Page 1

INFORMACIJA ZA UČENCE IN STARŠE (Publikacija o nacionalnem preverjanju znanja v elektronski obliki) Državni izpitni center je letošnje šolsko leto publikacijo o namenu, izvedbi in uporabnosti rezultatov nacionalnega preverjanja znanja pripravil v elektronski obliki. Letošnja novost je, da je preverjanje OBVEZNO za vse učence v 6. in 9. razredu (ni več prostovoljne izbire). Nacionalno preverjanje znanja se izvaja v 6. razredu (slovenščina, matematika, angleščina) in v 9. razredu (slovenščina, matematika, 3. predmet). Znan je tudi tretji predmet NPZ za 9. razred, in sicer se bo na naši šoli preverjalo znanje iz angleščine. Publikacija je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra: www.ric.si.

Publikacija o NPZ 2013/14  
Publikacija o NPZ 2013/14  
Advertisement