Page 1

E

V NO

ГОДИНА II БР. , . СЕПТЕМБАР . ИЗЛАЗЕ ПЕТНАЕСТОДНЕВНО ЦЕНА  ДИН.

ФЕЉТОН: СТАРА ПЛАНИНА

Б. Филиповић : Рана јесен у Д. Каменици

ВОДЕНИЦЕ ИЗ „ЗАСЕДЕ”

PODSE]AWA

OTVOREN

AKROBATA PLEMENITE DU[E OTVOREN PRVI PRIVATNI DOM ZA STARE

EKO CENTAR


С Т Р. 2

INFO. ПОТПИСАН УГОВОР СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

НОВА УЛ АГАЊА У ТУРИЗА М

Уговор са делегацијом Европске уније Драган Милутиновић у Србији о реализацији пројекта „Јачање туристичке конкурентности Источне Србије“, у оквиру програма „Exchange 3“, потписан је у Београду 24. септембра. Пројекат, вредан 113.620 евра, потписао је М ладен Радосављевић, председник Општине Пројекат, вредан 113.620 Књажевац. Од 96 поднетих пријава из целе Репу- евра потписао Младен блике само двадесетак је прошло на конкурсу у оквиру овог пројекта . Општина Радосављевић, председник Књажевац, као једина из источне Србије, Општине Књажевац. овим је показала да поседује капацитете за учествовање на оваквим конкурсима. - Књажевац је носилац пројекта. Агенција мултимедијални CD, гостовања на телевизијским пројектом у оквиру другог позива програма за локални развој биће задужена за његову станицама и учешће на Сајму туризма у Србији. „Exchange 3“, где је општина Књажевац опет имплементацију. У сарадњи са општинама То подразумева и уређење штанда и ориги- главни носилац, те би, тако, уколико средства Сокобања и Белоградчик из Бугарске, из тих сред- налних, препознатљивих кулиса. Тако се, осим и овога пута буду одобрена, заједно са општистава, биће ангажовани страни експерти, који ће Акционог плана и профи-материјала, добија ном Палариково из Словачке, инвестирала имати задатак да процене начине маркентишког и препознатљиви дизајн – објашњава Драган на унапређењу система управљања чврстим наступа. Након тога, планира се студија i посетa Милутиновић, директор Агенције за развој отпадом. То предвиђа ревизију постојећих плаБугарској како би се видели њихови примери општине Књажевац и каже да су планиране и нова и изналажење могућности за извожење у области туризма, а затим ће се ангажовањем регионалне радионице о развоју туризма и смећа из села, као и инсталирање новог, наменреномиране маркентишке агенције припремити израде акционих планова за промоцију ове при- ског софтвера у Јавном комуналном предузећу промо – материјал заједничких потенцијала, вредне гране. „Стандард“. који подразумева израду промо-филма, Агенција је аплицирала са још једним S. T

ШЕФОВИ КРОЗ ТРИ ГОДИНЕ

Обука за младе лидере из 13 општина, међу којима је и Књажевац, трајаће три године Младен Радосављевић, председник Општине Књажевац потписао је, 24. септембра, Меморандум о сарадњи са Британским саветом (British Council). Реч је о пројекту „Активни грађани“ (Active Citizens)односно о радионицама за младе, које ће кроз програме међународне размене и умрежавања ИЈА ЕД

ЦЕНТА

Р

VE

NO

КО

БО

Р

М

омогућити развој омладинских лидера из локалне заједнице. Предвиђено да се у пројекат укључи 13 општина и да кроз програм обуке прође тридесетак лидера из канцеларија за младе са више од 700 учесника. Пројекат траје три године, а главни носилац је Министарство омладине и спорта.

М

ПЈ

УТЕР ЦЕН

Р ТА

ОСНИВАЧ: Медија центар - Компјутер центар Бор; ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: мр Звонко Дамњановић, РЕДАКЦИЈА: Брана Филиповић, др Витомир Милић, Саша Тодоровић, Александра Миљковић, Мирослав Радуловић, Љиљана Жикић, Драган Попаз, Крунослав Кића Симић, фото - Ненад Милојковић, Златко Јеленковић; Секретар редакције: Снежана Јеленковић; DTP: Александар Живуловић, АДРЕСА: Kнеза Милоша 75, (ЗГРАДА „НАПРЕТКА“), 19350 Књажевац; Телефон: 019/730-020; Факс: 019/730-021; e-mail: knjazevacke@kcbor.net; mc@kcbor.net; www. mc.kcbor.net

БЕСКУЋНИЦИМА СЕДАМ КУЋА

Општина Књажевац спада у групу од 14 општина, од укупно 173 у Републици Србији, којe су усвојила Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица. Тај документ је омогућио конкурисање за донације Комесиријата за избеглице у вредности од скоро три милиона динара. Младен Радосављевић, председник Општине Књажевац потписао је 23. септембра Уговоре са седам породица, појединачне вредности 370 хиљада динара, намењених адаптацији кућа и самом побољшању стамбених услова ових људи. У претходном периоду, „Интерсос“ је купио некима кућу, а неке објекте су купила сама избегла лица у граду и околним селима. Ово је прилика да своје домове адаптирају, дограде и спремно дочекају зимски период. Потписивању уговора присуствовали су и др Љубица Николић, члан Општинског већа и Весна Милојковић, општински повереник за избеглице . У наредном периоду, захваљујући Комесеријату за избеглице Републике Србије, биће потписани и уговори за куповину кућа са окућницом за још седам интерно расељених породица.  S. T.

ЗА ГРЕЈАЊЕ 605.000 ЕВРА

Младен Радосављевић, председник Општине Књажевац и Љубодраг Тричковић, директор JP„Топлана“ потписали су, 17. септембра, Протокол о финансирању, који ће наредне године омогућити унапређење целокупног даљинског система грејања у Књажевцу. Документ, који предвиђа одобравање бесповратних средстава у износу од 605 хиљада евра, потписали су, од стране Владе Републике Србије, Петар Шкундрић, министар енергетике и Слободан Илић, државни секретар у Министарству финансија, као и представници немачке KFW банке.  S.T.


С Т Р. 3

P Oinfo L I T I.K A

МЕЂУ ХИЉАДУ СВЕТСКИХ ЗАНАТЛИЈА К Њ А Ж Е В А Ч К И ПРЕДУЗЕТНИЦИ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ЗАНАТСТВА У ЦЕЉУ

Четрдесет трећи Међународни старства омладине и спорта Репуобртнички (занатски) сајам у Цељу, блике Србије. Била је ово приу Словенији, одржан 10. и 11. септемлика да се науче вештине потребне бра, није протекао без учесника из младим лидерима, а засноване на Књажевца. Иван Живковић, власвећ добро познатим стандардима ник СЗТР „Space Group“ и отац и демократског друштва. Потврда син, Игор и Иван Николић, властоме су еминентни предавачи, као ници СЗР „Лим – градња“ и СГЛР што су, са Факултета политич„Николић Иван“, били су једини ких наука из Београда: професор представници Тимочког региона на Раде Вељановски, , мр Владимир овом престижном Сајму, од укупно Павићевић, др Зоран Стојиљковић, осамдесет из Србије. др Славиша Орловић и мр Жарко Као чланови Општег удружења Пауновић, као и др Зоран Лучић, привредника општине Књажевац, извршни директор ЦЕСИД-а. ови мали привредници отпутоОво је био први модул семивали су у организацији Привредне е н е р г е т с к о ј е ф и к а с н о с т и и Књажевачки млади предузет- нара, а обавезно присуство је и на коморе Србије, односно Регио- технологијама са обновљивим ник је активан и на пољу едукације следећа три, што представља услов налне коморе у Зајечару, те су у изворима енергије, што је већ у пројекту Тимочке академије за за добијање Сертификата. Осим улози посетиоца имали прилику да одавно тренд у Европи – каже младе лидере, одржане у Кладову, Ивана Живковића, гости Класе боље упознају са стандардима и Иван Живковић и додаје да је иску- 18. и 19. септембра, у организацији дова били су и млади књажевчани достигнућима занатлија из хиљаду ство непроцењиво, те да указује на „ З а ј е ч а р с ке и н и ц и ј а т и в е “, а Саша Тричковић (СПС) и Владипредузећа и 34 државе. правац којим би се занатлије наше под покровитељством немачке мир Игњатовић (Центар за креа- Највећа пажња је посвећена земље требали усмеравати. фондације „Ханс Сајдел“ и Мини- тивни развој).  S .T.

ОТВОРЕН ЕКО – ЦЕНТАР

У Књажевцу је 17. септембра отворен Еко – центар, као део пројекта „Зелена агенда“, кога већ годинама реализује НВО „Тимочки клуб“. Простор намењен младима и грађанима, заинтересованим за активности везане за заштиту животне средине и одрживог развоја, смештен је у дворишту предшколске установе „Бајка“. Уз финансијску подршку Министарства спољних послова Краљевине Холандије и организације „Милелуконтакт“, као и локалне самоуправе, корисна површина од осамдесетак квадрата биће полазна тачке за едукацију и реализацију активности које ће допринети развоју еколошке свести деце, али и старијих суграђана. Свечаном отварању Еко – центра присуствовали су представници Општинске управе, Туристичке организације општине Књажевац, Предшколске установе „Бајка“ и удружења грађана. На малој свечаности приказан је и краткометражни филм локалне садржине. S. T.

КЊАЖЕВЧАНКЕ СПАСИЛЕ ДУНАВ

„ДУНАВСКИ УМЕТНИК 2010“

Мартина Станојевић и Мартина Михајловић, ученице трећег разреда основне школе из Књажевца, по б едиле с у на међународном такмичењу „Дунавски уметник 2010’’.

У конкуренцији од 4.000 радова из 14 подунавских земаља победила је њихова скулптура „Рециклирај – спаси Дунав’’, креативно састављена од чврстог отпада.

ТРАДИЦИЈОМ У ЕВРОПУЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ КЊАЖЕВАЦ


С Т Р. 4

P OG OLE ID TA IL K OA

ТРИ ДУГЕ„ЗЕЛЕНЕ“ ГОДИНЕ Уд ру же њ е з а з а ш т и т у животиња „Опстанак“ Удружење грађана за заштиту и хумано збрињавање животиња “Опстанак“ из Књажевца постоји три године и окупља ентузијасте, борце за заштиту животиња. Тај сегмент живота дуго је био занемариван, све до 2005. године када је донета законска регулатива. - Сама проблематика је врло непопуларна и наилази на врло мало разумевања локалне заједнице. Упркос томе, Удружење континуирано решава проблеме напуштених животиња. У протекле три године реализовано је више акција, као - Моника Брукнер из села што су прикупљање потписа за Ђурђева крај Новог Сада наш је изградњу азила и организовање стални сарадник, а ми се, као део јавних трибина о псима луталицама Лиге „Ђурђево“ , боримо да из – каже Биљана Поп – Христић, пред- „петних жила“ променимо свест седник Удружења. људи о животињама. С обзиром

да сам радни век провела у просвети, свесна сам да се едукација мора „примењивати“ од „малих ногу“. Зато смо започели сарадњу са васпитно – образовним установама. Предавања су одржана у

три књажевачке основне школе. За Да н пла не те Земље, 2008. године, одржали смо корисну манифестацију уз доделу диплома и награда најуспешнијим учесницима – истиче председница Удружења „Опстанак“ и износи чињеницу да дневно у свету нестане 18.000 врста флоре и фауне. Због тога „заштитари“ природе имају пуне руке посла трудећи се да очувају животну средину и потомцима омогуће живот на здравој, зеленој планети. - Чине се в елики напори да Удружење опстане. Зато бих упу тила позив појединцима и институцијама да нам помогну на било који начин. Налазимо се у згради бившег Комитеа, телефон за контакт је 731-547 – подсећа Биљана Поп Христић, председница удружења. S. T.

ТРИДЕСЕТ ВРХУНСКИХ АКВАРЕЛА

У ДОМУ КУЛТУРЕ

Ауторски пројекат ликовне да уживају у акварелима шесторо уметнице мр Лепосаве Милошевић уметника из Србије. Изложба је – Сибиновић из Београда, под обухватила тридесет радова, по називом „У славу акварела“, угле- пет од сваког аутора, а о техници дао је светлост дана и у галерији ове ликовне форме, отварајући књажевачког Дома културе. На п о с т а в к у, г ов о ри о ј е Го р а н самом старту нове сезоне култур- Јовановић, организатор програма них дешавања вароши књажевачке, у Дому Културе. посетиоци су били у могућности - Сликари који се баве овом

техником су као виолинисти у Мексико 2008/9. осим у Књажевцу, музици. То су слике које настају биће постављена и у Мајданпеку, у даху, из вештих четки, уз брзу Пе т р овц у на Млави, Бору и импресију и за кратко време. Новом Пазару. Допринос догађају Наравно, сав тај процес је потко- дали су и професори и ученици ван добрим знањем аутора – рекао Књажевачке гимназије, још једним је Јовановић. извођењем комада „Заправо“ на П р а т е ћ а и з л о ж б а 8 . енглеском језику. Међународног бијенала акварела S.T.

КОЛЕКТИВНО У БИБЛИОТЕКУ У циљу популаризације књиге и културе читања, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЊЕГОШ“ од 1. СЕПТЕМБРА до 1. НОВЕМБРА 2010. године организује акцију КОЛЕКТИВНОГ УЧЛАЊЕЊА. Цена годишње чланарине (12 месеци) је 150 ДИНАРА и плаћа се приликом учлањења у Библиотеку. Ову повољност могу користити: ученици књажевачких основних и средњих школа, појединачно; запослени у књажевачким основним и средњим школама и вртићима, појединачно; одрасли, у групи од најмање 10 чланова, са списком заинтересованих. Предшколци и ученици првог разреда основне школе у Библиотеку се, традиционално, учлањују бесплатно. Члановима Библиотеке на располагању

Обележен Дан чистих планина

ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ

је богат књижни фонд, значајан број публикација стручне литерат уре, а омогућен је и бесплатан приступ интернету на два корисничка рачунара. БиблиНа Бабином зубу, 26. септембра, обележен је Светотека набавља велики број наслова пери- ски дан чистих планина. Акцију је, уз подршку ЈП „Стара планина’’ и Општине Књажевац, организовало одичне и дневне штампе. Фонд Дечјег одељења прилагођен Планинарско друштво „Бабин зуб’’. Међу учесницима је потребама деце предшколског узра- били су и ученици другог разреда Основне школе „Вук Караџић’’. Промовисане су и пешачке стазе. Темељ за ста, млађих и старијих основаца и пружа прву инфо таблу, која планинаре упућује куда ће се велики избор сликовница, књига, школ- кретати, поставили су председник Општине Младен ске лектире, енциклопедија,приручника. Радосављевић и директор ЈП „Стара планина’’ СлоДечје одељење има колекцију друштве- бодан Михајловић. S.O.K. них игара и телевизор са DVD плејером. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЊЕГОШ“ ВАС ПОЗИВА ДА У ГОДИНИ КАДА СЛАВИ СВОЈ ЈУБИЛЕЈ И ОБЕЛЕЖАВА ГОДИНУ КЊИГЕ И ЈЕЗИКА ПОСТАНЕТЕ ЧЛАН ВЕЛИКЕ ПОРОДИЦЕ ЧИТАЛАЦА.


С Т Р. 5

P ogledalo OLITIKA ЗЛАТНА КАП ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ

ВИШЕ ОД 200 ХУМАНИХ

Друштво хуманиста – радника Железнице Србије из Зајечара, уз подршку Скупштине општине Књажевац, организовали су Међународни фестивал хуманости „Златна кап Тимочке крајине“. У петак, 24. септембра, у овој акцији добровољног давања крви учествовало је преко 200 хуманих људи из свих крајева Србије, Републике Српске, Црне Горе и Бугарске. - Слављење живота је примарни циљ ове акције, јер треба имати на уму да једна јединица крви спашава два до четири живота. Такође, на овај начин разбијамо све баријере, јер нема граница људској хуманости и жељи да се некоме помогне. Сада смо у Књажевцу, по први пут,

мир Спасић, председник Друштва хуманиста и додаје да се свака манифестација ослања на три стуба организовања – спорт, културу и само давалаштво. Тако је било и овога пута у Књажевцу. На летњој позорници Дома културе наступиле су фоклорне и денс групе, док су борилачко умеће показали овдашњи клубови. За све учеснике манифестације приређен је свечани ручак у ресторану „Мали предах“, уз општенародно весеље. а крајем децембра у Бору, када ћемо, под У име града домаћина организаторе и госте покровитељством РТБ-а, и Боранима омогућити поздравио је Дарко Живковић, председник СО да покажу своју бригу за ближњег – каже Радо- Књажевац.  S. T-N. MILOJKOVI]

ПРЕВЕНТИВА НАЈБОЉИ ЛЕК

Снимио Ненад Милојковић

Већ четврту годину заредом, Апотекар- самог здравља. Уз савет и пригодне поклоне, ствено стање провери. ска установа „Зајечар“, у чијем саставу функ- Књажевчани су могли да преконтролишу крвни Фармацеути истичу да је ово прилика да се ционише и апотека „Ескулап“ у Књажевцу, притисак, ниво шећера и степен гојазности. зближе са корисницима својих услуга и да на тај организује акцију „Питајте свог фармаце- Одазив грађана је био масован, уз констатацију начин сам ниво рада подигну на виши ниво, а да ута“. Главни циљ је промоција превентиве и да је ово лакши и непосреднији начин да се здра- превентива постане свакодневна пракса.  S.T.

ПУНО СРЦЕ ДРУЖЕЊА

Секција жена Клуба пензионера из Књажевца обележила је 16. септембра 25 година успешног рада. По већ устаљеним, домаћинским манирима, чланице секције су, уз музику и песму, дочекале госте испред свог клуба. Секцијe клубова и актива жена округа Зајечар и Бор размотриле су и усвојиле статутарне промене, говорило се и о новом Пословнику. Разматран је и извештај са последњег дружења одржаног у Зајечару, 25. маја. Предложено је да се при сваком дружењу, осим

25 ГОДИНА женског пензионерског клуба

забавног дела , обавезно уврсти и едукација гостију од стране домаћина, првенствено са циљем бољег упознавања специфичности града и краја у коме се борави. У уметничком делу прославе приређен је богат културни програм, који је подсетио присутне на традицију дугу четврт века, у којој се са великим жаром радило и стварало, дружило и певало. Организацијама, институцијама и заслужним појединцима уручене су захвалнице.  S .T.


С Т Р. 6

P Oq LI uT di IKA

БИЦИКЛОМ, ЛАГАНО, КЊАЖЕВАЦ-ДУБРОВНИК Саша Тодоровић

Прича о бициклистичком заљубљенику и члану државне бициклистичке репрезентације, Књажевчанину Божидару Јовановићу, Божи Бајсу, започиње оног дана када је са другаром кренуо од родног Књажевца, па све шумама и горама, за пет дана лагане вожње, стигао у Дубровник. Божидар Јовановић, познатији у Књажевцу као Божа – Бајс, с правом у другом делу свог надимка носи енглеску реч која значи бицикл. Возило на два точка, толико омиљено код рекреативаца, постало је саставни део живота овог спортисте и механичара. Коме год нешто није јасно у вези техничких детаља двоточкаша, ту је Божа. Божа није обичан механичар. Он је звнични механичар репрезентације Србије, а некада и државе СЦГ. Рођен је 1960. године и памти да је први, прави бицикл добио у 5. разреду основне школе. Био је то тркачки бицикл са 10 брзина, што је представљало праву „аждају“ у односу на све које је до тада возио. Тако се родила љубав... али, не само према вожњи. - Поправ љао сам бицикле и по томе сам био познат у вароши. Набавка првих бициклистичких дресова у средњој школи учинила је да мој другар Пера Живковић и ја постанемо озбиљни у тој причи. Наравно, први дресови купљени су, у тада обавезној шопинг – тури, у Трсту, где је било модерно куповати и „старке“, спринтерице и фармерице. Онда је дошла и 1981. година – сећа се Божа Бајс... Двојица другара, решили су да оду на море и „малчице“ се провозају до Дубровника. Тако је и било. Преваљена је маршрута од Књажевца, преко Сокобање, Алексинца, Крушевца, Краљева, Вишеграда, Фоче, Тјентишта, Гацка, Билеће,

Преваљена је маршрута од Књажевца, преко Сокобање, Алексинца, Крушевца, Краљева, Вишеграда, Фоче, Тјентишта, Гацка, Билеће, Требиња и Дубровника за „само“ пет дана лагане вожње. Ноге су их болеле само првог дана, а после је све било лакше.

Требиња и Дубровника за „само“ пет дана лагане вожње. Ноге су их болеле само првог дана, а после је све било лакше. Године 1984. десио се Камп олимпијских нада, где се Божа, уз два тренинга дневно, упознао са Зајечарцим - постаје члан Бициклистичког клуба „Тимок. До 2000. године је бициклиста-рекреативац. Сусреће се са Нишлијима из Бициклистичког савеза, постаје члан репрезентације СЦГ. Место је по жељи – механичар. Два европска првенства, три Балканијаде, Медитеранске игре у Пескари, у Италији, EYOF у Финској (европски олимпијски фестивал), Светско првенство у Швајцарској, такмичења у Турској и Бугарској. Светско првенство у Аустралији следећа је дестинација. - Стална екипа од шест возача, тренер, масер и ја, као механичар, чини државни тим Србије. Редовно се иде и на припреме, а такмичења су, појединачно, прича за себе. Анегдоте су стална појава, као ситуација у којој смо за длаку избегли поплаве, које су нас пратиле на такмичењу у Кошицама у Словенији – каже за „Нове књажевачке новине“ Божа и додаје да је, осим репрезентативног статуса, поносан и на књажевачки Бициклистички клуб „Миџор“ (основан 2007. године). Рекреативно вози до Минићева, Васиља, Бабиног Зуба... - Љубав према спорту је најважнија особина која се мора неговати код младих. Када се определе за бициклизам, онда се у ходу решавају и многи здравствени .проблеми. За рекреативни спорт правила нису толико ригорозна, но, да би се неко професионално бавио овим спортом, неопходан је и новац – констатује Божидар Јовановић, алијас Божа Бајс.


С Т Р. 7

P OZLAIPTIISK A

Turistička organizacija opštine knjaževac


С Т Р. 8

P RASKR[]A OLITIKA

БИГАР И БАРАНИЦА, ВОДЕНИЦЕ ИЗ „ЗАСЕДЕ”

Pi{e mr Mikica Sibinovi}

ПОТЕНЦИЈАЛИ С ТА Р Е П Л А Н И Н Е ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ ФАКТОРИ И ФАЗЕ ЕКОНОМСКО-ГЕОГРАФСКОГ РАЗВОЈА КЊАЖЕВЦА И ОКОЛИНЕ је назив будуће публикације. Наша Редакције у овом и наредних неколико бројева објављује најзанимљивије и највредније делове овог рукописа. Природна средина овог краја представља погодно окружење за формирање станишта великог броја животињских врста. Фаунистичким истраживањем лептира Старе планине утврђено је 116 врста дневних лептира. Истраживањем је установљено 6 врста водоземаца, и 12 врста гмизаваца, од 46 врста које живе на читавом простору Србије. Подручје Старе планине, карактерише се присуством 26 врста риба. Овде су настањене 203 познате врсте птица, што износи око 53,1% од укупног броја познатих птица у Србији, тако да се Стара планина намеће као један од највећих европских центара орнитофаунистичке специјске и генетичке разноврсности планина. На овом подручју заступљене су следеће врсте дивљачи: трофејна дивљач, срнећа дивљач, фазан, видра, зец, вук, лисица, дивља свиња и др. Оваква заступљеност дивљачи отвара могућнос т ловног туризма. Ловиште „Стара планина” лоцирано је на источним падинама Старе планине. Лове се: јелен, срна, лисица, дивља свиња, вук. Не колико прир од ни х и историјских локалите та на Старој планини издваја се по својој природној лепоти или некој другој особености. Такве локације могу да послуже као до б ар пример по с е бно с ти природе, односно креативности човека када су у питању историјски споменици културе. Приликом извођења наставе у

мулационе заравни износи око 144 ha. На тој заравни издвајају се три нивоа тераса са бигреним одсецима по 20 m висине, а преко њих вода пада у слаповима. Долина ове реке заштићена природи на овим локацијама лакше је управо због репрезентативног је дочарати одређена историјска изгледа бигарних тераса и слапова. збивања, показати процесе и појаве На овим слаповима било је подиприродног окружења и подстак- гнуто десетак воденица које су нути машту ученика. послужиле и за снимање домаћег филма „Заседа”, али су оне напушФизичко-географски тене и временом порушене, чиме потенцијали је амбијентална вредност долине Б и г а р н е п р о с т о р н о - умањена. амбијенталне целине карактеКултурно-историјско ристичне су за простор источне наслеђе Србије. Тако сложене природне композиције бигрених облика На територији Ст ар е плаи појава везане су искључиво за нине постоје бројни културнокречњачке пределе и представљају историјски споменици који свео с о б е н е п ри р од н е р е т ко с т и доче о прошлости овог краја. Они значајних еколошких и туристич- су од непроцењивог значаја и ких вредности, па се зато често представљају доказ и богатство јављају као добра природне баш- материјалне културе из разних вретине. Један од најпознатијих и по мена. Непосредно сведоче о крају Јовану Цвијићу један од најлепших који је одувек био богат животом и бигарних водопада у источној догађајима, али и бројним ратовима, Србији је Бигар (Цвијић Ј. 1986.). пустошењима и разарањима. ПроВодопад се налази на истоименој стор Старе планине био је насељен реци у атару села Стањинац, са још у пра­историји. Трагови кулдесне стране пу та Књажевац – турних делатности човека датирају Пирот на 35-ом километру пута из брон­з аног периода (1400-800. од Књажевца. Бигар је само неко- године пне.). У клисури Трговишлико метара удаљен од пута, што ког Тимока, недалеко од Калне, доприноси томе да је прилаз овом у пећини која носи назив Корехидролошком споменику културе натац-Габровница откривене су лако доступан. праисторијске слике. Ови трагови Река Бигар извире у близини сматрају се првим праисторијским манастира Свети Онуфрије, про- сликарством у Србији у долини тиче долином која је дуга око Тимока. 1,2 km и широка око 500 метара, На месту данашњег насеља правећи на свом току слапове и Ка лна, пос тоја ло је античко брзаке. Улива се у Стањиначку утврђење које је у периоду од 530реку, притоку Трговишког Тимока. 552. године обновио римски цар Долина реке Бигар је од изво- Јустинијан. Сврха тог утврђења ришта до ушћа испуњена бигром била је да затвори улаз у долину који у горњем крају лежи преко Трговишког Тимока и да брани кречњака, а у доњем преко пеш- „пут метала” (античког рударења) чара. Површина ове бигрене аку- на Старој планини. На узвишењу

изна д прола з а познатог као Ђокина чука, на путу Кална – Пирот, било је озидано утврђење Calls (callis – узани пролаз, зидови утврђења који прате усек, путања). Трагови античке културе налазе се и унутар масива Старе планине у Буџаку, где постоје остаци утврђења код данашњег села Јања у засеоку Мездреја (мездреја – напуштено село, место). Данас се распознају зидови грађени ломљеним каменом и ма лтером. У атарима села Ал­д и­н а река, Татра­сни­ца и Габровница у то време радили су ру­дни­ци у којима је експлоа­т исано злато, сре­бро, ба­кар и гвожђе (Велојић М., Радовановић О. 2003.). Недалеко од Књажевца, на десној обали Трговишког Тимока, у близини пута Књажевац – Пирот, налази се познато књажевачко изле тиште Бараница, које представља и својеврсан археолошки локалитет. Бараница је насеље које се везује за римског императора Барона, мада га неки аутори сврставају у средњевековне грађевине. Нар одна легенда каже да је овде моћни цар Барон преграђивао Трговишки Тимок и да су лађе пловиле десетак километара узводно. Друга легенда каже да је овде била велика ризница драгоцености израђиваних у многобројним радионицама Заглавка и околине. Зато данас многи златољупци претражују терен брда Бараница где је пре око четрдесет година подигнут мотел. Тачно је ипак да се и данас на овом терену могу наћи новчићи римских царева: Анастасија, Јустина и Јустинијана, али ће тек неко будуће организовано археолошко истраживање дати суд о овом локалитету… (Наставак у следећем броју)


С Т Р. 9

PPOODLSIET]IA K WAA

Гвоздени човек племените душе

Фотос из 2. броја „Нових књажевачких новина”

Драгољуб Алексић, акробата светског гласа, у родној Вини саградио је пут према руднику. – Великодушан према рођацима, предусретљив према својим сељанима.- Рођен у сиромаштву, стекао је огромно богатство, а живот скончао у дому за старе До књажевачког села Вине, 20 метара, на којој је изводио враодакле се у свет невероватних толомне акробације, без заштитне авантура 1920. године отиснуо мреже. Поново је поломио обе ноге сиромашко Драгољуб Алкесић, , тешко је повредио кичму и из болкасније акробата светског гласа и нице је отпуштен као богаљ. Ипак, творац нашег првог звучног филма после само осам месеци наста„Невиност без заштите“, и данас вио је да изводи још вратоломније се стиже асфалтним путем који је акробације широм света. Алексић, за житеље свог родног Тај пад као да га је осоколио. села, саградио пре више од тридесет Сплитску трагедијуе преживео година. Времену одолева и стамена је када је имао свега 20 година, а кућа у Вини, коју је славни Вињанин кробације је после тога изводио све још 1957. године саградио за своју док није напунио 58 година. Вежбао братаницу Десанку, сада једини је фантастично гимнастику и атлеживи изданак из лозе Алексића. тику методом коју је сам измислио, Човек гвоздених мишића и без узора. Тако је излечио и кичму: живаца, који је својом снагом уз метални мидер кojи је специјално и акробацијама, какве свет до за њега направио пријатељ лимар, тада није виђао, изводио на улице по нацрту наручиоца. О свим тим Београда и светских метропола на сензацијама нашироко је писала стотине хиљада људи, кренуо је штампа оног времена, међу првима у славу из књажевачког краја као „Политика“, 1928. године. Најпре ковачки калфа, кржљав,неухрањен када је у редакцији, пред забези жељан свега. За цео живот остала екнутим новинарима, покидао му је у сећању слика убоге мајке метални ланац зубима, а потом која је, у самртном часу, са сузама када је, насред тадашње Поенкау очима гледала поломљене ноге рове улице, снагом мишића на свог десетогодишњег синчића, кога конопцима задржавао четири аутосу испред рудника „Добра срећа“, мобила у покрету. Био је јачи од прегазила волујска кола натоварена четири машине. угљем. Тих почетака великог и неустрашивог акробате у Вини се слабо сећају. Памте углавном акробације Падом до висина које је, у том рударском месту, извоГоворио је, касније, да га је та дио тек после Другог светског рата. слика мајке у најтежим часовима Драгољубово акробатско умеће подстицала да издржи најтеже највише памти његова братаница напоре. Тако је, снагом мишића, Десанка. Она данас има 77 година, успевао да задржи четири ауто- а њен славни стриц, да је још жив мобила у покрету, могао је да се напунио би ове године деведесету. држи зубима за авион, да изводи - Волела сам га више од икога акробације на високој разапетој на свету-каже Десанка, забрађена, жици са огромним тере том у сувоњава старица, у црнини. – зубима, да преживљава смрто- Значио ми је много више него отац носне падове и ломoве. Уздигао се и Љубомир. Био је леп и мој отац, и после оног несрећног пада у Сплиту, висок, али се несрећник одао алко4. јула 1930. године, када се поки- холу и умро млад. А стриц – прави дала разапета жица на висини од господин, душеван. Сажалио се

на мене. Дошао је једног дана и „олдсмобил“. А брат Зоран се сећа рекао да хоће да ми направи кућу, како га је велики рођак водио у баш на место оне старе, где смо подрум-вежбаоницу и како је тамо он и ја рођени. Одмах је платио за видео мноштво разних справа материјал и рад и брзо је све било на којима је Драгољуб челичио готово. После сам и мужа Михаила, мишиће. болничара, довела у ову кућу. У Вини су једнодушни у оцени Са сузама у очима, старица да је Драгољуб Алкесић необично Десанка сећа се и како ју је стриц, много волео своје село, многе чим се удала, водио с мужем на Вињане радо је дочекивао у својој море. кући у Београду и помагао им За рођака Момчила Јовановића у свему. За градњу пу та, први (68) и његову супругу Косовку (68) асфалт према Вини, поклонио је и њихове синове Зорана и Милоша 1955. године 500 хиљада динара. рођак Драгољуб био је „супермен“, Нажалост, пут је од Саставка стигао изузетан у сваком погледу. само до Стогазовца, јер је остатак пара негде нестао. А тек колико Добротвор „у је пара дао у добротворне сврхе. олдсмобилу“ Вињани нам показују исечак из - Био је господин и добротвор, старе „Борбе“ где пише да је само у племените душе – прича Момчило. 1954. години Драгољуб Алексић дао – Ову нашу кућу саградили смо по у добротворне сврхе 26 милиона истом плану по коме је грађена динара. А просечна месечна плата и она његова кућа у Београду, у у Југославији тада је била 9 340 Видовданској број шест. Волели смо динара. се и посећивали. Мене је замолио да - Скоро да сам пресвисла од туге путујем с њим у Канаду и у Лондон, када су мог доброг стрица довезли да му будем асистент. Отишао бих код мене таксијем. Био је непокретан сигурно, наглавачке, да ме отац од Паркинсонове болести, већ на није спречио. Није то, говорио је, за самрти-јецајући прича Десанка. – нас сељаке. А тек колико смо пута Било је то 1983. године. Желео је да свраћали код Драгољуба у Београд. га сахраним у Вини, на гробљу где Једном му је, за неку представу, био је он подигао споменик свом оцу и потребан баш радио марке „космај“ мом оцу, његовом брату. Међутим, и узео је наш. Платио га је три пута одвукли су га у Београд, на превару, више него што је вредео и још нам, опљачкали и стрпали га у дом на убрзо, донео и нови радио. Бежанијској коси. Вајни пријатељи Супруга Косовка подсећа мужа и бездушне жене. Остао је без икога, како су у Београду, код Драгољуба, умро је усамљен. Није имао деце, били први пу т, 1957. године. А немам их ни ја. Драгољуб-домаћин, пуна кућа Недавно је у Београду умро и свега и свачега. Тада су први пут Вињанин Миломир Стојановић, видели дупле тањире и чудили се: филмски аматер, који је иза себе шта ће тањир у тањиру? Млађи син оставио драгоцен документарни Јовановићев Милош памти велику филм о пријатељу и хуманисти црну лимузину коју је акробата акробати Драгољубу Алексићу. Драгољуб возио и која није могла Stojan Todorovi}, да уђе у њихову авлију. Био је то Politika, 20. mart 2000.


С Т Р. 1 0

P OvLidi I TcIiK A

БОЉЕ НЕГО У ХОТЕЛУ

ОТВОРЕН ПРВИ П Р И В АТ Н И Д О М З А СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА

У НОВОМ ДОМУ МЕСТА ЗА 30 СТАРИХ ОСОБА

Књажевац је почетком августа добио још један објекат за пружање услуга социјалне заштитедом за смештај старих особа. Нена Дармановић и Ана Вукмировић, инспектори Министарства рада и социјалне политике преконтролисали су 5. августа услове за почетак рада у новом објекту, саграђеног у непосредној близини угоститељског објекта „Вила Катарина“. Објекат се налази у насељеном конекцију. Дом је прикључен на месту, на путу ка Сокобањи, и ком- градски водовод, поседује и артерплетно је грађен са одговарајућом ски бунар са хидрофором. Грејање је термо и звучном изолацијом. Свака сопствено, етажно, на чврсто гориво соба поседује потребну електричну и струју. На степеницама и у ходниинсталацију, климу, прикључак цима прописане ширине урађена на сателитску антену и интернет је гранитна керамика, у спаваони-

кухиње. Исхрана је одлична. Здраствени центар пружаће медицинску помоћ. Ангажована су четири лекара специјалиста: који ће се седмично смењивати. Свакодневну бригу о корисницима водиће и пет медицинских сестара и једна неговатељица. Капацитети Дома су предвиђени за пружање услуга за тридесетак корисника, који ће у осам двоцама и дневном боравку под је од креветних идве трокреветне собе, материјала који није клизав, не упија два двособна апартмана и један влагу и лако се одржава. Дуж сте- lux апартман пронаћи мир, удобпеница су уграђени рукохвати. На ност, стручност и комплетну услугу првом спрату налази се просторија предвиђену одговарајућим Правилза дневни боравак корисника, која ником надлежног Министарства. S T. је у саставу трпезарије и мале чајне

Планински бициклизам

„СУНЧАНА ДОЛИНА“ ЗА СВЕТСКУ ЕЛИТУ

У организацији Бициклистичког савеза Србије, Бициклистичког клуба „Нови Сад“ и Туристичке организације општине Књажевац и под покровитељством ЈП „Стара планина“ одржана је, крајем августа, трка у планинском бициклизму. Учествовало је 40 такмичара и такмичарки свих категорија. Уп р к о с г у с т о ј м а г л и и прохладном времену, први пут је опробана, по општем мишљењу, одлична стаза за Cross Country

„ШИПУРИЈАДА” У НОВОМ КОРИТУ Међународна манифестација “Шипуријада” биће одржана 2. октобра у селу Ново Корито, саопштила је Туристичка организација Књажевца.“Шипуријада”, најмлађа манифестација у општини Књажевац, први пут је одржана 2007. године. “Шипуријада” има такмичарски карактер и то у категоријама за највећи и најлепши шипак, најбољу мармеладу, најбољи ликовни и литерарни рад на тему шипурка, најоригиналнији рецепт и најлепше уређену тезгу. Сваке године уочи манифестације се организује Ликовна колонија на којој учествују афирмисани локални уметници. Манифестација се одржава у згради сеоског Задружног дома, који је на тај дан претворен у изложбени простор за ликовне и литерарне радове, док ће у дому и испред њега бити постављени штандови са производима од шипурка, наведено је у саопштењу.

„Сунчана долина“. Ишчекивања људи из Бициклистичког савеза Србије јесу - да се за идућу годину направи и Down Hill стаза, која би омогућила довођење светске бициклистичке елите. У најзанимљивој и најтежој елит - категорији по б едио је Иван Јовановић из краљевачког „Металца“. Награде је обезбедило ЈП „Стара планина“.Трке нису рачунате за Лигу Србије.

„КЊАЖЕВАЧКЕ”

Радови на Јабучком равништу И з г р а д њ а п рв и х с ме ш т а ј н и х капацитета на Јабучком равништу на Старој планини теку по плану. Радници Компаније ‘’Денеза М’’ из Београда успели су да у рекордном року ископају темељне просторе за будуће објекте. Наредне недеље темељи ће бити насипани бетоном и сптемни за пролеће, када ће на њима почети да ничу хотели. Прва фаза изградње, којом је предвиђено 450 лежајева, требало би да буде завршена до краја 2011. године.

ЧИТАЈТЕ И НА НАШЕМ САЈТУ www.mc.kcbor.net

УВЕК У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ МЕДИЈА ЦЕНТАР БОР 030/444-280


С Т Р. 1 1

m arketing

KONKURS “NEĆU PREKO VEZE”

ЦЕНОВНИК РЕКЛАМНИХ УСЛУГА

Agencija za borbu protiv korupcije je, u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije, raspisala konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji na temu “Neću preko veze”. Cilj ovog konkursa je da mladima u Srbiji skrene pažnju na jedan od najvećih društvenih problema, te da među njima afirmiše aktivan pristup u sprečavanju ove pojave. Istovremeno, na ovaj način se u školskim institucijama mogu otvoriti diskusije o važnim pitanjima: moralne norme društva i integritet institucija i građana. Pozivamo učenike da se odazovu i svojim kreativnim idejama i radovima daju doprinos suprotstavljanju korupciji. Biraćemo najbolji literarni i likovni rad, najbolju amatersku fotografiju ili amaterski video snimak kao i najbolji slogan, a nagrada za najbolje je godišnja pretplata na časopis “Nacionalna geografija” i objavljivanje radova u štampi i internet prezentaciji Agencije. Konkurs je otvoren od 21. septembra do 5. novembra 2010. godine, a dodatne informacije se mogu naći na internet prezentacijama Agencije www.korupcija.gov. rs i Kancelarija za mlade www.youth.rs, kao i u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

„КЊАЖЕВАЧКЕ” ЧИТАЈТЕ И НА НАШЕМ САЈТУ www.mc.kcbor. net

ПРВА СТРАНА- БОЈА Класик (на два ступца висине 4 цм)

5.000,оо

Пола стране

16.000,оо

Четвртина стране

12.000,оо

(ПО БРОЈУ) ЗАДЊА СТРАНА- БОЈА Класик

3.000,оо

Цела страна

20.000,оо

Пола стране

12.000,оо

Четвртина стране

8.000,оо

(ПО БРОЈУ) УНУТРАШЊЕ СТРАНЕ 

напомена: колорне стране 100% увећане цене

Класик

500,оо

Цела страна

5.000,оо

Пола стране

3.500,оо

Четвртина стране

2.000,оо

(ПО БРОЈУ) ОБАВЕШТЕЊА До пола шлајфне

500.оо

До једне шлајфне

1.000,оо

(Прва страна увећава се за сто посто) (ПО БРОЈУ) МАЛИ ОГЛАСИ Један

250,оо

(ПО БРОЈУ) УМРЛИЦЕ Класик (један стубац висине 8 цм)

300,оо

Цела страна, предзадња

10.000,оо

Пола стране, предзадња

8.000,оо

Четвртина стране, предзадња

6.000,оо

(Задња страна увећава се за 30 посто по свакој од понуђених варијанти) (ПО БРОЈУ) ЧЕСТИТКЕ Класик

500,оо

Цела страна

5.000,оо

Пола стране

3.000,оо

Четвртина стране

2.000,оо

(Прва страна не може цела а сви остали износи увећавају се за сто посто) (ПО БРОЈУ) ЧЕСТИТКЕ ПОЛИТИЧКЕ

УВЕК У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ МЕДИЈА ЦЕНТАР БОР 030/444-280

Класик

650,оо

Цела страна

6.500,оо

Пола стране

4.500,оо

Четвртина стране

3.500,оо

(Прва страна не може цела, а сви остали износи увећавају се за 100 посто) (ПО БРОЈУ) САОПШТЕЊА ПОЛИТИЧКА До 0,7 шлајфне

500,оо

До 1,5 шлајфне

1.000,оо

(ПО БРОЈУ) ОБАВЕШТЕЊА ПОЛИТИЧКА До 0,3 шлајфне

800,оо

До 0,5 шлајфне

1.700,оо

(ПО БРОЈУ)

ВОЗНИ РЕД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ КЊАЖЕВАЦ ЗАЈЕЧАР

4,46 8,54 12,42 17,40 21,22

НИШ

4,41 7,26 13,23 16,07 21,17


С Т Р. 1 2

P OLLOIPTTIAK A

победа и пораз „Тимочанина” Tekst i foto D.Popaz У 6. колу Поморавско – Тимочке лиге, екипа из Слатине код Бора савладала је „Тимочанин“ из Књажевца са 1:0. Једини погодат виђен је у 70. минуту када је Иванов из слободног ударца савладао гостујућег чувара мреже. Фудбалери из Књажевца, након пет минута, пропустили су да изједначе резултат са беле

Слатина - несрећно изгубљени бодови гостију из Књажевца

тачке, а десет минута пред крај остали са У 7.колу, минуле недеље, Топличадесет играча. Искључен је Величковић. нин је извојевао вредну победу, савладан Прво полувреме завршено је 0:0, док је у је Мајданпек – 2:0. Књажевачки зонаш у другом домаћин доминирао. Играло се на недељу гостује у Бору. половини гостију.

РУКОМЕТ Текст и фото: К. Симић РУКОМЕТ

РУКОМЕТ

РУКОМЕТ

УСПЕШНА ДРУГОЛИГАШКА ПРЕМИЈЕРА РУКОМЕТАША

Овог викенда почела је првенствена рукометна сезона Друге лиге – југ у којој дебитује и књажевачка екипа МРК КЊАЖЕВАЦ. На премијерном мечу , пред својим навијачима, остварена је победа, савладана је врло добра екипа из Косовске Митровице – 35:32 ( 17:12). - Знајући да је друга лига далеко јача од прве српске, морали смо да са припремама кренемо на време. Одиграли смо три припремне утакмице са екипама Супер и Прве лиге (Врање, Јагодина и Напредак) у којима су играчи показали, и поред минималних пораза, да су спремни на сва искушења. Учествовали смо и на традиционалном – Меморијалном турниру „Зоки и Сале“у Белој Паланци. Припреме су веома успешно спроведене. У овај сусрет екипа је потпуно физички и психички ушла у игру и стигли смо до победе сасвим заслужено. Наравно, задовољан сам игром све до 45. минута када смо остварили и највећу предност од десет голова, али након тога уследио је невероватан пад што су гости зна-

ТРАДИЦИЈОМ У ЕВРОПУЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ КЊАЖЕВАЦ

лачки искористили. Ипак, . победа је остварена, а грешке ћемо исправљати у наредним сусретима- каже тренер Братислав Павловић. Играчки кадар екипе чине: ГОЛМАНИ: Војислав Илић, Предраг Илић и Марко З. Никодијевић, КРИЛА: Милан Павловић, Милош Д. Милошевић, Бојан Ђорђевић, Стефан Крстић ,Дејан Богдановић и Александар Павловић, ПИВОТМЕНИ: Игор Стевановић, Данијел Јаневски и Марко Ђошић. У летњој паузи клубу су приступили: Милош С. Милошевић – бек, Немања Ђорђевић – крило и Марко Танасковић – пивотмен. Ту су још и млади играчи- чланови јуниорске екипе: Бојан Јеленковић, Петар Николић, Милан Радосављевић, Виктор Раденковић и Никола Николић.

Broj 15  

NOVE KNJAŽEVAČKE BR. 15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you