Page 50

Суштина поетике | часопис за књижевност

Број 61

катрену исте метрике, катрену где метрика варира или у белом стиху, да ли су јој песме римоване или нису, поезија песникиње Попић је уравнотежена у својој музикалности и сасвим разуздана у својој осећајности и суштини. још један поглед,још један поглед само дуж стрме улице у сами смирај дана, тад биће занавијек све покопано и остаће љуљашка нетом заљуљана.. (из песме ВРАТИЋЕ СЕ РОДЕ) Треба истаћи вештину употребе метафора, а пре свега њихову ширину и дубину, што песмама у овој збирци дају осим осећајности и мисаоност, јер стихови ове песникиње се не могу прочитати, не може се прелетети преко њих. Истинског љубитеља поезије ови стихови просто терају да им се врати, да их осети или се над њима замисли. Тако у песми ПОНОВО НА ВЈЕТРУ ОРОНУЛОГ ТОРЊА морамо се запитати како то трошни торањ може бити најјаче свјетло морских светионика, али ако се вратимо на почетак песме наћи чемо одговор у стиху он стамен је потпорањ моме надахнућу. Мада, то се може и другачије тумачити – као тихо пропадање лирског субјекта, али у томе и јесте снага поезије Бранке Попић – доживети стихове према свом осећању, расположењу и тренутку живота. А већина песама у збирци "На латици кап" је својом метафориком таква да их сваки читалац може другачије доживети. Посебну пажњу у овој збирци заслужују љубавне песме Оне су и најбројније, али и најбољи и најлепши део ове књиге. 48

Profile for Суштина поетике

Суштина поетике - Број 61  

Суштина поетике Број 61 Часопис за књижевност, УПС Глушци Март/април 2019. ISSN 2620–0988 Главни и одговорни уредник Анђелко Заблаћански

Суштина поетике - Број 61  

Суштина поетике Број 61 Часопис за књижевност, УПС Глушци Март/април 2019. ISSN 2620–0988 Главни и одговорни уредник Анђелко Заблаћански

Advertisement