Page 1

TIPY A RADY PRO PŘEŽITÍ V DIVOČINĚ

PŘÍRUČKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ DOBRODRUHY

01_Mapy_a_orientace.indd 1

02.03.18 11:01


BEAR GRYLLS SURVIVAL SKILLS bind-up: Text copyright © 2017 Weldon Owen Limited Originally published in separate editions in the English language as MAPS & NAVIGATIONS, CAMPING, KNOTS, and DANGERS & EMERGENCIES by Bear Grylls, an imprint of Bonnier Zaffre, London The moral rights of the author and illustrator have been asserted. Translation © 2017 RNDr. Petr Roth, CSc. (Mapy a orientace; Táboření; Nebezpečí a stavy nouze), Ing. Ondřej Cibulka (Uzly)

01_Mapy_a_orientace.indd 2

02.03.18 11:01


TIPY A RADY PRO PŘEŽITÍ V DIVOČINĚ

PŘÍRUČKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ DOBRODRUHY MAPY A ORIENTACE TÁBOŘENÍ UZLY NEBEZPEČÍ A STAVY NOUZE

01_Mapy_a_orientace.indd 3

02.03.18 11:01


OBSAH MAPYA ORIENTACE Vzhůru za dobrodružstvím Mapy Zemský magnetismus Kompasy GPS Jiné způsoby navigace

8 10 26 28 40 42

TÁBOŘENÍ Jdeme tábořit! Stany Jiné typy přístřešků Spaní na měkkém Spací pytle Nože Toalety a sprchy Úkryty potravy Strava Potrava v přírodě Příprava ohně Podpalování ohně Vaření na ohni Kempingové vařiče

01_Mapy_a_orientace.indd 4

52 54 59 65 66 68 72 74 76 78 80 82 88 93

02.03.18 11:02


UZLY Objevuj uzly! 98 8 Vůdcovský uzel 101 Osmičkový uzel 102 Kopírovaný osmičkový uzel 103 Vrcholový uzel 104 Rybářská smyčka 106 Amforový uzel 108 Kotevní úvaz 110 Dvojitá rybářská spojka 112 Prusík (liščí smyčka) 113 Lodní smyčky 114 Poloviční lodní smyčka 117 Trámový uzel 118

Loupežnická smyčka Dřevařská smyčka Houpačkový úvaz Stanový úvaz Čtvercová převázka Úhlopříčná převázka Smyková převázka Upevnění trojnožky Propletené oko Krátký spoj Kouzelný uzel Padající prsten Mizející uzel

120 122 123 124 127 129 131 134 135 137 139 140 141

NEBEZPEČÍA STAVYNOUZE Jak zůstat v bezpečí Nebezpeční živočichové Nebezpečné rostliny Tekuté (pohyblivé) písky Hledání vody Voda z rostlin Způsoby čištění vody Potrava z rostlin Jak lovit malé živočichy Jedlí bezobratlí Úkryty před nebezpečím

01_Mapy_a_orientace.indd 5

144 150 167 168 169 171 176 178 180 184 186

Slovníček 188 Objev úžasné knihy od Bear Gryllse! 190

02.03.18 11:02


Příručku Mapy a orientace jsem sestavil pro mladé dobrodruhy, jako jsi právě ty, aby jim pomohla při pobytu v přírodě a aby dokázali obstát v divočině. Naučíš-li se základním dovednostem, k nimž patří čtení v mapě, orientace a navigace, budeš se v přírodě pohybovat s jistotou a bezpečně. Orientace v terénu vyžaduje určitou zkušenost, ale až začneš v praxi uplatňovat vše, co se zde naučíš, a najdeš cestu do předem určeného cíle bez cizí pomoci, poznáš, jaký je to skvělý pocit!

01_Mapy_a_orientace.indd 6

02.03.18 11:02


PŘÍRUČKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ DOBRODRUHY

MAPY A ORIENTACE

01_Mapy_a_orientace.indd 7

02.03.18 11:02


VZHŮRU ZA DOBRODRUŽSTVÍM Svět je plný vzrušujících míst, která stojí za návštěvu. Chceš-li na svých cestách a dobrodružných výpravách do přírody zůstat v bezpečí, musíš se naučit umění navigace i čtení v mapách, zrovna jako cestovatelé v minulosti. Pokud máš mapu a kompas a víš, jak je používat, nemůžeš se nikdy ztratit. Zapamatuj si, že jen praxe tě může dovést k dokonalosti!

Vybavení Vydáváš-li se do divočiny, je třeba se předem ujistit, že tvé vybavení odpovídá všem potřebám a že se z místa A do místa B dostaneš co možná nejrychleji a nejsnáze. Typ vybavení a jeho množství závisí na tom, kam míříš a na jak dlouho. Na této dvoustraně je přehled základního vybavení, které je pro výpravy do přírody nezbytné.

čepice nebo klobouk proti slunci – podle počasí nepromokavá bunda

batoh

několik vrstev svrchního oblečení, které lze v horku svléci

hodinky teplé rukavice

odpovídající kalhoty, např. outdoorové

přiměřená obuv (například pohorky) a termoponožky

8

01_Mapy_a_orientace.indd 8

02.03.18 11:02


Ujisti se, že ve tvém batohu nebo ručním zavazadle jsou tyto nejdůležitější věci:

mapa buzola lékárnička

baterka jídlo a lahev s vodou

mobilní telefon

fotoaparát

opalovací mléko a repelent

BEAR ŘÍKÁ

důležitá čísla a adresy pro případ nehody

Než vyrazíš na výpravu, ujisti se, že někdo další zná trasu tvé cesty a odhad času, kdy máš dorazit do cíle. Jen tak může v případě problémů spustit poplach.

99

01_Mapy_a_orientace.indd 9

02.03.18 11:02


MAPY Péče o mapy Během cesty je často nutné dívat se do mapy – jenom tak zjistíš, zda jdeš správně. Proto je třeba mapy pečlivě skládat, aby zůstaly v náležitém stavu i pro další použití. Pouzdro na mapy zavěšené na krku je dobrým řešením. Některé typy outdoorového oblečení již mají všitou speciální velkou kapsu na mapy. Musíš-li mít mapu v batohu, mělo by být snadné ji kdykoli vytáhnout. Předpokládáš-li, že venku bude mokro nebo větrno, zalaminovaná mapa bude výhodou. Pokud se vydáváš do odlehlých území, není ani od věci mít druhou, rezervní mapu.

Jak skládat mapu

1 I když to zní jednoduše, správně složit mapu může být docela náročné. Mapu nejprve úplně rozlož a dobře si prohlédni přehyby.

10 10

01_Mapy_a_orientace.indd 10

02.03.18 11:02


2 Mapu přehni podélně na polovinu tak, aby horní okraj lícoval s dolním.

Ujisti se, že přebal (titulní strany) mapy je celý na stejné straně.

3 Mapu slož jako harmoniku.

4 Přehni přebal mapy tak, že titulní strana je nahoře. Některé mapy mají ještě třetí část, kterou je nutno zastrčit dovnitř.

BEAR ŘÍKÁ

Pravý cestovatel a dobrodruh by měl umět kreslit mapy, ale toto umění chce dlouhou praxi. Nikdy nevíš, kdy se ti taková dovednost bude hodit!

11 11

01_Mapy_a_orientace.indd 11

02.03.18 11:02


Topografické mapy V těchto mapách jsou zobrazeny vrstevnice a charakter terénu. To je důležité, neboť tak poznáš utváření terénu. Každý dobrodruh by při plánování jakékoli výpravy do přírody měl umět „číst“ vrstevnice.

Vrstevnice Každá vrstevnice v mapě představuje spojnici bodů o stejné nadmořské výšce. Vrstevnice blízko u sebe ukazují strmý svah, naopak vrstevnice daleko od sebe naznačují, že terén je rovný nebo jen mírně svažitý.

60 m

45 m

30 m

15 m

12 12

01_Mapy_a_orientace.indd 12

02.03.18 11:02


Výběr nejlepší trasy Nejlepší trasa do cíle nemusí být nutně nejkratší. Vybírej cesty a stezky, které jsou bezpečné – zejména to platí pro stezky pro pěší – a snaž se vyhnout nebezpečným místům, jako jsou útesy nebo rychle proudící vody. Trasa by měla být co nejjednodušší, aby se cesta dala snadno sledovat. Pokud se pohybuješ v zemi, kde není volný přístup na pozemky a nejde o veřejnou cestu, nezapomeň si nejprve sehnat povolení ke vstupu.

Hledání orientačních bodů

BEAR ŘÍKÁ Kdo umí číst vrstevnice a dokáže si promítnout své okolí do mapy, ten má v přírodě vždy velkou výhodu.

ZÁPAD

VÝCHOD

Znáš-li místo, odkud vyrážíš na cestu, vyhledej na mapě nejbližší a největší orientační bod, například jezero. Pokud je takový útvar mimo dohled, zkontroluj vrstevnice. Když nevíš, kde se právě nacházíš, vyznač si všechny viditelné orientační body kolem sebe na kus papíru a pak se snaž porovnáním zjistit, zda je najdeš na mapě. Může být obtížné odhadnout měřítko, ale přesto je to dobrá metoda v případě, že neznáš přesně svou polohou. SEVER

JIH

13 13

01_Mapy_a_orientace.indd 13

02.03.18 11:02

Profile for Knižní klub

0039435  

0039435  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded