Page 24

close-up (sponsored)

Bent u voorbereid op een IGZ die kijkt naar schoonmaak? De traditionele sopmethode, schoonmaken met veel water en schoonmaakmiddel, wordt in tandartsenpraktijken op veel plekken toegepast. Maar wat als deze werkwijze de omgeving alleen maar vuiler maakt? En hierdoor de risico’s op infecties onnodig worden vergroot? Een schoonmaakmethode die niet goed wordt uitgevoerd of waarbij onnodig veel water (20°C) en schoonmaakmiddel wordt gebruikt, zorgen voor een optimale basis voor groei van micro-organismen. Dit wordt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) niet meer geaccepteerd. Zij dwingen een professionele schoonmaak af. In de vele richtlijnen waarop de IGZ toezicht houdt wordt een droge onderhoudsmethode met microvezelmaterialen aanbevolen. Dit is een methode waarbij een effectieve reiniging wordt bereikt en schoonmaakmiddel en vocht zoveel mogelijk wordt vermeden.

Meer toezicht

De IGZ gaat haar werkveld verbreden naar de eerstelijns gezondheidszorg. Hierdoor komt er meer toezicht en vinden onaangekondigde controles plaats. Wacht u dit af? Of neemt u preventieve maatregelen voor een betere schoonmaakhygiëne volgens een methodiek die door de IGZ is goedgekeurd?

Enkele feiten op een rij:

• Vocht is een voedingsbodem voor micro-organismen. Droog reinigen waar mogelijk is daarom beter dan veel vocht te gebruiken.

Alpheios is één van de grootste bedrijven op het gebied van professionele schoonmaakproducten, -systemen en -strategieën in de Be-

• (Te veel) schoonmaakmiddel is voeding voor een micro-organisme.

nelux, met zestig jaar schoonmaakervaring in de zorg . In samen-

Zet daarom alleen schoonmaakmiddel in waar het echt nodig is.

werking met u ontwikkelen we een plan om de voor u geldende

Voorkom veel schuim en sop.

richtlijnen te vertalen naar een concrete en praktische methode

• De inzet van sponzen wordt sterk afgeraden. De kern van een spons

voor uw praktijk.

droogt onvoldoende op en vormt hierdoor een bron voor de groei van micro-organismen. • De WIP, Werkgroep Infectiepreventie, schrijft in haar richtlijnen een droge onderhoudsmethode met microvezelmaterialen voor. Ook adviseert de WIP een inzet van schuurpads. • Schoonmaak start met “schone” materialen en een goed geborgde en geïmplementeerde schoonmaakmethode.

We schrijven dit niet alleen op, we helpen u ook met de implementatie en begeleiden u en uw medewerkers om concreet aan de slag te kunnen. Zo zorgen wij samen met u voor optimale veiligheid voor patiënt en medewerker.

Informatie

Zegt u “JA” tegen een professionele hygiëne binnen uw mondzorg-

Schoonmaakhygiëne in uw praktijk samen verbeteren

praktijk? Neem contact op met Angela Niekamp via angela.niekamp@alpheios.nl of bel +31 (0)45 573 88 88.

De branchevereniging KNMT heeft duidelijke richtlijnen voor

schoonmaak opgesteld. Het ontbreekt op dit moment echter aan een concrete vertaling en implementatie van richtlijnen naar de werkinstructie in de praktijk. Wij pakken deze vertaling en implementatie samen met u aan.

Apheios 210 x 297mm.indd 2

20-10-17 13:54

Profile for KNMT

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Profile for knmt