Page 1

Oblikovanje digitalnih medija u školskoj knjižnici online alat ISSUU

Ana Sudarević, dipl. knjiž. OŠ Dubovac, Karlovac

22. listopada 2012.


• digitalni materijali • promocija • informacije • nastavni materijali • pripovijedanje

Ana Sudarević, dipl. knjiž.


• učenici aktivno sudjeluju u stvaranju materijala • odabir riječi, bogaćenje rječnika, pravopis, struktura priče • pismeno izražavanje • usmeno izražavanje (pripovijedanje, gluma) • prezentacijske vještine • razvoj kreativnosti i mašte

Ana Sudarević, dipl. knjiž.


• kreativna upotreba interneta i računala za potrebe nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti • digitalna i medijska pismenost • kvalitetno provođenje slobodnog vremena

Ana Sudarević, dipl. knjiž.


Bloomova taksonomija 9. Suradnja 8. Prezentacija (komunicirati, prezentirati, pokazati...) 7. Stvaranje (proizvesti, pokrenuti, izumiti...) 6. Procjena / vrednovanje (prosuditi, vrednovati, poduprijeti...) 5. Sinteza (kombinirati, planirati, kreirati, organizirati...) 4. Analiza (usporediti, suprotstaviti, razlikovati, analizirati...) 3. Primjena (konstruirati, demonstrirati, primijeniti...) 2. Razumijevanje (istražiti, riješiti, objasniti...) 1. Činjenično znanje (identificirati, prepoznati, prilagoditi...)

Ana Sudarević, dipl. knjiž.


• www.issuu.com • on-line alat (servis) za digitalno izdavaštvo • pregledavanje i preuzimanje digitalnih materijala • smještanje materijala na vlastitu web stranicu (embed) • efekt listanja stranica • korisnički račun • “knjižnica” vlastitih i tuđih materijala

Ana Sudarević, dipl. knjiž.


PRIMJERI

• http://www.os-dubovac-ka.skole.hr/skola/knjiznica/materijeli • http://issuu.com/knjiznicar/docs/_itamo_mi_u_obitelji_svi__ruksaci/1

Ana Sudarević, dipl. knjiž.


Izvori: Ohler, Jason. Storytelling and new media narrative http://www.jasonohler.com/storytelling/storyeducation.cfm Ohler, Jason. Beyond Words http://www.jasonohler.com/storytelling/beyondwords.cfm#bloom Davis, Alan. Co-authoring identity: Digital storytelling in an urban middle school. http://thenjournal.org/feature/61/ Obrazovni ciljevi - podjela prema Bloomu http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/spzit/pismeni/teorija/bloom

Ana Sudarević, dipl. knjiŞ.

Digitalizacija materijala  

Ukratko o digitalizaciji i radu i ISSUU programu