Page 1

p aní m ds

dět i

ře

pr o

Čt e n í p

Proč je Měsíc posetý krátery?

zvíd

a

Ře kni mi

ZEMĚ & VESMÍR! S o ph i e d e M u l l e n h e i m o v á

Co je to plynná planeta?


Sophie de Mullenheimová DIS MOI, TERRE & CIEL! Ilustrace Vesmír: Mauro Mazzari sluneční soustava: Marie Ligier de Lapradeová Země: Loïc Méhée Lidé: Patrick Chenot Copyright © Larousse 2017 Translation © 2018 Jana Žůrková Z francouzského originálu Dis moi, Terre & Ciel!, vydaného nakladatelstvím Larousse v roce 2017, přeložila Mgr. Jana Žůrková Odpovědná redaktorka Ivana Nováková Technická redaktorka Růžena Hedrichová Počet stran 112 + 6 stran samolepek Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Pikola, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2017 jako svou 9668. publikaci Obálku podle originální předlohy upravil a sazbu zhotovil TypoText, s. r. o. Vytištěno v Číně Vydání první ISBN 978-80-7549-709-3 Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz


Co je to vesmír? Vesmír je všechno, co nás obklopuje: Země, Měsíc, Slunce a slu­ neční soustava, hvězdy, planety, galaxie… Vesmír se skládá jednak z toho, co vidíme, ale také z toho, co nevidíme a co si dokonce ani neumíme představit!

Co je to kosmos? Kosmos je jiný název pro vesmír. Kosmos je řecké slovo, které znamená „uspořádaný svět“. Řekové tak nazývali vše, co je obklopovalo a co se řídilo nějakými zákonitostmi.

3


Která věda zkoumá vesmír? Vesmír a především pak vesmírná tělesa zkou­ má astronomie. Zvláštním odvětvím astro­ nomie je kosmo­ logie, která se snaží pochopit vznik a vývoj vesmíru. A astrologie? Ta se tváří, že z hvězd a ­planet dokáže vyčíst budoucnost.

Kdy začali lidé zkoumat vesmír? Má se za to, že astronomie je ze všech věd tou úplně nejstarší! Prvními hvěz­ dárnami byly kamenné kruhy, které lidé postavili už před 6000 lety.

4


Jak velký je vesmír? Zjistit velikost vesmíru je nemožné, protože z něj vidíme jen nepatrnou část. Ani vědci se ostatně na odpovědi neshodnou. Někteří si myslí, že je vesmír nekonečný, jiní zase, že je konečný. Nemluvě o tom, že vesmír každým dnem dále roste!

Jak je vesmír starý?

Vesmír je už stařičký pán. Vědci, kteří při svých výpočtech odhadují věk nejstarších hvězd či hmoty, se domnívají, že na narozeninovém dortu by vesmír sfoukl už téměř 14 miliard svíček! 5


Co je to velký třesk? Velký třesk je počátkem vesmíru. Je to okamžik, v němž explodovala veškerá hmota nahromaděná v jediném miniaturním bodě. Rozprskla se a přeměňovala, až postupně vytvořila jednotlivé prvky, které tvoří vesmír. DLOUHÉ

Kdo vymyslel termín velký třesk? Belgický kněz a astronom

6

Georges Lemaître si vznik vesmíru představoval jako velkolepou explozi. Astronomové se jeho teorii vysmáli a z legrace jí začali říkat „Big Bang“, tedy velký třesk. Dnes tuto teorii uznávají všichni, ale jméno velký třesk už jí zůstalo.

ÍR

VESM


Jak se ve vesmíru měří vzdálenost?

Vesmír je tak veliký, že se neměří na kilometry, ale na světelné roky. Světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden rok. Jenže světlo cestuje… světelnou rychlostí. Tedy přibližně 300 milionů metrů za vteřinu!

Kolik je jeden světelný rok?

Vzhledem k tomu, že jeden rok má 31 536 000 vteřin a že světlo se pohybuje rychlostí 300 000 kilometrů za vteřinu, měří jeden světelný rok 9 461 miliard kilometrů! To je síla! 7


Co je to hvězda? V noci na obloze září miliony světýlek. Většina z nich jsou hvězdy. Hvězdy jsou plynné koule, které vyzařují teplo a světlo. Zdají se malé, protože jsou velmi daleko, ale ve skutečnosti jsou mnohem větší než celá naše planeta.

Jak vznikají hvězdy? Hvězdy vznikají v obrovském mračnu prachu a studeného plynu. Chuchvalce tohoto mračna se mohou shlukovat a postupně zahřívat. S rostoucí teplotou pak začnou zářit. A hvězda je na světě! 8


Proč hvězdy září? Hvězdy se skládají z plynu, který se pohybuje všemi směry. Částice plynu se tak srážejí, slučují a vybuchují. Každá exploze uvolní světlo. A protože těch výbuchů nastane každou vteřinu několik milionů, září hvězda pořád.

Co je to červený obr? Každá hvězda má omezené zásoby plynu. Když všechen spálí, pokusí se spálit také plyn, který ji obklopuje, a čím dál roste. Zároveň změní barvu a stane se z ní červený nebo také rudý obr. 9


Jak vypadá bílý trpaslík? Bílý trpaslík je malá aa hvězda na konci svého života. Poté, co se z hvězdy stane červený obr a spálí vše, co ji obklopuje, scvrkne se sama do sebe. Promění se nejprve v bílého a nakonec v černého trpaslíka.

a. . .

Co je to supernova? Ty největší hvězdy často umírají dost krutým způsobem. Poté, co se promění v červeného superobra, prostě vybuchnou. Stanou se z nich supernovy, které září víc než ostatní hvězdy –dokud se nakonec nerozprsknou do vesmíru. s

10


Která hvězda je ve vesmíru největší? Astronomie objevila obrovských hvězd už mnoho a žádný rekord nevydrží dlouho. Roku 2017 byla za největší hvězdu považována UY Scuti. Má 1700krát větší průměr než naše Slunce, ale také je starší.

Co je Proxima Centauri?

Naší hvězdou je Slunce, ale existují také miliardy dalších hvězd mimo naši sluneční soustavu. Jednou z nich je také Proxima Centauri, která je k naší sluneční soustavě nejblíže.

11


Co je to galaxie? Galaxie je shluk hvězd, planet, prachu a plynu. Všechna tato hmota se otáčí kolem jednoho středu a pohybuje se vesmírem. Uprostřed galaxie jsou nejstarší hvězdy a kolem nich ty mladší.

Kolik je ve vesmíru galaxií? Přesné číslo neznáme, ale vědci jejich počet odhadují přibližně na 130 miliard. Existují velké galaxie, malé galaxie, spirální galaxie, prstencové galaxie – a ně­­ které mají ost prazvláštní tvar. 12


Setkávají se galaxie? Galaxie tvoří především hvězdy a vakuum (tedy prázdnota). Když se dvě galaxie setkají, promíchají se, jako kdyby spolu tančily. Některé zůstanou spojené, jiné se zase oddělí a změní tvar.

Co je Mléčná dráha?

Naše galaxie, náš malý kousek vesmíru, se jmenuje Mléčná dráha. V noci za jasného počasí ji můžeme krásně vidět. Hvězdy, z nichž se skládá, vytvářejí na nebi zářící závoj mléčně bílé barvy. 13


Rejstřík

A Aldrin, Edwin „Buzz“....................... 93 Apollo.............................................. 94 Ariane (raketa)................................ 99 Armstrong, Neil............................... 93 asteroid ............. 18, 19, 20, 21, 23, 47 astrofyzik ......................................... 85 astronaut............... 43, 93, 94, 95, 100, 101, 105 astronautika ..................................... 89 astronom.................. 34, 49, 51, 85, 87 astronomie................................... 4, 11 atmosféra ................ 20, 21, 23, 40, 41, 65, 66, 67, 79, 86, 87, 103 atmosférický tlak.............................. 65 B bakterie............................................ 62 barvy.......................................... 30, 67 beztíže...................................... 96, 103 bílý trpaslík (hvězda) ................. 10, 54 buňky............................................... 62

C Ceres ............................................... 18 C černá díra................................... 14, 17 červený obr (hvězda)................... 9, 10, 54 člověk ............................................. 63 D dalekohled ........................... 35, 49, 84 den ............................................ 48, 69 desky (tektonické)...................... 59, 60 družice.................... 15, 17, 41, 91, 97, 98, 99, 100, 105 duha .......................................... 30, 67 E Egypťané.......................................... 71 Eratosthenés..................................... 68 erupce........................................ 27, 32 exoplaneta ....................................... 24


G Gagarin, Jurij................................... 92 galaxie.......... 3, 12, 13, 14, 16, 87, 108 Galileo....................................... 35, 49 Galové ............................................. 82 H hmota .......................................... 6, 14 homo sapiens .................................. 63 hory..................................... 46, 59, 68 Hubble. Edwin Powell ..................... 87 Hubbleův dalekohled ...................... 87 hvězda .............. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 29, 31, 33, 39, 75, 81, 82, 83, 86 hvězdárna .................................... 4, 81 I Íkaros .............................................. 88 J jádro .......................................... 55, 56 Jupiter ......... 18, 33, 36, 41, 47, 48, 53 K killshot............................................. 27 kometa................................. 15, 22, 23 kontinent......................................... 58 Koperník, Mikuláš..................... 34, 35 kosmologie......................................... 4 kosmonaut................... 95, 96, 98, 102 kosmos ............................................ 3

krátery ....................................... 38, 42 kyslík ............... 41, 43, 45, 46, 65, 101 L Lajka.......................................... 91, 92 Lemaître, Georges........................ 6, 87 léto ................................ 70, 71, 74, 76 lidé .................................................. 64 M Mars ................. 18, 33, 36, 44, 45, 46, 47, 53, 107 Marťané................................... 45, 107 Merkur..................... 33, 36, 37, 38, 53 Měsíc................ 17, 23, 25, 38, 39, 41, 42, 43, 72, 73, 77, 78, 83, 89, 92, 93, 94, 103 meteor ............................................. 20 meteorit......................... 20, 21, 42, 65 Mezinárodní vesmírná stanice (ISS).................................... 100, 102 mimozemšťané....................... 106, 108 Mléčná dráha....................... 13, 14, 87 mlhovina ................................... 26, 54 molekuly.......................................... 61 moře .......................................... 67, 70 mraky .............................................. 67 námořníci ........................................ 83 N nebe................................................. 67 Neptun .......................... 33, 36, 51, 53


Newton, Isaac ............................ 64, 85 noc .................................................. 71 O oběžná dráha ................ 24, 87, 91, 99, 105 obvod .............................................. 68 oceán ......................................... 61, 73 Olympus Mons ............................... 46 opice ............................................... 63 ozon ................................................ 66 P padající hvězda ................................ 23 Pangea ............................................. 58 pára ................................................. 67 planety................ 3, 12, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 47, 51, 52, 53, 66, 85, 103 Pluto................................................ 52 plyn ................ 8, 9, 12, 22, 26, 35, 36, 51, 54, 65, 66 podnebí ............................... 70, 74, 97 Polárka ...................................... 76, 83 polární záře ..................................... 79 polokoule ...................... 71, 74, 76, 83 póly ..................................... 68, 74, 79 Proxima Centauri ............................ 11 prstence .......................................... 49

průměr............................................. 57 předci......................................... 62, 63 příliv a odliv..................................... 73 Ptolemaios ....................................... 34 Pythagoras ....................................... 68 R raketa.............. 32, 89, 90, 98, 99, 105 roční období .............................. 70, 74 rok................................... 7, 69, 70, 72 rostlina ...................................... 62, 66 rotace............................................... 69 rover .............................................. 104 rovník ....................................... 74, 99 R Řekové....................... 3, 50, 51, 68, 88 Římané............................................ 52 S Saturn ........................... 33, 36, 49, 53 sextant ............................................. 83 skleníkový efekt ............................... 66 Slunce................. 3, 11, 15, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 47, 52, 53, 54, 55, 57, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 101 sluneční hodiny................................ 80


sluneční soustava........... 11, 18, 24, 25, 33, 35, 36, 47, 48, 53, 54, 55 slunovrat.......................................... 71 sopka ............................................... 59 souhvězdí................................... 75, 76 spacionaut........................................ 95 sputnik ............................................ 91 starověk ..................................... 16, 22 stín ............................................ 77, 80 Středozemní moře ........................... 73 supernova ........................................ 10 světelný rok ....................................... 7 světlo ...................... 7, 8, 9, 17, 20, 23, 26, 30, 31, 32, 67, 70, 71, 79, 84, 86, 101 T taikonaut ......................................... 95 teleskop ......................... 84, 85, 86, 87 těleso (vesmírné).............. 4, 15, 17, 22, 24, 39, 52, 77, 83, 84, 94, 104 teplo .................... 8, 20, 31, 65, 66, 70 teplota ......................... 30, 56, 66, 101 tsunami ........................................... 60

U UFO.............................................. 106 ultrafialové záření....................... 31, 66 Uran .............................. 33, 36, 50, 53 V velký křach ...................................... 28 velký třesk.............................. 6, 28, 87 Venuše ............... 16, 33, 36, 39, 40, 53 vesmír................ 3–28, 29, 33, 34, 46, 86, 87, 108 vesmír........... 3, 32, 64, 66, 89, 90, 91, 92, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108 vesmírná loď ............................ 98, 103 vesmírná sonda ........................ 40, 104 voda ....................... 51, 58, 61, 67, 73 Z záření......................................... 66, 79 zatmění...................................... 77, 78 Země ............ 3, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 44, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 92, 94, 96, 97, 98, 103, 104, 105 zemětřesení ...................................... 60 zemská kůra ......................... 55, 58, 59 zemská přitažlivost ........................... 64 zemský plášť .............................. 55, 56 zima............................... 70, 71, 74, 76 zkamenělina..................................... 63 Z živočichové ................................ 62, 91 živočichové ................................ 63, 66 život................. 41, 45, 46, 61, 86, 108

Profile for Knižní klub

0039814  

0039814  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded