Page 47

EZOTERIKA

40 a 41 ezoterika_sablona lista 12/16/16 11:26 AM Stránka 3

Naučte se mít rádi sami sebe i svět kolem!

Kniha Guadalupe – největší poutní místo světa od Karla P. Mráčka nám přibližuje zjevení Panny Marie v Mexiku v roce 1531 a její poselství stále tak aktuální: „…jsem Matkou všech, všichni bez rozdílu jste mými rovnocennými dětmi.“ Své zjevení Panna Maria stejně tak aktuálně potvrzuje svou podobou zachycenou na oděvu prostého indiána Juana Diega a jejím prostřednictvím se nám živě sděluje po celá staletí. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský 14. prosince 2016

Lorna Byrneová

ANDĚLÉ V MÝCH VLASECH, SCHODY DO NEBE, ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ NADĚJE, NEBESKÁ LÁSKA

Pavel K. Mráček

Komplet všech autorčiných děl, zahrnující autobiografickou knihu Andělé v mých vlasech, volné pokračování Schody do nebe, dále Andělské poselství naděje, v němž autorka radí, jak prosit anděly o pomoc, a Nebeskou lásku, která je rozšířena o novou kapitolu Láskyplná stezka. Sedm dní, v nichž se naučíte mít víc rádi sami sebe. 304, 280, 160, 176 stran

Největší poutní místo světa

GN037902

699,-

ČESKÁ PREMIÉRA

GUADALUPE V Guadalupe došlo k jednomu z nejstarších mariánských zjevení, které sehrálo významnou roli v dějinách Jižní Ameriky. Panna Maria Guadalupská se zjevila v roce 1531 prostému indiánovi a na jeho plášti se poté objevil její obraz, nyní nejslavnější a nejuctívanější obraz v celé Latinské Americe. Tato kniha nabízí historii zjevení, osudy poutního místa i studie svatého obrazu. Je zajímavým příspěvkem k církevním dějinám i k dějinám Mexika. Váz., 104 s. + 8 s. příl., 11 x 17 cm

GN038697

599,-

99,-

nečlenská cena 129,-

Francis Melville

Jeho Svatost Dalajlama

Jeho Svatost Dalajlama

Raymond A. Moody Jr.

Ray Dodd

ANDĚLÉ

JAK ŠÍŘIT LÁSKU

SOUCITNOST

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ

Andělé jsou prostředníky mezi nebem a zemí a projevují se v různé podobě, aby lidem předávali zprávy a pomáhali jim. Inspirativní průvodce čerpá z tradičního i mystického světa andělů. 128 s., bar. publ.

Je žádoucí, aby láska rozpustila nesnášenlivost, moudrost porazila nevědomost, aktivita nahradila pasivitu, dialog vystřídal vyčítání a spravedlnost pomstychtivost...

Otevřením srdce a mysli, upřímností, ale i pevností dokážeme překonat špatné návyky myšlení či chování ve vztahu k sobě i ostatním; soucit se může stát pramenem štěstí a šířit se ve stále větších kruzích. 112 s.

Autor shrnuje vzpomínky těch, kteří přežili klinickou smrt, a dochází k pozoruhodnému zjištění. Zdá se, že vjemy při umírání bývají shodné a vesměs naznačují možnost jakési další cesty. 160 stran

TOLTÉCKÉ TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ

GN038052 299,-

249,-

128 stran

GN037419 199,-

169,-

GN035321 189,-

Platnost katalogu od 1. ledna do 31. března 2017.

159,-

GN037032 229,-

189,-

Je možné být šťastný a spokojený, i když nás potkávají těžkosti? Na zdraví, výkonnost a vztahy mají vliv naše přesvědčení. A ty lze změnit tak, aby nám nebránily v cestě za štěstím. 192 s. GN036998 199,-

169,-

41

Katalog KK 1/2017  

Katalog Knižního klubu Zima 1/2017

Katalog KK 1/2017  

Katalog Knižního klubu Zima 1/2017