Page 136

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 82 СУШТИНА поетике : часопис за књижевност / главни и одговорни уредник Анђелко Заблаћански . – [Штампано изд.]. – Год. 6, бр. 61 (2019)– . – Глушци : Удружење поетских стваралаца, 2019– (Београд : Pharmalab). – 21 cm Двомесечно. – Друго издање нa другом медијуму: Суштина поетике (Оnlinе) = ISSN 2334–9417 ISSN 2620–0988 = Суштина поетике (Штампано изд.) COBISS.SR–ID 267264012

Profile for Суштина поетике

Суштина поетике - Број 61  

Суштина поетике Број 61 Часопис за књижевност, УПС Глушци Март/април 2019. ISSN 2620–0988 Главни и одговорни уредник Анђелко Заблаћански

Суштина поетике - Број 61  

Суштина поетике Број 61 Часопис за књижевност, УПС Глушци Март/април 2019. ISSN 2620–0988 Главни и одговорни уредник Анђелко Заблаћански

Advertisement