Page 14

M

nogo let že obiskujem Knjižnico Šentvid, a sedanji zunanji izgled knjižnice že od daleč vabi v radovednost, le kaj se dogaja za vrati? Ko prestopiš prag knjižnice, te s polic vabijo knjige: »Berite nas, prebirajte med vejicami in pikami naše zgodbe!«. Vljudni knjižničarji, prijazni in mestoma humorni, so takoj pripravljeni na sodelovanje z bralci, ko je vprašanje, katere knjige nudi v branje Knjižnica Šentvid, in če le teh ni, sledi nasvet, v kateri od ljubljanskih knjižnic si je mogoče knjigo izposoditi. Obzirno pripravljeni za nasvet, kaj brati in kaj poslušati, povabljivi za večerne dogodke, ki so prilika za druženje ljubiteljev knjig in občudovalcev izvirne slovenske besede. V prihodnje želim knjigam in osebju knjižnice vse dobro, knjigam veselo prebiranje, osebju prijazno zvedavih bralcev, kajti: »Beseda, izrečena ali zapisana, je odnos človeka do človeka in sveta, v katerem sobivajoče bivamo.« Alberto Avguštinčič bralec

K

njižnica je prostor, ki izžareva toplino in prijaznost. Ko vstopiš vanj z željo, da bi kaj prebral, pa nimaš ideje, kaj, ti je vedno nekdo pripravljen svetovati. Prav to imamo v novi knjižnici v Zalogu. Seveda je bilo tudi na prejšnji lokaciji prijetno, domače, morda celo malce čarobno. Novi časi in več prebivalcev zahtevajo nov in večji prostor, z možnostjo različnih dogodkov in večjo izbiro bralnega gradiva. V novi knjižnici se med policami lahko osamimo ali tiho poklepetamo, posedimo, kaj prelistamo ali preberemo. Sodelujem v projektu Mesto bere in v knjižnico z veseljem prihajam na pogovore o prebranem in tako ob druženju z drugimi bralkami kvalitetno preživljam svoj prosti čas. Olga Zelenič bralka

12

Profile for Mestna knjižnica Ljubljana

10 let skupnih zgodb  

Preberite si zgodbe in vtise naših kolegov, uporabnikov, bralcev, zunanjih sodelavcev in zagovornikov – predstavnikov Mestne občine Ljubljan...

10 let skupnih zgodb  

Preberite si zgodbe in vtise naših kolegov, uporabnikov, bralcev, zunanjih sodelavcev in zagovornikov – predstavnikov Mestne občine Ljubljan...

Advertisement