Page 1

KYRKAN MITT I BYN ETT KVARTALSBLAD FRÅN HUSBY-LÅNGHUNDRA FÖRSAMLING • ÅRGÅNG 2 NR 1 2018

”Visst gö� det ont när knoppar b�ister”

GUDSTJÄNSTERNA, MUSIKEN, MÖTENA OCH PÅSKEN FRAM TILL MAJ


Händer i kyrkan 28 februari – 31 maj ”Visst gör det ont när knoppar brister” Karin Boyes välkända dikt får sätta rubriken för mina tankar i detta nummer av Kyrkan mitt i byn, för vårens program är vad som nu ligger för handen. Det är vår erfarenhet som troende människor, både att vi lever livet av och får allt av nåd, samtidigt som vägen till verkligt liv går rätt genom lidande och smärta. Karin Boyes dikt om vårens tvekan speglar givetvis detta faktum som Jesus själv har visat oss; vi går korsets väg vilken både innehåller smärta, försoning och hopp. Hoppas du känner en längtan efter mer av Jesus i ditt liv och tar fastetiden som en personlig nystart med Gud, och att så påskens hela dynamik och kraft får fylla dig med hopp och kärlek! Flera av er har kanske noterat att påsken kommer tidigt i år, så knappt har vi avslutat trettondedagstiden förrän fastan infaller. Många kristna väljer att leva och äta lite enklare under fastan, samt att med kyrkan skänka penninggåvor till någon fasteinsamling. I år går fasteinsamlingen vid namn ”Växa sig starkare” till Svenska Kyrkans internationella arbete i Syd Sudan, Syrien och Irak, dessa tre länder som lidit mycket av krig det senaste åren och nu behöver både materiellt och psykosocialt stöd. Du kan både lägga kontanter i kollekten under gudstjänsterna eller SMS:a LIV till 72 905 för att ge hundra kronor. Herren skall bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid (Psaltaren 121) Varma hälsningar, Ulrika Vinge! FÖRSAMLINGSPRÄST OCH ANSVARIG UTGIVARE

Musikgudstjänst

Söndag 18 mars kl 18.00 Det blir en färgsprakande musikgudstjänst med solisterna Cecilia Johansson (i cirkeln längst upp) och Susanne Gyldmark (i cirkeln längst ned). Christoffer Parning Finnson förgyller sjången med gitarren. När musikgudstjänsten är slut serveras kyrkkaffe.

Kyrkan mitt i byn skickas ut fyra gånger per år till samtliga hushåll i Husby-Långhundra. ANSVARIG UTGIVARE: Ulrika Vinge FORMGIVNING: Ida Ronholt TRYCK: Knivsta tryckeri DISTRIBUTION: Postnord


Påsken Söndag

25

Palmsöndagen KL 12.15

eller Marie Bebådelsedag. Vi firar högmässa med videkissar. Videkissarna symboliserar palmbladen som folket i Jerusalem välkomnade Jesus med. Mars

Torsdag

29

Skärtorsdag KL 18.00

Vi firar skärtorsdagsmässa. På skärtorsdagen har Jesus sin sista måltid med lärljungarna. Efter mässan dukas kyrkans dekorationer bort. För att förbereda för långfredagen. Mars

Fredag

30 Mars

Söndag

1

Långfredag KL 15.00

Trots dagens allvarliga ton har vi kyrkokören till vår hjälp för att minnas Jesus död.

Påskdagen KL 12.15

”Jesus är uppstånden!” firar vi med påskdagsmässa och en kyrka prydd med påskliljor. Efter mässan servars kyrkkaffe och påsktårta. April

Sinnesromässa

Pingstdagsmässa

Välkommen till en mässa som är fylld av ro och frid. Släpp alla jobbiga tankar och all vardagsstress för att njuta till Hans Gustafsson skicklighet med cellon och lugnet i kyrkan.

Vi firar den heliga anden med fest! Barnkören sjunger och det bjuds på festligt kyrkkaffe efter mässan!

Söndag 15 april kl 18.00

Söndag 20 maj kl 12.15


Händer i kyrkan 28 februari – 31 maj Mars

SÖN 4/3 KL 18.00 SINNESROGUDSTJÄNST Ulrika Vinge, Håkan Sandlund, kyrkkaffe ONS 7/3 KL 12.30 SOPPLUNCH I KARHÄLLSTUGAN SÖN 11/3 KL 12.15 HÖGMÄSSA Ulrika Vinge, Anna Degerman, kyrkkaffe, brödförsäljning till förmån för fastekampanjen. Kyrkvärdsträff efter mässan. SÖN 18/3 KL 18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Ulrika Vinge, Håkan Sandlund , solister Cecilia Johansson och Susanne Gyldmark, Christoffer Parning Finnson på gitarr, kyrkkaffe. SÖN 25/3 KL 12.15 HÖGMÄSSA PÅ PALMSÖNDAGEN Elisabet Svensäter, Jonas Cedervall, en mässa med videkissar, kyrkkaffe. TOR 29/3 KL 18.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Ulrika Vinge, Håkan Sandlund, altaret kläs av. FRE 30/3 KL 15.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST VID KORSET Ulrika Vinge, Håkan Sandlund, Kyrkokören. April

SÖN 1/4

KL 12.15 PÅSKDAGSMÄSSA Ulrika Vinge, Håkan Sandlund, kyrkokören, påskliljor och kyrkkaffe med påsktårta. SÖN 8/4 KL 12.15 HÖGMÄSSA Ulrika Vinge, Anna Degerman, Kyrkkaffe. SÖN 15/4 KL 18.00 SINNESROSMÄSSA Ulrika Vinge, Håkan Sandlund, Hans Gustafsson på cello, kyrkkaffe. SÖN 22/4 KL 12.15 HÖGMÄSSA Ulrika Vinge, Anna Degerman, kyrkkaffe. SÖN 29/4 KL 12.15 HÖGMÄSSA Guillermo Cavieses, Håkan Sandlund, kyrkkaffe. Maj

KL 18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Anders Johansson, Håkan Sandlund, Kyrkokören, kyrkkaffe. SÖN 13/5 KL 12.15 HÖGMÄSSA Anders Johansson, Anna Degerman, kyrkkaffe SÖN 20/5 KL 12.15 PINGSTDAGSMÄSSA Ulrika Vinge, Håkan Sandlund, Barnkören, festligt kyrkkaffe. SÖN 27/5 KL 18.00 MUSIKGUDSTJÄNST *W SINNESROMÄSSA Ulrika Vinge, Jonas Cedervall kyrkkaffe.

Husby-Långhundra församling Knivsta pastorat Box 23, 741 21 Knivsta 018-34 10 40 knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingspräst: Ulrika Vinge, 018-34 68 04 ulrika.vinge@svenskakyrkan.se Ordf församlingsrådet: Kerstin Eskhult, 018-38 80 78 kerstin@eskhult.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/knivsta/ husby-langhundra Facebooksida: https://www.facebook.com/ HusbyLanghundra/

MED RESERVATION FÖR EV ÄNDRINGAR

SÖN 6/5

Husby-Långhundra kvartalsblad1801  
Husby-Långhundra kvartalsblad1801  
Advertisement