Page 17

achtergrond

Met het oog op de hygiëne

Routing van extra kleuren voorzien Of je nieuw bouwt of verbouwt, geen praktijk zal het doen zonder de professionele inbreng van een architect of ontwerpafdeling van een dental depot. Wat zijn de speerpunten van Cornelissen Praktijkinrichting als het om hygiëne gaat? TEKST: KEES ADOLFSEN, FREELANCE JOURNALIST; BEELD: SHUTTERSTOCK

C

ornelissen Praktijkinrichting, het bedrijf van Arno Cornelissen, ontwerpt en realiseert al 27 jaar praktijkinrichtingen voor onder meer huisartsen, tandartsen en apotheken. Ook hield hij toezicht op de verbouwing van UMC Nijmegen. Voor de tandartspraktijk benadrukt Cornelissen het belang van een heldere en veilige manier van werken voor de assistenten. Dat kan het best ondersteund worden door een effectief gebruik van kleuren. “Natuurlijk, rood en groen voor vies en schoon zien we overal. Maar in de loop- en handelingsroute van de assistenten zitten nog meer etappes. Extra kleuren maken dat op een makkelijke manier duidelijk en helpen vergissingen en ongelukjes voorkomen.” Cornelissen hanteert grijs voor wat nog de thermodesinfector in moet. Geel en blauw zijn de (vanuit Duitsland) overgenomen kleuren voor wat nog gecontroleerd moet worden na reiniging, zoals de holle instrumenten. Wordt het geen bonte kermis zo? “Nee, we brengen die kleuren aan met goed zichtbare maar subtiele kaders. En ja, veel tandartsen vinden het maar gedoe allemaal. Maar het zijn de assistenten die qua logistiek en hygiëne in de praktijk voor de correcte uitvoering zorg dragen. Gezien de achtduizend prikaccidenten jaarlijks is het zinvol hun werk nog beter te ondersteunen.”

gelegd. “Het geeft iedereen extra duidelijkheid door die verschillende behandelingen – een endo of kroon bijvoorbeeld - een eigen kleur te geven. Één blik op de doorgeefkast tussen de gang en de behandelruimte maakt duidelijk of alles klaar staat voor de behandeling van de volgende patiënt. In de digitale agenda kun je bovendien dezelfde kleurblokken hanteren, zodat zonder veel tekst en uitleg voor iedereen in de praktijk duidelijk is wat er op het programma staat.” Cornelissen werkt vanaf 2009 met eigen SMARTkasten om deze met kleuren ondersteunde manier van werken te ondersteunen. Zijn claim is dat je met dezelfde inspanning en zonder stress zo drie patiënten méér per dag kunt inplannen, dan wel jezelf wat meer vrije tijd kunt bezorgen.

Extra duidelijkheid Niet alleen de routing wordt van extra kleuren voorzien. In veel praktijken worden inmiddels alle behandelingen buiten de behandelruimte voorbereid: alles wordt vanuit kasten op tubs of normtrays klaar-

Alles wordt op normtrays klaargelegd. Inrichting en hygiëne - Special bij NT 17

nt17sp_achtergrond.indd 17



20-10-17 14:34

Profile for KNMT

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Profile for knmt