Page 14

close-up (sponsored)

Tien Valkuilen bij praktijkontwerp en inrichting

drukwerk en personeelszaken etc. We zien vaak dat (jonge) mensen te veel hooi op hun vork nemen waardoor zij minder in de praktijk werken, maar wat ook een zware aanslag kan zijn op je privé leven. Waak hier voor!

7 Alle know how bij een partij! We zien vaak dat partijen aangeven dat zij alle aspecten beheersen. Ik zelf denk dat het onmogelijk is. Wij hebben als specialistische architect van veel zaken verstand, maar toch werken we ook vaak samen met externe specialisten. Te denken valt aan specialistisch makelaars, fiscalisten, juridisch ad-

1 Begin op tijd

viseurs op het gebied van ruimtelijke omgeving. Maar ook op het gebied van

Wij zien vaak dat men pas belt als er een pand gehuurd of gekocht is. Het is

verlichting, interieur en terreininrichting. Voor een optimaal resultaat advi-

dan vaak niet meer mogelijk om goede afspraken te maken met verhuurder

seer ik specialisten op belangrijke onderdelen in te schakelen.

en/of verkoper. Juist in de fase van de zoektocht naar een goed pand, of de mogelijkheden van een bestaand pand te beoordelen, is het zaak direct een goede adviseur in te schakelen. Er kan direct gekeken worden naar mogelijkheden die het bestemmingsplan bieden, met alle vrijstellingen, wijzigingen, ontheffingen, vergunningsvrij, bouwkundige staat, eigendomsverhoudingen, kadastrale gegevens programma van eisen en kosten.

2 Vergunningsvrij ≠regelvrij Vaak wordt er door diverse marktpartijen aangegeven dat het vergunningsvrij is. Een verkopend makelaar of aannemer kan hier belang bij hebben. Vergunningsvrij is zeker niet altijd regelvrij. Te denken valt aan eisen met betrekking tot vluchtwegen, daglicht, ventilatie, constructie, bestemmingswijziging, milieu en parkeren. Let er op dat alle ingrepen die gedaan worden geheel aan het bouwbesluit, brandweereisen, plaatselijke verordeningen, constructieve eisen dienen te voldoen. Een opdrachtgever is uiteindelijk de-

8 Een praktijk is een praktijk

gene die verantwoordelijk is voor hetgeen uitgevoerd wordt. Vergewis u dus

Een grote misvatting die ik regelmatig tegenkom. Verwacht niet dat iemand

dat u aan alle regels voldoet.

tegen u kan zeggen hoe het moet worden. Iedereen is anders, iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. Geen praktijk is hetzelfde. Geen pand is hetzelfde. De

3 Voldoet u aan de richtlijnen?

uitgangspunten, randvoorwaarden, mensen die er werken, patiënten, alles

Bij de inrichting van een praktijk komt natuurlijk veel kijken. Zo zijn er de

speelt een rol om te komen tot een voor u optimale praktijkinrichting. U

IGZ richtlijnen, de KEW richtlijnen, de richtlijnen met betrekking tot de wa-

dient dus na te denken over wat u wilt en vooral ook hoe u wilt werken en

terhuishouding en legionella. Er zijn echter nog veel meer richtlijnen, te

wat u wilt uitstralen. Wat is voor u belangrijk.

denken valt aan brandweereisen, bouwbesluit (ventilatie, daglicht) ,Arbo en bestemmingsplan. Zorg dat u een partij heeft die alle richtlijnen integraal

9 Kosten tijdens gebruik

voor u beoordeeld en in een plan verwerkt.

Mensen zitten vaak gebonden aan een budget. Dat is begrijpelijk en daar wordt streng op toegezien. Het is wel zaak om te investeren in de toekomst.

4 De Slager keurt zijn eigen vlees

Heeft u wel eens gerekend aan de kosten voor de komende 20 jaar? Bij een

Het lijkt zo fijn, één partij die alles voor u regelt. U betaalt bij één loket en

goed ontwerp voor de inrichting van uw praktijk wordt hier over nagedacht.

bent overal vanaf. De vraag is natuurlijk of dat zo is. Wie keurt de partij die u

Energiegebruik, kosten van groot onderhoud, vervangingskosten en onder-

betaalt? Wie controleert de uitvoerende partijen? Wie komt er op voor uw be-

houdscontracten. Met de juiste keuzes bespaart u in de loop van de tijd veel

lang? Zorg daarom altijd voor onafhankelijk advies.

geld. Wellicht dat u die hele gave tafel in de wachtkamer over een paar jaar kunt aanschaffen.

5 Schoenmaker blijf bij uw leest Voor een heerlijk broodje gezond ga ik het best naar een broodjeszaak en

10 Een goede praktijk is het logische resultaat van de juiste afwegingen

niet naar de groenteboer, die ze ook maakt, ‘omdat er zoveel vraag naar is’.

Er is echter een afweging die ik u wil meegeven, die niet altijd logisch is. U

Een implantoloog is geen orthodontist. Een mondhygiënist is geen parodon-

verblijft heel wat uren in de praktijk. Het gaat ook om uw werkplezier, en dat

toloog. Een aannemer is geen architect. Een dental depot is geen installateur.

van uw medewerkers. Niet te vergeten de beleving van de patiënten. Een

Een architect is geen interieurbouwer. Een interieurbouwer is geen verlich-

praktijk mag dus ook het resultaat zijn van uw wensen, hoe onlogisch ook!

tingsexpert.

Een ecologisch gebouw, een sterrenhemel, een aquarium, fotowanden van uw mooiste vakantie avonturen, mooi uitzicht op de stad of juist een park!

6 Tijd is geld

Denk goed na waar u blij van wordt en ga daarvoor! Het zal u veel opleveren!

Vaak wordt er in het kader van de kosten besloten om een aantal zaken zelf ter hand te nemen. Wees u bewust van het feit dat uw tijd letterlijk en fi-

Gijs-Jan van der Schoot

guurlijk geld waard is. Er zijn naast werkzaamheden die met praktijkinrich-

Van der Schoot Architecten B.V.

ting gepaard gaan vaak nog veel meer zaken die geregeld moeten worden. Te

BNA Schijndel

denken valt aan website, accountants, gesprekken met banken, reclame,

www.VanderSchootArchitecten.nl

Van der Schoot 210 x 297mm.indd 1

VAN DER SCHOOT

ARCHITECTEN

bv BNA SCHIJNDEL

20-10-17 13:45

Profile for KNMT

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Nt-special Inrichting en hygiëne  

Special bij Nederlands tandartsblad 17/2017

Profile for knmt