Page 39

Суштина поетике | часопис за књижевност

Број 61

У историјским епизодама детаљније се описују и Медведград и Загреб. Међутим, док се историја и положај Медведграда дају у назнакама, преко пишчевих интервенција, кроз дијалоге ликова, о Загребу се говори детаљно, тачније посвећена му је читава IV глава романа. Шеноа полази најпре од географског лоцирања, називајући га краљевским градом који се простирао између Саве, Чрномерце, Медведнице, Грича, да би затим описао његову унутрашњост. Такође, он даље говори о суду и законима, у којима се може и наслутити извор сукоба Загрепчана и Стеопка. Наиме, Загрепчани су се владали законом тзв. „Златне буле“ Беле Четвртог. Ова повеља историјски је посведочена као један од најважнијих историјских докумената Загреба, који се односио на становнике загребачког Градеца. Загрепчани су били они који постављају али и крше законе, јер Загрепчанин је био краљевски човек.4 Позивањем на градску историју писац нам даје однос великаша, који су правили рачуне, и потлачених, који су те рачуне плаћали. У томе је лежао главни извор незадовољства потлачених Загрепчана, док су главним непријатељима Загреба сматрани бискуп, бан и владари Медведграда. Ову историјску епизоду Шеноа је искористио да појасни сукоб који ће бити кључан и у романтилним епизодама, а то је сукоб Загрепчана и Степка, тј. сукоб људи којима је припадала Дора и оних којима је припадао Павле. Одавде прозилази да је писац 4

Исто, 55.

37

Profile for Суштина поетике

Суштина поетике - Број 61  

Суштина поетике Број 61 Часопис за књижевност, УПС Глушци Март/април 2019. ISSN 2620–0988 Главни и одговорни уредник Анђелко Заблаћански

Суштина поетике - Број 61  

Суштина поетике Број 61 Часопис за књижевност, УПС Глушци Март/април 2019. ISSN 2620–0988 Главни и одговорни уредник Анђелко Заблаћански

Advertisement