Page 1

Pripovijedanje u digitalnom dobu Prikaz on-line alata

Ana Sudarević, dipl. knjiž. Zagreb, ŽSV 2012.


• digitalni materijali • pripovijedanje • promocija • informacije • nastavni materijali

Ana Sudarević, dipl. knjiž. Zagreb, ŽSV 2012.


• učenici aktivno sudjeluju u stvaranju priče • odabir riječi, bogaćenje rječnika, pravopis, struktura priče • pismeno izražavanje (If it ain’t on the page, then it ain’t on the stage.) • usmeno izražavanje (pripovijedanje, gluma) • prezentacijske vještine • razvoj kreativnosti i mašte

Ana Sudarević, dipl. knjiž. Zagreb, ŽSV 2012.


• kreativna upotreba interneta i računala za potrebe nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti • digitalna i medijska pismenost • medijska fluentnost (media fluency) • kvalitetno provođenje slobodnog vremena

Ana Sudarević, dipl. knjiž. Zagreb, ŽSV 2012.


Bloomova taksonomija 9. Suradnja 8. Prezentacija (komunicirati, prezentirati, pokazati...) 7. Stvaranje (proizvesti, pokrenuti, izumiti...) 6. Procjena / vrednovanje (prosuditi, vrednovati, poduprijeti...) 5. Sinteza (kombinirati, planirati, kreirati, organizirati...) 4. Analiza (usporediti, suprotstaviti, razlikovati, analizirati...) 3. Primjena (konstruirati, demonstrirati, primijeniti...) 2. Razumijevanje (istražiti, riješiti, objasniti...) 1. Činjenično znanje (identificirati, prepoznati, prilagoditi...) Ana Sudarević, dipl. knjiž. Zagreb, ŽSV 2012.


• www.issuu.com • on-line alat (servis) za digitalno izdavaštvo • pregledavanje i preuzimanje digitalnih materijala • smještanje materijala na vlastitu web stranicu (embed) • efekt listanja stranica • korisnički račun • “knjižnica” vlastitih i tuđih materijala Ana Sudarević, dipl. knjiž. Zagreb, ŽSV 2012.


http://storybird.com/books/storybridcom/?token=mgwh97

Ana Sudarević, dipl. knjiž. Zagreb, ŽSV 2012.


• http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/photostory.html • besplatni program za oblikovanje foto-priče • instalacija na računalo • rad s vlastitim materijalima (fotografije, zvukovi) • vizualni efekti; tekst uz fotografije • pohranjivanje: na računalo, CD, memorystick, web, ... Ana Sudarević, dipl. knjiž. Zagreb, ŽSV 2012.


Izvori: Ohler, Jason. Storytelling and new media narrative http://www.jasonohler.com/storytelling/storyeducation.cfm Ohler, Jason. Beyond Words http://www.jasonohler.com/storytelling/beyondwords.cfm#bloom Davis, Alan. Co-authoring identity: Digital storytelling in an urban middle school. http://thenjournal.org/feature/61/ Obrazovni ciljevi - podjela prema Bloomu http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/spzit/pismeni/teorija/bloom

Ana Sudarević, dipl. knjiž. Zagreb, ŽSV 2012.

Pripovijedanje u digitalnom dobu  

sažetak 2 modula i uvod u treći - prednosti korištenja on-line alata

Pripovijedanje u digitalnom dobu  

sažetak 2 modula i uvod u treći - prednosti korištenja on-line alata

Advertisement