Page 40

DĚJINY

34 a 35 dejiny, politika_sablona lista 12/15/16 6:18 PM Stránka 2

Tisíciletí vývoje světa v jedné knize

Radek Diestler, Jana Jůzlová

ČESKÉ DĚJINY V KOSTCE Praktická příručka zpracovává netradičním způsobem historii od pravěkého osídlení po současnost. Kombinuje přehledné chronologické tabulky se stručnými výkladovými kapitolami, zaměřenými na konkrétní téma, pozoruhodný detail či osobu. Autoři nepojednávají pouze o základních historických událostech, ale na tematických dvoustranách se zabývají i specifickými otázkami – dějinami piva či sportu, chronologií ohrožení Osmanskou říší nebo dějinami židovského osídlení. Širší kontext českým dějinám dodávají odkazy na souběžné události ve světě. 272 stran, bar. publ.

Christopher Lascelles

STRUČNÉ DĚJINY SVĚTA

ČESKÁ PREMIÉRA

Váz., 264 stran, 12,5 x 20 cm

GN038209 nečlenská cena 249,-

199,-

GN036811

399,-

319,-

Martina Winkelhoferová

Karl Vocelka

Sigrid-Maria Grössingová

Simon Winder

D. Glockner, D. Spáčil

EVROPSKÉ PANOVNICKÉ RODY

VŠE O HABSBURCÍCH

ALŽBĚTA, CÍSAŘOVNA Z RODU WITTELSBACHŮ

DANUBIA

CÍSAŘŮV PREZIDENT

Čtivá historie Habsburků. Autor se snaží podat čtenáři komplexní pohled na dějiny rodu od počátku jejich vzestupu po první světovou válku. Nezahlcuje přívalem dat, spíš nabízí lidské portréty jednotlivých zajímavých členů rodu, a zasazuje je do kontextu doby. 576 stran

František Josef I. a prezident Tomáš Garrigue Masaryk – mají tyto dvě osobnosti něco společného? Již od počátku minulého století se vynořují teorie o Masarykově pravém otci. Všechny však časem vyšuměly – až na jednu, která je tématem této knihy. 296 s., čb. foto

Poklesky „lepší společnosti“ už kdysi odhaloval tisk. Psalo se o sadistických vychovatelích, královských kurtizánách, marnotratných princích a rebelujících princeznách. Následné skandály otřásaly samotnými základy vládnoucích dynastií. 320 s. GN037697 299,-

34

Stručné dějiny světa nabízejí přesně to, co název slibuje – stručnou historii světa, a to od velkého třesku až po válku proti terorismu a vzestup islamismu na Blízkém východě. Autor v závěru varuje také před klimatickými změnami, které považuje za mnohem vážnější problém. Přehledně, srozumitelně napsaná příručka je určená pro nejširší publikum.

249,-

Ve kterých zemích Habsburkové vládli? Kdo založil první rakouskou univerzitu? Opravdu se na Vídeňském kongresu jen tančilo? Jak je to s mýtem o císaři Františku Josefovi I. a jeho choti Alžbětě zvané Sisi? Zasvěcený a napínavý průvodce dějinami rodu. 176 stran GN037165 229,-

189,-

Habsburky a Wittelsbachy poutaly těsné rodinné svazky. Manželství byla uzavírána z politických důvodů. Autorka zobrazuje staleté dějiny Sisiných předků z rodu Wittelsbachů, začíná prvním císařem dynastie Ludvíkem IV. Bavorem. 208 s., čb. foto GN036814 249,-

199,-

GN036874 499,-

399,-

GN035844 299,-

249,-

Speciální příloha pro Vaše děti – Klubko

Katalog KK 1/2017  

Katalog Knižního klubu Zima 1/2017

Katalog KK 1/2017  

Katalog Knižního klubu Zima 1/2017