__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ZAHRADNÍ

DESIGN

001-392_Zahradni design.indd 1

08/08/18 13:22


2

001-392_Zahradni design.indd 2

27/07/18 13:39


ZAHRADNÍ

DESIGN ROSEMARY ALEXANDEROVÁ RACHEL MYERSOVÁ

KNIŽNÍ KLUB

3

001-392_Zahradni design.indd 3

08/08/18 13:22


OBSAH Úvod Ú Úv vod d 6 Po o ěko odě o ání ová á í 10 0 Poděkování

1

FÁZE PŘÍPRAV 1. Založení podniku

001-392_Zahradni design.indd 4

14

2. První kontakt a průzkum

28

3. Začátek práce ve studiu

63

27/07/18 12:46


2

FÁZE PROJEKTU 4.

Zahájení projektu

5.

Východiska a řešení projektu

6.

Stadium konceptu

7.

Funkční prvky moderní zahrady

8.

Situační plán zahrady

9.

Osázení

10.

3

84 109

132 140

235

276

Plán osázení zahrady

335

FÁZE REALIZACE 11. 1 11 1. 1.

B Bud Budování ud dovván dov ván ní za ní zahrady ahrrad ahr rad dy dy

352 352 35

12 2. 2. 12.

Dod D od dá d dáv ávka vka ros rrostlin, osstlin, stlil n, sta ave ave eb ební bníí p pr rá rác ácce ce a da d alší alší l í 36 66 66 Dodávka stavební práce další 366

Lit Lite era era attu atu ura ura a 37 77 77 Literatura 377 Zd dro dro oje fo oje otogra otogr oto grafi afií a afi fií a ililustrací fií lusstra lus stra acíí 38 ací 80 80 380 Zdroje fotografi Re ejjsttřík ejst tříkk 38 81 81 Rejstřík 381

001-392_Zahradni design.indd 5

27/07/18 12:46


ĂšVOD

001-392_Zahradni design.indd 6

27/07/18 12:46


První vydání této knihy vyšlo v roce 2004, bylo následováno druhým vydáním v roce 2009, a ačkoli se náš přístup k zahradním projektům víceméně nezměnil, vědomí ohleduplnosti vůči planetě a zdraví i prosperitě budoucích generací se stalo důležitým faktorem způsobu navrhování zahrad a jejich osázení a ovlivnilo i funkční povrchové materiály a používané rostliny. Nutnost udržitelnosti a co nejmenší uhlíkové stopy nás inspirovala k hledání vhodných lokálních materiálů a výběru rostlin podle jiných vlastností než jen jako doplňku k textuře dláždění či barvě květin. Voda se stává vzácnou komoditou a k udržení zeleně trávníku ji nemusíme nutně nadužívat; proto ji recyklujeme, hospodaříme s dešťovou vodou a zavádíme systémy, které zajišťují rovnoměrné rozptýlení vody při prudkých deštích. Přísná nařízení pro nové obytné domy, obchody i parkoviště musí zohlednit všeobecnou bezpečnost a dlouhodobé plánování v místě. Zelené střechy a živé stěny a přínos, který poskytují znečištěným oblastem, jsou nyní přijímané jako součást městského života.

ZVAŽOVANÉ FAKTORY Toto nové vydání se zaměřuje na potenciální architekty, studenty zahradní architektury a profesionální zahradníky, i když kapitoly obsažené v druhé části knihy mohou zaujmout i zkušenější architekty, kteří se snaží o zdokonalení svých dovedností. Zahradní architektura, jakožto stále více respektovaná profese, organizuje a formuje prostory velmi podobně jako architektura budov. Abyste byli dobrými architekty, je důležité mít dvě zásadní vlastnosti: zaprvé vidět věci jasně a rozumět jejich vnitřní podstatě a zadruhé umět analyzovat hodnotu viděného a zároveň rozeznávat jeho dobré a špatné stránky a rozhodnout, jak je nejlépe použít či skrýt. Profesionální zahradní architekt při zjišťování toho, co je žádáno a co je také prakticky možné a reálné, vychází z těsné spolupráce s majiteli. Na jedné straně musí být prostor pohodlný pro lidi i rostliny; rozvíjí se rodina, rostou děti a zvyšují se další potřeby, na druhé straně ale mohou majitelé naopak zjistit, že mají stále méně času a energie. Obvyklý účel zahrady je zlepšit život těm, kteří ji vlastní, a to bez neúnosných nákladů; tudíž architekt musí zjistit, kolik péče je reálné věnovat zahradě, a to ještě předtím, než se pustí do návrhu. Rozpočet může být také rozhodujícím faktorem a zahradní architekt musí mít připraven aktuální seznam použitelných materiálů, včetně těch, které jsou místního původu, recyklované či ekologické. Povědomí o právních předpisech a omezeních,

7

001-392_Zahradni design.indd 7

27/07/18 12:46


i o těch, které vydávají místní úřady, například požadujících použití propustných a udržitelných materiálů, jde ruku v ruce s povědomím o nedostatku vody a jeho vlivu na to, jaké rostliny lze pěstovat. Stavební materiály se neustále vyvíjejí a škála barev, textur a povrchů nebyla snad nikdy přitažlivější. Nové způsoby osvětlení a tvoření vodních prvků slouží rychle rostoucí moderně žijící klientele a stále více stavebních firem provádí také zahradní úpravy. I díky bohatství programů, které působí na širokou obec televizních diváků, si lidé nyní zahrady cení jakožto majetku srovnatelného například s kuchyní či obytnými místnostmi v domě. Škála rostlin se stále rozšiřuje; nyní existuje kolem 70 tisíc rostlin zapsaných v seznamu Královské zahradnické společnosti (Royal Horticultural Society). Pravidelně zde přibývají nové a zahradní architekt potřebuje znát druhy, které stojí za to, aby je přidal do své nabídky, neboť krása květin už není jediným kritériem výběru. Trvanlivost květin, ale i atraktivní tvar rostlin v zimním období nebo přitažlivost pro volně žijící živočichy – to vše se stává určujícím faktorem při výběru rostlin. Školky v současnosti nabízejí širokou škálu dospělých stromů vhodných pro „instantní“ společnost, v níž nyní žijeme, avšak dodávku a výsadbu těchto těžkých a drahých jedinců je třeba zvážit již v počátečním stadiu navrhování zahrady.

FÁZE PROJEKTU ZAHRADY Nezasvěceným může návrh zahrady připadat snadný – zahrada se upraví tu rozšířením hranic, tam přidáním nových rostlin, jenže to je naprosto mylná představa. Zahradní architektura je multidisciplinární a stále se rozvíjející odborná profese a architekti musí zvládnout celou řadu technik a dovedností, aby mohli uplatnit své služby mezi rostoucí konkurencí na trhu. K vysvětlení a rozvinutí vašich návrhů před klientem je pro vás naprosto nezbytné přenést je na papír. Mnoho zahradních a krajinných architektů nyní dává přednost počítačovému zpracování (CAD – computer aided design), ale poptávka po ručně narýsovaných návrzích trvá a mnoho klientů dává přednost tomuto osobnějšímu a vizuálně přitažlivějšímu znázornění své budoucí zahrady. Tato kniha vás krok za krokem provede celým procesem realizace zahradního projektu a poskytne vám obrazem příklady toho, jak se prostor rozvíjí během různých fází projektu. Nemusíte být přímo umělcem, abyste narýsovali plán k prezentaci, v této knize se vrátíme k základům a vysvětlíme vám, které materiály jsou k rýsování třeba a jak je používat, jak prozkoumat místo a naskicovat plán v příslušném měřítku a nakonec jak doložit svou prezentaci technickými detaily, vizuály, přehledem nabídky a samozřejmě také zevrubným výčtem a ceníkem všech prací. Experimentování s rozličnými motivy návrhu vám nabídne řadu možností a techniky jako zakreslení plánu pomocí mřížky zajistí propojení domu se zahradou. Jakmile je základní plán rozvržení zahrady schválen, následuje plán osázení. A to je další složitý proces, vedoucí k rozčleněnému plánu, který vyznačuje, kde a v jakém množství bude každá rostlina umístěna v nově ohraničeném pozemku. Zároveň bude pracovním nákresem, proto musí být jasný a snadno použitelný – i když s ním pracujete venku v deštivém a větrném počasí.

8

ÚVOD

001-392_Zahradni design.indd 8

27/07/18 12:47


Někdy vám může čelní pohled pomoci jasně vysvětlit své záměry a často jsou také dobrá grafika a barevné vyjádření velmi přesvědčivé a zajistí vám práci.

ČEHO S TOUTO KHIHOU DOSÁHNETE Plánování každé zahrady vyžaduje komplexní přístup. Zahrnuje mnoho různých prvků – interpretaci klientova zadání, průzkum místa, zohlednění půdních a klimatických podmínek ještě předtím, než se začne uvažovat o různých tvarech a vzorech – a poté jejich zapracování do návrhu v příslušném měřítku (s použitím mřížky), který řeší jak zahradu, tak i dům. Všechny tyto dovednosti lze získat ve třídách English Gardening School (Anglické zahradnické školy) při Chelsea Physic Garden v Londýně, kde se tento obor studuje již přes 30 let a absolvovala ho řada předních britských zahradních architektů. Několik zdejších učitelů nám pomohlo i při tvoření tohoto vydání naší knihy a ujistili nás, že je zcela v souladu se současnými trendy tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Většina z nás je milovníky rostlin a jejich správné použití ke zvýraznění a zjemnění nově vytvořených prostor je vždy závěrečnou fází procesu plánování zahrady. Nové nákresy a fotografie, snadno pochopitelné ilustrace a svěží návrhy osázení rostlinami přenáší toto vydání do současnosti. Více jsme se věnovaly tomu, jak plánovat různé typy zahrad, od malých městských zahrádek až po rozsáhlé venkovské pozemky. Nové plány v knize jsou příklady práce našich absolventů, z nichž mnozí před nedávnem přišli mezi zahradní architekty ze zcela jiných, naprosto odlišných profesí. Vynikající kvalita jejich práce dokazuje, čeho lze dosáhnout s trochou tréninku a velkým nadšením. Doufám, že tato kniha vám pomůže užít si tvůrčí proces budování překrásných a funkčních venkovních prostor a že s jejím využitím zjistíte, že zahradní architektura je jednou z nejpříjemnějších a zároveň nejužitečnějších profesí. – ROSEMARY ALEXANDEROVÁ DUBEN 2016

ÚVOD

001-392_Zahradni design.indd 9

9

27/07/18 12:47


PODĚKOVÁNÍ

001-392_Zahradni design.indd 10

27/07/18 12:47


Třetí vydání této knihy prošlo mnoha změnami oproti původnímu z roku 2004. Tak jako u předchozích dvou vydání jsem mohla pro spolupráci využít velmi talentovaného a věci znalého týmu. Především bych chtěla vyjádřit svou vděčnost dvěma lidem, kteří v odborném směru ovlivnili můj život a nyní nás již bohužel opustili: americkému zahradnímu architektovi Lanningu Roperovi, jehož kniha Sunday Times Gardening Book, vydaná v roce 1967, mi otevřela zcela nový a vzrušující svět zahrad, a mému kolegovi a velkému příteli Anthonymu du Gard Pasleyovi, jehož ohromné zkušenosti a náročné oko mne mnohé naučily během studentských let na English Gardening School a jenž měl velikou zásluhu na původním textu této knihy. Děkuji také Anně Mumfordové, nyní v nakladatelství Filbert Press, původně odpovědné redaktorce v britském Timber Press, jejíž vnímavé vidění a zkušenosti mne přiměly připravit a učinit rozsáhlé změny předchozích vydání této knihy. Dále Rachel Myersové, rovněž absolventce a nyní uznávané profesorce English Gardening School. Je velkým potěšením s Rachel pracovat a bez jejího efektivního přístupu a vytrvalého odhodlání udělat schválené textové změny by se toto vydání nikdy nedočkalo publikace. Měli by být jmenováni i lidé, kteří se zasloužili o předchozí vydání: Susan Haineová, vedoucí výchozího projektu; Dick Malt, za design původního vydání; Joe Kent a Carel Lucas za narýsované projekty; a zejména Roger Sweetinburgh pro svou schopnost pozvednout text zdůrazněním hlavních sdělení vtipnými, ale přesnými kresbami. Dík patří také pečlivým profesorům Stuartovi Gibbsovi a Danovi Flynnovi, velmi vytíženým krajinným odborníkům, kteří mi poskytli rady k nejnovějším konstrukčním metodám; Ianu Humbymu za jeho působivé průzkumné techniky a našim nedávným talentovaným a zaníceným absolventům, kterých je příliš mnoho, abych je mohla jmenovat jednotlivě, ale jejichž ručně narýsované plány jsou důležitou součástí tohoto nového vydání. Avšak ze všeho nejvíce děkuji bývalým, současným a budoucím studentům zahradní architektury po celém světě, jejichž nadšení, odhodlání a poctivá tvrdá práce napomáhají tomu, aby se zahradní architektura stala uznávanou profesí. Vaše odvaha motivuje mne a Rachel sdílet a rozšiřovat naše znalosti a zkušenosti týkající se zahrad a zahradní architektury. – ROSEMARY ALEXANDEROVÁ DUBEN 2016

11

001-392_Zahradni design.indd 11

27/07/18 12:47


001-392_Zahradni design.indd 12

27/07/18 12:47


FÁ Z E P Ř Í P R AV

Z

ahradní architektura, jakkoli je to složitá profese, přitahuje mnoho lidí, kteří milují rostliny, užívají si překrásné zahrady a možná si i vytvářejí zahrady sami. Zahradní architekt je jako povolání stále více populární

volbou a existuje mnoho různých způsobů, jak do této profese vstoupit. Cesta, jakou zvolíte vy, z velké části závisí na vašich osobních možnostech, na tom, čeho chcete dosáhnout, tedy zdali hodláte založit podnik se vším všudy, anebo tato činnost bude tvořit jen váš příležitostný výdělek. Profese v posledních dvaceti letech prošla nesmírným rozvojem. Někteří lidé se pustili do kariéry zahradního architekta již po absolvování kursu zahradní architektury; další vystudovali krajinnou architekturu, zatímco jiní využili zkušeností získaných při navrhování zahrad bez jakéhokoli předchozího vzdělání. Kvalifikace zahradního architekta otevírá dveře k mnoha činnostem a některé z nich jsou neočekávané, například fotografování, tvůrčí psaní, žurnalistika, televize či péče o zahrady. Další architekti zjistili, že se jejich původní plány změnily, anebo se dokonce ocitly na vedlejší koleji v souvislosti s tím, jak se vyvíjejí jejich zájmy a dovednosti. Každý způsob navrhování zahrady má svou vlastní pracovní metodu, která spadá do jedné ze tří obecných kategorií: malá, rozsáhlá nebo multidisciplinární.

ŽIVNOST Založení živnosti je prvním úkolem většiny lidí, kteří se pro zahradní architekturu rozhodli později v životě, například jako pro druhou profesní kariéru. Spíše než motivace finančními zisky pro velkou firmu je podněcuje touha odhalit svůj tvůrčí talent a užít si kvalitní život při práci v přírodě a s rostlinami. Živnost zahradního architekta mohou založit studenti nebo absolventi oboru zahradní architektura, stejně jako samouci, krajinní architekti, nebo dokonce i zahradníci, kteří po mnoho let pracují v zahradnickém oboru. Práce takovéto osoby samostatně výdělečně činné není jednoduchá, ale může se vyplatit. Tito lidé jsou strůjci svého vlastního osudu, mohou se rozhodnout, kolik práce si vezmou, vybrat si klienty, pro něž budou pracovat, stejně jako druhy projektů, které je zajímají. V malých zahradních projektech se nutně nepožadují počítačové dovednosti (tzv. CAD), je tu stále živá poptávka po ručně narýsovaných návrzích, zvláště když jsou dobře provedeny. Avšak práce živnostníka není pro každého. Člověk potřebuje vládnout nejen dobrými dovednostmi architekta, ale také přidat efektivní marketingové strategie, umět vést firemní finance, účetnictví a zabývat se každodenní administrativou. Pro mnoho lidí je to odstrašující perspektiva a raději spojí síly formou partnerství, což může být

NA PŘEDCHOZÍ DVOUSTRANĚ:

Dům Rosemary Alexanderové. Statek Sandhill, Rogate v Hampshire, Anglie.

15

001-392_Zahradni design.indd 15

27/07/18 12:47


h Ručně narýsovaný plán a projekt od bývalého studenta Manoje Maldea, oceňovaného zahradního designéra (nyní v Couture Gardens Ltd.).

pro první roky nesmírně prospěšné. Takové uspořádání obvykle nejlépe funguje tehdy, když oba partneři do firmy přinesou vzájemně se doplňující dovednosti, takže před sepsáním každé dohody je nutné čestně projednat nejen příslušné zodpovědnosti, rozdělení práce a zisku, ale také své cíle a ambice. Protože se partnerství často rozpadají z toho důvodu, že zodpovědnosti nejsou od počátku dobře pochopeny, důrazně se doporučuje, aby byla sepsána smlouva. Formální partnerství vyžaduje důvěru, ale mělo by být ustaveno podepsáním právní úmluvy, zvláště pokud byste měli nést spoluzodpovědnost za případné dluhy vzniklé v době partnerství. Jakmile práce na zakázku započnou, můžete zaměstnat asistenta, aby zvedal telefony a odpovídal na otázky klientů, přepisoval nabídky, ceny a seznamy projektů, a tím vám uvolnil ruce a mohli jste se věnovat jen projektování, anebo si můžete najít někoho, kdo bude vaše projekty rýsovat, ať už rukou, nebo na počítači. Přijetí zaměstnance zahrnuje širokou škálu právních povinností, například dovolenou či nemocenskou, a samozřejmě také každý zaměstnanec musí pobírat mzdu. Tudíž může být moudré počkat a zjistit, kolik práce můžete získat, a vzít přitom na vědomí, že pracovní vytížení může být sezonní, než začnete shánět zaměstnance.

16

ZALOŽENÍ PODNIKU

001-392_Zahradni design.indd 16

27/07/18 12:47


Návrh zadní zahrady f Zahrada navržená Alyson Hamiltonovou (alysonhamilton exterior + design) na počítači.

přibližně 500

PROSTOR PRO VYVÝŠENÉ ZÁHONY

nové dřevěné desky/plot, zajištěné okrajem opěrné zdi a nízké tak, aby umožnily výhled

schod vestavěná vyvýšená lavička se sedákem z dřevěných latí a s polštářky

stůl

FÁ Z E P Ř Í P R AV

500 mm

nízké osázení jako celoročně zajímavé místo ve vyvýšených záhonech

hrací plocha a posezení pro děti

umělý trávník

nádoba s malým stromkem nebo keřem pro dojem výšky

schod 3000

přibližně pouze 500

2400 (bude upřesněno)

plocha zvednuta do výšky stávajícího schodu

okno z kuchyně schod dřevěná deska schová nádoby na odpad

PROSÍME O KONTROLU VŠECH ROZMĚRŮ SE SVOLENÍM KLIENTA PŘÍMO NA POZEMKU. Rozměry jsou přibližné.

Po revizi: nechat 500 mm pro květináče světla přemístit vedle schodů

schod

přesná poloha schodů bude upřesněna

schod

nádoby s rostlinami

dveře na zápraží přesně nad úrovní plochy

průchod osvětlení zdola (není v měřítku)

nádoby s rostlinami

nové dřevěné desky nahoru na zeď, schovají stávající plot

okno 3m

PRÁCE PRO FIRMU Právě vystudovaný zahradní architekt se může obrátit na stále rostoucí počet firem v tomto oboru. Mnozí z těch nejlepších zahradních architektů, kteří stojí za vysoce uznávanými projekty, nyní obvykle pracují v týmu; zaměstnávají několik architektů a stejně tak i znalce rostlin či pracovníky údržby. Není divu, že mezi uchazeči o místa ve špičkových firmách je značná konkurence, a pokud skutečně stojíte o šanci získat zde zaměstnání, je třeba mít širokou škálu odborných dovedností, k nimž patří nejen schopnost narýsovat projekt, ale také umět pracovat s příslušnými programy na počítači. Obvyklá praxe je, že firmy hledají absolventy studijního oboru zahradní architektura. Vyhovují ZALOŽENÍ PODNIKU

001-392_Zahradni design.indd 17

17

27/07/18 12:47


i absolventi krajinné architektury a zkušení architekti s praxí v oblasti problematiky navrhování zahrad, řízení projektů i péče o klienty. Pro nově kvalifikované architekty to představuje úžasnou příležitost učit se od těch nejlepších v oboru a pochopit přísná pravidla podnikání uvnitř i vně předtím, než se pustí do své vlastní samostatné praxe. Řadu zajímavých volných míst pro takovéto architekty lze najít na internetu. Ve Velké Británii je to na webových stránkách Society of Garden Designs (SGD) a British Association of Landscape Industries (BALI). V USA zveřejňuje volná místa pro krajinné architekty Association of Professional Landscape Designers (ALPD).

NÁVRHY A STAVBA ZAHRAD Jak název napovídá, tyto firmy se zabývají jak projektováním, tak i realizací zahrad. Obvykle pracují podle portfolia návrhů a tyto návrhy jsou poté uzpůsobeny jednotlivým zahradám. To znamená, že práce na návrhu je už hotová, takže tyto firmy jsou schopny přitáhnout pozornost klienta nižším rozpočtem. Dokážou také rychle realizovat projekt. Ačkoli to neplatí bez výjimky, obvykle tyto firmy najímají architekty s širokou škálou zkušeností s projekty či stavebním dozorem, kteří se mohou stát užitečnou součástí malého, tvrdě pracujícího týmu. Tak jako u většiny firem je i zde znalost práce s počítačovými programy základním požadavkem.

ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA Kdokoli, kdo pomýšlí na to, že by se stal zahradním architektem, možná i založil živnost, si bude muset buď zřídit pracovní místo doma, nebo si pronajmout kancelář. Situace každého člověka se liší podle požadavků a také finančních možností. Nicméně některé faktory jsou společné pro všechny. Vaše pracovní místo musí funkčně odpovídat vám samým a způsobu vaší práce. Pracujete-li doma, může být těžké udělat jakoukoli smysluplnou práci, pokud sedíte uprostřed domu, kde jsou vaše myšlenkové procesy rušeny televizí, dětmi, domácími zvířaty a zvoněním telefonu. Přicházet s jasnými a originálními nápady vyžaduje přemýšlení a soustředění a neustálé rušení je překážkou plynutí či rozvoje myšlenek. Jakmile se přeruší myšlenková souvislost, nějakou dobu trvá, než ji opět zachytíte, a mezitím se již mocná idea zcela vytratí. A proto si najděte místo, které je co nejsoukromější a kde se můžete soustředit na práci s minimem vnějšího vyrušování, mějte tam příjemné fotografie a své příručky pěkně po ruce.

ZAŘÍZENÍ Ať už plánujete vytvářet ručně rýsované plány, anebo pracujete s počítačovými programy, kvalitní vybavení vaši práci značně usnadní. Zde existuje samozřejmě spousta triků, jak vyhodit peníze oknem. Následující pomůcky jsou však pro vytváření profesionálních projektů zcela zásadní. R Ý S O VA C Í P R K N O

K dostání je ohromná spousta rýsovacích prken, od těch nejlevnějších formátu A2 až po ty nejdražší formátu A0 na stojanech, které pevně stojí a mohou se nastavovat v různých úhlech tak, aby odpovídaly pracovní pozici. Ať už zvolíte jakékoli rýsovací

18

ZALOŽENÍ PODNIKU

001-392_Zahradni design.indd 18

27/07/18 12:47


FÁ Z E P Ř Í P R AV

prkno, musí být vybaveno příložníkem. Pokud hodláte ručně rýsovat své projekty

h Kvalitní rýsovací potřeby usnadňují práci.

a doufáte v rozvoj své kariéry zahradního architekta, pak je kvalitní rýsovací prkno investicí, která stojí za to. Máte-li místo, lze spíše doporučit samostatně stojící rýsovací prkno než to, které se pokládá na stůl, abyste mohli volně přecházet mezi rýsováním na prkně a administrativní prací. Budete také potřebovat lampu za rýsovací prkno, vybavenou žárovkou s denním světlem, poskytující lepší světlo a minimalizující stíny. Světlo by mělo svítit z protější strany, než je úhel vaší ruky, to znamená, že praváci je budou mít z levé strany a leváci naopak. P O Č Í TA Č

Pokud chcete používat SketchUp, Vectorworks nebo podobný CAD software pro architekty, musíte k tomu vybrat odpovídající počítač, abyste mohli program co nejlépe využít. Většina CAD programů vyžaduje určitý hardware; tyto informace jsou snadno dostupné na internetu. Pro Vectorworks se doporučuje spíš stolní počítač než laptop a procesor, paměť i harddisk musí být kompatibilní. Také rozlišení monitoru musí odpovídat požadovaným parametrům. R Ý S O VA C Í P O M Ů C K Y

Pro plány rýsované rukou se doporučují následující pomůcky: Technická rýsovací pera. Několik společností produkuje dobrá rýsovací pera, která umožňují architektovi tvořit vysoce kvalitní plány, ale ať už zvolíte jakákoli pera, ujistěte se, že mají nástavec, který je umožní připojit ke kružítkům. Škála hrotů per ZALOŽENÍ PODNIKU

001-392_Zahradni design.indd 19

19

27/07/18 12:47


je různá; do začátku si pořiďte 0,25, 0,35, 0,5 a 0,7, což bude stačit, i když koupě celé sady per je často výhodnější. Kružítka s nástavcem na pero. Kupte si napřed rýsovací pera a pak si vyberte kružítka, která jsou k nim kompatibilní. Hledejte soupravu s nástavcem, který se dá použít k připojení vašich rýsovacích per; umožní vám to rýsovat velké kruhy trávníků a podobných ploch. Skalpel s okrouhlou čepelí. Skalpel je ekvivalentem gumy pro rýsovací pera. Na trhu jsou sice skalpely s několika tvary čepele, ale okrouhlá čepel vám umožní odstranit chyby jemným vyškrábáním tuše z nejsvrchnější vrstvy pauzovacího papíru. Tyto pomůcky používejte velmi opatrně a nikdy nenechávejte ležet skalpel bez krytu jen tak, aby se nestala vážná nehoda. Nekupujte skalpel s hranatou, plochou nebo šikmou čepelí, prořízl by vám pauzovací papír. Milimetrový papír. Pokud jste si vybrali rýsovací prkno A0 nebo A1, budete jako základ potřebovat milimetrový papír formátu A1. Dva papíry formátu A1 položené vedle sebe mohou pokrýt rýsovací prkno velikosti A0. Pokud máte rýsovací prkno A2, budete potřebovat milimetrový papír formátu A2. Listy papíru musíte na rýsovací prkno přilepit jako podklad pro váš plán a měly by nějaký čas vydržet. Pauzovací papír. Formát (A1 nebo A2) závisí na velikosti vašeho rýsovacího prkna. Pauzovací papír je k mání o různé tloušťce, počítané v gramech na čtvereční metr neboli g/m2, a to od nejtenčího, používaného na hrubé skici (63–80 g/m2), až po silnější (90–100 g/m2) na finální plány. Pauzovací papír se dá také koupit v rolích, což je cenově výhodnější, ale je nutné jej později rozřezat. Poměrové pravítko. Přesvědčte se, že vaše poměrové pravítko je v souladu s měrnou soustavou, kterou hodláte použít. V Evropě je zaveden metrický systém, v USA platí tzv. imperiální jednotky. Měřítka, která se užívají nejčastěji, jsou 1 : 20, 1 : 5, 1 : 100 a 1 : 200, ale ujistěte se, že máte takové pravítko, které obsahuje všechna čtyři měřítka. Trojúhelník. Používejte trojúhelník s úhlem 45 stupňů střední velikosti, tedy 32 nebo 36 cm, menší by byl pro rýsování krajiny příliš malý. Měl by mít zkosené hrany, aby se předešlo rozmazání tuše při rýsování. Valivé pravítko. Hodí se pro rýsování čar a jako pomůcka při popisování. Kruhová šablona s výstupky. Na trhu je řada šablon s přibližně 45 kruhy různých velikostí a s výstupky, které nepatrně oddalují šablonu od papíru, a zamezují tak rozmazání tuše. Tužky a gumy. K dostání je široká škála tužek. Pro technickou kresbu jsou nejlepší tužky H (2H–5H), protože čím tvrdší tužka, tím méně se rozmaže. Na skici jsou dobré tužky B (2B–9B), které jsou měkčí, a jsou tak vhodnější, protože umožňují v nákresu stínovat a tónovat. S tvarovací gumou se dobře pracuje u všech těchto tužek a dá se navíc formovat podle toho, co právě gumujete. Sada rýsovacích per často obsahuje komplet vhodných tužek a víceúčelovou tuš i gumu. Barevné tužky. Na trhu najdete fantastickou škálu barevných tužek. Vyvarujte se koupě obrovské sady; je zde příliš mnoho barev, které nikdy nevyužijete. Místo toho začněte s tím, že si vyberete několik samostatných barevných tužek. Budou to především zelené a zemité barvy – hnědi, oranžové, červené a žluté – a také pár

20

ZALOŽENÍ PODNIKU

001-392_Zahradni design.indd 20

27/07/18 12:47


modrých, růžových a fialových. S tím, jak se budou vaše dovednosti rozvíjet, se naučíte, které barvy jsou nejvíce užívané a jaký typ barev vyjadřuje nejlépe váš styl. Přístupy barevného vyjádření jsou různé; někteří architekti například používají barevné tužky v kombinaci s pastely; tento přístup bude později rozveden v kapitole 8. Je důležité vybrat si kvalitní barevné tužky, a proto experimentujte s několika tužkami od různých výrobců, abyste zjistili, které vám nejlépe vyhovují. Lepicí páska. Kupte si roličku šířky asi 2,5 cm. Páska se používá k přilepení miliFÁ Z E P Ř Í P R AV

metrového a pauzovacího papíru na rýsovací prkno.

IMAGE FIRMY A DOKUMENTACE Jakožto zahradní architekti budete posuzováni podle zcela prvotního kontaktu, ať už to budou webové stránky, reklama, nebo dokonce pouhá e-mailová adresa. Potenciální klienti se budou sami sebe ptát, zdali se jim líbí váš styl, zdali odráží jejich styl a ambice a jestli jste profesionál, kterému lze důvěřovat. Jméno vaší firmy vyžaduje pečlivé zvážení, stejně jako logo společnosti; obojí by se ale mělo vztahovat k vám, vašemu stylu a charakteru. Vyvarujte se toho být až moc chytří; zvažte realitu trhu, do něhož míříte, a ujistěte se, že veškerý váš image, od webových stránek po navštívenku, pracuje pod stejnou jednotnou značkou. Každý podnik potřebuje komunikovat se svými klienty a pro zahradního architekta je naprosto nezbytná schopnost co nejlépe přenést a zaznamenat každou fázi projektu. Firmy mohou dělat určité věci různě, ale pro drobného živnostníka je dobrým startovním bodem využití toho, co bude následovat nyní.

f Logo by mělo vizuálně něco vypovídat o vaší společnosti.

ZALOŽENÍ PODNIKU

001-392_Zahradni design.indd 21

21

27/07/18 12:47


f Moderní pojetí pergoly od Thomase Hoblyna.

FÁZE PROJEKTU

i Složitá krytá pergola v ukázkové zahradě od Anne Marie Powellové.

F U N KČ N Í

001-392_Zahradni design.indd 203

203

27/07/18 12:53


A LTÁ N Y

Altán se odlišuje od pergoly tím, že je vlastně malou budovou s pevnou střechou, vytváří místnost pro nábytek a možná i pro zábavu, ale má otevřené nebo zasklené strany, aby návštěvníci mohli využít pohledů do okolí. Popularita altánů stále vzrůstá a architekti mají v tomto ohledu také spoustu možností. Existují návrhy, které jsou na míru libovolnému rozpočtu – od jednoduché ocelové krychle se skleněnými stěnami až k altánu v podobě stanu, který může být podle počasí částečně odkrytý, a tak je zde obrovský potenciál pro vytvoření něčeho, co bude v souladu s celkovým vzhlei Tento ohromný kamenný altán v Chelsea projektovaný Paulem Hervey-Brookesem nabízí prostor pro hnízdění ptákům i hmyzu.

dem zahrady, poskytne ohnisko v rámci projektu a povýší klientův prožitek venku na zahradě. Stejně jako loubí či pergola, také altán potřebuje být včleněn do struktury zahradního prostoru a zároveň respektovat jeho celkový styl.

h Altán s pevnou střechou pokrytou taškami má jako zadní stěnu kamennou zeď.

h Útulný dubový altán se střechou z tašek.

204

F U N KČ N Í

001-392_Zahradni design.indd 204

27/07/18 12:53


VCHODY A BRÁNY Místo přístupu do zahrady nebo na pozemek určuje tón toho, co leží za ním, proto musí být součástí návrhu vhodná vstupní brána, dostatečně široká pro lidi i vozidla. Často ta nejzjevnější či nejpřímější cesta nemusí být tou nejlepší. Vsazení brány nebo vchodových dveří tak, aby postupně odkrývaly dům, garáž či dalšímu objekt, jak se k nim blížíme, je chytré a zajímavé. První dojem je důležitý a vchod do zahrady nebo do zahrádky uvnitř v zahradě by měl být vždy jasným vyjádřením toho, co leží za ním, dokonce i tehdy, když toto vyjádření je jen trikem, který má vnést do zahrady jisté nečekané odhalení. Pokud jsou nutné nízké brány, aby zadržely psy venku nebo děti uvnitř, měly by nést jasné vyjádření této funkce a být k tomuto účelu i jako celek navrženy. Nepodlehněte pokušení, že byste prvek zveličovali, například se zabývali detailně propracovanou branou vedoucí ke hromadě kompostu nebo jiné užitné ploše; jenom to rozptyluje a tvoří nechtěný zmatek, jehož výsledek je často absurdní nebo přinejlepším neuspokojivý. nou; velmi vysoké stromy mohou zastiňovat nízkou bránu a vyšší brána by vůči nim byla v lepší proporci. Je brána nutná? Možná vše, co se žádá, je klenutý průchod, aby orámoval výhled; kulatá tzv. měsíční brána propůjčuje vchodu mystickou atmosféru a je nesmírně atraktivní, použije-li se v kombinaci s přírodními schématy osázení.

i Tak jako u oplocení, vzory bran na zakázku dodávají nádech odlišení, zejména když je jejich vzhled v souladu se stylem zahrady. Tato překrásná brána napovídá, že zahrada za ní je výjimečná.

F U N KČ N Í

001-392_Zahradni design.indd 205

FÁZE PROJEKTU

Vyberte vhodnou bránu nebo vchod a zvažte výšku osázení nebo struktur za bra-

205

27/07/18 12:53


h Vchod by měl vždy vítat, ať už jde o vchodové dveře, anebo bránu.

h Zdobená tepaná železná brána ve Waterperry Gardens v Oxfordshire naznačuje složitost formální zahrady, která leží za ní.

h Typická čínská brána, vyfotografovaná v Kchun-mingu v čínské provinicii Jün-nan. Měsíční brány jsou oblíbeným a dramatickým prvkem.

Materiál, z něhož jsou brány postaveny, je rovněž důležitý. Často se stává, že jakmile se vytvoří průchod, okamžitou reakcí je vyplnit jej tepanou železnou branou – ale často bývají lepší alternativy. Ozdobně kovaná ocel se dobře vyjímá proti jednolité ploše, například obloze, trávě nebo vodě. Cokoli složitějšího, jako jsou rostliny, nebo dokonce stromy a stíny, velmi rychle nastolí zmatek mezi těmito dvěma obrazy, a tak není ani jeden z nich jasně vidět. V takové situaci je nejlepším řešením jednoduchý vzor vertikálních sloupků, protože poskytuje atmosféru vyváženosti a stability.

206

F U N KČ N Í

001-392_Zahradni design.indd 206

27/07/18 12:53


FORMÁLNÍ

Formální zahrady jsou založeny na symetrických, ryze geometrických tvarech a přímých liniích, což je důvodem, proč se lidé cítí pohodlněji, když vytvářejí formální zahradu, uklidněni jednoduchostí stylu. Stále je však možné mít kromě přísně geometrických tvarů trsy bujně kvetoucích rostlin vysazených mimo anebo zarámovaných přímo do formálního schématu, a vytvořit tak romantický dojem. Jednoduchost formálního vzhledu se nedotýká pouze historických souvislostí, ale splývá dobře i s moderními minimalistickými budovami. Opakování rostlin a omezený počet druhů jsou často typické pro formální zahradu. Tyto zahrady hodně spoléhají na stálezelené keře, které vytvářejí geometrickou strukturu. Zimostráz (Buxus) bývá dodnes první volbou pro nízké živé ploty ve formálním vzhledu, avšak s postupným stále větším výskytem plísně na zimostrázech architekti a zahradníci hledají alternativy. Protože je zimostráz snadno sestříhatelný do ohromně rozmanitých tvarů a je schopen vytvořit skvěle ostré obrysy, hledání alternativy není lehké. Cesmína vroubkovaná (Ilex crenata) se napřed považovala za přirozeného nástupce zimostrázu, a když se jí dobře daří, je to opravdu atraktivní keř; jenže roste pomalu a velmi i Formální zahrady jsou založeny na symetricky a geometricky sestříhaných stromech a keřích, které vytvářejí vysoce stylizované prostředí pro dům a pozadí pro okrasné rostliny.

298

individuálně v závislosti na místě a půdě. Některé menší hebe (například Hebe vernicosa) a jamovec (Phillyrea) jsou možností, ale nejsou tak husté jako zimostráz. Ožanka (Teucrium × lucidrys) vytváří úhledný, nízký živý plot k obrubníkům a tvoří atraktivní letní květy. Je to spíše stálezelená trvalka než keř a vyžaduje práci, aby se udržel její tvar; je rychle rostoucí a přitahuje něžným vzhledem, ale schází jí ostrý a strohý rámec zimostrázu.

OSÁZENÍ

001-392_Zahradni design.indd 298

27/07/18 12:57


NEFORMÁLNÍ

Neformální zahrady splynou daleko snadněji se svým přirozeným prostředím než přímé linie formálního vzhedu, a tak mohou napodobovat přirozené oblouky či zatáčky; avšak v přírodě je obvykle důvod pro oblouk či zatáčku, ať už kvůli vyhnutí se stromu, velkému kameni, či jezírku. Zatáčky mohou být velkorysé, umožňující vám projít jimi pomalu, a měly by být zvýrazněny v nejširším bodu stromem nebo skupinou keřů. Pokud neděláte zatáčky dost široké, nejen že vypadají nepřirozeně a samoúčelně, ale jejich vlny budou zvýrazněny, když se na ně pohlédne z perspektivy domu. Neformální osázení trávami, kapradinami a dalšími lesními rostlinami a také trvalkami bude ještě vyžadovat dobrý strukturální rámec, aby vytvořily kontrastní body a tvořily

FÁZE PROJEKTU

celoročně zajímavé plochy.

i Neformální zahrady postrádají přísnou strukturu formální zahrady; využívají jednak organické, jednak abstraktní tvary. Tato neformální zahrada v Hampton Court byla vytvořena firmou VaRa Garden Design.

OSÁZENÍ

001-392_Zahradni design.indd 299

299

27/07/18 12:57


REJSTŘÍK A

barevný plán 249, 251–252

Acanthus mollis ‘Rue Ledan’ 328

barva v zahradě 315–318

Acer griseum 322

běhounová vazba 172, 173

agáve 310

Berberis, 116

agregáty pojené pryskyřicí 171

Bergenia ‘Eric Smith’ 327

Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’ 329

bergenie 294

aksamitník 308

betonové tvárnice, zdi 192

aktivity, místa 31, 113, 125, 136, 141, 216–217

bezpečnostní osvětlení 230, 231

akvarelové barvy 251, 252

blatouch 46

Alchemilla mollis 294

bobkovišeň lékařská 241, 280

Allium cristophii 330

bobule 308

altány 204

brány 123, 205–207

Amelanchier lamarckii 279, 289, 322

Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ 328

Anemanthele lessoniana 329

břečťan 293

Aponogeton distachyos 309

budování zahrady

architektonická záchrana 222

osázení 370

aridní zahrady 310

platby a faktury 371

artyčok 342

práce s dodavateli 357–359, 367, 371

asanace 360, 362

příprava půdy 365

asfalt 171

přístup na pozemek a asanace 360, 362

Asplenium scolopendrium 329

rozpočet 353–356

Astrantia ‘Hadspen Blood’ 327

řízení projektu 367–368

axonometrická projekce

specifikace 360, 361

instrukce 258–261 příklady 257, 262–267 základy 256–258

technické výkresy 362–363 výkres rozvržení pozemku 364–365 buk 240, 241, 246, 281 buxus 241, 284, 298, 308, 339

B

Buxus 284, 298, 339

bahnitá půda 45

bylinné osázení 293, 305, 338–339,

Ballota pseudodictamnus 46 bambus 285, 300, 329 barevné tužky 20–21, 251–252

342, 345 byliny 261, 293–294, 297, 308, 319–320, 342, 345

381

001-392_Zahradni design.indd 381

27/07/18 13:00


C, Č CAD

spolupráce 357–359 dokumentace 22–26

boční pohled 343

domácí kancelář 209

požadavky 15, 17, 18, 19

dosna 295

situační plán 236, 253

drcené mušle 166

versus kreslení rukou 68

drenáž

Calendula 308

horizontální prvky, požadavky 142–145,

Calluna vulgaris 46

169

Caltha palustris 46

opěrná zeď 188

Camellia × williamsii ‘Debbie’ 325

propustnost půdy na pozemku 184

Ceanothus ‘Puget Blue’ 293

výběr osázení 321

cibule 308

dřevěné obložení 151, 178–180

cihlová dlažba 142, 171–173

dřevěné obrubníky 143–144

cihlové zdi 190–191

dřevěné ploty 195, 196

Clematis ‘Frances Rivis’ 323

dřišťál 116

Clematis ‘Princess Diana’ 323

dům

Convolvulus cneorum 310

blízkost stromů 243

Cornus ‘Eddie’s White Wonder’ 325

kreslení 71, 78

Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’ 316

měření 37–38

Corokia cotoneaster 288

plán inventáře 54–55

Cosmos bipinnatus ‘Purity’ 342 Cotinus ‘Grace’ 326

řešení designu 87–96, 187 dvory, dvorky 55, 75, 114–115, 120, 134,

Crataegus ambigua 240 Crataegus persimilis ‘Prunifolia’ 241

144–146 dvouletky 294–296, 339

Crocus tommasinianus 330 Cupressus sempervirens 60 Cuprocyparis leylandii 244

E

Cyclamen hederifolium 329

ekologická opatření

Cynara cardunculus 342

drenáž 142, 144

cypřiš vždyzelený 60

hospodaření s šedou vodou 164–165

čtyřúhelníkové motivy 97, 98, 103, 104, 137, 341

recyklované stavební materiály 166 udržitelnost 302 vodní prvky na solární pohon 162

D

vodní zdroje 159

Daphne bholua ‘Jacqueline Postill’ 325

elektrické rozvody 228–230

Darmera peltata 309

Eremurus stenophyllus 342

Davidia involucrata 289

Eryngium amethystinum 327

děti v zahradě 209, 217–218, 285, 287

Euonymus fortunei ‘Silver Queen’ 316

diagonální motiv 97, 98, 102, 105, 137

Eupatorium purpureum 284

Dianthus 46 Digitalis ‘Glory of Roundway’ 328

382

divoké louky 303

F

dláždění, malé 171–173

Fagus sylvatica 240, 241, 281

dláždění, velkorozměrové 175–178

faktury, formy 26

dlažební kostky 170, 174, 175

fáze osázení 370

dlužicha 286

boční pohledy 343–345

dodavatelé

bylinné a stálezelené trvalky 293–294

platby 22, 26, 371

celoroční zajímavost 318–320

řízení 367–368

cibuloviny, jednoletky, dvouletky 294–296

situační plány 236, 237, 238

grafické symboly 338–339

REJSTŘÍK

001-392_Zahradni design.indd 382

27/07/18 13:00


keře 290–292

fáze příprav

kreslení plánu, tipy 346–347

hlavní plán 64–68

měřítko, proporce, vyváženost 310–312

inventář pozemku 52–55

ohnisko a pohyb 313–315

průzkum pozemku 56–62

okrasné osázení 284–287, 341–342

první kontakt s klientem 22–25, 29–32

označení na plánu 336–337, 346–347

fenykl obecný 286

plán, celkový pohled 8–9, 336–337

firma

popínavé rostliny a keře u zdi 293

CAD vs. ručně kreslené plány 68

prezentace plánu klientovi 348

celkový pohled 7–8, 15, 376

situační plán 336

image firmy a dokumenty 21–26

stromy 287–290

kariéra 17–18

strukturální osázení 278–284

pojištění 26

styly, formální 298

požadavky pracovního prostoru 18–21

styly, japonský 300

samostatnost nebo partnerství 15–16

styly: matrice 306

získání práce 18, 26–27

styly, naturalistický 304–305

firmy zahradního designu 17–18, 29

styly, neformální 299

fixy, markery 252

styly, pobřežní 310

Foeniculum 286

styly, pouštní 310

fontány 72, 158, 161–162

styly, produktivní 307–308

fontány ve zdi 213–215

styly, přirozený 302–303

formální zahrady 298

styly, romantický 300

formuláře 22–26

styly, současný 301

fotografování pozemku 47–48, 54

styly, udržitelný 302

fotomontáže 272–273, 348

styly, voda a břehy 308–309

Fuchsia magellanica 345

výběr rostlin, barva 284, 315–318

funkční prvky

vyčíslení počtu rostlin 345

celkový pohled 54, 76, 100, 141–142, 234

vzor plánu osázení 337, 338, 349

cesty 142–143

začínáme 339–341

domovní zdi 187

fáze po dokončení 371–372 fáze projektu 8–9, 133–139

drenáž a voda 184 dřevěné obložení 178–180

hmota a prázdno 106–108

elektrické rozvody a osvětlení 228–232

jak na to 96

fontány ve zdi, vodní stěny 213–215

měřítko a proporce 111–118

horizontální, celkový přehled 141–142

město 126–129

horizontální, měřítko 114–116

mřížka, posunutí a pootočení 95–96

horizontální, změny úrovně 147–153

ovládnutí prostoru 124–126

hranice 184–186

plánování prostoru 85–87

kreslení 71–72

prostorové vědomí 110–111, 112

loubí, pergoly a altány 198–204

předcházení záludnostem 124

malorozměrové pevné dlažební materiály

přizpůsobení velikosti pozemku 92–95

171–175

soukromí 119–120

materiály pro sypký povrch 165–169

světlo 121–123

materiály, ceny 354

tvary a vzory v designu 97–98, 100,

materiály, ploty 194–196

102–105 tvary 97–98, 110

materiály, plovoucí dlažba 169–171 materiály, situační plán 237

tvoření 87–92, 101

materiály, zdi 190–193

tvoření dojmu prostoru 120–121

nádoby na rostliny 222–224

venkovské zahrady 130–131

obrubníky 143–144

vzory 99–101, 110

ozdobné, celkový pohled 218–221

REJSTŘÍK

001-392_Zahradni design.indd 383

383

27/07/18 13:00


ozdobné, zachování a recyklace 222

hmota 106–108, 111, 112, 123

plán inventáře 54

horizontální rovina 114–116

ploty 194–196

hranice 51, 71, 78, 184–187, 237

přidružené budovy 207–209

hranice pozemků, společné 51

příjezdové cesty 131, 147

Hydrangea anomala subsp. petiolaris

situační plán 236–237, 246 terasy 144–146

322, 324 Hydrangea paniculata ‘Limelight’

tráva a trávníky 181–183

325

treláže 196–198 velkorozměrové materiály, pevná dlažba 175–178

I

vertikální, měřítko 117–118

ideální spojnice 116

vertikální, situační plán 238–245

Ilex crenata 298

vertikální, zdi 187–193

image firmy 21, 66

vchody a brány 205–207

informační panel 67, 249

volnočasové aktivity 216–218

internet

výběr a seznam materiálů 121, 142, 234

informace o rostlinách 321, 333

zahradní nábytek 224–227

nástroje CAD designu 71, 234, 272

zavlažovací systémy 232–234

propagace vaší firmy 21, 26–27

zelené střechy a živé zdi 210–213

rozpočet stavebních nákladů 354 systém automatické péče 372 zaměstnání 18

G

inventář pozemku 52–55, 78–79, 134

gabiony 192–193

IP kódy 232

Galanthus nivalis 330

Iris ‘Fortunate Son’ 295

Galium saxatile 46

ISO velikosti papíru, 69

Galtonia candicans 342

izometrické plány 257

galvanizovaný pletivový plot 194 Geranium Rozanne = ‘Gerwat’ 327 gotická vazba 191

J

grafické symboly 70–74, 338–339

jalovec 241

grafika plánů 70–74, 338–339

jamovec 298

gumy 20

japonský styl 206, 300 jednoletky 295–296, 339, 342, 345 jehličnany 74, 287–288, 322

H

jílovitá půda 44, 45

ha-ha prvky 152–153

Juniperus communis ‘Hibernica’ 322

Hamamelis × intermedia ‘Pallida’ 327

Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’ 241

hasivka orličí 46 hebe 297

384

Hebe albicans 325

K

Hebevernicosa 297

kalokvět 294

Hedera 293

kamenné dláždění 354

Helleborus × hybridus 327

kamenné dlaždice 177

historické oblasti, zákony 49

kamenné zdi 192

hlavička 65–67

kapradiny 329

hlavní plán 64–68, 138

keře

hlinité půdy 45

axonometrická projekce 258–260

hlodáš 46

keře u zdi 86, 187, 283

hloh 240, 241

kreslení 73–74, 338

REJSTŘÍK

001-392_Zahradni design.indd 384

27/07/18 13:00


plán osázení, tipy 290–293, 320, 324–327, 341–342

L Lagarosiphon major 308–309

situační plán 245, 312

laserové měření 33, 39

stávající 297, 362

Lavandula × intermedia ‘Grosso’ 326

strukturální osázení 244–245

Lavandula 212, 286

větrolam 61, 280

lepicí páska 21

výpočet množství 345

lesní jahody 308

keřovitý svlačec 310

levandule 286, 310, 321

klima 55, 57–62, 127

Ligustrum 339

klimatické zóny 57

Ligustrum ovalifolium 241

koláže 272–273, 348

lilie 296

kolmice 35, 38

liliochvostec 296

kompas 58

Lilium regale 330

koncepční plán 8, 133–139

loktová vazba 173

konzultační schůzka 29, 31

Lonicera periclymenum ‘Graham Thomas’ 323

kopřivy 46, 302 kosatce 342 kovové oplocení 196

M

kresba s perspektivou 253–254

Magnolia × soulangeana 327

kreslení projektu

Magnolia grandiflora ‘Exmouth’ 327

axonometrická projekce 258–261

Magnolia grandiflora 288

grafické symboly 70–74, 338–339

Mahonia × media ‘Lionel Fortescue’ 326

hlavička na plánu 249

malé zahrady 120–121, 221, 300

hmota a prázdno 106

marketingové tipy 26–27

informační panel 67, 249

máta 308

koncepční plán 137–139

mateřídouška 46, 310

kreslení v měřítku 75–76, 77

matrice, osázení 306

nanášení barev 249, 251–252

mech 222, 309

plán inventáře 78–79

měrnice 46

plán osázení 346–347

měření

plán posouzení pozemku 79

kolmice 35, 38

prolínající se fotografie 256

laserové nástroje 33, 39

průřezy a boční pohledy 268–271

praktické tipy 33–36

průzkumný plán pozemku 68–70,

průběžné vzdálenosti 34, 35, 37–38, 41

77–78

průzkumný plán pozemku 37–43

rozměry pozemku 77–78

rozměry domu 37–38

situační plán 236–254

rozpočet 353–354

součásti plánu 64–68

triangulace 36, 39, 77–78

světlo a stín 78–79, 247–248

zakřivení 42

texturální technika 246, 247

měřítko 68

tvoření tvarů a vzorů 105

měřítko a proporce

vybavení 19–21, 79–81

design, lidé 111, 113, 200, 201

vytváření vzorů 100

horizontální rovina 114–116

kreslicí deska 18–19

kreslení 67, 75–76, 77

kreslicí vybavení 19–20, 79–81, 252

rovina tzv. stropu 118

kritické zakřivení 116

situační plán, tipy 310–312

kruhová šablona 20 kruhový motiv 97–98, 102, 103, 104, 341, 365 kůlny 75, 208

vertikální rovina 117–118 městské zahrady 126–129, 296, 311, 362 mikroklima 55, 127 Miscanthus nepalensis 286

REJSTŘÍK

001-392_Zahradni design.indd 385

385

27/07/18 13:00


místní nařízení 49–51, 142, 144, 147, 208, 362

P

moderní zahrady 300

památkově chráněná místa 49

modřínové ploty 196

Parthenocissus 293

mochna husí 46

partnerství, ujednání 15–16

mokřadní rostliny 309

pastely 252

monolitický beton 169–170

pauzovací papír 20, 67, 68–69

montbrécie 342

paznehtník 342

mrkev 308

pažitka 308

mrtvý prostor 124

péče 152, 157, 241, 303, 339, 371–372

mulč 168–169

pelargonie 286, 345

mydlice lékařská 310

pelyněk 342

Myriophyllum aquaticum 309

Pennisetum orientale 310 Pennisetum villosum 329 pera 79–81, 252

N

pergoly 113, 118, 198–201, 254, 263

Narcissus ‘Hawera’ 330

pestré olistění 315–316

následná péče 370, 371–372

pěšiny 54, 113, 115–116, 142–143

naturalistická témata 159, 304–305,

Phillyrea 298

341

Phlomis russeliana 328

neformální zahrady 299, 341

Phyllostachys 300

nepravidelné dláždění 175

Phyllostachys aureosulcata 329

Nerine bowdenii 296

Picea pungens ‘Globosa’ 288

Nymphaea × daubenyana 309

Pinguicula vulgaris 46 písčité půdy 45 pískoviště 217–218

O

ploty

obrubníky 143–144, 165–166

funkčnost 185, 186, 194–196

obrysy rostlin 242, 313

kreslení 71

oddělené plochy zahrady 104, 110, 125–126,

měření 39, 40

141, 278 odmítnutí odpovědnosti 66–67 odraz světla155, 162–163

vystavení světlu 123 výška a hraniční problematika 51

ohniska 278, 279, 313–314

pobřežní zahrady 310

ohniště, jámy 217

pohledové linie 124–126

ochrana divokých živočichů 187, 204, 221

pohledy 55, 79, 119–120, 142, 280

ochrana proti škůdcům 308

pohyb 278, 313–315

okrasné rostliny 280, 284–287, 341–342

pojištění odpovědnosti 26

okrasný živý plot 245, 339

Polystichum setiferum 329

opadavé stromy 58, 121, 242, 288–289,

popínavé rostliny 187, 283, 292–293, 310,

341 opakování 280, 282, 313–315 opěrné zdi 147, 188–190

386

větrolam 61

322–323, 339 posouzení pozemku 56–62, 79, 85, 134, 135

orientace 58–60

Potentilla anserina 46

orientace pozemku 55, 57–62, 127

požadavky na pojištění 26

ostřice 246, 309

prázdno 106–108, 111

osvětlení 230–232

Primula bulleyana 309

ovocné stromy a keře 308

Primula veris 302

ozdobné osázení 280, 284–287, 341–342

prolínání fotografií 254–256

označení severu 68

propletené stromy 244–245, 278, 339

označení, tipy 249, 345–346

prořez kořenů 297

REJSTŘÍK

001-392_Zahradni design.indd 386

27/07/18 13:00


prostor 120–121

Rosa Gertrude Jekyll = ‘Ausbord’ 326, 327

prostorové triky 120–121, 316–317

Rosa rugosa 291, 327

prostorové vnímání 110–112

rostliny

průběžné vzdálenosti 34, 35, 37–38, 41

rostliny odolné suchu 302, 310

Prunus laurocerasus 241, 280

informační listy 331–334

průřezy, kreslení 268–271, 311, 343–345

kreslení, tipy 73–74

průzkum pozemku 37–43

nádoby 222–224

celkový pohled 32–33

osázení, tipy 370

fotografie 47–48

půdní typy 46

hladina podzemní vody a drenáž 49

stávající rostliny 45–46, 55, 57, 79, 296–297, 362

kreslení, tipy 68–71, 77–78

rotace plodin 308

měření 37–43

rovina tzv. stropu 118

právní a společenská ustanovení 49–51

rozdělení prostoru 124–126

rozvržení pozemku 365

rozchodník 212, 310

testování půdy 43–46

rozměry 20

prvosenka jarní 302

rozměry pozemku 77–78

pryskyřník prudký 302

rozpínací spoje 170

přidružené budovy 207–209

rozpočet 22, 23

příjezdové cesty 131, 147

rozpočet osázení 354, 356

příprava půdy 365

rozvržení pozemku, výkres 364–365

příprava rozpočtu 353–356

růže 285, 286, 291–292, 293

přístřešek pro popelnice 126, 205, 209

rybinová vazba 172, 173

přístup na pozemek 360, 362

rýsovací pera 19–20, 79–81

ptačí zob 241, 339

rytmus 313–315

Pteridium aquilinum 46

řetězový plot 194

půdní testy 43–46, 55

říční štěrk 167

Pulmonaria ‘Blue Ensign’ 328

řízení projektu 367–368

původní rostliny 296, 302–303

S, Š R, Ř

Salvia 286

rákosové záhony 165

Salvia nemorosa ‘Caradonna’ 285

rampy 150

Salvia sclarea 285

Ranunculus acris 302

samovazný štěrk 168

recyklace šedé vody 164–165

Saponaria 310

reklamní tipy 27

Sasa 300

reliéfní povrch plánu 246, 247

Saxifraga umbrosa 329

Rhododendron yakushimanum 326

Sedum ‘José Aubergine’ 328

RHS Plant Finder 321, 333

schody 39–40, 116, 145–151

Ribes speciosum 293

schody v zahradě 39–40, 116, 145–151

roční období

sítě proti ptákům 308

putování slunce 60 výběr rostlin/umístění 283, 284, 295, 314–315, 318–320, 340

situační plán axonometrická projekce 256–267 celkový pohled 236–237

Rodgersia pinnata ‘Superba’ 309

detaily 245–246

rodinné aktivity 31, 113, 125, 136, 141, 216–217

koláže a fotomontáže 272–273

Rosa ‘Alberic Barbier’ 292

kresba s perspektivou 253–254

Rosa ‘Fru Dagmar Hastrup’ 292

kreslení, tipy 76, 246–252

Rosa ‘Roseraie de L’Hay’ 327

plán osázení 336

Rosa banksiae ‘Lutea’ 323

prolínání fotografií 254–256

REJSTŘÍK

001-392_Zahradni design.indd 387

387

27/07/18 13:00


průřezy a boční pohledy 268–271

stávající 50, 100, 296–297, 362

převedení koncepčního plánu 237–238

strukturální osázení 241–243

strukturální osázení 238–245

větrolam 61, 280

vzory plánů 274–275 skalpel 20

zdroje a osázení 361, 362, 369–370 strukturální osázení

Skimmia japonica subsp. reevesiana 240

keře 244–245

sochy 218–221

řešení designu 238–241, 278–284, 342

Sorbus aria ‘Lutescens’ 285

stromy 241–243

soukromí 119–120, 130, 136, 239–241, 311

styly 102–105

sousedské právo 50, 51, 54

větrolamy 280

společné pěstování 308

zastínění stromy 244–245

spolupráce s klientem

živé ploty 279, 280

faktury 26, 371

střešní zahrady 57, 75

následná péče 370, 371–372

sudy na dešťovou vodu 233

prezentace koncepčního plánu 139

suchý pramen 153

prezentace plánu osázení 347

sukulenty 212

první kontakt 22–25, 29–32

svah 42–43, 49, 55, 147–152

realizace projektu 367

světlo

rozpočet 22, 23, 31

kreslení 78–79, 247–248

sousedské právo 50, 51, 54

řešení designu 117, 121–123, 126

závazná objednávka 22, 31

voda a odrazy 155, 162–163 výběr rostlin 287, 316–317

Stachys byzantina 342

vyhodnocení 58–60

stálezelené rostliny doporučené rostliny 323, 325–329

svízel hercynský 46

klimatické faktory 58

štěpka, dřevěná 168–169

kreslení 74, 338, 339

štěrk

plán osázení 341

štěrk 169

řešení designu 163, 207, 239, 241, 320

horizontální rovina 70, 95, 110, 250

stromy 287–288

povrchy 329, 345

strukturální rostliny 278, 298

štěrkopísek 166

trvalky 294, 320

tvarování povrchu 152–153, 365

staré ozdoby budov 222 stávající rostliny 45–46, 55, 57, 79, 296–297, 362

388

T

stínování ploch plánu 106–107, 246–248

Taxus 339

Stipa 212

Taxus baccata 240, 241, 245

stromy 85, 86, 202–203, 282

technické výkresy 362–365

axonometrická projekce 258, 259

technika odeber a doplň 151

kreslení 73–74, 78, 338, 343

technika tečkování 247

měření 41

technika vrstvení osázení 314–315

nevhodné osázení 130, 131

tekuté materiály 169–170

obrys 242

témata, vzory 97–98, 100, 102–105, 134, 136–137

plán osázení, tipy 287–290, 322, 340–341

tepané kovové ploty/brány 196, 205, 206

posouzení pozemku 56–57, 58

terasy 55, 75, 114–115, 120, 134, 144–146

propletené 244–245, 278

Teucrium × lucidrys 298

převislé nad vodním prvkem 157

texturální vzhled 285–287, 341, 342

rozměry 118

Thymus 212

řešení barev 315–316

Thymus vulgaris 46

sezonní zajímavost 316, 319–320

tis červený 240, 241, 245, 339

situační plán 241–243, 311, 312, 313

topol černý vlašský 130

REJSTŘÍK

001-392_Zahradni design.indd 388

27/07/18 13:00


Trachelospermum jasminoides 322

venkovní nábytek 224–227

trampolíny 218

venkovní zábava 141, 216–217

trávníky 143, 151, 152, 181–183

venkovské zahrady 93, 130–131

trávy 304–305, 329

Verbascum 212

treláže 61, 196–198

vertikální rovina 117–118, 119, 124, 125,

triangulace 36, 39, 77–78, 365

134

trojrozměrné modely 137

veřejné pojištění odpovědnosti 26

trojúhelník 20

větrolamy 61, 280

trojúhelník, nastavitelný 70

vchod 205–207

tropické osázení, kreslení 73, 242

Viburnum carlesii ‘Aurora’ 325

trvalá zelenina 308

vinná réva 187, 283, 293, 322–323

trvalky

vistárie 293

doporučené druhy 327–328

voda v zahradě 156, 157, 308–309

kreslení 338–339

vodní břehy 308–309

naturalistické osázení 304–305

vodní prvky 154, 155–160, 308–309

plán osázení, tipy 284, 293–294,

druhy 157–164

342, 345

kreslení 72, 80

vrstvení 315

osvětlení 230

třapatkovka 294, 314

příprava půdy 365

tučnice 46

solární pohon 162–163

Tulipa ‘Ballerina’ 330

vodní zdroje 164–165

tulipány 223, 315, 322

základy 153–157

tužky 20, 251–252

vodní stěny 213–215

tvarování povrchu 152–153, 78

vonné rostliny 285, 340

tvary 97–98, 110, 118, 134–136, 242, 313

vrtné práce 164 vrtné sondy 164 vřes 46

U

vybavení 18–21, 70, 79–81, 251–252

úběžník 253–254

výběr rostlin

udržitelnost 302

celkový pohled 8–9, 277, 320–321

ukázkové zahrady 370, 372–375

divoké louky 303

Ulex europaeus 46

fáze konceptu 136

umělý kámen 178

informační listy 331–334

Urtica dioica 46

nejlepší rostliny (50) 322–330

úvodní konzultace 22, 23, 24–25, 30–32

stávající rostliny 57, 79, 296–297

úzké pozemky 102, 103, 125, 127–129,

technika vrstvení 314–315

143

větrolamy 61, 280

užitečná asanace 51 užitkové plochy 126, 205, 209

vliv klimatu 57, 321 vyhodnocení pozemku 49, 55, 79 výrazné rostliny 313–314

V

vystavení větru 55, 61–62, 79 vyvážení 310–312

Vaccinium 46

vyvýšené záhony 124, 308

valivé pravítko 20

vzor závazné objednávky 22, 31

vápenité půdy 45

vzory 99–101, 110, 134–136

vaření venku 216–217 vazby cihel 173, 191 Vectorworks 19

W

velikost papíru 67, 68–69, 75

webové stránky 26–27

venkovní budovy 207–209

Wisteria sinensis ‘Alba’ 323

REJSTŘÍK

001-392_Zahradni design.indd 389

389

27/07/18 13:00


Z, Ž

celkový pohled 368–370

zadání klienta 24–25, 31–32, 85, 134–136, 237, 339

dodavatel 360

záhony, osázení 293–294, 314, 342, 346, 370

jediný dodavatel 248, 369

záhony, plánování 68

rozpočet 354, 356

zahradní domky pro děti 218

seznam rostlin, sestavení 336–337

zahradní kuchyně 216, 307–308

zelené střechy 208, 210–213

zahrocený tvar 242

zeleninové zahrady 124, 216, 307–308

zakřivení 42

zelí 308

zapojení vnějšího prostředí 121, 130

zimolez 344

zastavěná plocha, materiály 165–167

změny úrovně 42–43, 147–153

zastínění stromy 244–245, 278

zóna vizuálního vlivu 130

zatravňovací dlažba 167

žárovky 294–296, 314–315, 319, 329–330,

zavlažovací systémy 232–234

339, 345 živé ploty

zdi design, tipy 187–190, 310

kreslení 71, 74, 80, 116, 338

inventář pozemku 54

péče 124, 339

kreslení 71, 72

propletené stromy 244–245

materiály 190–193

řešení designu 61, 118, 124, 125, 245–246

měření 39, 40–41

soukromí 136, 239–241

otvory 190

strukturální osázení 279, 280

vystavení větru 61

zákony 51, 131

výška a záležitosti hranice 51

živé zdi 212–213, 216

z udusané hlíny 193

živnost, firma 15–16, 29

zdroj rostlin

390

vyčíslení počtu rostlin 345

zahradní nábytek 224–227

žulová dlažba 170, 174

REJSTŘÍK

001-392_Zahradni design.indd 390

27/07/18 13:00


AUTORKY Rosemary Alexanderová je zakladatelka a ředitelka školy English Gardening School, talentovaná zahradní architektka a výborná učitelka. Ve Velké Británii je členkou dozorčí rady společnosti Great Dixter Charitable Trust a zasedá ve společnosti Royal Horticultural Society; je známa svými pravidelnými přednáškami v zahraničí, tráví hodně času ve © Lottie Wyld

východní Evropě, na Novém Zélandu a v Austrálii, kde přednáší a zasedá v porotách. Napsala tři učebnice a řadu knih o zahradě včetně Dear Christo (Timber Press, 2010).

Rachel Myersová je zahradní architektka působící v hrabství Oxfordshire, její praxe se specializuje na malé zahrady. Navrhovala zahrady ve Francii, Belgii a Kolumbii. V English Gardening School přednáší jak zahradní architekturu, tak diplomní kurzy praktického zahradnictví a také má na starost dohled a hodnocení všech portfolií rostlin. Její práce byla představena v mnoha knihách a časopisech včetně The Book of © Keith Barnes

Garden Plans (Mitchell Beasley, 2004) a The Book of Small Garden Plans (Mitchell Beasley, 2007) od Andrewa Wilsona a Gardens Illustrated.

A U T O R KY

001-392_Zahradni design.indd 391

391

27/07/18 13:00


Rosemary Alexander, Rachel Myers THE ESSENTIAL GARDEN DESIGN WORKBOOK Completely Revised and Expanded Third Edition Copyright © 2017 by Rosemary Alexander All rights reserved Original published in the United States by Timber Press, Portland, OR. Photo and Illustration Credits: All photos are by Rosemary Alexander or Rachel Myers with the exception of the following: photo on page 12 by Marianne Marjerus; photo on page 168 by Rachel Lethbridge; photo on page 368 by Fiona McLeod. Illustrations on pages 36 (trio with hands), 40 (top), 41 (left), 42 (second from bottom), 43 (top), 75, 113, 115, 116, 155, 179, 188, 200, 201, 202, 263 (top), 310, 311, and 312 by Kerry Cesen. Unless otherwise noted, all others are by Rosemary Alexander, Rachel Myers, Joe Kent, Carel Lucas, or Roger Sweetinburgh. Translation © 2018 by Světlana Pavlíková ISBN 978-80-242-6237-6

Z anglického originálu The Essential Garden Design Workbook, vydaného nakladatelstvím Timber Press v Portlandu v roce 2017, přeložila Světlana Pavlíková Redigovala Eva Vlčková Obálku zhotovila Diana Delevová Odpovědná redaktorka Leona Macháčková Technická redaktorka Růžena Hedrichová Počet stran 392 Vydala Euromedia Group, a. s. – Knižní klub, v edici Universum Nádražní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2018 jako svou 10 070. publikaci Sazba TYPOSTUDIO, s. r. o., Praha Tisk TISK CENTRUM s. r. o., Brno Vydání první Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz

392

INDEX

001-392_Zahradni design.indd 392

27/07/18 13:00

Profile for Knižní klub

0039527  

0039527