__MAIN_TEXT__

Page 1

Marin Držić

1508. 2008.

Marin Držić, kasnije nazvan Vidra (pseudonim i nadimak prema istoimenoj inteligentnoj životinji skupocjena krzna), najveći hrvatski komediograf i jedna od najznačajnijih stvaralačkih osobnosti u hrvatskoj, ali i svjetskoj književnosti, živio je u 16. stoljeću (rođen je 1508. u Dubrovniku u obitelji pučana koja je krajem 14. stoljeća izgubila plemstvo, a umro u Veneciji nepoznatom i iznenadnom smrću 2. svibnja 1567.). Držićev život i djelo snažno su obilježeni stalnim preklapanjem, isprepletenošću i okretanjem renesansnih i manirističkih svjetova. Mira Muhoberac, iz predgovora , Marin Držić: Dundo Maroje i druga djela, Vinkovci, 1998.


1


Literatura: Marin Držić : zbornik radova / <uredio Jakša Ravlić>. Zagreb : Matica hrvatska, 1969. Bogišić, R. Marin Držić sam na putu. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1996. Bogišić, R. Mladi dani Marina Držića. Zagreb : Mladost, 1987. Čale, F. Marin Držić : Tirena, Grižula, Novela od Stanca, Dundo Maroje, Skup, Tripče de Utolče, Hekuba. Zagreb : Školska knjiga, 1971. Jeličić, Ž. Marin Držić Vidra. Zagreb : Naprijed, 1961. Novak, S. P. Zlatno doba : Marulić, Držić, Gundulić. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2002. Švelec, F. Komički teatar Marina Držića. Zagreb : Matica hrvatska, 1968. Ravlić, J. Rasprave iz starije hrvatske književnosti. Zagreb : Matica hrvatska, 1970. Čale, F. Tragom Držićeve poetike. Zagreb : Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Kulturne djelatnosti, 1978. Stojan, S. Slast tartare : Marin Držić u svakodnevici renesansnog Dubrovnika. Zagreb ; Dubrovnik : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti , 2007. Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću : (1508 - 2008) / [urednici Nikola Batušić, Dunja Fališevac] . Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti , 2008. Čale, F. Marin Držić u svjetlu manirizma. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo , 1970.

Izložba “Marin Držić” postavljena u auli Gradske knjižnice u listopadu 2008. u povodu Mjeseca hrvatske knjige Izložbu priredila Sanja Repanić Blažičko Virtualno izdanje priredila Ismena Meić © Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica, prosinac 2011.

Profile for Knjižnice grada Zagreba

Marin Držić  

Izložba u povodu 500. obljetnice rođenja postavljena u Gradskoj knjižnici u Zagrebu 2008. u Mjesecu hrvatske knjige

Marin Držić  

Izložba u povodu 500. obljetnice rođenja postavljena u Gradskoj knjižnici u Zagrebu 2008. u Mjesecu hrvatske knjige

Advertisement