Page 2

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 027.022(497.4Ljubljana)”2008/2018” MESTNA knjižnica Ljubljana [Deset] 10 let skupnih zgodb Mestne knjižnice Ljubljana : 2008-2018 / [uredila Veronika Rijavec Pobežin ; fotografije arhiv MKL ... et al.]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, 2019 ISBN 978-961-94522-1-9 1. Gl. stv. nasl. 2. Rijavec Pobežin, Veronika COBISS.SI-ID 299702528

Profile for Mestna knjižnica Ljubljana

10 let skupnih zgodb  

Preberite si zgodbe in vtise naših kolegov, uporabnikov, bralcev, zunanjih sodelavcev in zagovornikov – predstavnikov Mestne občine Ljubljan...

10 let skupnih zgodb  

Preberite si zgodbe in vtise naših kolegov, uporabnikov, bralcev, zunanjih sodelavcev in zagovornikov – predstavnikov Mestne občine Ljubljan...

Advertisement