Page 1

POSLUŠNÝ

SYN

 František Josef a jeho matka Žofie JEDNOHO ČTVRTEČNÍHO ODPOLEDNE uprostřed podzimu, 4. listopadu 1824, si ve slavnostně vyzdobeném kostele svatého Augustina ve Vídni říkají své „ano“ princezna Žofie a arcivévoda František Karel. Sňatek mezi dcerou bavorského krále Maxmiliana Josefa I. a synem rakouského císaře Františka I. je výsledkem společných organizačních snah mnichovského a vídeňského dvora. Arcivévoda Rudolf, arcibiskup olomoucký a kardinál, zpečeťuje tento životní svazek, a požehnává tak dynastickému manželství. Svým vzhledem se k sobě novomanželé nehodí, to je zcela zřejmé. Při pohledu na devatenáctiletou nevěstu s jejím svěžím půvabem se srdce raduje. Žofie sice není žádná Venuše, ale má příjemný a milý obličej a hezkou, trochu zaoblenou postavu. Vyzařuje energii, zdraví a přirozenost. Ženichův zjev lze sotva označit jinak než jako neatraktivní. Je malý a vyzáblý, jeho podlouhlá lebka sedící na drobném těle působí disproporčně, z bezvýrazného obličeje vystupuje typický habsburský převislý dolní ret. Ještě nápadnější než nerovný vzhled jsou však rozdíly v povaze a inteligenci tohoto páru – ona, velice bystrá, ctižádostivá, energická a houževnatá žena, on, muž slabého ducha, dobromyslný, pomalý, nerozhodný a v každém ohledu nevýrazný. Ovšem na druhou stranu dobrá partie. Samozřejmě není třeba se ptát, kdo v tomto manželství bude hrát první housle. Oba partneři mají společné pouze jedno – hluboce zakořeněnou religiozitu.

9

0036301  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you