Page 1

Poznejte dobro v sobe_001 az 003_Sestava 1 6/6/18 11:11 AM Strรกnka 3


Experience your Good Now By Louise L. Hay Copyright © 2014 by Louise L. Hay Original English language publication 2014 by Hay House Inc., California, USA. ISBN 978-80-7549-804-5


✽ „Afirmace jsou jako semínka zasetá do země. Nejprve vyklíčí, potom zapustí kořínky a pak si půdou razí cestu vzhůru. Nějaký čas trvá, než ze semínka vyroste rostlinka. S afirmacemi je to stejné – nějaký čas trvá, než od prvního prohlášení dospějete k výsledné manifestaci. Buďte trpěliví.“ Louise L. Hay


7 KAPITOLA 1

✽ Předmluva Vítejte ve světě afirmací. Tím, že jste si zvolili nástroje uvedené v této knize, učinili jste vědomé rozhodnutí svůj život uzdravit a postoupit kupředu na cestě pozitivní změny… A čas pro takovou pozitivní změnu právě teď nastal! Žádný čas není jako přítomnost, jež vám jediná dává šanci ovládnout vaše myšlenky. Připojte se k tomu nespočetnému množství lidí, kteří změnili svůj život k lepšímu tím, že dělali to, co vám na těchto stránkách navrhnu. Vytvářet afirmace není nic těžkého. Když ze sebe sejmete břemeno starých, negativních přesvědčení a propustíte je zpět do prázdnoty, odkud přišly, může to být radostná zkušenost. Jen to, že jsme uvěřili něčemu negativnímu o sobě samých či o svých životech, neznamená, že je to pravda. V dětství slýcháme negativní věci o sobě a o životě a přijímáme tyto myšlenky, jako kdyby byly pravdivé. Prozkoumáme teď věci, kterým jsme uvěřili, a učiníme rozhodnutí, že v ně buď nadále věřit budeme, protože jsou nám oporou a činí náš život radostným a naplněným, nebo se rozhodneme, že je propustíme. Ráda si představuji, že se zbavuji starých přesvědčení tak, že je pouštím po řece, a ta se nesena proudem pozvolna rozpouštějí a mizí a už nikdy se nevrátí.


8

POZNEJTE DOBRO V SOBĚ

Vejděte do mé zahrady života a zasaďte nové myšlenky a představy, které jsou krásné a vyživující. Život vás miluje a chce, abyste měli to nejlepší. Život chce, abyste měli klidnou mysl, vnitřní radost, sebedůvěru a dostatek sebeúcty a sebelásky. Zasloužíte si, abyste se vždy se všemi lidmi cítili pohodlně a abyste si dobře vydělávali na živobytí. Dovolte mi tedy, abych vám pomohla tyto představy ve vaší nové zahradě zasadit. Můžete o ně pečovat a sledovat, jak rostou do krásných květů a plodů, které vás budou postupně sytit a po celý život vyživovat.


9 KAPITOLA 2

✽ Co to jsou afirmace? Pro ty, kteří nevědí, co to jsou afirmace, a nikdy s nimi nepracovali, bych ráda alespoň trošku objasnila, čím jsou a jak fungují. Velmi zjednodušeně řečeno, afirmace je cokoliv, co říkáte nebo si myslíte. Mnohé z toho, co lidé normálně říkají a co si normálně myslí, je poměrně negativní a nevytváří příjemné zkušenosti. Chcete-li svůj život uzdravit, musíte své myšlení a způsob, jakým mluvíte, přetvořit v pozitivní vzorce. Afirmace otevírá dveře. Je to počáteční bod na cestě ke změně. V podstatě svému podvědomí říkáte: „Přebírám svou zodpovědnost. Uvědomuji si, že existuje něco, co mohu udělat, abych se změnil.“ Když hovořím o formulování afirmací, mám tím na mysli vědomý výběr slov, která buď pomohou něco z vašeho života odstranit, nebo pomohou něco nového ve vašem životě vytvořit. Každá myšlenka, kterou si myslíte, a každé slovo, které vyslovíte, je afirmací. Veškerá vaše samomluva, váš vnitřní dialog, představuje proud afirmací. Afirmace používáte stále, ať už o tom víte, nebo ne. Každým slovem a myšlenkou afirmujete, tzn. potvrzujete a vytváříte své životní zkušenosti.


10

POZNEJTE DOBRO V SOBĚ

Vaše přesvědčení představují jen navyklé myšlenkové vzorce, které jste se v dětství naučili. Mnoho z nich vám velmi dobře slouží. Ostatní přesvědčení mohou být omezující pro vaši schopnost vytvářet právě ty věci, o nichž říkáte, že je chcete. To, co chcete, a to, o čem jste přesvědčeni, že si zasloužíte, se od sebe může velmi lišit. Potřebujete svým myšlenkám věnovat pozornost, abyste mohli začít odstraňovat ty, které vytvářejí zkušenosti, jež ve svém životě nechcete. Uvědomte si, prosím, že každá stížnost je afirmací něčeho, o čem si myslíte, že to ve svém životě nechcete. Pokaždé když se rozzlobíte, potvrzujete tak, že ve svém životě chcete více hněvu. Pokaždé když se cítíte jako oběť, potvrzujete tak, že se nadále chcete cítit jako oběť. Máte-li pocit, že vám život nedává to, co chcete, potom je jisté, že si nikdy nebudete užívat dobrot, které život dává ostatním – tedy dokud nezměníte způsob, kterým myslíte a hovoříte. To, že myslíte tak, jak myslíte, neznamená, že jste špatný člověk. Jen jste se zkrátka nikdy nenaučili, jak myslet a hovořit. Právě nyní se lidé na celém světě začínají dozvídat o tom, že myšlenky vytvářejí zkušenosti. Vaši rodiče o tom pravděpodobně nevěděli, a tak vás to nemohli nijak naučit. Naučili vás, jak se dívat na život podle toho, jak je to naučili jejich rodiče. Takže nikdo nedělá nic špatně. Pro vás však nastal čas, abyste se probudili a začali si svůj život vědomě vytvářet způsobem, který vás těší a podporuje. Vy to dokážete. Já to dokážu. My všichni to dokážeme – jen se potřebujeme naučit jak. A tak pojďme na to. V této knize budu hovořit o specifických tématech a záležitostech (o zdraví, úzkostných emocích, práci, penězích a prosperitě,


CO TO JSOU AFIRMACE?

11

přátelích, lásce a intimitě a o stárnutí) a poskytnu vám cvičení, která vám ukážou, jak v těchto oblastech učinit pozitivní změny. Někteří lidé tvrdí, že „afirmace nefungují“ (což je samo o sobě afirmací). Myslí tím ovšem to, že nevědí, jak je správně používat. Mohou říkat „Moje prosperita se zvyšuje“, ale potom si pomyslí: „Jé, tohle je hloupost, je mi jasné, že to nebude fungovat.“ Co myslíte, která z afirmací vyhraje? Samozřejmě že ta negativní, protože je součástí dlouhodobého, navyklého pohledu na život. Někdy si lidé své afirmace řeknou jednou za den a po zbytek dne si stěžují. Stěžující si afirmace vždycky zvítězí, protože je jich více a obvykle jsou pronášeny s velkým pohnutím. Pronášení afirmací je však pouze částí procesu. Mnohem důležitější je to, co děláte po zbytek dne a večera. Tajemství rychlého a důsledného fungování vašich afirmací tkví v přípravě atmosféry, v níž mohou růst. Afirmace jsou jako semínka zasetá do půdy. Platí pro ně: neúrodná půda, řídký porost; úrodná půda, bohatý porost. Čím více si vybíráte myšlenky, které vám přinášejí dobrý pocit, tím rychleji afirmace fungují. Myslete tedy šťastnými myšlenkami. O nic víc nejde. A je to proveditelné. Způsob, jakým si právě teď vyberete myslet, je přesně tím pravým – je vaší volbou. Možná si to neuvědomujete, protože tímto způsobem uvažujete už tak dlouho, ale opravdu je to volba. Nyní… dnes… v tomto okamžiku… se můžete rozhodnout, že své myšlení změníte. Váš život se nezlepší přes noc, ale pokud budete důslední a každý den se rozhodnete, že budete uvažovat myšlenkami, které vám dodávají dobrý pocit, určitě se vám podaří v každé oblasti svého života učinit pozitivní změny.


12

POZNEJTE DOBRO V SOBĚ

Vytváření afirmací Vytvářet afirmace znamená vědomě si vybírat určité myšlenky, kterými budete myslet a které se v budoucnosti projeví pozitivními výsledky. Tyto myšlenky tvoří jakési ústřední téma, které vám umožní začít se změnou vašeho myšlení. Afirmativní prohlášení přesahují prostřednictvím slov, která v daný okamžik používáte, realitu přítomnosti a zasahují do utváření budoucnosti. Když se rozhodnete tvrdit „Jsem velmi bohatý“, ve skutečnosti můžete mít v tuto chvíli na účtu velmi málo peněz. Tímto prohlášením ovšem zaséváte semínka své budoucí prosperity. Pokaždé když toto prohlášení opakujete, znovu tak potvrzujete existenci semínek, která jste do prostředí své mysli zaseli. Proto chcete, aby to bylo šťastné prostředí. V úrodné a bohaté půdě vše mnohem rychleji roste. Je důležité, abyste své afirmace vždy pronášeli v přítomném čase a bez zkrácených slov. (Ačkoliv v běžném textu svých knih zkrácená slova používám, nikdy je nepoužívám v afirmacích, neboť nechci, abych jim tak ubírala na síle.) Typické afirmace by začínaly: „Mám…“ nebo „Jsem…“ Řeknete-li „Budu…“ nebo „Budu mít…“, vaše myšlenka setrvá v budoucnosti. Vesmír bere vaše myšlenky a slova velmi doslovně a dává vám to, oč si řeknete. Vždycky. To je další důvod, proč si udržovat šťastné duševní rozpoložení. Myslet v pozitivních afirmacích je snazší, cítíte-li se dobře. Uvažujte o tom takto: Každá myšlenka, která se ve vaší mysli zrodí, je důležitá, a tak svými vzácnými myšlenkami neplýtvejte. Každá pozitivní myšlenka přináší do vašeho života něco dobrého. Každá negativní myšlenka to dobré vytlačuje; udržuje je mimo váš


CO TO JSOU AFIRMACE?

13

dosah. Kolikrát jste již v životě něčeho dobrého téměř dosáhli, ale jako by vám to v poslední chvíli najednou uniklo. Kdybyste si dokázali vzpomenout, jak v té době vypadalo vaše duševní rozpoložení, odhalili byste, proč se tak stalo. Příliš mnoho negativních myšlenek vytváří překážku pozitivním afirmacím. Říkáte-li „Už nechci být dále nemocný“, nejedná se o afirmaci pro dobré zdraví. Musíte jasně vyjádřit, co doopravdy chcete: „Právě teď přijímám úplné zdraví.“ Věta „Tohle auto nesnáším“ vám nepřinese nové, úžasné auto, protože se nevyjadřujete jasně. I když se k novému autu dostanete, zřejmě jej zanedlouho začnete nesnášet, protože to je to, co jste pomocí afirmace vyjadřovali. Chcete-li nové auto, pak si říkejte: „Mám krásné, nové auto, které vyhovuje veškerým mým potřebám.“ Často slyšíte, jak někteří lidé říkají: „Život nestojí za nic!“ (což je hrozná afirmace). Dokážete si představit, jaké zkušenosti k vám takové prohlášení bude přitahovat? Samozřejmě to není život, co nestojí za nic – za nic nestojí vaše myšlení. Ta myšlenka vám napomůže k tomu, abyste se cítili hrozně. A když se cítíte hrozně, do vašeho života se nemůže dostat nic dobrého. Neplýtvejte časem hledáním důvodů, kterými se cítíte omezováni: nesvádějte to na špatné vztahy, problémy, nemoci, chudobu a tak dále. Čím více o problému mluvíte, tím více jej k sobě připoutáváte. Neobviňujte ostatní z toho, co ve vašem životě zdánlivě nefunguje – to je jen další ztráta času. Zapamatujte si, že podléháte zákonům svého vlastního vědomí, svých vlastních myšlenek a jako výsledek způsobu svého myšlení si k sobě přitahujete určité zkušenosti. Pojďme se nyní zabývat některými konkrétními tématy.


14

POZNEJTE DOBRO V SOBĚ

✽ Poznámka autorky: Všechna cvičení obsažená v následujících kapitolách je třeba psát na samostatný list papíru, a tak vám doporučuji, abyste při čtení knihy měli po ruce blok či nepopsaný deník.


Obsah

Kapitola 1:

Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Kapitola 2:

Co to jsou afirmace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Kapitola 3:

Afirmace pro zdraví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kapitola 4:

Afirmace pro úzkostné emoce . . . . . . . . . . . 23

Kapitola 5:

Afirmace pro kritické myšlení . . . . . . . . . . . 35

Kapitola 6:

Afirmace pro závislosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Kapitola 7:

Afirmace pro odpuštění . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Kapitola 8:

Afirmace pro práci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Kapitola 9:

Afirmace pro peníze a prosperitu . . . . . . . . 79

Kapitola 10: Afirmace pro přátele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Kapitola 11: Afirmace pro lásku a intimitu . . . . . . . . . . . 99 Kapitola 12: Afirmace pro stárnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Několik myšlenek na závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 O autorce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117


Louise L. Hay POZNEJTE DOBRO V SOBĚ Jak se naučit používat afirmace Z anglického originálu Experience your Good Now, vydaného nakladatelstvím Hay House, Inc., v Carlsbadu (USA) roku 2014, přeložila Martina Regnerová Obálku navrhla Soňa Šedivá Odpovědný redaktor Jan Grabec Technická redaktorka Růžena Hedrichová Počet stran 120 Vydala Euromedia Group, a. s., v edici PRAGMA, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2018 jako svou 9819. publikaci. Sazba Ivan Brůha Tisk EUROPRINT, a. s., Praha Vydání druhé Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246

objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví

www.knizniklub.cz

Profile for Knižní klub

0039608  

0039608