Page 1

FÖRSAMLINGSNYTT ETT KVARTALSBLAD FRÅN VASSUNDA FÖRSAMLING • ÅRGÅNG 2 NR 2 2018

HÄR FINNS STERNA, GUDSTJÄN MUSIKEN ande och komm g eveneman maren. under som


Händer i kyrkan 1 juni-31 augusti HEJ ALLA VASSUNDABOR

Nu är kommen den lyckliga tid! I skrivande stund sitter jag på mitt rum på pastorsexpeditionen och ser ut genom fönstret. Våren är kommen! Vi går nu mot en ny tid. För ett par veckor sedan försvann gruset på våra gator och nu har träden återigen blivit iklädda sina vackra gröna skrudar, fåglarna kvittrar, blommor slår ut och det doftar fantastiskt. Det doftar verkligen vår. Men också en ny tid i våra kyrkor då vi på pingstdagen får möta en ny kyrkohandbok, det betyder att ni kan få uppleva lite nya uttryck i våra gudstjänster men mycket kommer ni vara bekanta med sedan tidigare. Jag som sitter och skriver är Johanna Södergren, sedan 5 februari har jag varit pastorsadjunkt i pastoratet. Det betyder att jag prästvigdes under det senaste året, 11 juni 2017 närmare bestämt. Under första året i ämbetet är man pastorsadjunkt och man verkar som präst men har ett stöd i en handledare. Jag prästvigdes i Lund i juni förra året och är nu i slutfasen av mitt adjunktsår. Den 10 juni avskedspredikar jag i Vassunda och vill här tacka för dessa fyra månader. Ni har fått känna mig varmt välkommen och att jag fått växa tillsammans med er. Så med detta vill jag bara säga, TACK! Men önskan om Guds rika välsignelse Johanna Södergren, pastorsadjunkt.

I Vassunda kyrka finns en skulptur föreställande evangelisten Johannes. I Bibeln finns fyra evangelier, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Varje evangelist har en symbol som visar på just det evangeliets speciella karaktär. Johannes symbol är örnen. Därför finns en bild på en örn på boken i skulpurens hand. Evangelium är grekiska och betyder glatt budskap, det vill säga -det glada budskapet om Jesus Kristus. Enligt Vassunda kyrkas arkivpärm är skulpturen tillverkad 1883 och skänktes till kyrkan 1954 av familjen Kjällström, Brantshammar. Församlingsnytt skickas ut fyra gånger per år till samtliga hushåll i Vassunda. Ansvarig utgivare: Elinor Tidholm Formgivning: Ida Ronholt Tryck: Knivsta tryckeri Distribution: Postnord

Foto: Kerstin Ebbersten

Evangelisten Johannes


FRILUFTSGUDSTJÄNSTER & MIDSOMMAR Lördag

Midsommardagen kl 12.00 Friluftsgudstjänst i TilasgårJuni dens tun i Husby-Långhundra. Vill du vara med och sjunga i den gemensamma midsommarkören? Då är du varmt välkommen några timmar tidigare. Friluftsgudstjänst kl 16.00 Söndag Hos Elsy Mattson i Berga. Medtag kaffekorg. För vägbeJuni skrivning ring: 018-38 11 53.

23

Syföreningsresa Kl 10.00 samlas vi vid Vassunda kyrka för att samåka i våra bilar till Rosersberg. I RosersJuni berg besöker vi Slottet och äter lunch. För vidare information se Facebook, KnivstaNytt eller hör av dig till Elsy Mattson, 018-38 11 53 eller Mariana Eriksson 018-38 11 65. Tisdag

12

24 Söndag

12

Augusti

Friluftsgudstjänst kl 16.00 I Säby gård hos Gunilla Sunden. Medtag kaffekorg. För vägbeskrivning ring: 070-493 00 07

FÖRSAMLINGSAFTON I KYRKAN

Torkel Selin & Karl-Erik Svensson Kl 16.00. Torkel Selin på gitarr och Karl-Erik Svensson på dragspel. De sjunger, spelar psalmer, läsarsånger Augusti och en och annan historia. Därefter samling i församlingshemmet för en enkel kvällsvard. Ingen anmälan behövs. Kom som Ni är Församlingen bjuder. Lördag

18


Händer i kyrkan 1 juni-31 augusti Juni

SÖN SÖN SÖN SÖN

3/6 10/6 17/6 24/6

KL 16.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST KL 16.00 SÖNDAGSMÄSSA KL 16.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST KL 16.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST HOS ELSY I BERGA

1/7 8/7 15/7 22/7 29/7

KL 16.00 KL 16.00 KL 16.00 KL 16.00 KL 16.00

SÖNDAGSGUDSTJÄNST MÄSSA GUDSTJÄNST MÄSSA GUDSTJÄNST

KL 16.00 KL 16.00 KL 16.00 KL 16.00

MÄSSA FRILUFTSGUDSTJÄNST, SÄBY GÅRD TORKEL SELIN & KARL-ERIK SVENSSON MÄSSA

Juli

SÖN SÖN SÖN SÖN SÖN

Augusti

5/8 12/8 18/8 26/8

MED RESERVATION FÖR EV ÄNDRIGNAR

SÖN SÖN LÖR SÖN

Vassunda församling Knivsta pastorat Box 23, 741 21 Knivsta 018-34 10 40 knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingspräst: Ellinor Tidholm, 018-34 68 06 ellinor.tidholm@svenskakyrkan.se Ordf församlingsrådet: Mariana Eriksson, 018-38 11 65 mariana.e@tele2.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/knivsta/ vassunda Facebooksida: https://www.facebook.com/ Sök efter: ”Vassunda kyrka”

Vassunda kvartalsblad1802 webb  
Vassunda kvartalsblad1802 webb  
Advertisement