidmaatschap kunnen binnen vier weken na verschijnen van dit blad worden gemeld aan de heer E. Markus, secretaris. FRIESLAND Mw. G. Hoekstra, Gorredijk Mw. J.H. Lodders, Leeuwarden NOORD-NEDERLAND A. Cencelo de Miguel, Amsterdam A. Grotenhuis, Groningen E. Mattos, Stadskanaal R.P.E. Pollard, Groningen Mw. A.M. Renkema, Meppel IJSSELLAND F. Anglada Pena, Amsterdam I. Marinov, Lelystad A.C. Navarro Vega, Amsterdam REGIO OOST A. Capdevila Franquesa, Amsterdam P. Darmanin, Amsterdam Mw. C. Lopez de Quadros, Amsterdam J.P. Miranda, Amsterdam H.J.G. Oosterholt, Haaksbergen Mw. C. Piris Alonso, Amsterdam Mw. S. Yilmaz, Oldenzaal MIDDEN NEDERLAND Mw. Z. Assy, Almere Mw. C. Fijnheer, Amsterdam M.P.C. van Leeuwen, Bussum GELDERLAND CENTRAAL G.H.T. Janssen, Zevenaar Mw. L. Romero Pascual, Amsterdam

AMSTERDAM-HAARLEM A.T. Abdulmalik, Amsterdam Mw. A.H. Baarsma, Overveen Mw. N. Bjelica, Edam Mw. Y. Cruz Minoli, Amsterdam Mw. R. de Jong, Amsterdam Y. Lemmers, Amstelveen HOLLAND-NOORD V.C.L.T. Lim, Terneuzen Mw. A.E. Mulders, Amsterdam J.A.D. Padmos, Amsterdam Mw. L.A. Voogt, Amsterdam Mw. M.A. Van den Winkel, Amsterdam Mw. M. Ghafari Mosannen Zadeh, Amsterdam Mw. L. Molina Molinero, Amsterdam Mw. F.E.M. Reynaert, Bovenkarspel J.M. Romp, Hoorn ZUID HOLLAND MIDDEN Mw. M. de Bakker, Voorschoten Mw. J. Fernández Méndez, Amsterdam K. Henzel, Gouda Mw. I. Paumere, Amsterdam Mw. C. Pico, Amsterdam ZUID HOLLAND ZUID Mw. B. Domínguez Otero, Amsterdam Mw. Z. Eroglu, Barendrecht R. Mundt, Rotterdam Mw. J. Popovic, Rotterdam ** Mw. D.C.M.S. Wiryasaputra, Rotterdam UTRECHT POLDERLAND Mw. R. Diez-Perez, Utrecht ZUID-WEST NEDERLAND Mw. A. Quintanilla Saravia, Amsterdam

Mw. P.A.N. Blaauboer, Waalre Mw. A. Chair Ocon, Amsterdam Mw. I. Gasamans Rodriguez, Amsterdam M.W.L.M. van de Veerdonk, Udenhout LIMBURG S.L. González, Maastricht Mw. J.F. Pereira Taborda, Amsterdam Mw. R. de Oliveira Rebelo Alves Pimenta, Amsterdam BUITENLAND Mw. M.M. Ho-Kang-You, Oranjestad (Aruba) J.M. Fortuna, Porto (Portugal) DEFENSIE F. Faulhaber, Borne Mw. T. Kossen, Nijmegen STUDENTLEDEN De KNMT verwelkomt de volgende nieuwe studentleden: S. Dara, ’s-Hertogenbosch J.T. Martens, Utrecht M. Monsefian, Rotterdam Mw. R.M.B. Moolenaar, Groningen Mw. L.A.J. Paping, Groningen Mw. V.F.G.A. Pijls, Groningen Mw. F.E.A. Reijnen, Nijmegen D.A.F. van Soest, Groningen Mw. S.H. van Ulsen, Utrecht MKA-CHIRURGIE De Registratiecommissie Tandheelkundig Specialisten heeft besloten in te schrijven in het register voor MKA-chirurgie: O. Badarne, Capelle a/d IJssel OVERLEDEN F.P. van der Star, Barendrecht. * Specialist MKA-chirurgie

CENTRAAL BRABANT P.J.W.M. Bijnen, Eindhoven KNMT actueel verschijnt in iedere uitgave van het Nt. De rubriek valt onder verantwoordelijkheid van de KNMT en staat onder redactie van de afdeling ­ communicatie en public affairs. Redactieadres KNMT actueel: KNMT – Geelgors 1 – 3430 CA – Nieuwegein – T 030 - 60 76 288 – knmtactueel@knmt.nl

Beugelbehandelingen, tandarts voor orthodontie, endocarditis  

Dit keer in KNMT Actueel onder meer: informatievoorziening bij beugelbehandelingen, einde aan verwarring titulatuur orthodontie en de vernie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you