Page 33

achtergrond

Met het oog op de hygiëne

Hygiëne gebaat bij integrale aanpak Of je nieuw bouwt of verbouwt, geen praktijk zal het doen zonder de professionele inbreng van een architect of ontwerpafdeling van een dental depot. Wat zijn de speerpunten van Van der Schoot Architecten als het om hygiëne gaat? TEKST: KEES ADOLFSEN, FREELANCE JOURNALIST; BEELD: SHUTTERSTOCK

B

ij Van der Schoot Architecten springt één item eruit als het gaat om de toepassing van (hygiëne)voorschriften bij ontwerpen en bouwen: de integrale benadering. De vader van huidige directeur Gijs-Jan van der Schoot ontwierp zijn eerste tandartspraktijk in 1978. “We zijn nogal vergroeid met de mondzorg. De ervaring heeft ons geleerd dat bij bouw en installatie vaak te eenzijdig op afzonderlijke onderdelen wordt gefocust. Er zijn nogal wat soorten regels, wetten en vergunningen in het geding bij het ontwerpen van een praktijk. Alles moet uiteindelijk kloppen.” Een complicerende factor is bovendien dat die regels niet altijd aansluiten op elkaar, of zelfs tegenstrijdig zijn. Neem de gescheiden routing voor patiënten en medewerkers, die vanuit hygiëne- en privacy-optiek zeer wenselijk is. Die kan conflicteren met de eis van de brandweer dat er genoeg vluchtroutes en bereikbare (nood)uitgangen moeten zijn. Ook voldoende

Door brandweer vereiste nooduitgang kan conflicteren met gescheiden routing.

daglichttoetreding kan bij een ideale routing in het gedrang komen. En wie zich voor de ventilatie op het Bouwbesluit baseert, haalt de normen niet die voor de tandartsenpraktijk worden gesteld. Heb je in nieuwbouw je handen min of meer vrij, bij verbouwingen kan niet altijd wat je het liefst zou willen: “Bij aanpassingen van de gevel bijvoorbeeld kan het Bouwbesluit roet in het eten gooien. Maar ook het burenrecht of het lokale bestemmingsplan kan remmend werken. Ik heb te vaak gezien dat een project dat vergunningsvrij leek, dat bij grondiger inspectie niet bleek te zijn. Maar we hebben eerlijk gezegd voorbeelden te over: ontbrekende ventilatie in de sterilisatieruimte, onnodig ruimteverlies door ontwerpfouten, akoestische overlast door de hele praktijk…”

Eigen expertise Van der Schoot bepleit een heldere scheiding van disciplines, waarbij elke partij zich toelegt op z’n eigen expertise. “Wij zullen praktijken niet adviseren over de nieuwste technische apparatuur – dat kunnen we niet bijhouden. En voor het integreren van de dentale installaties (stoelen en compressor bijvoorbeeld) in onze ontwerptekeningen werken wij samen met alle dental depots. Ons vak is ontwerpen, ontzorgen, managen. Voor het bouwen selecteren wij vervolgens via een aanbesteding in overleg met de klant de meest passende aannemer. Hier blijken we voor klanten nog veel te kunnen verdienen. Controle op de bouw, op het budget en op de kwaliteit hoort bij onze integrale aanpak. Zonder die benadering kan een ogenschijnlijk snel en goedkoop (ver)bouwproject in tweede instantie zeer begrotelijk blijken.” Inrichting en hygiëne - Special bij NT 17

nt17sp_achtergrond.indd 33



20-10-17 14:35

Profile for KNMT

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Profile for knmt