Page 1

Sabine Städingová

ˆ

Petronela

ˆ

ˆ

Jablonová carodejka Kouzelný mlýn

S ilustracemi

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 3

Sabine Büchnerové

3.9.2018 13:38:06


PETRONELLA APFELMUS Verhext und festgeklebt Boje Verlag in the Bastei Lübbe AG © 2014 Bastei Lübbe AG, Germany All rights reserved Translation © Jana van Luxemburg, 2018 ISBN 978-80-7549-908-0

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 4

3.9.2018 13:38:06


Bydlení v jablku a Tykvomír Petronela nevěřila svým očím. Prudce odtrhla svůj zlatý pirátský dalekohled od levého oka a cípem rukávu přeleštila čočku. „To není možné,“ zamumlala. Pak se podívala ještě jednou. „Opravdu!“ V jejím sadu a kolem starého mlýna se skutečně pohybovalo pět postav. To nemají v takovém nečase nic lepšího na práci? Krajem se proháněla jedna z prvních podzimních bouřek, lomcovala okny i dveřmi, cuchala listy a rvala ze stromů první zralá jablka. Petronela se zuby nehty snažila dalekohledem nehýbat, ale v takovém vichru to nebylo vůbec snadné. Natožpak v jablku, které se neustále kývá. Netrpělivě luskla prsty a kývání rázem ustalo. Petronela byla totiž čarodějka. Ovšem žádná obyčejná čarodějnice, jaké bývají v  pohádkách nebo na  pouti ve  strašidelném zámku. 5

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 5

3.9.2018 13:38:06


Petronela byla stromová čarodějka. Přesněji řečeno jabloňová čarodějka. Nebydlela v žádné polorozpadlé chatrči ani okousané perníkové chaloupce, ale jako správná jabloňová čarodějka v jablku. Její domek visel vysoko na košaté jabloni uprostřed zanedbaného sadu u starého větrného mlýna. Od  té doby, co Petronelino čarování vyhnalo posledního mlynáře, mlýn nepracoval a vedle stojící obydlí mlynáře bylo prázdné. Petronela se už o sad nemusela s nikým dělit. Teď se tu však najednou objevilo těch pět postav. Tři velké a dvě malé. „Luciáne!“ zavolala nervózně. „Luciáne, kde vězíš? Zatraceně, nikdy tu nejsi, když tě člověk potřebuje!“ „To je křiku, copak hoří?“ Do  světnice se ospale vsoukal brouk roháč. „Nehoří,“ odpověděla netrpělivě Petronela. „Ale u mlýna jsou lidé.“ Lucián neohrabaně poodstrčil Petronelu stranou a vyhlédl z okna. „Proč nejdeš k jinému oknu?“ zabručela Petronela a popostoupila o okno dál. Teď nebyl čas na hádky. To, co se odehrávalo tam venku, určitě 6

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 6

3.9.2018 13:38:06


nevěstilo nic dobrého. Rozmrzele přiložila dalekohled k oku. „Toho muže v tmavém obleku už jsem tu jednou viděla,“ řekla. „Když odsud odcházel Norbert Moučka, dal mu svůj klíč.“ Muž v  obleku nyní rozmáchlým gestem otevřel dveře do mlýna a pobídl ostatní dovnitř. „Těm malým lidičkám je zima,“ pokračovala Petronela. „To jsou děti.“ 7

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 7

3.9.2018 13:38:06


„Co?“ Petronela po Luciánovi netrpělivě loupla okem. „Ti malí lidičkové jsou děti,“ poučil ji brouk. „Ale stejně je jim zima,“ trvala na svém Petronela. Obě děti měly hlavu zabořenou mezi rameny a třásly se ve studeném větru zimou. Přesto žena, která ke skupince patřila, zavrtěla hlavou. Dovnitř se jí pranic nechtělo. „Velmi rozumné, má milá,“ okomentovala její počínání Petronela. Druhý z mužů však náhle vtáhl ženu za rukáv dovnitř. Děti ji váhavě následovaly. „Bude to asi nějaká rodina,“ odtušil Lucián. „To je mi fuk,“ odsekla Petronela a nespustila dům z očí. O dvě minuty později se dveře zase rozlétly a žena se vyřítila ven. Za ní vyšel spěšnými kroky její manžel s oběma dětmi. Jako poslední dům opustil muž v tmavém obleku. Pečlivě za sebou zamkl dveře a vydal se za rodinou. 8

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 8

3.9.2018 13:38:06


Petronela zamračeně odložila dalekohled. Začínala si dělat starosti. Ještě si dobře pamatovala, jak těžké bylo dostat odsud Norberta Moučku, posledního mlynáře. 9

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 9

3.9.2018 13:38:06


„Co si o tom myslíš?“ chtěla znát Luciánův názor. Lucián nerozhodně zakýval hlavou. Ještě v tom neměl jasno. „V žádném případě nesmíme připustit, aby se sem nastěhovali,“ prohlásila Petronela rozhodně. „Myslím, že můžeš zůstat klidná. Přece víš, v jak hrozném stavu ten dům je. Kdo by se sem chtěl dobrovolně stěhovat?“ Lucián se odvalil od okna. „Snad máš pravdu. Ale stejně bychom si měli ten dům ještě jednou pořádně prohlédnout. Chci se přesvědčit, že střecha je opravdu 10

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 10

3.9.2018 13:38:07


pořád tak děravá jako dříve. Nejlepší bude, když se na obhlídku vydáme hned teď.“ Petronela odhodlaně vstala. Nečekala na  odpověď, přehodila přes sebe zelený plášť, přes obě uši si přetáhla černý čarodějnický klobouk a vyšla ze dveří. Hbitě skočila na silnou větev pod svým domkem a  netrpělivě čekala na  Luciána, kterému se v takovém nečase nikam nechtělo. „Tak už pojď, Luciáne! Nebo snad chceš, aby mě vítr sfouknul ze stromu?“ S  nespokojeným brbláním vyšel brouk ze dveří a spustil se na větev, kde čekala Petronela. „Tak leť, starý brachu!“ zvolala vesele, uvelebená na jeho zádech. Lucián naladil to nejhlubší broučí bručení, krátce se rozběhl a vrhl se do hloubky. Nebylo to zrovna bezpečné, Petronela musela dávat velký pozor, aby mu nesklouzla ze zad. Poté Lucián začal stoupat, vystřelil téměř kolmo vzhůru, obletěl korunu jabloně a nabral směr ke mlýnu. Střecha byla bohužel v lepším stavu, než si Petronela pamatovala. Sem tam sice chyběla taška, to však ještě neznamenalo, že dovnitř zatéká. Aby nechtěné 11

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 11

3.9.2018 13:38:07


potenciální sousedy odradila od stěhování, bude muset trochu přidat. Nečinně přihlížet, jak se ve mlýně roztahují lidé, to by Petronela nikdy nepřipustila. Lidé jako Norbert Moučka a jeho žena. Lidé, co chtějí pokácet staré jabloně jen proto, aby měli výhled do údolí. Lidé, co sázejí růže, které nevoní, a trávník stříhají nůžkami na nehty. Lidé, co rozstřikují tolik jedu proti hmyzu, že nepřežije ani ten nejmenší brouček. Zkrátka a  dobře lidé, kteří mění zahrady v bezduché krasotinky. Zatímco se Petronela stále ještě nořila do chmurných myšlenek, obletěl Lucián naposledy střechu starého mlýna. „Viděla jsi dost?“ zavolal. „Ano!“ zakřičela Petronela. „A je to horší, než jsem myslela. Střecha není děravá. Obávám se, že budu muset poprosit o pomoc Tykvomíra a jeho pomocníky. Zaneseš mě k němu?“ Lucián přikývl a namířil si to k jabloni v nejzazším koutě zahrady. Tykvomír byl nejstarší z jabloňových mužíků. Bydlel, jak se ostatně dalo čekat, v kořenech mohutné jabloně. Staral se o strom a chránil ho, stejně jako ostatní 12

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 12

3.9.2018 13:38:07


TYK Y VOMÍR

stromoví mužíčci. Pouze jabloňoví mužíci rychle rozpoznají příznaky hniloby kořenů nebo strupovitosti. Jsou to strážci ovocných stromů. Jabloně, v jejichž kořenech se usídlí jabloňoví mužíci, čeká dlouhý život v dobré kondici. Lucián přistál u  paty stromu a  očistil si mohutná tykadla. Petronela těžkopádně sklouzla z  jeho zad 13

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 13

3.9.2018 13:38:07


a zaklepala na  dvířka, ukrytá za  mocným kořenem. Za nějakou chvíli se dvířka otevřela a za nimi se objevil malý hnědý mužík, který vypadal jako tyčka s rukama a nohama. „Dobrý večer, Tykvomíre,“ pozdravila mužíka Petronela. „Doufám, že tě neruším při nějaké práci?“ „Vůbec ne,“ odpověděl Tykvomír přátelsky. „Těší mě, že jsi mě přišla navštívit v  takovém nečase. To je přesně ta pravá doba na  vyprávění strašidelných příběhů.“ Tykvomír miloval strašidelné příběhy, ale jen pokud poté nikam nemusel a mohl za návštěvou pevně zavřít dveře. „Určitě znáš zase nějaký pořádně hrůzostrašný příběh, ne?“ „Samozřejmě znám nový hrůzostrašný příběh,“ přisvědčila Petronela. „A ten, který ti dnes povím, je ještě strašnější než všechny příběhy, které jsem ti dosud vyprávěla.“ Tykvomír s sebou spokojeně plácl do křesla. „Vyprávěj,“ hořel nedočkavostí. „Dnes byli ve mlýně lidé!“ pronesla Petronela s vážnou tváří. Víc nic. „A dál?“ vydechl Tykvomír netrpělivě. 14

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 14

3.9.2018 13:38:07


„Nic,“ dodala Petronela a svalila se do křesla vedle Tykvomíra. „Za dvě minuty byli zase venku, jako by je pronásledoval houf duchů.“ „To je všechno?“ Tykvomír zněl zklamaně. „Ano, to je všechno, zatroleně!“ vyjela Petronela nahněvaně. „Copak nevíš, co to znamená?“ Tykvomír zavrtěl hlavou. „Norbert Moučka chce dům pronajmout. Dříve nebo později se sem opět nastěhují lidé.“ Petronela si zhluboka povzdechla. „To nemůžu připustit. A  ty a tvoji braši mně musíte pomoct je vyhnat. Vy se v trámech mlýna vyznáte nejlépe. Víte, jak to zařídit, aby co nejrychleji ztrouchnivěly, víte, co dělat, aby se rámy oken a dveří zkřivily. Umíte se postarat o to, aby dům co nejrychleji onemocněl.“ Tykvomír se poškrábal na  hlavě. „Máš pravdu, to umíme. Ale je to proti naší přirozenosti. Jabloňoví mužíci mají dřevo léčit, ne ničit. Přesto ti slibuji, že s námi můžeš počítat, když bude třeba.“ Tykvomír se totiž také ještě dobře pamatoval na posledního mlynáře. „Povím o tom Mrkvoslavovi, Chřestomilovi a ostatním. Ale možná nebude tak zle, jak si myslíš,“ dodal. 15

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 15

3.9.2018 13:38:08


„Přála bych si, abys měl pravdu,“ povzdechla Petronela a zvedla se z křesla. „Cože?!“ zvolal Tykvomír překvapeně. „Ty už chceš jít? To myslíš vážně? To nebude ani kraťoučký strašidelný příběh?“ Petronela vzdychla a zapadla zpět do křesla.

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 16

3.9.2018 13:38:08


„Tak dobře,“ řekla. „Ale opravdu jen kraťoučký.“ Tykvomír přikývl. „Nevím, jestli ho náhodou neznáš…“ pokračovala Petronela a ztišila hlas. „To bylo tak… V  černočerném lese – stál černočerný dům. V tom černočerném domě  – byla černočerná světnice. V  té černočerné světnici – stál černočerný stůl. Na tom černočerném stole – ležela černočerná kniha. V té černočerné knize  – stálo černočerným písmem: NELEKNI SE!!!“ Poslední slova Petronela přímo zařvala a  uhodila přitom pěstí do stolu. Tykvomír, který jí dosud visel na rtech, leknutím vyskočil z křesla. „Petronelo!“ zalapal po  dechu. „Chceš mě zabít? Málem jsem dostal infarkt.“ Petronela se spokojeně zašklebila. „Tak už máš dost strašidelných historek?“ „Pro dnešek to stačí,“ mrzutě zabručel Tykvomír. „I když… Hned to budu vyprávět ostatním. Schválně, jestli se tak strašně leknou jako já.“ Na jeho tváři se mihl lišácký úsměv. Petronela vstala a zamířila ke dveřím. Tykvomír ji následoval. 17

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 17

3.9.2018 13:38:08


„Myslím, že děláš z komára velblouda,“ dobrácky se loučil. „Nakonec, ti lidé přece utekli. Nevěřím tomu, že by se vrátili a nastěhovali do mlýna.“ To se ale Tykvomír setsakra mýlil.

18

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 18

3.9.2018 13:38:08


Sabine Städingová PETRONELA JABLOŇOVÁ ČARODĚJKA Kouzelný mlýn

Ilustrovala Sabine Büchnerová Z německého originálu Petronella Apfelmus. Verhext und festgeklebt, vydaného nakladatelstvím Bastei Lübbe v Kolíně nad Rýnem roku 2014, přeložila Jana van Luxemburg Obálku podle původního návrhu upravil a knihu vysázel Vladimír Fára Odpovědná redaktorka Jana Kotrlová Technický redaktor David Dvořák Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Pikola, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2018 jako svou 9984. publikaci Sazba Vladimír Fára Tisk EUROPRINT, a. s., Praha Počet stran 200 Vydání první PRO DĚTI OD 7 LET Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz

Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz. www.knihyzpikoly.cz

Jablonova carodejka 1 - Kouzelny mlyn.indd 200

3.9.2018 13:38:27

Profile for Knižní klub

0039664  

0039664