Page 1

PASTELKOVE_P_1_kor.QXD_Sestava 1 8/29/17 1:43 PM Stránka 1

Pastelkové pohádky


PASTELKOVE_P_1_kor.QXD_Sestava 1 8/29/17 1:43 PM Strรกnka 2


PASTELKOVE_P_1_kor.QXD_Sestava 1 8/29/17 1:43 PM Stránka 3

EVA BEŠŤÁKOVÁ

Pastelkové pohádky Ilustrovala Eva Mastníková

EUROMEDIA


PASTELKOVE_P_1_kor.QXD_Sestava 1 8/29/17 1:43 PM Stránka 4

Text © Eva Bešťáková, 2017 Illustrations © Eva Mastníková, 2017 ISBN 978-80-7549-349-1


PASTELKOVE_P_1_kor.QXD_Sestava 1 8/29/17 1:43 PM Stránka 5

VÍTR SEVERÁK A SMUTNÝ DRAK Už byl podzim, ale sluníčko pořád ještě hřálo a na louce za městem pobíhaly děti. Pouštěly papírové draky a závodily, komu vyletí nejvýš. Smály se a vykřikovaly: „Můj, můj drak vyhrál!“ Najednou se ale přihnal studený vítr ze severu a bylo po legraci. Vítr Severák nebyl zlomyslný a nechtěl nikomu ubližovat. Jen už se nemohl dočkat, až v kraji zavládne jeho kamarádka paní Zima, a proto přiletěl dřív, aby se rozhlédl a vyzkoušel své síly. Těšil se na zimní čas, kdy bude zase roznášet sněhové vločky. „Fuíííí fuíííí! Přikryju stromy bílou peřinou proti mrazu a na stráň za městem navěju tolik sněhu, že se promění v sáňkovačku!“ volal na děti. Ty ho ale neslyšely. Když zafoukal a zavolal poprvé, byly tak rozdováděné a rozehřáté běháním po louce, že si toho ani nevšimly. Vítr se trošku urazil, a aby na sebe upozornil, znovu pronikavě zahvízdal: „Já jsem mocný vítr Severák a brzy budu s paní Zimou vládnout celé zemi. Koukejte, jak umím fučet a hučet!“ Zadul tak mocně, že se rázem ochladilo, a teď teprve se děti lekly. Zastavily se, a jak přestaly běhat, hned jim několik draků spadlo do zažloutlé trávy. Jen ten nejhezčí a nejbarevnější, který létal nejvýš a měl největší naději na vítězství, se ve vzduchu udržel. Byl to opravdu krásný drak. Jeho trojúhelníkovou tvář z bílého papíru zdobily veliké modré oči s černými řasami a obočím, růžové tváře, nos a široká červená pusa, která se usmívala a ukazovala dvě řady bělostných zubů. Nad čelem měl kudrnatou kštici žlutých vlasů, a ty na slunci vypadaly jako zlaté! Všechna ta krása byla sice jenom namalovaná,

5


PASTELKOVE_P_1_kor.QXD_Sestava 1 8/29/17 1:43 PM Stránka 6

ale přesto byl drak na sebe náramně pyšný. Jen jedna věc ho trápila: že provázku s pestrým střapečkem na konci a dvaceti barevnými mašličkami, který měl připevněný ke špičaté bradě, se říká dračí ocas. To slovo neměl rád. Jak je uslyšel, zlobil se: „Ocas se střapcem má přece kravička, aby odháněla mouchy! Kůň má na mouchy oháňku, pejsek vrtí z radosti ohonem a legračně zakroucený ocásek má prasátko. Já se ale žádnému z těch zvířátek nepodobám! Létám vzduchem jako letadlo nebo v něm plavu jako loď v moři a ryba ve vodě. A čím se letadla a lodi a ryby řídí? Kormidlem, vždyť i plochý rybí ocásek jako kormidlo vypadá! A mně zase vyrovnává směr ve větru můj provázek. Podobá se dlouhému mrštnému hadu a ty papírové mašličky, které má na sobě přivázané, se ve vzduchu kroutí a tančí jako hejno pestrých motýlků před zrcadlem. Taková krása si zaslouží hezké jméno kormidlo, a slovo ocas ať přede mnou nikdo neříká!“ Jenže právě tuhle chybu vítr Severák udělal, i když ne schválně. „Hej ty, co máš na ocase nejvíc barevných mašliček!“ zavolal na draka se smíchem. „Dej pozor, ať se ti neutrhnou, až pořádně zafoukám!“ Draka protivné slovo tak dopálilo, že vyzval vítr na souboj: „Jen pojď, Severáku, chceš závodit? Když mě chytíš, bude to znamenat, že zima už opravdu přichází a já ti ustoupím z cesty. Jenže to se nestane, protože prohraješ!“ A teď se chyby dopustil drak. Tak jako jemu vadilo slovo ocas, Severák zase nesnášel, když se nad něj někdo vyvyšoval, a proto se chlubivému soupeři hned pomstil. Vší silou se do něj opřel, prohnal ho křížem krážem nad loukou a na kraji hájku s ním mrštil do koruny vysoké břízy.


PASTELKOVE_P_1_kor.QXD_Sestava 1 8/29/17 1:43 PM Stránka 7

„A máš po létání!“ zasmál se mocným hlasem. „Pánem vzduchu jsem tu já, pamatuj si to! Teď se ještě vrátím do hor, ale brzy se objevím znovu, přinesu sníh a do jara se mě nikdo nezbaví. A ty se přede mnou příště radši schovej!“ Ještě několikrát hrozivě zafičel a zmizel za lesem. Děti zůstaly stát s otevřenými pusami. Když se vzpamatovaly, honem začaly navíjet provázky a stahovat draky k sobě, aby je před větrem ochránily. Nakonec sebraly ty, které Severák srazil na zem, a upalovaly domů. Na louce zůstal jen jeden chlapec, jmenoval se Jeník. Chvíli stál pod břízou, ale svému krásnému drakovi, který byl uvězněný vysoko ve větvích, pomoct neuměl. V souboji dvou chlubílků vyhrál vítr, protože byl silnější. Jeník se s drakem smutně rozloučil a s pláčem se rozběhl za ostatními… K večeru se obloha zatáhla, rychle se začalo stmívat a drak na stromě dostal strach. Co s ním bude, kdo mu pomůže, kdo ho zachrání, aby mohl zase létat vysoko nad zemí? Aby mohl zdravit obláčky a kormidlovat barevnými mašličkami sem tam? Díval se vzhůru, jako by se ptal zatažené oblohy, ale odpověď nepřicházela, byla schovaná i s měsícem za mraky… Drakovi byla zima, všechno ho bolelo a brzy mu dopadly na nos i první kapky. Listí ho před deštěm nemohlo chránit, bylo už většinou opadané. A když začalo doopravdy pršet, dešťové krůpěje se pustily do papírového draka jako paličky do bubnu. Tehdy se z březových větví ozval jeho žalostný nářek: „Brrr, to studí! Pomóóóc!“

7


PASTELKOVE_P_1_kor.QXD_Sestava 1 8/29/17 1:43 PM Stránka 8

Dlouho bylo ticho, jen déšť šuměl v listí, a drak už ztrácel naději, že se někoho dovolá. Vtom se ale stalo něco zvláštního – nad loukou se objevil velký černý stín a zamířil přímo k němu. Bylo to hejno vlaštovek! Obklopily břízu a jedna přes druhou štěbetaly: „Přiletěly jsme tě zachránit, dráčku Papíráčku! Právě se chystáme na cestu do teplých krajů, kde přečkáme zimu, ale uslyšely jsme tvoje volání a spěcháme ti na pomoc!“ Vzaly do zobáčků okraje i ocásek promoklého draka a opatrně, aby neprotrhly papír, vyprostily nešťastníka z větví. Vlaštovky byly maličké, ale protože jich bylo hodně, dokázaly to a vynesly draka do vzduchu. Jenže kam teď? „Do jeskyně, tam neprší!“ napadlo je. Přeletěly louku, snesly se k malé skále na kraji lesa a šetrně položily draka na plochý kámen ve vchodu do jeskyně. „Lež klidně, dráčku, a neboj se, děti tě tady ráno najdou a odnesou domů. My se musíme vrátit a pořádně si odpočinout, zítra nás čeká dlouhý let za moře…“ Zamávaly křidélky na pozdrav a byly pryč dřív, než jim drak stačil pořádně poděkovat. „Sbohem, vlaštovičky, a na jaře na shledanou!“ zavolal za nimi z posledních sil, ale potom už jen

8


PASTELKOVE_P_1_kor.QXD_Sestava 1 8/29/17 1:43 PM Stránka 9

bezvládně ležel, celý provlhlý a rozklepaný. Ještě že měl zoubky namalované a ne opravdové, jinak by mu určitě nahlas drkotaly a cvakaly zimou. A jako by ještě nebyl dost mokrý, ze samé lítosti a strachu se mu začaly hrnout z očí tak veliké slzy, že se v nich oči brzy ztratily a proměnily se ve smutná modrá jezírka. Usnul až k ránu, a i v té chvilce, kterou prospal, se mu zdál zlý sen: studený déšť ho smetl do vln nekonečného oceánu…

9


PASTELKOVE_P_1_kor.QXD_Sestava 1 8/29/17 1:44 PM Stránka 70

OBSAH

Vítr Severák a smutný drak / 5 Po dlouhé noci / 10 Čtyři překvapení / 12 Modrá / 16 Červená / 22 Růžová / 28 Zelená / 32 Žlutá / 37 Hnědá / 42 Oranžová / 48 Fialová / 54 Černá a bílá / 60


PASTELKOVE_P_1_kor.QXD_Sestava 1 8/29/17 1:44 PM Strรกnka 71


PASTELKOVE_P_1_kor.QXD_Sestava 1 8/29/17 1:44 PM Stránka 72

EVA BEŠŤÁKOVÁ

Pastelkové pohádky Ilustrovala Eva Mastníková Grafická úprava a sazba Lubomír Šedivý Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Pikola, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2017 jako svou 9017. publikaci Odpovědná redaktorka Jana Kotrlová Technický redaktor David Dvořák Tisk FINIDR, s. r. o., Český Těšín Počet stran 72 Vydání první PRO DĚTI OD 5 LET Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz. www.knihyzpikoly.cz

0038015  
0038015