Page 1


DOBRĂ?CH_100_vnitrek.indd 1

10.09.18 13:24


ochranná zóna

CMYK 0| 0| 0| 25

CMYK 0| 0| 0| 50

Dobrých 100 Copyright © Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, 2018 Text © Renáta Fučíková, 2018 min. 11 mm

ISBN 978-80-7549-874-8 CMYK 0| 90| 86| 0

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 2

10.09.18 13:24


Renáta Fučíková a kolektiv odborná spolupráce Lenka Křížová

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 3

10.09.18 13:24


DOBRĂ?CH_100_vnitrek.indd 4

10.09.18 13:24


Prolog Občas mi bývá líto, že na naše děti neustále útočí z učebnic, z médií i muzejních expozic jen přehledy nešťastných událostí z naší novodobé historie. Rozhodla jsem se na tuhle skutečnost zareagovat přesně opačně. Napadlo mě, že bychom mohli společně se studenty ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara vytvořit pozitivní mapu 100 let naší republiky. Vyšla jsem z předpokladu, že obyvatelé naší republiky prožívali svoje drobné příběhy navzdory všemu zlu, které dovedlo tolik ubližovat a ničit. Chtěla jsem ukázat, že přes všechnu nepřízeň různých neblahých okolností se v naší zemi zrodilo mnoho nádherných kulturních počinů, významných vědeckých objevů nebo výrazných sportovních výkonů.

Ke knize vznikly i hrací karty, autorkou koncepce souboru didaktických karetních her s metodickými pokyny, vhodné pro rodiny i pro školy, je zkušená lektorka Nina Rutová. Naše společné dílo tedy předkládá současným dětem takové příběhy z naší historie, na které můžeme být opravdu hrdí, aniž bychom zároveň pociťovali úzkost nebo dokonce bolest. Čtenáři mohou listovat knihou, hrát karty, vyprávět si, a tak se samostatně seznámí s našimi novodobými dějinami. Rozmanité styly ilustrací jim osvěžujícím způsobem předvedou, co už dávno řekli klasikové českého moderního divadla, Jiří Voskovec a Jan Werich: Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře, ale kdo v životě miluje, ať neztrácí naději.

Každý ze studentů pak v průběhu dvou semestrů řešil nejméně jednu vlastní dvoustranu a přistupoval k ní po svém. Dokonce i původní výběr témat byl dílem samotných studentů. Díky tomu vznikla kniha mladých autorů pro mladé čtenáře. Správnost údajů i letopočtů pečlivě ošetřila historička Lenka Křížová, která nám nakonec doporučila i několik úprav a doplnila témata do finální podoby.

Renáta Fučíková ilustrátorka, spisovatelka, pedagog Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 5

10.09.18 13:24


Vznik samostatného Československa Dne 28. října 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika. O dva týdny později skončila 1. světová válka, ve které bojovaly statisíce Čechů. Nový stát měl spojovat české země se Slovenskem. Od roku 1919 byla součástí Československa také Podkarpatská Rus.

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 6

10.09.18 13:24


DOBRĂ?CH_100_vnitrek.indd 7

10.09.18 13:24


1918–1927 Pánské klobouky létaly ze samé radosti vzhůru k zimní obloze a dámy se statečně draly dopředu, aby lépe viděly na slavný průvod. Od sochy Národního muzea pochodoval Václavským náměstím šik ošlehaných mužů v legionářských uniformách a za ním se tempem vojenského kroku sunul otevřený vůz. Prosincový mráz štípal do tváří, ale nikoho v davu to netrápilo: do Prahy dnes přece dorazil Tomáš Garrigue Masaryk, prezident Osvoboditel! Síla velkého okamžiku byla omamná.

1918 je vyhlášena samostatná Československá republika, je uzavřeno příměří a končí 1. světová válka, do Československa přijíždí prezident Tomáš Garrigue Masaryk 1919 osamostatňuje se měna, k republice se připojuje Podkarpatská Rus, ženy získávají volební právo 1920 vydána ústava ČSR, uskutečňují se první volby do Národního shromáždění 1921 je založena Komunistická strana Československa

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 8

1923 1925 1926 1927

stabilizuje se hospodářství po první poválečné hospodářské krizi první přímý rozhlasový přenos divadelního představení první přímý rozhlasový přenos fotbalového utkání do zábavních podniků proniká jazz

10.09.18 13:24


Dva národy, český a slovenský, se nespojily v novém státě ze dne na den, Československá republika se rodila několik let. Politické přípravy probíhaly po celou válku: doma, ve Francii, v Anglii, v Rusku i v Americe. Staletá touha po samostatnosti se tedy konečně naplnila a Čechům, Moravanům, Slezanům, Slovákům a o něco později i Rusínům přinesla svobodu. Němci a Maďaři, žijící především v pohraničí a velkých městech, se v novém státě stali menšinou. Zásadní smlouvy s velkými světovými mocnostmi měly zemi zajistit trvalý mír a zabránit návratu starého rakouského mocnářství. Přesto však musela mladá republika hned v prvních měsících existence vyslat svou rodící se armádu do pohraničí, když si sousední Polsko a Maďarsko chtěly ukousnout z československého území. Vnitřní soulad v zemi ošetřila nová ústava. Občané a občanky Československa si bez ohledu na pohlaví, národnost nebo výši majetku poprvé zvolili své zástupce do Národního shromáždění. Ústava navíc zaručila ženám stejná práva jako mužům, což republiku zařadilo mezi nejpokrokovější země světa. Ústava občanům zajišťovala i rozmanitost politických názorů: o přízeň voličů se ucházely strany pravicové, které vyznávaly tradiční hodnoty, i strany levicové, které se nechávaly unášet revolučním proudem doby.

Dopravní prostředky byly poháněny parou a benzínem, krajina byla už po léta protkána železničními tratěmi, nyní přibývaly i kvalitní silnice. Domácnosti i podniky byly vytápěny a osvětlovány plynovou nebo elektrickou sítí a udržovaly mezi sebou spojení prostřednictvím pošty, telegrafu a některé z nich i telefonu. V éteru zaznělo mluvené slovo i hudba, když začal vysílat rozhlas. Z řádků knih, novin a časopisů svobodně promlouvali žurnalisté, politici, spisovatelé i básníci. Školy vštěpovaly mládeži hrdost na samostatnou republiku. Vznikaly nemocnice, ozdravovny a sociální ústavy, které pečovaly o nemocné a opuštěné. Sportoviště se plnila lidmi, kteří šli s dobou a pěstovali tělesnou kulturu. Republika vyzařovala radost z nabyté svobody a nikdo už se nechtěl ohlížet zpět do uplynulých let národnostního útlaku a války. Myšlenky většiny lidí se upíraly vpřed, do nadějné a prosperující budoucnosti. Zdála se být na dosah ruky.

Šlechta i katolická církev ztratily své tisícileté výsady a jejich rozsáhlé pozemky byly v pozemkové reformě rozděleny mezi rolníky. Československé hospodářství se opíralo o sílu českého průmyslu a o pracovitost slovenských rolníků. Obchod vnitřní i zahraniční stál na oběhu nové měny – koruny československé.

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 9

10.09.18 13:24


DOBRĂ?CH_100_vnitrek.indd 10

10.09.18 13:24


Český tramping Nedaleko Svatojánských proudů na řece Vltavě založila toho roku skupina mladých lidí tábořiště, které se o čtyři léta později stalo základem první trampské osady. Tramping – táboření v přírodě ve stylu amerických osadníků 19. století – se na dalších sto let stal oblíbeným způsobem trávení volného času.

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 11

1918 10.09.18 13:24


DOBRĂ?CH_100_vnitrek.indd 12

10.09.18 13:24


Zoologická zahrada v Liberci Z malého zvěřince vznikla první zoologická zahrada v republice. Původně šlo o velkou veřejnou voliéru, kterou vystavěl liberecký ornitologický spolek v jednom z městských parků. Zahrada se později rozrostla o další výběhy a dnes se pyšní chovem bílých tygrů.

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 13

1919 10.09.18 13:24


DOBRĂ?CH_100_vnitrek.indd 14

10.09.18 13:24


Slovo robot Karel Čapek napsal divadelní hru R.U.R. Použil v ní poprvé slovo „robot,“ ale vymyslel ho jeho bratr Josef. Pojem je užíván téměř na celém světě.

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 15

1920 10.09.18 13:24


Jaroslav Hašek (1883–1923)

Tak nám zabili Ferdinanda!

Kterýho, paní Műllerová?

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 16

10.09.18 13:24


Voják, který nemá sirky je... Co je?

Je bez sirek...

Zmizte, dobytku!

Osudy dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek vydal tiskem první díl svého románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Kniha se brzy proslavila a byla přeložena do mnoha cizích jazyků.

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 17

1921 10.09.18 13:24


kolem 1550 V severoitalském městě Cremona vyrobil Andrea Amati první housle

1873 V Schönbachu byla založena škola pro výrobce hudebních nástrojů

1664 V Schönbachu (dnes Luby) vyrobil Johann Adam Pöpel nejstarší dochované housle, jsou vystaveny v muzeu v Norimberku

b c

a

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 18

10.09.18 13:24


h

g

d

f e

i

j

a struník b kobylka c hmatník d víko e patka krku f krk g ladicí kolík h hlava i hořejší špalík j dno k luby

k

Firma Cremona V Lubech byla založena firma Cremon (později Cremona), která se postupně stala světoznámým výrobcem hudebních nástrojů. Město samo má dlouholetou hudební tradici.

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 19

1922 10.09.18 13:24


Obsah 1918 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934

Založení republiky Lukáš Komárek Oldřich Holinka Anna Chromá Tereza Lukešová Josef Sedlák Lukáš Komárek Karolína Studená Gabriela Mangerová Karolína Studená Lukáš Komárek Eva Bartošová Elina Semenova Lucie Šťastná Radka Martínková Lukáš Jirsa Dominika Lizoňová Eva Bartošová Ester Kuchynková

Gabriela Mangerová Josefina Bakalářová Gabriela Mangerová Tomáš Staněk Zdeňka Kudrnová Ester Kuchynková Tomáš Staněk Karolína Studená Anna Dvořáčková Vít Zemek Anna Chromá 1982 Helena Lasovská 1983 Veronika Bílková 1984 Renáta Fučíková, pedagog 1985 Adama Kaňovský 1986 Lukáš Jirsa 1987 Vilma Hamerníková 1988 Darja Bolshikh 1989 Eliška Hanzlíčková 1989 Sametová revoluce

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

Petra Horáková Vilma Hamerníková Ondřej David Václav Šlajch, pedagog Lucie Šťastná Julie Opletalová Zdeňka Kudrnová Kristina Bartová Anastasia Silevich Eva Bartošová Anastasia Pylaeva Osvobození republiky Eva Bartošová Kateřina Váňová Radka Martínková Anna Dvořáčková Veronika Bílková Vít Zemek Adam Kaňovský

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Tomáš Staněk Jakub Lang Anastasia Kashtanova Radka Martínková Markéta Tůmová Lucie Šťastná Kristina Bartová Veronika Bílková Ester Kuchynková Oldřich Holinka Tomáš Staněk Markéta Brecherová Julie Opletalová Martin Kelbl Julie Čermáková Vstup do EU Lucie Šťastná Darja Bolshikh Helena Lasovská Anastasia Kashtanova

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2006

Anna Neumannová Josef Sedlák Josefina Bakalářová Ondřej David Gabriela Lisiecka Ester Kuchynková Tereza Pchalková Markéta Brecherová Petra Horáková Dominika Lizoňová Lukáš Jirsa Zuzana Lišková Jakub Lang Markéta Tůmová Gabriela Lisiecka Filip Štorch Martin Kelbl Veronika Bílková Kateřina Váňová

Julie Čermáková Štěpánka Jislová Zuzana Čupková Lukáš Komárek Josef Sedlák Anastasia Pylaeva Anastasia Silevich Anna Neumannová Eliška Hanzlíčková Adéla Ťopková Kristina Bartová 2018 Lukáš Komárek Doplňující ilustrace Lukáš Komárek

ochranná zóna

CMYK 0| 0| 0| 25

CMYK 0| 0| 0| 50

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 237

10.09.18 13:31


Renáta Fučíková a kolektiv Dobrých 100 Ilustrovali studenti ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, Renáta Fučíková, Václav Šlajch Text a výtvarná supervize Renáta Fučíková Odborná spolupráce Lenka Křížová Obálka, grafická úprava a sazba Uyanga Undarmaa Odpovědná redaktorka Lucie Šavlíková Technický redaktor David Dvořák Počet stran 240 Vydala Euromedia Group, a.s., v edici Pikola, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2018 jako svou 10040. publikaci Tisk TBB, a.s., Banská Bystrica Pro děti od 6 let Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednávky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz. www.knihyzpikoly.cz

DOBRÝCH_100_vnitrek.indd 238

10.09.18 13:31


DOBRĂ?CH_100_vnitrek.indd 239

10.09.18 13:31


DOBRĂ?CH_100_vnitrek.indd 240

10.09.18 13:31

Profile for Knižní klub

0040092  

0040092