Page 22

HISTORICKÉ ROMÁNY

22 a 23 historie_sablona lista 12/16/16 11:30 AM Stránka 2

Po krvavé válce přichází stejně krvavý mír...

Elizabeth Chadwicková

PODZIMNÍ TRŮN Závěrečný díl trilogie o nejmocnější panovnici středověku. Eleonoru Akvitánskou z exilu vysvobodí až smrt jejího manžela, krále Jindřicha, a Alienor jako královna vdova opět vládne Anglii. Rozkol mezi jejími syny však neutuchá. Když Alienor sama putuje přes Alpy, aby Richardovi přivedla nevěstu, její syn upadne do zajetí. A královna musí obratnou diplomacií zajistit dobrý sňatek i pro svoje dcery. Přel. Renáta Tetřevová.

ČESKÁ PREMIÉRA

Váz., 400 stran, 12,5 x 20 cm

GN038485

279,-

nečlenská cena 349,-

ČESKÁ PREMIÉRA Sabine Ebertová

1815 – KRVAVÝ MÍR Po bitvě národů u Lipska spojenci slaví vítězství nad Napoleonem a lidé doufají v mír. V mnoha německých městech panuje hlad, zkáza a choroby. Vídeňský kongres má nově uspořádat Evropu – ale Napoleon se v březnu 1815 vrací z Elby. Vojska se znovu dají na pochod a lidé – ať už králové, vojevůdci nebo občané – musejí činit životně důležitá rozhodnutí. Přel. Vítězslav Čížek. Váz., 984 s., 12,5 x 20 cm

GN037601

319,-

nečlenská cena 399,-

Elizabeth Chadwicková

Elizabeth Chadwicková

LETNÍ KRÁLOVNA

ZIMNÍ KORUNA

První díl trilogie o Eleonoře Akvitánské. Její otec zemřel, musí se vdát a brzy se stává královnou Francie. Třináctiletá dívka se učí obstát na nepřátelském a intrikujícím francouzském dvoře. 400 s. GN037199

349,-

279,-

Alienor je královnou Anglie. Král, Jindřich II., je často na taženích, ona vychovává děti a spravuje zemi. Touží po větší pravomoci, ale s tím Jindřich nesouhlasí. To je jen počátek rozkolu... 400 stran GN037200

349,-

279,-

Sabine Ebertová

1813 VÁLEČNÝ POŽÁR Evropa sténá pod Napoleonovou vládou. Je uzavřeno příměří a lidé čerpají naději. Ale v zákulisí si vládcové už dávno rozdělili Evropu mezi sebou, a vyvolali tak ohromnou bitvu u Lipska... 848 stran GN036812 399,349,-

Výhodný komplet jen

598,-

obj. č.

GN038781

1815 - Krvavý mír a 1813 - Válečný požár

22

Noah Gordon

Luca Di Fulvio

POSLEDNÍ ŽID

DÍTĚ, KTERÉ V NOCI NAŠLO SLUNCE

V roce 1492 je Španělsko ovládáno inkvizicí. Její útok proti židovskému obyvatelstvu dosahuje rozměrů holocaustu. Statisíce židů jsou vyhnány ze svých domovů. 368 stran GN038442

299,-

239,-

Mladý Marcus vede privilegovaný život jako syn lenního pána jen do dne, kdy je vyvražděna celá jeho rodina i všichni ostatní obyvatelé hradu... 600 stran GN037682

449,-

359,-

Nabídka platí do vyprodání zásob!

Katalog KK 1/2017  

Katalog Knižního klubu Zima 1/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you