Page 1

Alena Damijo

Anglické listí aneb Coolturní šok


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 4

Anglické listí aneb Coolturní šok Copyright © 2017 Alena Damijo All rights reserved ISBN 978-80-249-2177-8


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 5

Motto „Největšího uznání se mi dostalo od jednoho Skota,“ prohlásil známý spisovatel. Řekl: „Váše kniha se mi tak líbila, že jsem si ji málem koupil.“


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 7

Poděkování Mým drahým rodičům, že mě s ranečkem buchet pustili do světa, a vždy mě z něj pak v rodné hroudě vítají s otevřenou náručí a vepřovou pečení. Jste úžasní! Manželovi, dcerám, přátelům blízkým i vzdáleným, kteří stáli se mnou, když se tyto příběhy odehrávaly. Jste součástí děje! Všem, kdo kdy vyjádřili nejen naději, ale i nadšení pro vznik dalších a dalších „listů“ a potažmo celé této knihy. Jmenovitě Tomu Coufalovi za povzbuzování, rady a připomínky.

7


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 8

Poznámka

Veškeré tyto příběhy jsou produktem reálného života a nikoli mojí bujné fantazie. Jakákoli podobnost se skutečnými postavami či událostmi proto není čistě náhodná.

8


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 9

Aupair Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba Jako snad každý Čech i já odjížděla do Anglie s obavami, jaký pohár vína mi britská budoucnost nalije, zvlášť coby aupair v černošské rodině. Zkušenosti některých mých přátel a bývalých aupairek v neanglických rodinách byly eufemicky řečeno nedobré, takže jsem celou cestu do Londýna krotila rozbouřené emoce českou čokoládou a studiem vzpomínek zahraničních cestovatelů, kteří popisovali Afričany jako lidi milující, upřímné a pohostinné. A tak jsem s optimismem sobě vlastním fantazírovala o tom, jak mě má nová rodina uvítá vřelým objetím, rozzářeným úsměvem, v němž se zajiskří sněhově bílá řada dokonalých zubů, a na stůl mi za zvuků reggae snesou na uvítanou ty nejlepší pokrmy, protože host do domu, Bůh do domu. Mé představy byly naplněné jen zčásti. Hned na úvod jsem si uvědomila výstižnost rádoby vtipného, ale ve skutečnosti hrozivě pravdivého přísloví, že my máme hodinky, ale oni čas. Měla jsem čas o tom přemýšlet po celou tu dobu, kdy spolucestující z autobusu Praha–Londýn byli už dávno doma u čaje, zatímco já stále ještě trdlíkovala na hlavním autobusovém nádraží Victoria a očima skenovala všechny procházející černochy. V té době jsem totiž ještě měla mylný pocit, že všichni černoši vypadají úplně stejně, a tak jsem čekala, kdy se ke mně bude hlásit někdo, kdo vypadá jako jedna z postaviček na fotce, kterou mi rodina obětavě zaslala klasickou poštou s poznámkou, že mám fotky přivézt zpět a nepřehýbat.  Přivítání bylo, pravda, vřelé. Dospěláci, Vicky a James, byli velmi přátelští, desetiletá Amy se ukázala jako milá a ukecaná holka, a šestiletý Alex byl sice úžasně roztomilý, ale zároveň lehce (rozuměj: těžce) hyperaktivní. 9


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 10

Stůl se také prohýbal, ale jen pod záplavou dárků z Čech, a má becherovka se rychle přitulila k ostatním zaprášeným becherovkám a slivovicím, držícím černou hodinku v nejzazším regálu spižírny. Někdo už by měl do příruček pro návštěvníky Anglie konečně napsat, že ne všichni obyvatelé tohoto ostrova si potrpí na tradiční české nápoje, a že někteří jsou dokonce abstinenti. K obědu jsem, po osmnáctihodinové noční cestě autobusem, dostala dva tenké tousty s plátkem sýra. Ty mi navíc připravila odcházející aupairka, zatímco rodinka relaxovala u televize. Vicky mě po tomto vydatném obědě provedla domem a zejména kuchyní, kde mi ukázala, co všechno nesmím jíst, a co můžu, ale jen s mírou. Napadlo mě, že tady možná poměrně bez potíží přijdu o svou lehce nabytou nadváhu, a tato myšlenka se brzy ukázala prorockou – do tří měsíců jsem byla o pět kilo sádla chudší. Mnohem horší než limitovaný příděl jídla, tedy pominu-li spaní v miniaturní posteli s trčícími péry, kterou jsem evidentně zdědila po šestiletém Alexovi, byla scéna, kterou mi hned při premiérové cestě ven tento roztomilý chlapeček s dlouhými řasami udělal. Čtvrt hodiny ječel na křižovatce, že chce jít jakousi zkratkou, a tvrdohlavě odolával veškerým mým prosbám, domluvám, psychologickým nátlakům, ba i nestoudnému vydírání. Jeho rodičovstvo mu pak sice do telefonu důrazně vysvětlilo, že takhle by si to nepředstavovali a že bude dělat to, co mu řeknu já, ale stejně mi to moc kuráže nedodalo. Kromě krocení divokého Alexe a makání v domácnosti jsem také začala pracovat na své angličtině. Téměř každý den si osvojím nějaké to užitečné slůvko typu zamést, vytřít, leštěnka či odpadkový koš, nebo se obohatím o nějakou frázi, například „to, co děláš, je nechutné“. To naštěstí nebylo určeno mně, to pouze Vicky hodnotila Alexovu kulturu stolování. S tak pestrou slovní zásobou bude ve společnosti radost konverzovat!

10


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 11

Brána jazyků otevřená aneb Stop knitting my head! (Přestaňte mi plést hlavu!) Jedním z důvodu, který žene tisíce mladých Čechů do autobusů linky Praha–Londýn, je kromě neúspěchu u přijímacích zkoušek na VŠ a neochoty zapojit se pracovní činností do budování našeho kapitalistického státu touha naučit se angličtině, světovému jazyku číslo dvě (hned po čínštině). A angličtina je také to, s čím tu pak zápasíme nejvíce. Poslední týdny mě moje rodina neustále terorizuje tvrzeními, jak se mi angličtina horší. Nechci být přehnaně sebekritická, ale něco na tom možná bude. Tuhle jsem si například uvědomila, že si vystačím s pouhými šesti slovesy – be (být), have (mít), make / do (dělat), eat (jíst), spoil (zničit) a put (všechno ostatní, co potřebujete vyslovesit, položením čehokoli kamkoli počínaje a mazáním chleba máslem konče). Celkem bez problémů také občas zcela spontánně přejdu z angličtiny do češtiny nebo ze zbytku paměti vylovím nějaké slůvko německé; na poště jsem několikrát naprosto suverénně žádala o „seven marks to Europe“, a vůbec mi na tom nepřišlo nic divného. Pozoruhodné je, že na tom nepřišlo nic divného ani pošťačce, a neméně suverénně mi sedm známek vysolila. Angličtina je jazyk záludný a rafinovaný, jehož zákeřnost spočívá především v tom, že se jinak píše a jinak čte. Např. slůvko cupboard (skříňka) se jako ve většině normálních jazyků nečte „cupboard“, ale „kabt“, což považuji za ránu pod pás, protože se to pak nedá najít ve slovníku, a je to tudíž neporozumitelné. Má to však i své výhody, které ovšem plně objevila, pochopila, využila a rozvinula až moderní esemesková doba. Rozdíly v psanosti a čtenosti působí totiž to, že dvě graficky naprosto odlišná slova jsou totožná foneticky, tudíž je možno nahradit 11


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 12

je a ušetřit při mačkání zpráv čas i znaky. Takže „for you too“ může vypadat jako „4 u 2“ (ušetří šest znaků), „see you tomorrow“ jako „c u 2moro“ (ušetří dokonce sedm znaků), a tak dál. Takové možnosti nám bohatá flexivní čeština poskytuje jen limitovaně! Jako má každá mince dvě strany, má i toto kromě velkých výhod i nemalé nevýhody. Alex tuhle přišel za maminkou s plačtivým dotazem, jestli si ho vážně koupili? Vicky nechápala, jak na to přišel, a tak ubrečený chlapec ukázal třesoucím se prstíčkem na svou fotku z dětství, na níž je zachycen ve slušivém námořnickém oblečku s nápisem sail (plavit se), jež se ovšem čte podobně jako sell (prodávat), či dokonce stejně jako sale – sleva. Chudák dítě! Nemalé potíže působí v angličtině také přízvuk, daný stylem výslovnosti horká brambora v puse. Marně se do toho snažím proniknout, a když už se mi podle mého skromného názoru konečně zadaří, odmění okolí mou snahu shovívavým úsměvem a komentářem: „Ty máš tak roztomilý český přízvuk!“ Když si toto všechno uvědomíme, společně s faktem, že angličtina je chtě nechtě a bez ohledu na její popularitu cizí jazyk, není divu, že člověk občas neporozumí nebo plácne nějakou hloupost. Zvláště pro začátečníka je proto vhodné osvojit si hned několik výrazů pro vyjádření neporozumění. Ovládáte-li jich totiž několik, vyhnete se zoufalé jednotvárnosti v konverzaci, kdy pořád jen dokola opakujete „pardon me?“ Když to ovšem vhodně prostřídáte s „I’m sorry?“, „I don’t quite understand“, „I didn’t get you“ či prostě přihlouplým výrazem obličeje, je rozhovor hned zajímavější. Obecně se o cizích jazycích tvrdí, že není tak důležité porozumět každému slůvku jako správně zachytit význam věty, celku. To je pravda. Někdy ovšem jedno malé slovíčko může vést k velkému trapasu. Tuhle napadl sníh a Amy se mě ráno zeptala, proč sníh mizí. Vysvětlila jsem jí, že to je teplem. Zatvářila se udiveně, a tak jsem jí podala velice sofistikovaný výklad o tom, že jakmile rtuť teploměru překročí jen o desetinku 0 °C, 12


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 13

může se sice lidsky zdát, že je pořád zima, ale sníh začne mizet, protože na něj už je moc teplo. Potom jsme nasedli do auta a jeli do školy, a najednou slyším holčičku, jak se ptá svého otce: „Tati, proč mizí sněžní leopardi? Alena říkala, že je to teplem…“

13


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 14

Coolturní šok Ahoy, zdraveem z Londeena! Yak se vshikhny mateh?

Nebojte se, nezbláznila jsem se, ani nezapomněla svůj krásný rodný jazyk, jen jsem v místním knihkupectví kápla na geniální příručku o češtině, jež obsahuje slova i fráze přepsané tak, aby je byl anglický rodilý mluvčí schopen správně vyslovit. Kniha mě coby bohemistu naprosto nadchla, i obětovala jsem polovinu jednodenního kapesného, příručku si zakoupila, a nedá mi to, abych se s vámi nepodělila. Věřím, že jste uchváceni stejně jako já, takže ještě namátkou: Fshekhno neylepshee k narozenyinaam. To ye mots drahai. Yen se dyeevam. Przhevodofka. Ukonchete proseem veestup a nasstup dverzhe se zaveerayee.

A co že je to ten kulturní šok? Odborně se tím nazývá stav, kdy nějakou dobu nadšeně pobýváte v zahraničí, ale pak vám začnou lézt na nervy tamější zvyklosti a jevy, jež by vám v případě několikadenního turistického pobytu připadaly zajímavé (například stolování na zemi), případně vzrušující (studená voda přestane téct v okamžiku, kdy stojíte namydlení pod sprchou, teplá pochopitelně neteče vůbec). K tomu si připočtěte cizí jazyk, zvlášť když v něm nejste příliš dobří, a často nepochopitelné chování místních lidí, a jak se vám najednou zasteskne po lučinách, skalinách a z jara květu! Padne na vás depka, ale není to depka. Je to kulturní šok. Nevztahuje se jen na exotické či méně vyspělé země, takový 14


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 15

kulturní šok si můžete klidně uhnat v Německu či v Británii, a tak jsem nelenila a sestavila seznam do očí bijících odlišností, jež vás v zemi spravované zlatým žezlem Alžběty II. mohou praštit do oka i mysli. Zmrazákové vaření

Ne, není to překlep, opravdu se jedná o „z-mrazákové“ vaření, tedy odvozené od slov „z mrazáku“. Pravda, máte-li rádi pizzu a hranolky a nesnášíte-li stát hodiny u plotny, přijde vám zmrazákovo-konzervová kuchyně jako geniální spořič času. Netrvá dlouho, a každodenní hranolky se přejí, a vy se přistihnete, že s českou kamarádkou trávíte hodiny u čaje s mlékem a vzpomínáte na bramboračku, svíčkovou a české tyčinky, donekonečna diskutujete o tom, jestli do bramborového salátu patří kukuřice (nepatří), a jestli jsou lepší buchty s mákem, povidly nebo s tvarohem (samozřejmě s povidly). Přiznám se bez mučení, že patrně nejnáročnější kulinářská specialita, kterou jsem v Čechách zhotovila, byly kolejní špagety s kečupem a sýrem, v neděli slavnostně zahuštěné konzervou tuňáka. Až tady v Anglii jsem se naučila vařit tradiční česká jídla, a bramboračky, palačinky a pudinky už překonaly i sféru vlivu mých českých přátel a pronikly do domácností nových přátel cizozemských. Brambůrkofilie

Úvodem je potřeba vymezit zásadní rozdíl mezi českými „chipsy“ a anglickými „chips“. Chipsy jsou v Čechách brambůrky, ovšem chips nejsou anglický výraz pro brambůrky, nýbrž pro hranolky. Chipsy (tj. brambůrky) se anglicky řeknou crisps. Nepopleťte si to. Chipsy a chips mají ovšem hodně společného. Oboje je z brambor, oboje je smažené, přesolené, nezdravé 15


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 16

a Brity vášnivě milované. Myslím, že součástí všeobecného rozhledu je znalost toho, že britským národním jídlem jsou fish and chips, tedy hranolky s rybou, a proto se o tom tady ani nebudu zmiňovat. Sendviče

Velká část pracujících Britů obědvá sendviče (a brambůrky!) a teplé jídlo má až k večeři, často v pozdní večerní době. České slovo sendvič pochopitelně pochází z anglického výrazu sandwich, a ten zase získal pojmenování po svém vynálezci, panu Sandwichovi. Sandwich byl prý tak náruživý karbaník, že dokonce odmítal přerušit hru kvůli jídlu, a tak poručil svému sluhovi, aby mu přinesl kus hovězího mezi dvěma chleby. Ostatní hráči se té myšlenky chytli, a brzy si začali objednávat „to samé, co Sandwich“. Sendviče jsou v Británii velice oblíbené, prodávají se v trojúhelníkových plastových krabičkách a jen zřídka stojí méně než libru. Nejoblíbenější příchutě jsou tuňák s kukuřicí, vajíčko s řeřichou, šunka a sýr a samozřejmě BLT (bacon, lettuce, tomato – slanina, salát, rajče). K dostání jsou ale také exotičtější varianty jako třeba kuře po indicku. „Přiblblé“ kohoutky

Jídlu samozřejmě u civilizovaných lidí předchází mytí rukou. Zde nastává vážný problém. Velké procento britských kuchyní a koupelen má umyvadla vybaveno něčím, čemu pracovně říkám „přiblblé kohoutky“, a s čímž jsem se jinde než za Malou louží nesetkala. Jak takový „přiblblý“ kohoutek vypadá? V levém rohu umyvadla se nachází kohoutek s horkou vodou, v pravém rohu se studenou. Kohoutky jsou od sebe natolik daleko, že se voda 16


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 17

z nich tekoucí nedá spojit v jediný pramen dříve než dole u výlevky. Sluší se také podotknout, že studená voda je v Británii ledová a horká je vařící. Takže je jen na vás, jestli chcete mít ruce rudé od omrznutí nebo od hygieničtějšího opaření. Navzdory tomu, že jsem strávila sedmnáct let ve vzdělávacích ústavech, nejsem schopná pochopit, k čemu je to dobré a proč kohoutky prostě nespojí ocelovou trubkou, aby mohli teplotu vody regulovat. Dlužno dodat, že od tohoto typu se naštěstí už ustupuje a v nově postavených bytech jsou kohoutky stejně řešené jako u nás. „Přiblblý“ kohoutek má ale i své přednosti – díky němu si můžete ve stejném okamžiku napouštět horkou vodu do hrnce na odmáčení a studenou do skleničky se šťávou. Takovou vymoženost nám chytrý kontinentální kohoutek neposkytuje! Přezout se – nezout se

V amerických filmech vidíme, jak herci převlečení za normální lidi běhají po bytě v botách a pak hází nohy na stůl. Trochu mírnější podobu této filmové reality najdeme i v Anglii, pouze s tím rozdílem, že Britové dojdou v botách do ložnice, kde se zují, a pak po stejných kobercích, po nichž šlapali v botách, jež brázdily špinavé a zaplivané chodníky plné odpadků, nalepených žvýkaček a psích, myších a holubích exkrementů, běhají bosi. Jako návštěva se samozřejmě nezouváte, ale je zdvořilé se zeptat, jestli si máte boty sundat, protože některé domy mají neanglosaské tradice. Nezouvání je normální natolik, že jsem v jedné příručce o cestování našla tuto poučku: „Pozor, některé národy si u dveří zouvají boty!“

17


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 18

Bank holiday

To je zhruba totéž jako u nás státní svátek, akorát je při něm otevřeno více obchodů (ne ale banky a další veřejné instituce, odtud název bank holiday), a také není tak často jako v Česku. Má však jednu úžasnou vlastnost – vždycky je to pondělí. Ať je významným dnem středa nebo pátek, volno s ním se vážící je až následující pondělí, tudíž poddaní dostanou krásný prodloužený víkend. Takže když například první květen připadne v Čechách na neděli, tak to naštve, ale v Anglii je to jedno, protože Svátek práce oslavíme důstojným pondělním volnem. Lišky

Londýn je místo, kde lišky dávají dobrou noc. To není básnický obrat ruralistů 19. století, ale tvrdá realita osmimilionového Londýna. Rudoocasníci (lokální podoba je ovšem spíše nahnědlá) se sem stáhli z okolí, neboť město jim poskytuje bohaté a hlavně pravidelné přísuny potravin. Když říkám město, nemyslím tím pochopitelně magistrát, ale čurbes na ulicích. Najdou se také dobráci („dobráci“!), kteří nechávají pro lišky potravu na vlastní zahrádce. Štědřejší dárci dokonce koupí v marketu kuře a pohodí ho k popelnici, kde se o ně lišky servou s krysami. Takovéto štědré dárce bych ovšem odměnila stejně jako krmiče holubů stovkou hodin veřejně prospěšných prací. U popelnic se také kmotry stahují. Nevím, kde lišky bivakují přes den, asi v houštinách v parcích nebo v porostech u železničních drah, vylézají většinou ale až po setmění. Jsou plaché, ale zas ne tolik, jak by si jeden přál. Dobrou noc ani zdaleka nedávají, spíš vás o ni připraví, když je ve tři ráno slyšíte dobývat se do černého pytle s odpadem, který se vám už nepodařilo našlapat do popelnice.

18


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:53 Stránka 19

Tolik k hlavním šokátorům. Věřím, že veškeré poznatky při svém pobytu ve Velké Británii zužitkujete, a ony ztenčí míru vašeho kulturního šoku. Za poskytnutou pomoc mi nemusíte děkovat, stačí poslat neverbální vyjádření vděčnosti v korunách, librách či eurech. Nepohrdnu ani starým dobrým dolarem či zlatým valounem.

19


anglicke.qxp_Sestava 1 26.05.17 13:54 Stránka 167

Alena Damijo

Anglické listí aneb Coolturní šok Obálku na základě fotografie z autorčina archivu zhotovil Emil Křižka Redigoval Jiří Popiolek Odpovědný redaktor Boris Hokr Technický redaktor David Dvořák Počet stran 168 Vydala Euromedia Group, a. s. – Ikar, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2017 jako svou 9090. publikaci Sazba Spojené Grafické Továrny, Dobříš Tisk FINIDR, s. r. o., Český Těšín Vydání první Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 32, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz.

Profile for Knižní klub

0038933  

0038933  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded