Page 5

redactioneel

EVERT BERKEL

Hoge eisen In een tandartspraktijk wordt gewerkt in een medische setting. Dat stelt hoge eisen aan de hygiëne, zowel op persoonlijk vlak als voor het instrumentarium en de inrichting. In de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken is vastgelegd aan welke hygiëne-eisen moet worden voldaan en hoe deze te bereiken.

COLOFON Deze Nt-special is een bijlage bij het Nederlands tandartsenblad (Nt), uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Deze special is samengesteld door de redactie van het Nt. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het redactionele gedeelte. Die is samengesteld volgens journalistieke principes. De redactie legt via de Redactieraad verantwoording af aan de Algemene Vergadering van de KNMT. Redactieadres Postbus 4141 3502 HC Utrecht (030) 607 62 51 nt@knmt.nl @knmt.nl www.ntdigitaal.nl Redactie Dianne Paarhuis, hoofdredacteur Evert Berkel, eindredacteur Karel Gosselink, journalist Laura Jansen, journalist Redactieraad ntredactieraad@knmt.nl Rutger Batenburg, voorzitter Iris Eggels, lid Raha Farhanghi, lid Jack Plooij, lid Paul Kalker, extern adviseur

Deze richtlijn is uitgebreid, maar er blijven altijd grijze gebieden. Want hoe kun je je praktijk uit hygiëneoogpunt nu het beste inrichten? Welke materialen gebruik je voor bijvoorbeeld vloeren en meubilair om hygiëne-technisch het beste uit te komen? In deze special geven verschillende deskundigen hun visie hierop. Ook in deze special, hoe wordt op de opleidingen aan studenten bijgebracht welke hygiëne-eisen aan het werken in een tandratpraktijk worde gesteld? Qua persoonlijk hygiëne zit dat wel goed, zo blijkt, met name waar het gaat om het instrumentarium. Hoe om te gaan met apparatuur op het gebied van reiniging en sterilisatie daarentegen moet vooralsnog vooral na het afronden van de opleiding in de praktijk worden geleerd. Ten slotte in deze special over praktijkinrichting en hygiëne nog een aantal praktische reminders: hoe zit het ook al weer met afval in de praktijk, welke regels gelden voor het schoonmaken van de praktijk en waarin verschillen nietkritische en kritische ruimten.

Advertenties PSH Mediasales T.a.v. Misha Stork Postbus 68 7000 AB Doetinchem (0314) 355 832 misha.stork@pshmediasales.nl www.pshmediasales.nl Ontwerp en opmaak Robert Sesink, Doetinchem Druk Senefelder Misset, Doetinchem Overname of nadrukken van artikelen of gedeelten daarvan uit deze Nt-Special is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Voor overname of nadruk voor commerciële doeleinden wordt een passende financiële vergoeding gevraagd. Beeld cover Herman Jacobs Design

Wilt u reageren op het redactioneel? nt@knmt.nl Inrichting en hygiëne - Special bij NT 17

nt17sp_inhoud-redactioneel.indd 5

20-10-17 15:27

Profile for KNMT

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Profile for knmt