Page 28

praktijk

onderwijs terug. In het derde bachelorjaar wordt dit vervolgd en in het tweede masterjaar weer. Infectiepreventie is in Groningen tevens onderdeel van het aanleren van een professionele houding, net zoals daar bijvoorbeeld communicatie met de werkpartner en patiënt en ergonomie bij horen.

Strenge eisen In Nijmegen worden – net als in Amsterdam - zowel studenten als medewerkers sinds een jaar of vijf elk jaar aan een toets over infectiepreventie onderworpen. Als de toets niet wordt gehaald, mag de student of medewerker niet aan de slag op de kliniek. Margot van Maaswaal, naast tandarts ook coördinator kwaliteit en veiligheid op de Nijmeegse opleiding, vindt het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van hun voorbeeldrol. De eisen die op de Nijmeegse opleiding worden gesteld aan studenten en medewerkers zijn strenger dan het ziekenhuisprotocol of de richtlijn Infectiepreventie. “We willen studenten echt bewust maken van het belang van infectiepreventie. Later in een algemene praktijk zullen ze misschien iets losser omgaan met infectiepreventie, maar we willen dat ze hier een goede basis krijgen. Niemand wil immers dat een eventuele eigen

Waterkwaliteit De drie opleidingen besteden veel aandacht aan de waterkwaliteit. Zowel Nijmegen als Groningen hebben eerder te maken gehad met legionellabesmettingen en zijn daar extra voorzichtig mee. Studenten leren daarom ook de units door te spoelen en hoe te handelen indien de waterkwaliteit onvoldoende is. Dat ondanks alle zorgvuldigheid toch soms een meting voorkomt die uitkomt boven de toegestane 100 KVE/ml, kan in een onderwijssetting nu eenmaal sneller voorkomen, zegt Lohr. “De 89 behandelplekken in Groningen worden niet continu bezet, er zijn relatief lange zomerrecessen en we meten regelmatiger dan in een algemene praktijk. Hoe vervelend het ook is als de waterkwaliteit niet voldoende is; het is ook een leerproces voor studenten.” Groningen heeft onlangs een aantal nieuwe units aangeschaft. Een belangrijke eis daarbij was dat de units op afstand kunnen worden opgestart en gespoeld. Dat voorkomt dat in de zomervakantie iedere dag een medewerker alle units apart moet doorspoelen.



praktijk later op last van de Inspectie gesloten wordt omdat de infectiepreventie niet op orde is.” Bijzonder aan de Nijmeegse tandheelkundeopleiding is dat deze sinds kort – als enige in Europa JCI-geaccrediteerd is. Joint Commission International (JCI) is een internationaal accreditatieorgaan voor zorginstellingen, om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Het Radboudumc koos voor het aanvragen van de JCI-accreditatie. Onlangs kreeg het deze, als zevende ziekenhuis in Nederland. Als afdeling van het Radboudumc moest de opleiding tandheelkunde ook meedoen aan de accreditatieeisen. De vertaalslag voor tandheelkunde maken was keihard werken, geeft Van Maaswaal aan. Zo was er aanvankelijk veel weerstand tegen de zogenaamde ‘patiënten-identificatie’. Patiënten wordt voorafgaand aan een consult of behandeling de volledige naam en geboortedatum gevraagd, om te checken of de juiste patiënt in de stoel zit. Van Maaswaal: “Dat is natuurlijk heel gek als patiënten hier al veertig jaar komen en behandelaar en patiënt elkaar kennen.” Daarom is de term ‘dossierverificatie’ geïntroduceerd: is het juiste patiëntdossier op het beeldscherm te zien? Dat is goed uit te leggen, en in het belang van beide partijen. Op het gebied van hygiëne bracht de JCI-accreditatie ook het nodige met zich mee. Zo worden er controlerondes vereist, zogenaamde tracers. Voor bijvoorbeeld handhygiëne moest de opleiding kunnen aantonen hoe het verloop van de prestaties was. Daarvoor was het noodzakelijk studenten en medewerkers te bevragen en te observeren op zaal. Daarnaast heeft JCI strengere normen op onder meer het gebied van veiligheid van apparatuur. Personen die werken met kritische apparatuur moeten bijvoorbeeld aantonen dat ze bekwaam zijn om hiermee te werken. Vanaf dit studiejaar wordt die bekwaamheid vastgelegd door het verstrekken van een certificaat.

Sterilisatieruimte Studenten leren in Nijmegen echter niet om te gaan met apparatuur op het gebied van reiniging en sterilisatie. Ze leren wel welke instrumenten gesteriliseerd en welke gedesinfecteerd moeten worden et cetera, maar leren niet hoe. Daar heeft de opleiding een aparte afdeling en medewerkers voor. Wel zijn er plannen om studenten op deze afdeling stage te laten lopen. “Als tandarts heb je meestal personeel in dienst voor reiniging en sterilisatie, maar je moet als tandarts wel je personeel kunnen aansturen en bent ook eindverantwoordelijk”, zegt Van Maaswaal.

Inrichting en hygiëne - Special bij NT 17

nt17sp_praktijk1.indd 28

20-10-17 14:53

Profile for KNMT

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Profile for knmt