Page 33

Суштина поетике | часопис за књижевност

Број 61

Критика

Пише: Сања Живковић

ПОЕТИКА И ФУНКЦИЈА ИСТОРИЈСКОГ РОМАНА ЗЛАТАРЕВО ЗЛАТО АУГУСТА ШЕНОЕ Први роман Аугуста Шеное Златарево злато је, према мишљењу многих критичара, дело које је отворило нову етапу хрватске књижевности. Такође, садржајем и духом који њиме провејава сматра се и првим загребачким романом. Оно од чега ваља кренути јесте да он садржи и историју и фикцију, тј. и романтичарски идеализам и реалистички материјализам. Ове опозиције могу се пратити на више нивоа, и то кроз: тему, фабулу, ликове и њихову уграђеност у њу. На почетку романа, Шеноа се обраћа читаоцу и уз извињење због могућих неисправности објашњава како је дошао до података који се јављају у роману: Премићућ у аркиву града Загреба, старе запрашене артије, у којих од сто година није била рука дирнула, наиђох и на љуту и крваву 31

Profile for Суштина поетике

Суштина поетике - Број 61  

Суштина поетике Број 61 Часопис за књижевност, УПС Глушци Март/април 2019. ISSN 2620–0988 Главни и одговорни уредник Анђелко Заблаћански

Суштина поетике - Број 61  

Суштина поетике Број 61 Часопис за књижевност, УПС Глушци Март/април 2019. ISSN 2620–0988 Главни и одговорни уредник Анђелко Заблаћански

Advertisement