Page 1

KNJIŽNI VEČERI ZA ODRASLE BRALCE V KNJIŽNICI MEDVODE TUDI V NOVEM LETU NOVE KNJIGE

Četrtek, 16. januar 2020

1


2


Knjižni večeri za odrasle bralce

16. januar 2020 Prvo srečanje v novem letu bomo obogatili z novostmi, ki so izšle že lani, in so jezikovno, tematsko in zvrstno zelo različne knjige. Za najmlajše bomo pogledali slikanico o čustvih, za otroke v prvem triletju knjigo o stanovanju in domu, za najstnike pa priročnik o njih samih. Brali bomo pesmi muce potovke, ki so namenjene otrokom, ampak zanimive tudi odraslim, in pesmi nobelovke, ki so seveda namenjene odraslim, nekatere pa lahko razumejo tudi mladi bralci. Predstavili bomo slovenski roman sodobnega pisca v vsakdanjem jeziku, nadalje sodobno besedilo, ki je sestavljeno iz statusov, objavljenih na Facebooku, in izbrane spise Slovenca, čigar 200letnice smrti smo se spominjali lani. Opozorili bomo še na priročnik o spreminjanju naših navad in na razmišljanja o tišini in hoji. 3


Wislawa Szymborska: Radost pisanja: zbrane pesmi. Prev. Jana Unuk. (Mladinska knjiga, 2019), 544 str.

DLAN Sedemindvajset kosti, petintrideset mišic, kakšnih dva tisoč živčnih celic v vsaki blazinici naših petih prstov. To je čisto zadosti, da napišeš Mein Kampf ali Medveda Puja.

Prevajalka Jana Unuk, ki je napisala tudi spremno besedo, je kot novost knjige izpostavila, da je vanjo vključena tudi njena t. i. neizdana zbirka oz. pesničini modernistični začetki. Ta faza je bila doslej v pisanju Wislawe Szymborske nepoznana, ker pesnica sama teh pesmi ni želela nikoli več objaviti.

4


Ko so Wisławo Szymborsko (1923–2012) v nekem intervjuju vprašali, zakaj je v življenju vsega skupaj objavila samo nekaj manj kot 350 pesmi, je odgovorila: »Ker imam doma koš.« V dvanajstih zbirkah, trinajste z naslovom Zadosti ji ni uspelo dokončati, si poljska nobelovka (1996) zastavlja temeljna vprašanja o življenju in svetu, jih osvetljuje z nepričakovanih zornih kotov, pri tem pa si pomaga s humorjem, ironijo, parodijo in podobnimi modernimi izraznimi sredstvi. Njena poezija je razpeta med večni dvom in vzhičenost nad čudežnostjo resničnosti. Pesmi pogosto pripovedujejo zgodbo, anekdoto, nakažejo kak problem, izhajajo iz trditve, ki bi jo lahko prebrali tudi v časopisu, drobnega dogodka, znanstvene hipoteze, humorno spodkopljejo kakšno splošno resnico. V slovenščini sta doslej izšla izbora Semenj čudežev in Ključ ter zbirka Trenutek. Zdaj je končno preveden njen celotni pesniški opus.(Emka.si)

5


Jo Witek: V mojem srcu. Prev. Jelena Isak Kres. (Mladinska knjiga, 2019), 28 str.

Slikanica je kartonka z barvnimi ilustracijami, besedilo je v verzih. Otrok odkriva in spoznava različna čustva. Srce je kot čudežni vrt in spreminja barvo, če se v njem pojavijo žalost, jeza, veselje, strah ali pogum. Na naslovnici je izrez v obliki srca, ki ga najdemo na vsaki strani, zmeraj manjšega. (Emka.si)

6


Ogrizek, Maša: Ljubo doma: zgodbe o bivališčih, pohištvu in gospodinjskih aparatih. Ilustr. Tanja Komadina. (Ztt-est, 2019), 77 str. Tole leposlovno-poučno knjigo je mogoče brati kot zbirko kratkih zgodb ali listati kot ilustriran pojmovnik. Okvir knjige so univerzalne teme selitve, prilagajanja na novo okolje in sklepanja prijateljstev, vanj pa so nevsiljivo vtkane zgodbe o zgodovini bivališč, pohištva in gospodinjskih aparatov. Ob knjigi je nastal tudi delovni zvezek z didaktičnimi nalogami, ki so bile objavljene v Galebu. Sedemletni Piki in dve leti mlajšemu bratcu Kraljeviču se zruši svet, ko se morata zaradi mamine nove službe s sončne Primorske preseliti v Ljubljano. K sreči spoznata simpatično Sovico, s pomočjo katere udomačita mesto, stanovanje pa spremenita v dom. (Založništvo tržaškega tiska – www.ztt-est.it)

Nina Jelen, Anja Kurent: NAJ. (Ocean, 2019), 192 str. Knjiga NAJ mladostnikom na začetku najstništva ponuja izhodišča za razmišljanje o sebi, o tem, kaj se z njimi dogaja, kako lahko vplivajo na svoje življenje in kakšno odgovornost imajo do družbe. Polna duhovitih zgodb o pripetljajih, razmišljanjih in občutkih štirih glavnih likov, s katerimi se najstniki z lahkoto poistovetijo, knjiga ob skrbno izbranih temah skozi vodene vaje, samoraziskovanje, spoznanja in napotke najstnike opolnomoči za uspešno spopadanje z izzivi lastnega odraščanja. Za starše pa je knjiga NAJ dobrodošel pripomoček pri njihovih prizadevanjih, da bi iz zmedenih najstnikov vzgojili odgovorne in prijazne ljudi. (Ocean – ocean-si.com)

7


Svetlana Makarovič: Pesmi muce potovke. Velika ilustrirana knjiga zbranih pesmi za otroke. (Sanje, 2019), 344 str.

POTOVKA Jaz sem stara mačka potovka, sem iz daljnih krajev k vam prišla. sem preprosta siva muca, nič posebnega na pogled, saj me je le za prgišče s cekarjem in repom vred. V cekarju so pesmi zate, za vse palčke, za vse škrate – nate jih, mladički, nate! Za otroke vseh starosti in odrasle, ki jih zanima ustvarjalnost Svetlane Makarovič. 8


Zbirka pesmi Svetlane Makarovič je obsežna zbirka pesmi, nabranih iz njenih pesniških zbirk, songov iz lutkovnih predstav in radijskih iger, ki jih je napisala po lastnih in tujih predlogah, in manj znanih pesnitev. V knjigi lahko beremo pesmice Sapramiške, Korenčkovega palčka, sovice Oke, coprnice Zofke, kosovirjev, takšnih in drugačnih strahov, Rdeče kapice, kokokoške Emilije, peka Mišmaša in še mnoge druge. Razdeljene so v 32 pesemskih sklopov, pri čemer je vsakega ilustrirala druga ilustratorka ali ilustrator, triintrideseti sklop pesmi z mačjo tematiko, tako imenovanih mačnic, pa je mehko razpreden po vsej knjigi. Mnoge pesmi že dobro poznamo, precej pa je takšnih, ki jih v tej knjigi beremo prvič, saj doslej še niso izšle. Pesmi, ki jih je Makarovičeva napisala za otroke, so duhovite, pikre, pretresljive, malček prismuknjene pa tudi ljubke in izrazito lirične. (...) Spremni besedi sta prispevala pesnik Boris A. Novak ter urednik Žiga Kosec. (sanje.si) Za otroke vseh starosti in odrasle, ki jih zanima ustvarjalnost Svetlane Makarovič. Že dolgo vemo, da duhovite in pretresljive, pogosto tudi pikre pesmi Makarovičeve niso namenjene zgolj otrokom, saj jih radi berejo tudi odrasli. O Svetlanini poetiki je v spremni besedi razmišljal tudi Boris A. Novak, ki pravi: »Svetlana je eden izmed najosupljivejših primerov umetniškega poliglotizma, na vseh toriščih svojega delovanja pa je dosegla nenadkriljivo mojstrstvo.« Renate Rugelj, Bukla, 15/151 (2019), str.75.

9


Mitja Čander: Slepec. (Litera, 2019), 194 str.

Mitja Čander, ki ga najbolj poznamo kot urednika pri založbi Beletrina, je izdal svoj romaneskni prvenec z naslovom Slepec, v katerem prevprašuje vlogo in poslanstvo (slabovidnega) človeka v literarnem in tudi političnem polju. Avtor na kritičen, a humoren način izriše portret človeka, ki ga želja po moči zasvoji do te mere, da se prelevi v egoista in vase zagledanega povzpetnika. Čander tako utira pot polnokrvnemu političnemu romanu, ki je redkost v sodobni slovenski literaturi, preko protagonistove slabovidnosti pa pretanjeno tematizira tudi položaj ranljivih skupin v družbi. Roman je razdeljen na 36 razmeroma kratkih poglavij, preko katerih se bralec lahko prebije dokaj hitro, saj je roman napisan v tekočem, vsakdanjem jeziku, brez odvečnega balasta, ki bi obtežil samo vsebino. (Litera – zalozba-litera.org)

10


Eva Mahkovic: Na tak dan najbolj trpi mastercard. (Beletrina, 2019), 224 str.

Zapisi so bili na Facebooku kot statusi objavljeni med decembrom 2016 in aprilom 2019, izvirno torej namenjeni omejeni skupini bralcev, avtoričinih prijateljev na Facebooku. Odsevajo urbano življenje zaposlene Ljubljančanke, stare okrog trideset let: to so popisi vsakdanjih dogodkov, slučajno slišane in zabeležene situacije sodobne Ljubljane, komentarji aktualnega družbenega dogajanja, intimne izpovedi ... Kombinacija teh zapisov pa se sčasoma sestavi v nekakšno dnevniško formo, koledar, saj so izrazito umeščeni v prostor in čas. Teksti so po formi in žanru hibridi, gibljejo se med prozo in poezijo, vendar zares niso ne eno ne drugo; glede na to, da so nastali v mediju družabnega omrežja, postopoma oblikujejo svojo literarno vrsto z lastnimi pravili in specifičnim jezikom, ki prek vsebovanih vizualnih znakov (emojijev), sledi interaktivnosti in drugih elementov nakazujejo medij, v katerem so nastali. (beletrina.si) 11


Valentina Vodnika Izbrani spisi. (Slovenska matica, 2019), 330 str. V letu 2019 smo se spominjali 200-letnice smrti Valentina Vodnika (1758-1819). Ob tem je Slovenska matica ponatisnila Vodnikove Izbrane spise, kakor jih je leta 1890 uredil Fran Wiesthaler. Ponatis je izjemno dragocen, ker omogoča vpogled v tisti del Vodnikovega opusa, ki je bil zaradi neliterarnosti ali premalo literarne vsebine izpuščen tudi iz njegovega Zbranega dela. Dr. Miklavž Komelj, ki je ponatis opremil s spremnim besedilom, je ponatisu zapisal (slovenska-matica.si): »Ta knjiga prinaša dragoceno gradivo za preučevanje preteklosti, a njena posebna odlika je v tem, da lahko v njej preteklost doživimo kot sedanjost; bolj od vseh drugih literarnih opusov v slovenskem jeziku iz tistega časa nam prav Vodnikova proza omogoči neposreden vstop v vsakdanje življenje tistega časa; ko jo beremo, imamo lahko občutek, da slišimo ljudi, kako so govorili, vidimo, kaj so jedli, kako so se obnašali; obenem pa preko časovne distance skozi bežnost vsakdanjih novic razbiramo tudi pripoved o prelomnih dogajanjih evropske zgodovine, kot so odmevali v krajih, ki so bili še tik pred tem zatišni, a jih je vseeno zajel vihar, ki ga je povzročil Napoleon.«

12


Clear James: Atomske navade. Prev. Nataša Grom. (Miš, 2019), 288 str. Knjiga se v celoti posveča načinu, kako se lahko vsak dan izboljšamo za en odstotek tako, da se znebimo slabih navad in pridobimo dobre. Navaja najpogostejše napake, ki jih ljudje storimo pri spreminjanju navad. Razloži, kako pridobiti motivacijo in voljo za spremembe, kako zgraditi močnejšo osebnost in kako verjeti v svoj uspeh. Pokaže, kako pripravimo okolje, da uspeh pri spreminjanju navad lažje dosežemo. Če pri tem slučajno skrenemo s poti, nam knjiga svetuje, kako kljub temu doseči cilj. Knjiga spremeni način razmišljanja o napredovanju in uspehu v človekovem življenju. Ponuja orodja in strategije, ki jih potrebujemo za spreminjanje svojih navad – tako ekipi, ki želi zmagati na prvenstvu, morda organizaciji, ki se želi repozicionirati v svoji panogi, ali pa posamezniku, ki bi rad prenehal kaditi, se trudi shujšati, morda zmanjšati stres ali pa doseči kakšen drug cilj. Knjiga dokaže, da je z drobnimi spremembami možno doseči izjemne rezultate! (miszalozba.com)

13


14


15


© Tilka Jamnik, 16. 1. 2020

http://www.knjiznica-medvode.si E-pošta: info@knjiznica-medvode.si Telefon: 01/361 30 53 Vabimo vas, da se nam pridružite na socialnih omrežjih Knjižnice Medvode.

16

Profile for Knjižnica Medvode

Knjižni večeri za odrasle bralce  

Knjižni večeri za odrasle bralce  

Advertisement