Page 26

praktijk

Opleidingen hebben voorbeeldfunctie op gebied infectiepreventie

Steeds meer hygiën onderwijs op opleidin Op de drie opleidingen tandheelkunde leren studenten steeds meer over hygiëne. Goede hygiëne is in het vakgebied van de tandarts immers belangrijk. Ook hebben de opleidingen een voorbeeldfunctie. “Dan maar wat roomser dan de paus soms; ze moeten het hier gewoon goed aanleren.” TEKST: ANNE DOELMAN, FREELANCE JOURNALIST; BEELD: SHUTTERSTOCK

T

oenemende eisen op het gebied van hygiëne en een groter besef van het belang van infectiepreventie zorgden ervoor dat op alle drie de tandheelkunde-opleidingen de laatste jaren steeds meer aandacht aan hygiëneonderwijs wordt besteed. Dat richt zich niet zozeer op hygiëneeisen met betrekking tot de inrichting; dat is meer iets dat studenten tijdens een stage of na de opleiding leren. Dat infectiepreventie in het curriculum steeds belangrijker wordt blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat op ACTA recent Ilona Persoon en Catherine Volgenant, allebei gepromoveerd in de microbiologie, zijn aangesteld. Zij gaan beide drie dagen per week de hygiënestandaarden op een nog hoger niveau tillen en geven infectiepreventie een nog sterkere rol in het nieuwe curriculum. “We proberen op ACTA steeds in te spelen op nieuwe eisen die aan tandartsen worden gesteld”, zegt Volgenant. “De tandarts van de toekomst wordt geacht veel kennis te hebben op het gebied van infectiepreventie, dus het is goed dat ACTA hier meer onderwijstijd aan gaat besteden.” Het nieuwe curriculum, met daarin meer aandacht voor infectiepreventie, gaat mogelijk volgend studiejaar al van start. Belangrijkste aanvulling: studenten moeten niet alleen meer leren wát ze moeten doen – hoe ze zich moeten gedragen, kleden, handelen op het gebied van infectiepreventie – maar

26

vooral ook waaróm. “Die achtergrond uit de microbiologie mist nu soms nog”, zegt Volgenant. Ze is daarom ook, samen met collega’s uit Amsterdam, Groningen en Nijmegen, bezig met de ontwikkeling van een leerboek over infectiepreventie, bedoeld voor zowel studenten als tandartsen. De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken is de basis, maar het boek zal ook de achtergronden achter de richtlijn uitleggen.

Professionele houding Ook Groningen heeft gekozen extra aandacht aan hygiëneonderwijs te besteden. “We zijn ons erg bewust van onze voorbeeldfunctie”, zegt chef de clinique Henri Lohr. “We gaan hier strikt om met de richtlijn Infectiepreventie. Dan zijn we soms maar wat roomser dan de paus; ze moeten het hier gewoon goed aanleren. We willen er continu bovenop blijven zitten, ook al is het niet het primaire proces. De begeleiding op zaal vanuit stafmedewerkers vormt een punt van aandacht en zou misschien zelfs nog wat strikter kunnen.” In het tweede bachelorjaar krijgen Groningse studenten zowel theorie- als praktijkonderwijs over hygiëne. Het gebruik van instrumenten, units, kleding, spatbril, masker, maar ook uitleg over bijvoorbeeld looplijnen, inrichting en de indeling in schoon en vies instrumentarium komt in het

Inrichting en hygiëne - Special bij NT 17

nt17sp_praktijk1.indd 26

20-10-17 14:53

Profile for KNMT

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Profile for knmt