Page 38

Суштина поетике | часопис за књижевност

Број 61

служиле да мотре Влахе у Загорју, са намером да их спрече у хватању и продаји хрватске деце Турцима. Овај догађај није забележен у Шеноином роману. У роману се, међутим спомиње други земољтрес 1590. године, након кога је Грегоријанац морао да остане у Шестинама. Овај догађај Шеноа приказује у ХХV глави романа, са малом изменом. Наиме, Степка, који је предан размишљању о мртвој Марти, деци, положају, о земљотресу извештава слуга, након чега Степко доноси одлуку да отпутује у Шестине. Шеноа ће испратити историју и у погледу Степкове смрти, која се догодила 1592. године, али и у судбини Павла и Ника. Наиме, Павле гине 1604. године, а Нико, у историји означен као Никола, 1610. године. Како ни један ни други нису имали мушке деце Медведград је пао у руке грофа Eredoy-а. Око породице Грегоријанац везују се и ликови Ника Желничког, Ђура Драшковића, хрватског бана и бискупа, који се у роману активно појављују, али и ликови Максимилијана Другог, аустријског владара од 1527. до 1576. године, Матије Корвина, хрватско угарског краља од 1458. до 1490. године, краља Владислава, који се спомињу при освртима јунака на прошлост, тј. на историјат Медведграда. За Загреб се везују историјски ликови Шишмана Луксембруршког, Рудолфа Хабзбуршког, чија се имена спомињу приликом описивања старог Загреба, али и ликови који се везују и за Медведград, као што су Максимилијан Други, Степко Грегоријанац, његов отац Амброз и влашки пешак Ауерспергове чете, Милош Радак. 36

Profile for Суштина поетике

Суштина поетике - Број 61  

Суштина поетике Број 61 Часопис за књижевност, УПС Глушци Март/април 2019. ISSN 2620–0988 Главни и одговорни уредник Анђелко Заблаћански

Суштина поетике - Број 61  

Суштина поетике Број 61 Часопис за књижевност, УПС Глушци Март/април 2019. ISSN 2620–0988 Главни и одговорни уредник Анђелко Заблаћански

Advertisement