Page 1

KYRKAN MITT I BYN ETT KVARTALSBLAD FRÅN HUSBY-LÅNGHUNDRA FÖRSAMLING • ÅRGÅNG 2 NR 2 2018

I denna ljuva sommartid... STERNA, GUDSTJÄN TENA MÖ MUSIKEN, MAREN OCH SOM FRAM TILL AUGUSTI


Händer i kyrkan 1 juni – 31 augusti

Sommaren gör sitt trofasta årliga intåg i som-

marhagar och balkonglådor, och människorna andas in doften av ett högre hopp. En gång ska alla somrars sommar blomma fullkomligt och av obruten prakt. Till dess har vi att i årets och livets skiften ge plats åt himmelriket redan här, inom oss och genom oss. Innan sin himmelsfärd undervisar Jesus lärjungar om Guds Helige Ande, sanningens Ande som ska påminna och undervisa om allt som Jesus sagt. Genom Anden är Jesus med de sina ”alla dagar intill tidens slut” ( se Matteusevangeliet kapitel 28). Efter Andens utgjutande har lärjungarna och Guds folk i alla tider sin plats i den Heliga Treenigheten Fader, Son och Helig Ande. Detta handlar sommarens bibeltexter och predikningar om på olika sätt. Vår överlåtelse som kristna till Guds evigt blommande liv genom tron i oss. Varma hälsningar, Ulrika Vinge! FÖRSAMLINGSPRÄST OCH ANSVARIG UTGIVARE

Försommarfest

Tisdag 12 juni kl 19.00 Du som är körsångare, kyrkvärd eller på annat vis engagerad som medarbetare i Husby-Långhundra församling är varmt välkommen att dela festlig gemenskap och middag i Karlshällstugan klockan 19.00 den 12 juni! Anmälan senast 7 juni till Kerstin Eskhult 070-821 65 24 Välkommen! Församlingsrådet i Husby -Långhundra, Kyrkan mitt i byn skickas ut fyra gånger per år till samtliga hushåll i Husby-Långhundra. ANSVARIG UTGIVARE: Ulrika Vinge FORMGIVNING: Ida Ronholt TRYCK: Knivsta tryckeri DISTRIBUTION: Postnord


I sommar... Medeltida mässa kl 12.00 Under Husby-LångJuni hundras marknad firar vi gudstjänst med procession och rökelse. Onsdag

6

Kommande... Lördag

22

Trädgårdsgudstjänst kl 18.00 Hålls hos Kerstin Juli och Anders Eskhult, Filipsbol 94. Friluftsgudstjänst Söndag kl 18.00 På Fornborgen Augusti Broberg. Medtag kaffekorg och något att sitta på. Temat för gudstjänsten är ”Friheten i Kristus”.

Söndag

29 19

Författarlördag med Göran Skytte

Kl 14 I Blå Wingen hålls September en författarlördag med Göran Skytte som föreläsare. Vi ser fram emot en inspirationsdag med fika och musik.

Sinnerogudstjänst

Musikgudstjänster

Välkommen till en mässa som är fylld av ro och frid. Släpp alla jobbiga tankar och all vardagsstress för att njuta till solisten Jacobina Siléns vackra röst den 17/6.

Söndagen den 8 juli är Mattias Jansson med på vår musikgudstjänst och sjunger älskade sånger. Temat på musikgudstjänsten den 22 juli är ”Andlig klarsyn”. Då gästas vi av solisten Clara Alm.

Sön 17/6, 26/8 kl 18.00

Sön 8/7, 22/7 kl 18.00


Händer i kyrkan i juni-31 augusti Mars Juni

SÖN 3/6 ONS 6/6 SÖN 10/6 SÖN 17/6 LÖR 23/6 SÖN 24/6

KL 12.15 HÖGMÄSSA Kyrkkaffe KL 12.00 MÄSSA I MDELTIDA STIL Procession från Tilasgården. Kyrkokören medverkar. KL 12.15 HÖGMÄSSA kyrkkaffe KL 18.00 SINNESROGUDSTJÄNST solist Jacobina Silén. KL 12.00 FILUFTSGUDSTJÄNST PÅ TILASGÅRDENS TUN Midsommardagskör under ledning av Bertil Magnusson. Kyrkkaffe. KL 18.00 SAMANLYST TILL KNIVSTA FÖRSAMLING

Juli April SÖN 1/7 SÖN 8/7

KL 18.00 HÖGMÄSSA Kyrkkaffe KL 18.00 MUSIKGUDSTJÄNST ” MINNS DU SÅNGEN”Mattias Jansson och Stefan Larsson spelar och sjunger andliga sånger. Kyrkkaffe. SÖN 15/7 KL 18.00 HÖGMÄSSA Kyrkkaffe. SÖN 22/7 KL 18.00 MUSIKGUDSTJÄNST I FOLKVISETON Med Clara Alm. Kyrkkaffe. SÖN 29/7 KL 18.00 TRÄDGÅRDSGUDSTJÄNST Hålls hos Kerstin och Anders Eskhult, Filipsbol 94. Kyrkkaffe. SÖN 5/8 KL 18.00 HÖGMÄSSA Kyrkkaffe. SÖN 12/8 KL 18.00 HÖGMÄSSA Kyrkkaffe. SÖN 19/8 KL 18.00 FILUFTSGUDSTJÄNST VID BROBORG Medtag fikakorg och något att sitta på. Vid regn flyttar vi gudstjänsten till kyrkan. SÖN 26/8 KL 18.00 SINNESROMÄSSA Kyrkkaffe.

Husby-Långhundra församling Knivsta pastorat Box 23, 741 21 Knivsta 018-34 10 40 knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingspräst: Ulrika Vinge, 018-34 68 04 ulrika.vinge@svenskakyrkan.se Ordf församlingsrådet: Kerstin Eskhult, 018-38 80 78 kerstin@eskhult.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/knivsta/ husby-langhundra Facebooksida: https://www.facebook.com/ HusbyLanghundra/

MED RESERVATION FÖR EV ÄNDRINGAR

Augusti Maj

Hl kvartalsblad1802 webb  
Hl kvartalsblad1802 webb  
Advertisement