Issuu on Google+

Home Trade Center Symfonielaan 1 3438 EW Nieuwegein T 030 600 10 20 F 030 605 07 56 E info@htc.nl I www.htc.nl

IitT e E t T I i lL A a w Dd W R Kk r E e K Eek Z z R r E Vve

Home Trade Center: een aanbod om wakker van te liggen!

Home Trade Center is hĂŠt platform voor de wonenbranche met meer dan 50 slaapexposanten. Door de gesegmenteerde indeling maakt u in een keer kennis met het grootste deel van het slaapaanbod in Nederland. Home Trade Center ligt centraal in Nederland, is makkelijk bereikbaar per auto en openbaar vervoer met voldoende gratis parkeergelegenheid. Iedere maandag Market Day en een aantal maal per jaar beurzen. Kom langs of bezoek onze website www.htc.nl Home Trade Center is een project van 16 -Januari 2006

de woonspotkrant


Oplage 7000+ exemplaren

JANUARI 2006

Cees Groenewegen

Agaath Kapenga

E-m ail inf o @ Spot media .nl

“Voor kurk kappen wij geen bomen.”

Gezellige drukte.

L osse nummers E 4, 5 0

...................Pagina 9

......................Pagina 3 ....................Pagina 7

jaargang 2 | nummer 1 | 16 pagina’s

E

l

k

e

d

a

g

h

e

t

l

a

a

t

s

t

e

n

i

e

u

w

s

Het volgende nummer van de woonspotkrant verschijnt op 9 februari 2006. Het staat in het teken van de nationale voorjaarsbeurzen.

Martin Uipkes “Je moet veel waarde aan je merkvloer meegeven.”

o

p

w

w

w

.

w

o

o

n

s

p

o

t

.

n

l

Paul ter Wal

‘Aandacht, dat is het toverwoord’ n Hasselt | Kees Kommer “Een jongeman verzuimde op het werk omdat zijn ouders er thuis een puinhoop van maakten. Ziek zijn lost echter niets op. De werkgever heeft een mediator naar de scheidende ouders gestuurd en de jongen kon weer aan het werk. Zo ga je creatief om met verzuim en los je het probleem bij de wortel op.” Het is een voorbeeld dat Paul ter Wal terloops even aanhaalt. “Je hebt dus personeelswerkers nodig op HBOniveau, in plaats van artsen. Medicaliseren van het verzuim is een ramp geworden de afgelopen veertig jaar.

Eenderde van de WAO’ers heeft psychische problemen, in mijn visie betekent dit dat 250.000 mensen met extra steun toch weer aan het werk kunnen. Een opa van een overleden kleindochter kan daarvan best ziek zijn van verdriet, kan helemaal van de kaart zijn, maar er is geen sprake van ziekte. Door hem en de ouders in contact te brengen met de Vereniging van ouders van overleden kinderen, kan een trauma-psycholoog de problemen temperen. Door aandacht te geven is opa na een week terug op het werk en is de kans op langdurige uitval voorbij. Aandacht geven is het toverwoord bij verzuim.”

Honderd jaar oude wet Paul ter Wal is zelfstandig adviseur en docent aan de Master Recht, Arbeid en Gezondheid aan de Universiteit van Maastricht. Hij is gespecialiseerd geraakt in ziekteverzuim, Ziektewet, WAO en WIA. Zijn visie ligt eigenlijk al bijna honderd jaar vast in de Wet op de Arbeidsovereenkomst. “In 1907 werd bepaald dat wie werkt loon krijgt en wie niet werkt geen loon ontvangt. Als uitzonderingen werden genoemd het buitengewoon verlof en ongeschiktheid door ziekte voor werk. Slechts dan is er recht op doorbetaling van loon. Maar wie stelt eigenlijk vast of er sprake is van deze worden. Tegelijk legitimeren men- “De nieuwe WIA zegt dan ook heel uitzonderingen? Helaas is de dok- sen hun verzuim en gaan een ziekte terecht: het gaat niet om wat je niet ter gaan bepalen of er gewerkt kon dus ‘overdrijven’. Een huisarts heeft meer kan, maar om wat je nog wel zeven minuten om achter de eerste kunt. Dat heet werken naar vermoboodschap te komen, een bedrijfs- gen,” stelt Paul ter Wal. arts twaalf minuten. Gelukkig zijn we nu weer waar we zijn moeten. Je citeit. Dat wordt mede beoordeeld vraagt tegenwoordig ziekte­verlof aan door een arbeidsdeskundige. Dat zoals je vakantieverlof aanvraagt. Dit creëert duidelijkheid. Het gaat niet betekent dat je als werkgever pas meer om de huisarts die je beter kan hij voor een flinke voorraad coloon hoeft door te betalen wanneer maken, of een bedrijfsarts die beoorlumns voor op de site en bijdrahet verzuimverlof van een werkne- deelt of terugkeer naar het werk mogen voor in de woonspotkrant. gelijk is, maar om iemand die bepaalt mer is goedgekeurd.” Halverwege zijn reis kregen we wat je nog kunt om je brood te verdan een krakend telefoontje uit dienen. Is er sprake van minder dan Wat kun je nog wel? een oord met een onuitspreekbare “Als werkgever bepaalt u of er wel- 35 procent loonverlies, dan heet dat naam. Hoe het met ons was en met licht ander passend werk is, waar- geen arbeidsongeschiktheid meer. de site. Of we hem al misten...Een door de werknemer gewoon op het Tussen 35 en 80 procent loonverlies mailtje kon ook, alleen hebben ze werk kan verschijnen. Verder mag u en kans op herstel, valt de werknein Turkije een andere indeling van gerust vragen naar de mate van ar- mer onder de regeling voor werkherhet toetsenbord, dus dat leverde beidsongeschiktheid. U bent immers vatting. Pas bij meer dan 80 procent een bijna Babylonische spraakverdegene die betaalt.” In dat verband loonverlies heeft een werknemer warring op. noemt Paul ter Wal ook de nieuwe recht op een invaliditeitsuitkering.” wet Werk & Inkomen naar ArbeidsOp tweede kerstdag, nog maar envermogen (WIA). “In de WIA ligt de Ziekteverzuim kost kele weken geleden, is Adam aan nadruk op wat een werknemer nog maandsalaris zijn laatste reis begonnen. Vlak kan, terwijl in de voorganger, de Wet “Van dit gedachtegoed zijn we te lang voordat hij stierf, liet hij ons met Arbeidsongeschiktheid (WAO), de vervreemd geweest,” concludeert een zwakke stem aan de andere nadruk lag op wat een arbeidsonge- Paul ter Wal. “Noem het rijtje maar kant van de lijn weten dat hij genoschikte werknemer niet meer kon. ten had. Niet alleen van de prachHet gaat om de restant verdiencapatige laatste jaren met zijn lieve Lees verder op pagina 4. Maryan, kinderen en kleinkinderen en van de samenwerking met Advertentie ons, maar zelfs ook nog van die zware, slopende maanden die aan zijn dood vooraf gingen. Adam kon tot het laatst toe blij zijn met soms heel kleine dingen. Zijn lichaam liet hem in de steek, maar zijn geest bleef van hem. Hij heeft gelukkig tijd gekregen en genomen om afscheid van alles te nemen en van degenen die hem dierbaar waren. We zullen hem erg missen. Dag Adam, goede reis! HOME TRADE CENTER ACTUEEL

Goede reis, Adam! Als Martijn van der Drift, oudhoofdredacteur van vakweekblad Meubel, aan zijn bureau onderuit zakte, dan wist iedereen op de redactie meteen wie hij aan de lijn had. Zo’n gesprek kon gerust een half uur of nog veel langer duren. Wereldproblemen werden besproken, maar even makkelijk een faillissement in de meubelhandel of een verkeerde tafelpoot, waardoor “dat modelletje” geen schijn van kans had op de laatste meubelbeurs. Zulke gesprekken hebben wij later ook veelvuldig gevoerd. Adam belde sowieso altijd op maandagochtend om ons een goede week toe te wensen. Dan hoorden we wat hij in zijn geliefde Time Magazine tegengekomen was, vertelde hij welk boek hij aan het lezen was of welk stuk hij nu weer instudeerde voor zijn vioolles. En passant meldde hij vol trots hoeveel bezoekers www.woonspot.nl afgelopen week getrokken had. Hij hield de statistieken veel beter bij dan wij. Die gesprekken zullen we ontzettend missen, vooral omdat ze zo stimulerend waren. Hoewel Adam ze niet als peptalk bedoelde, vormden zijn telefoontjes gezonde stimulerende middelen. En ja, ze werkten óók verslavend. Want toen hij, als gevolg van zijn voortschrijdende ziekte, steeds minder kon bellen, voelde dat écht als een gemis.

alleen zat hij boordevol - niet zelden wilde! - ideeën, hij heeft ons ook over menig dood punt heen geholpen. Want een onderneming starten is lastig, zeker in tijden vol economische tegenwind. Mede dankzij hem en zijn niet aflatende enthousiasme en gedrevenheid is onze uitgeverij Spot Media geworden tot wat ze nu is. Adam is een ware coach geweest: niet iemand die vertelt hoe het moet, maar die laat zien hoe het kán. Zijn relativeringsvermogen was bewonderenswaardig en ook wel eens jaloersmakend. Met een anekdote toonde hij dat een teleurstelling ook een kans kon zijn, een probleem juist een uitdaging.

Adam reisde heel graag. Hij heeft in zijn leven aardig wat van de wereld Adam is vrijwel van het begin af gezien. Als hij weer eens op pad aan bij onze plannen voor een site ging, liet hij dat ruimschoots van en krant betrokken geweest. Niet tevoren aan ons weten. Dan zorgde de woonspotkrant

René Knijnenburg Reinold Vugs

HTC goes digital & virtual Pagina 2

Januari 2006 - 1


HOME TRADE CENTER ACTUEEL

Home Trade Center Symfonielaan 1 Postbus 7207 3430 JE NIEUWEGEIN T 030 600 10 20 F 030 600 605 07 56 E info@htc.nl I www.htc.nl

Home & Interior voorjaarsbeurs: The Place to be for living and E-living Van 12 tot en met 15 februari vindt de Home & Interior voorjaarsbeurs plaats. Meer dan ooit staat de beurs in het teken van de in 2005 ingezette koers:

HTC goes digital & virtual.

Ondermeer kunnen alle bezoekers op het themaplein in het atrium van het HTC kennis maken met diverse ontwikkelingen op digitaal & virtueel gebied in wonen. De invulling van het themaplein wordt ondersteunt door een samenwerking met o.a. NISS, Living Tomorrow (Huis van de Toekomst) en Electrolux.

Home Trade Center heeft vernieuwde website In lijn met de ingezette koers van het Home Trade Center, HTC goes digital, is de website van het centrum ingrijpend vernieuwd. Dankzij het attractieve design en de gebruiksvriendelijke navigatie is een bezoek aan de website de snelste manier om alle gewenste informatie te krijgen over alle faciliteiten, evenementen en natuurlijk de uitgebreide exposant gegevens, dit gedeelte is ook in een nieuw jasje gestoken.

HTC goes virtual HTC brengt in samenwerking met NISS een software pakket op de markt dat de detaillist in staat stelt op een eenvoudige, virtuele wijze een op maat gemaakt interieur-, ontwerp- en kleuradvies te maken voor de consument middels een fotorealistische 3-D presentatie. Tijdens de beurs zullen bezoekers in de gelegenheid worden gesteld om actief kennis te maken met de mogelijkheden van dit programma. Lees meer over dit bericht op onze website onder het kopje NEWS.

2 -Januari 2006

Evenementenkalender Januari 2006 16 januari Market Day 23 januari Market Day 30 januari Market Day Februari 2006 6 februari geen Market Day i.v.m. opbouw Home & Interior voorjaarsbeurs

12 februari Home & Interior voorjaarsbeurs 13 februari Home & Interior voorjaarsbeurs 14 februari Home & Interior voorjaarsbeurs 15 februari Home & Interior voorjaarsbeurs 20 februari Market Day 27 februari Market Day

de woonspotkrant


Column

Afscheid Piet en Agaath Kapenga n Wolvega - Reinold Vugs Het was gezellig druk tijdens de afscheidsreceptie van Piet en Agaath Kapenga van het ‘zakelijk leven’. Honderden branchegenoten en andere relaties waren op 20 december naar de Home Center Woonboulevard gekomen om het paar de hand te schudden. Vader droeg symbolisch de sleutels aan zijn kinderen over.

Sex and Sofa’s Onlangs hoorde ik een mooi verhaal op Business News Radio. In Engeland heerst al meer dan honderd jaar een strijd tussen twee dorpen: Everton en Great Matchingham. Beide dorpen kenmer­ken zich door woeste rivaliteit. Ze zijn ongeveer drie kilometer van elkaar af gelegen en lijken veel op elkaar. Ze bestrijden elkaar in de jaarlijkse wedstrijd over wie er de grootste pompoen af kan leveren. Everton won in 2003, Great Matchingham in 2004. Het verleden laat ik maar rusten. Dit jaar won Everton weer eens. Maar er was protest van de kant van Great Matching­ ham. De pompoen woog meer dan 350 kilo (!) en Great Matchingham kon dat niet geloven. Terecht, bleek later. Een onderzoek door een onafhankelijke Commissie werd ingesteld en er bleek dat de jongens uit Everton Viagra hadden gebruikt om hun pompoen tot onvoorstelbare grootte te doen rijzen.

Piet Kapenga maakte er een onemanshow van, door een elftal mensen naar voren te roepen die voor hem een groot aantal anderen vertegenwoordigen. Onder hen ook Jan Berden, die winkels in mode en wonen heeft in het zuiden des lands. De Fries Kapenga en de Limburger Berden konden altijd prima door één deur. En hoewel de middag feestelijk was, kon Piet Kapenga - emotioneel als ook hij zijn kan - het niet nalaten om in slechts een handvol woorden terug te kijken op de perikelen rond I.M.G., waarvan oprichter en voorzitter Willy Naeye-Verstraten bijna een jaar geleden noodgedwongen afscheid nam.

“Willy Naeye zaaide onrust binnen I.M.G. Jan heeft de groep gered,” aldus Kapenga over de rol van Jan Berden. Bijzonder waren de woorden van Kapenga - die gisteren ook zijn verjaardag vierde - voor Rob Feenstra, de oud-eigenaar van Home Center. Feenstra wilde dat Piet Kapenga diens zaak overnam, alleen wél met de mensen erbij. De twee hadden al een koopovereenkomst vóórdat er zelfs maar over de prijs onderhan- Jan Berden leest een gedicht voor Een onemanshow van Piet Kapendeld was. over Piet Kapenga. ga. Aan het eind van de show van Kapenga overhandigde hij symbolisch een aantal sleutels aan zijn kinderen. Zoon Sikko is directeur van

Het echtpaar Kapenga schudt honderden handen.

alle bedrijven geworden en treedt daarmee in de voetsporen van vader Piet. Sikko Kapenga benadrukte in zijn verhaal de grote rol van moeder Agaath. “Ma heeft zo vaak laten zien dat we niet zonder haar kunnen.” En ze blijkt een bijzonder talent te hebben voor...het monteren van meubelen! Over de samenwerking met zijn vader merkte Sikko op: “Er was soms wederzijdse kritiek op elkaar, als ouders en kinderen, maar we zijn er altijd uitgekomen.” Tot slot kregen Piet en Agaath Kapenga een fraai verzorgd boek aangeboden door hun kinderen: De 40 meubeljaren van Piet & Agaath Kapenga. Plannen voor 2006 zijn er alweer volop. Bouwen zit de Kapenga’s in het bloed en Piet zal zich ook bezig blijven houden met de uitbreidingen die op stapel staan, “de duurste verbouwing ooit” aldus Piet Kapenga. Er zijn plannen om het geheel naar 80.000 vierkante meter uit te breiden.  n

Ons past slechts stilte. Ik vraag mij nu het volgende af: kan Viagra buiten een onvoorstelbaar geluksgevoel bij de senioren in onze branche (jawel, ook de dames!) nog wat meer voor ons meubelvolk betekenen? Jazeker!!

De sleuteloverdracht aan de kinderen.

Wij kunnen het in onze marketing gebruiken. Een nieuwe keten: ‘Sex and sofa’s’. En als we dat teveel op discounting vinden lijken, is er een passende bijnaam: ‘Sex and SOA’s’. Er zijn nog kansen genoeg voor de meubelbranche. Jan Edu Kelder

Henk Kroes ontvangt een cheque van 10.000 euro uit handen van Piet Kapenga. De Kapenga’s hadden alle genodigden gevraagd een bedrag over te maken om onderwijs in kansarme landen te steunen, met name in Ghana.

“Er was soms wederzijdse kritiek op De speech elkaar, als ouders en kinderen, maar (rechts). we zijn er altijd uitgekomen,” aldus Sikko Kapenga.

van

Rob

Feenstra

EN...?? HEEFT U AL INGELOGD?!

GA NAAR WWW.WOONSPOT.NL/HTC EN TOETS DE EERSTE TWAALF CIJFERS VAN UW HTC-KAART IN! de woonspotkrant

Januari 2006 - 3


Intirio 2006

Nog meer Nederlanders n Gent | Cécile Dornseiffen Heimtextil gemist? Dan is Intirio een goed alternatief. De Gentse beurs voor interieurdecoratie en woontextiel is dit jaar weer 5 procent gegroeid, het aantal topmerken wederom gestegen. Intirio Gent heeft zich in relatief korte tijd ontpopt als dé beurs voor het hogere marktsegment. Met een doelgroep van decoratiewinkels, interieurarchitecten en projectinrichters.

Van de 660 merken zijn er dit keer 80 voor het eerst vertegenwoordigd op Intirio. Onder hen stoffenlabels als Nya Nordiska, A.S. Création, Wyers Interior Designers, Nobilis en Zimmer+Rohde / Etamine. Nieuwe namen bij het bedlinnen zijn o.a. Christian Fischbacher, Auping, Art Studio Slabbinck en het ChineesFranse Zypr. Bij het badlinnen valt Kafuji-Interfrotta op. Ook komen er steeds meer aanbieders van woonaccessoires naar Intirio, met een collectie die normaliter te vinden is

De strikte kwaliteitsbewaking, gecombineerd met richtinggevende trendprognoses, hebben inmiddels een internationaal merkenbestand gelokt. Van de 190 exposanten komt nu 30 procent uit het buitenland. Naast bekende grote merken biedt Intirio ook veel kleine exclusieve merkjes. De beurs is daarmee een goede plek om onderscheidend in te kunnen kopen. Het niveau loopt van het hogere middengamma tot en met de absolute top. Qua regio focust Intirio op de BeneFlux: België, Nederland, Luxemburg en Noord-Frankrijk. De laatste paar jaar is vooral het Nederlandse aandeel sterk toegenomen, zowel wat bezoekers als aanbieders betreft. Deels te danken (te wijten?) aan het verval van de ‘eigen’ vakbeurzen. Gent is in een dag op en neer nog net te doen, Frankfurt net niet. Van de nieuwe exposanten komt dit jaar 40 procent van buiten België, van wie een groot deel dus uit Nederland.

op Maison et Object of Ambiente. projectmarkt, zijn voorzien van een Voorbeelden zijn Kobe, Marimekko speciaal logo. en 4nightingales met Avek: poefs en Trends 2006 karpetten op maat. De uitgebreide trendprognose is De editie 2006 kenmerkt zich door een van de grote trekpleisters van een verdere verfijning in segmente- deze beurs. Voor 2006/2007 heeft ring. Hal 3 is gereserveerd voor ta- trendcoördinatrice Veerle Wenes fellinnen en woonaccessoires, hal 5 drie interieurtrends samengesteld voor Bed & Bad, hal 7 voor woning- in samenwerking met een 20-koppig decoratie. Hal 8 is nu exclusief voor panel woonprofessionals. Ze gaan het decorateursegment met subgroe- allemaal over tegenstellingen; hét pen in karpetten en behang. Expo- tijdsgevoel van dit moment. Met als santen die collecties voeren voor de motto ‘Edelweiss’, het tere bloemetje dat overleeft in een hard klimaat. Uitgewerkt in Shocking Green (‘ecological versus fast consuming’), Fallen Angel (‘spiritual versus the dark side’) en Wild Roses (‘wild at heart versus traditional’). In de trendsluis worden deze sferen gevisualiseerd aan de hand van producten van exposanten. Een stalenbank vormt een integraal onderdeel van deze presentatie.  n

Intirio 2006: 5 t/m 8 februari a.s. Flanders Expo, Gent, www.intirio.be

Harmonisatie van normen Rusland wordt allengs attractiever als afzetmarkt voor de Duitse meubelindustrie. Verscheepten de exporteurs in 2004 voor 88 miljoen over de Russische grens, dit jaar zal de waarde uitkomen op ruim 100 miljoen euro. Het succes heeft de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) aangezet om een instantie in het leven te roepen die kwaliteitsnormen opstelt. Deze organisatie werkt samen met het Russische certificeringinstituut Rostest Moscow. De samenwerking zou niet alleen duidelijkheid inzake de herkomst van de producten moeten verschaffen, maar bovenal moet ze begrip aankweken voor de kwaliteitstandaards die in Duitsland voor meubelen gelden. In Rusland zijn DIN- of CE-normen nagenoeg onbekend. Russische importeurs en handelaren moeten zich oriënteren op het eigen ‘Gost R-certificaat’. Het is nu zaak dat meubelen die uit Duitsland afkomstig zijn voortaan ook het Duitse certificatie-label dragen. Volgens het DGM zal dat geen problemen opleveren, aangezien de Duitse en Russische normen nauwelijks van elkaar verschillen. Ook de harmonisatie van beide stelsels zal zonder al te veel bureaucratische rompslomp verwezenlijkt kunnen worden. n

In Memoriam

Adam Wegman Meander verliest haar oprichter. Afgelopen vrijdag 30 december hebben we gezamenlijk met familie en vrienden Adam begraven. Uiteraard met heel veel verdriet maar toch ook met veel dank voor de creatieve inspiratie welke we jaren hebben mogen ontvangen. In vele gesprekken en op de vele reizen naar z’n geliefde Italië hebben we geleerd wat levensgenieten is. Adam had zich als geen ander hiervan meester gemaakt. Met name de jaren na zijn verkoop van Meander waren de jaren waarin hij zeer kon genieten van het leven. In Adam’s leven kwamen vele kwaliteiten samen van viool spelen tot beeldhouwen van het eindeloos kunnen verhalen over cultuur tot het signaleren van trends en natuurlijk schrijven. Wij verliezen een klankbord, een inspirator een levensgenieter en een vriend. Maar we leren ook weer verder te gaan met de door hem zelf gekozen woorden uit Mattheus “maak je dus niet bezorgd om de dag van morgen want de dag van morgen zal zich bezorgd maken om zichzelf. “

Nieuwe namen

Meander Meubelen Het gehele team

Vervolg van de voorpagina. op: bekkeninstabiliteit, RSI, burnout, whiplash, ME en de vergaarbak voor allerlei ellende die fibromyalgie wordt genoemd, het zijn toch de medische etiketten op de vraag ‘Waar heb je pijn?’ Het gevolg is een enorm ziekteverzuim in Nederland dat per jaar negen miljard euro aan loon kost. Dat komt neer op 2500 euro per werknemer per jaar. De gevolgen op de bedrijfsvloer, zoals verlies van omzet en productiviteit, worden op nog eens negen miljard euro geraamd. Er ontstond de afgelopen jaren een gentlemen’s agreement dat 5 procent verzuim acceptabel was. Terwijl je mag

zeggen dat 1,8 procent de norm is. Eigenlijk weten we dit al jaren, ziekte is zelfs vaak een soort gedrag, naar schatting zelfs in 75 procent van de gevallen! Nu zoek ik naar partijen die ook zeggen: het is mooi geweest, we pakken het echt aan.” Werken naar vermogen Het betekent vooral meer aandacht geven aan de mensen die het bedrijf maken. “Zo’n 80 procent van de problemen los je op door tijdig aandacht te geven. Hoe vaak hoor je immers niet achteraf: ‘Had ik maar...’ of ‘Ik zag het al langer aankomen...’ Is de ondernemer ertoe in staat om al die aandacht te geven? Hij mag eigen-

Elk jaar een training Paul ter Wal is lid van de National Speakers Association Holland. Hij houdt graag een goed verhaal voor ondernemers; als zelfstandig stentor, een heraut of verhalenverteller. Hij traint er ook elk jaar voor. “Elk optreden moet drie tot vijf haakjes bieden, je leert stil te staan als je oefent op een vloer waarop aluminiumfolie ligt, je moet op tijd water drinken anders krijg je hoofdpijn en sta niet voortdurend te rukken aan die uittrekbare aanwijsstokjes bij een power point-presentatie.” Humor en anekdotes combineert hij met zeer grondige kennis van de materie. Relativering is hem niet vreemd, want we lezen op zijn site (www.terwaladvies.nl): “Hij heeft een hoog jukebox-gehalte, je gooit er een euro in en hij blijft spelen.” 4 -Januari 2006

lijk niet meer rekenen op zijn arbodienst. De uitvoering van de Ziektewet, waardoor de dokter bepaalde of een medewerker kon werken, heeft het verzuim niet teruggedrongen. Met een gebroken been was je maanden uit het arbeidsproces, terwijl je met loopgips al na korte tijd aan de slag kunt. De bekende uitspraken van de bedrijfsartsen als ‘doet u het nog maar even rustig aan’ en ‘blijft u nog maar een weekje thuis uitzieken’ zijn de ondernemer een doorn in het oog. Er werd unifocaal naar problemen gekeken: iemand die last had van zijn rug kreeg een rugtraining, terwijl de problemen vaak elders lagen. De nieuwe WIA zegt dan ook heel terecht: het gaat niet om wat je niet meer kan, maar om wat je nog wel kunt. Dat heet werken naar vermogen en dat werd al verankerd in de wet van 1907.” Professionele verzuimbegeleider Ter Wal: “Toch is aandacht geven niet zo eenvoudig. Want stel je voor dat je in de ellende van een ander terechtkomt. Dat is ook niet nodig. Ik pleit er dan ook niet voor dat ondernemers zelf alle gesprekken met verzuimende medewerkers voeren, al heb ik vele voorbeelden gezien dat het voortreffelijk werkt. Als de

Meer keuzevrijheid U bent niet meer verplicht aangesloten bij een arbodienst. Er zijn nu allerlei vormen van dienstverlening mogelijk, maar Paul ter Wal waarschuwt: “Laat u zich niet alles opdringen door een verzekeraar. Het gaat er vooral om dat de ondernemer zelf arbo, zorg en WIA in zijn keten organiseert.” Hij is onder andere betrokken geweest bij de oprichting van MKB Benefits, een organisatie die voor het midden- en kleinbedrijf dit pakket aanbiedt (www.mkbbenefits.nl). directeur zelf belt, is dat een belangrijk signaal. Zeker als de vraag luidt: kunnen we dan niet helpen? Toch pleit ik voor een professionele verzuimbegeleider die met een duidelijke vragenlijst eigenlijk alles op tafel krijgt. Die aanpak gaat het winnen in Nederland. Tegelijk speelt er nog iets anders. Het staat ook vast dat hoe meer managers er in een organisatie rondlopen, hoe minder betrokken de medewerker bij het werk is. De zelfstandigheid ontbreekt en

het arbeidsethos zakt. Als we hierbij even terugblikken, dan zie je dat vroeger 90 procent van de mensen zelfstandig werkte of in gilden was georganiseerd, terwijl nu 90 procent van de mensen in loondienst is. We zijn die zelfstandigheid dus kwijtgeraakt, terwijl de aandacht voor medewerkers niet is toegenomen. Je moet als werkgever altijd helpen als er problemen zijn bij het personeel. Laat mensen niet aan hun lot over!” n

Advertentie

Stof tot nadenken www.kiminfo.nl Telefoon (0318) 564481

de woonspotkrant


IMM cologne: zo goed als nieuw n Keulen | door onze correspondent Aanstaande maandag 16 januari begint de imm cologne, ofwel de internationale meubelbeurs Keulen. Het zal even wennen worden voor velen, want door de nieuwbouw is ook de hele beursindeling op de schop gegaan. Dat wordt dus van tevoren goed de plattegrond bestuderen en niet op de automatische piloot lopen, want dan gaat het mis... De nieuwbouw bestaat uit vier hallen, een congrescentrum en een beursboulevard. De oplevering vond vorige maand plaats. Een mooie prestatie, met een forse investering van zo’n 300 miljoen euro. De nieuwbouw is bedrijfsklaar gemaakt, onder andere met bewegwijzering en inrichtingselementen. De meubelbeurs is het eerste evenement dat georganiseerd wordt in de nieuwe opzet en is rond zeven zwaartepunten gegroepeerd.

belen, gericht op een jongere doelgroep; hallen 7 en 8), Sittable (tafels, stoelen, eetkamers; hal 4.1), Support (IT, logistiek; ook in hal 4.1), Comfort (gestoffeerde meubelen, fauteuils, etc.; hallen 5, 6 en 10.2) en Basic (Aziatische en Oost-Europese fabrikanten; hal 1). De organisatie verwacht ongeveer 1400 exposanten uit meer dan 50 landen en meer dan 130.000 bezoekers - van wie ca. 5000 Nederlanders - uit ruim 100 landen. De grootste buitenlandse Europese vertegenwoordigingen (exposanten) komen uit Italië, Denemarken, Nederland, Frankrijk, België, Zwitserland en Polen.

De imm cologne 2006 vindt plaats van maandag 16 t/m zondag 22 januari. Op zaterdag 21 en zondag 22 januari zijn ook consumenten welkom. De beurs is dagelijks toegankelijk van 9.00-18.00 uur. Een dagkaart kost 33 euro aan de kassa, twee dagen kosten 40 euro en voor permaHet zijn: Pure (modern meubel­ nente toegang moet 53 euro worden design, woonaccessoires, woning- neergeteld. De catalogus kost 22 n textiel, verlichting; in hal 11), Prime euro. (woon- en slaapkamermeubelen, massief houten meubelen; in hallen 2,3, 4.2 en 10.1), Sleep (primeur met De beursplattegrond, die voor velen matrassen en slaapsystemen; in hal tot nieuwe routes zal leiden. 9), Smart (pakket- en meeneemmeu-

Wie zitten er in het centrum? WWW.HTC.NL Maar gelukkig is er nog een kansje. De gérant wendt zich tot twee nabije kelners en overlegt op fluistertoon. Hij richt zich op en meldt blij dat is gebleken, dat er precies nog één tafeltje over was. Hij wijst mij bereidwillig de toiletten en even later zet ik mij met schoongewassen handen aan mijn eigen tafel. Op dat moment komt er een Duits echtpaar binnen en ik zie hoe de man zijn vrouw met een vragende blik aankijkt: “Du hast doch auch niet reserviert?”

Florence Door Adam Wegman Ik herinner mij hoe om half zes ‘s middags de gedachte aan een malse osso bucco met een mooie volle Cabernet mij het water in de mond bracht. Ik begon trek te krijgen na een wandeling, die mij over de markt bij het Piazza San Lorenzo via de Dom naar het Palazzo Vecchio had gevoerd. Ik had daar een zeer gevarieerde verzameling kunstwerken bewonderd, daterend van ver voor Christus tot in de tweede helft van de negentiende eeuw. Tijdens het Hitler-bewind geroofd en na de oorlog teruggevonden. En - ik was er tóch - en passant een expositie van antieke muziekinstrumenten bezocht. Trompetten, trombones, fluiten, tamboerijnen, lieren en guitaren. Prachtig...maar net muzikale mummies. Behalve mijn voetstappen en het verkouden neusophalen van de suppoost heerste er in die zalen doodse stilte. Niks Vivialdi, Paganini of Verdi...

En de omstanders zouden weer kritisch - of eerder lacherig - vergelijkend hun blik heen en weer laten glijden van de verstard modelzittende medetoerist naar de snel en zeker bewegende hand van de Botticelli in spe. De lente zou weer schoorvoetend zijn intrede doen. Maar nu waren de winkeliers op de Ponte Vecchio nog ‘chiuso per ferie’ - gesloten wegens vakantie. Florence was nog bezig zich op te maken voor een nieuw seizoen. Ik herinner me nog dat ik ‘s morgens de meubelbeurs heb bezocht. La quarta edizione della Mostra Campionaria della Produzione Toscana. Dat klinkt nog wel even anders dan ‘Meubelinkoopdagen’, niet waar?

En overigens, voor een beurs die slechts pretendeert de provinciaalse (Toscaanse) meubelindustrie te vertegenwoordigen, overtrof hij niet alleen in klankkleur maar ook in afmeAch, ik herinner het me weer alle- tingen ons eigen Utrecht. maal, ook al is het meer dan twintig Ik heb daar - misschien wel als eerste jaar geleden. Nederlander - de binnenstebuiten Buitengekomen wierpen late zonne- kast gezien! Het kon niet uitblijven na stralen een wonderlijk kathedralig Magistretti met zijn paarden­deken, licht op het imposante binnenplein die inspireerde tot verwisselbare en van de Uffizi. Nog een paar maan- omkeerbare hoezen voor ‘gestoffeerden en drommen toeristen zouden de banken’ en fauteuils. Stelt u zich het plein weer bevolken. Men zou een kast voor met drie deuren van zich rond de talrijke sneltekenaars gelijke afmetingen. De middelste is verdringen, die vanaf 10.000 Lire een glazen deur. Dankzij een ingebinnen vijf minuten een karikatuur nieuze scharnierconstructie klapt de linkerzijkant om naar de plaats op papier zetten. van de linkerdeur, de linkerdeur op de plaats van de middelste, de midEen portret duurt wat langer. delste op de plaats van de derde, die de woonspotkrant

naar de zijkant verhuist. En voilá - of eigenlijk moet ik zeggen: Ecco! De blauwe kast is nu een rode geworden met een glazen deur rechts! Ontworpen door Massimo Soldani.

schikkend en onzichtbare kruimels van het laken slaand. Ik waag het erop. Ze hebben in ieder geval osso bucco, want dat staat op het menu, dat naast de deur hangt onder het embleem van Visa en American Express.

Ik treed binnen en laat mijn blik glijden over een veertigtal perfect En verder vroeg ik me af hoe het gedekte tafels. Ik ben de eerste. Minkomt dat Italianen met een betrek- zaam komt de gérant mij tegemoet: kelijk jong materiaal als MDF-plaat tóch weer vormen en combinaties “Buona sera, signore. Lei ha prenobedenken die ver uitstijgen boven tato?” het bekende afgeronde kantje, dat wij als een uitbarsting van creativi- Potverdorie, wie denkt daar nou teit en innovatie presenteren. Prach- aan. Nee, natuurlijk heb ik niet getige en vooral onverwachte combi- reserveerd...En opeens zie ik voor naties gezien van facetgeslepen glas mijn geestesoog die gehele zaal vol met marmer en canné omlijst door benijdenswaardige mensen, die zich de prosciutto, vitello tonnato en MDF in gepolijste kleuren... trippa alla fiorentina voortreffelijk Maar het is nu zeven uur en ik be- laten smaken. Zij heffen het glas en gin echt HONGER te krijgen. Op dat - vrolijk koutend - genieten zij van de tijdstip denkt in Florence echter nog Florentijnse kookkunst. Kelners loniemand aan eten. Maar bij ‘Da Gino’ pen af en aan. zie ik al kelners bedrijvig rondlopen! En ik hoor daar niet bij! Want ik heb Hier en daar borden en glazen ver- niet gereserveerd... En verder?

Opnieuw gaan de drie kelners in conclaaf en verdrááid er blijkt nóg een tafeltje vrij te zijn! Zichtbaar opgelucht (hij zelfs handenwrijvend) neemt het echtpaar plaats. Het ritueel wordt vervolgens nog zes keer opgevoerd en dan is de zaal al aardig vol. De volgende die binnenkomen hoeven alleen nog maar antwoord te geven op de vraag “In quanti siete??” (met z’n hoevelen bent u) en worden onverwijld naar hun tafel geleid. En wat ik voor mijn geestesoog zag, gebeurt een half uur later echt...Italianen mogen dan opportunisten zijn, ze weten wel wanneer een klant zich KONING voelt. Zouden er - nu twintig jaar later - nog steeds verkopers rondlopen op de meubelboulevard die - als ze een klant zien - zeggen “kijkurustigrond!”? Die zouden dan eens een keer bij ‘Da Gino’ moeten gaan eten... n Adam Wegman

Naschrift redactie: Dit verhaal is het laatste dat Adam Wegman (1935-2005) kon schrijven. Een herinnering aan zijn geliefde Italië, dat zijn tweede vaderland was. Januari 2006 - 5


Het nut van beursbezoek n Zwolle | Henk Heres

Begint het bij u ook al zo te kriebelen? De beurstijd is weer aangebroken. Parijs, Keulen, Frankfurt en straks Milaan. Of bent u nu al moe van alle problemen die beursbezoek met zich meebrengt? Wie gaat wanneer waar naar toe? De secretaresse heeft vast al ruim van te voren een aantal kamers kunnen reserveren. Als dat nu nog geregeld moet worden, ben je wel erg duur uit of lang onderweg om überhaupt bij de beurs aan te komen. Eenmaal op de beursvloer begint een lange dag met vooral veel lopen. De verschillende meubelbeurzen bezoek ik volgens een vast principe. Ik begin altijd met alle hallen even snel door te lopen om de nieuwigheden en veranderingen te signaleren. Dit ‘snel’ kan nogal wisselen naar gelang ik bekenden tegenkom. De tweede keer loop ik langzamer en kan ik de mij opgevallen veranderingen en verschuivingen beter tot mij laten doordringen. Een andere reden voor beursbezoek is dat ik een bevestiging zoek dat de richting waarin ik denk, ook correspondeert met wat er op de beurs te zien is. En zo niet, dan kan ik zoeken naar het waarom. Bij beursbezoek is het altijd prettig om het nuttige met het aangename te verenigen. Zeg nou zelf, je bent niet elke week in Parijs of Keulen. Ik tenminste niet, er moet ook nog gewerkt worden. Het is belangrijk om meer te zien dan alleen de beurs en ik snuif graag wat cultuur op als in een inspirerende stad ben. Het is zeker de moeite waard om er een dag (of misschien meerdere) aan vast te

knopen om de stad te bezichtigen. De meeste mensen die ik spreek op de beursvloer gaan zo snel mogelijk weer terug naar huis en bedrijf. Zij voelen het vaak als een verplichting, want er wordt toch van je verwacht dat je in ieder geval de Keulse meubelbeurs hebt bezocht. Slechts weinigen nemen de tijd om buiten de beurs iets te bezoeken, al zijn het alleen maar de verschillende locaties in de stad waar op meubelgebied iets te bekijken en te doen valt. Velen vergeten om de Rijn over te steken, op zoek naar jonge ontwerpers met frisse ideeën. Zeker dit jaar zal het even zoeken worden, want het beurscomplex is veranderd. Waarschijnlijk moet je toch iets meer tijd besteden aan de voorbereiding, doordat zich een flinke verschuiving heeft voorgedaan wat betreft de invulling van de verschillende hallen. Een paar dagen beurzen is zwaar en daar mag best wel wat ontspanning tegenover staan. Na een dag beursbezoek is het ontspannend én inspirerend om eens lekker de stad door te snuffelen. En neem dan ook de tijd om een lekker hapje te eten en te drinken. Ontspannend de avond afsluiten geeft de volgende dag weer power genoeg voor nóg een dagje op de beursvloer. Mits je natuurlijk de late uurtjes en de nodige alcohol goed kunt verdragen. Maak gebruik van de gelegenheid om steden als Keulen, Milaan, Londen en misschien zelfs New York te beleven. Voor mij is het in ieder geval géén verplichting om naar Keulen gaan. Ik hoop voor u ook niet!n

Holland Haag B.V. in Gouda is een groothandel in woningtextiel, gespecialiseerd in de verkoop van gordijnstoffen. Onze afnemers zijn de professionele woninginrichters in het midden en hogere segment. Een moderne en exclusieve collectie, uitstekende service en klanttevredenheid zijn kenmerkend voor Holland Haag. Voor een verdere uitbreiding van onze activiteiten in Overijssel zijn wij op zoek naar een dynamische

ACCOUNTMANAGER (m/v) Voor een succesvolle uitvoering van deze zelfstandige en uitdagende functie… …ben je verantwoordelijk voor: Het ontwikkelen van (meer) omzet bij bestaande klanten; Het zelfstandig uitbouwen van het klantenbestand; Het behalen van je verkooptargets; Het zelfstandig organiseren van verkoopstimulerende activiteiten; Het ontwikkelen en uitvoeren van accountplannen; …beschik je over: HBO werk- en denkniveau; Bewezen succesvolle ervaring in een soortgelijke buitendienstfunctie; Uitstekende communicatieve vaardigheden; Uitstekende verkoopvaardigheden; Teamspirit, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen; ….en ben je beslist een: Ondernemer met oog en oor voor de klant; Creatieveling die goed kan improviseren; Pro-actieve, oplossingsgerichte denker; Positief en veranderingsgezind mens. Herken je jezelf in deze profielschets en heb je interesse om te werken voor een dynamische verkooporganisatie die volop investeert in een succesvolle toekomst? Stuur je motivatie en CV dan naar Holland Haag B.V. t.a.v. mevrouw A. Galjé, Postbus 344, 2800 AH GOUDA.

7000+ winkeliers bereiken? Wilt u uw commerciële boodschap

Dit kan via

aan - gegarandeerd! - meer dan

info@spotmedia.nl

7000 woninginrichters overbrengen?

of faxnummer

Vraag dan direct onze Mediakit 2006 aan!

(084) 834 15 89.

6 -Januari 2006

‘De tapijtindustrie keek te veel naar binnen’

naar andere markten. In deze visie past op dit moment geen uitstapje naar China. Je moet je in Europa wel realiseren waar je staat. Als we praten over het midden van de markt, zit daarin een groot verschil tussen n Soest | Kees Kommer oost en west. Wat Sintelon nu produBij Enia Carpets spelen momenteel de samenwerking met het Oost- ceert voor het middensegment van Europese Sintelon en de marktbenadering in West-Europa een Oost-Europa, rekenen wij tot het lahoofdrol. “Heel Europa is de thuismarkt en na de verwerking van gere segment in West-Europa.” de laminaatgolf kunnen we weer zwemmen.” Directeur Benelux Wil Staffhorst en marketing directeur Gerard Walraven leggen de nieu- Na de vloedgolf De inbreng van Sintelon in Enia Easwe Oost-West Connection uit. tern Europa bestaat uit een assorti“Binnen enkele weken zal Enia Eas- was Tarkett de partner geworden ment getuft tapijt en naaldvilt voor tern Europe van start gaan. Een van Sintelon in vinyl. Die joint ven- het lagere en midden segment van gemeenschappelijke onderneming ture uit 2002 is heel succesvol en dat de consumentenmarkt. “Maar tegevan Sintelon en Enia met productie- bedrijfsmodel wordt nu toegepast lijk krijgen afnemers in West-Europa de beschikking over meer mogelijkfaciliteiten in Servië en Oekraïne. op tapijt. heden met tapijtproducten uit OostDoor deze joint venture wordt Enia Europa. Onder de naam Sintelon in Oost-Europa een van de toon- Europa als thuismarkt aangevende regionale producenten Staffhorst en Walraven wijzen op kunnen wij tegen een aantrekkelijke van zachte vloerbedekking. Wij zijn de langdurige stagnerende groei in prijs een aantal kwaliteiten op de de eerste met eigen fabrieken en West-Europa, terwijl in Oost-Europa markt brengen voor een segment dat belangrijke verkooporganisaties in het volume in afzet van tapijt wel door Enia in West-Europa niet wordt zowel West- als Oost-Europa.” Het groeit. “Daar stijgt het reëel besteed- bediend.” blijkt dat de keuze op Sintelon als bare inkomen van de huishoudens De zorgen op de West-Europese partner is gevallen nadat Enia enkele en Enia Eastern Europa zit nu dicht markt zijn daarmee niet voorbij. overbodige machines aan het bedrijf op die markt. We hebben met onze Gerard Walraven en Wil Staffhorst: had verkocht. Daaraan voorafgaand West-Europese kwaliteit vooral kan- “Er is de afgelopen jaren een vloedsen in de betere projectmarkt. Er is, golf over ons heen gekomen met net als in West-Europa, duidelijk zeer goedkoop geprijsde laminaatbehoefte aan meer hoogwaardige plankjes. Na iedere golf volgt echter artikelen. Het past ook bij het mis- een periode waarin je weer goed in sion statement dat onze eerste fo- de zee kunt zwemmen. In die pericus Europa is. Heel Europa is onze ode bevinden wij ons nu. We zitten thuismarkt, pas daarna kijken we wel met jonge consumenten die het tapijtproduct voor de woonkamer niet meer kennen. Wat dat betreft is Parade Home Vision Shop: com- het een prima initiatief van de Europacte presentatie en een rijke pese Carpets & Rugs Association om een handboek over tapijt te produbron van inspiratie. ceren. Daarin wordt alle onzin over ons product op een rijtje gezet en weerlegd. Tegelijk praten we over warmte, akoestiek, comfort en de positieve rol van tapijt in de stof- en vuilproblematiek.”

Adam Wegman (1935-2005) Directeur zijn van een bedrijf in messing meubelen, of columnist voor periodieken, amateur schilder/ beeldhouwer, grootvader voor zijn kleinkinderen en wat niet al, Adam wist er een creatie van te maken. In al zijn doen en denken heeft hij zijn formidabel scheppingstalent nimmer ongebruikt gelaten. Veel ondernemers in de meubelwereld hebben zijn heldere kijk op de ontwikkelingen in de branche gewaardeerd. Dikwijls ook hebben zij genoten van het geestig proza waarmee Adam vakbladen (Meubel en Woonspot) heeft verrijkt. Handel dreef hij meestal vanachter zijn bureau. Zelden ging hij eropuit om zijn koopwaar aan de man/vrouw te brengen. De telefoon en de toonzaal in Lisse deden het werk. Ook in zijn stands op de meubelbeurs in Utrecht hadden hun vaste bezoekers dan wel waren het nieuwelingen die het met messing wel eens wilden proberen. Onder de geregelde klanten waren inkopers van grote zaken met soms meerdere vestigingen. Zij kenden Adam als een persoon met kritische zin die boeiend kon praten over trends in de maatschappij en de meubelsector. Een persoon ook die als geen ander moppen kon vertellen. Adam genoot. Was het niet van de orders die hij kon noteren, dan was het van de aandacht die hij zich met zijn humor wist te verwerven. Ja, hij was een grote ijdeltuit, wat hij graag cultiveerde. Een zekere pronkzucht was eveneens te merken in zijn schrijverij. Het blijft gissen of die ijdelheid hem destijds ook parten heeft gespeeld toen hij het directeurschap

van Meubelfabriek Dalvera in Italië aanvaardde. Een Nederlander aan de top van een gerenommeerd Italiaans meubelbedrijf! Dat was me wat! Toch kreeg hij het gevoel dat zijn loopbaan hiermee een ongewenste wending had genomen. Zelf - en niet zijn Italiaanse mededirectieleden - vond hij dat in deze toppositie het kwalijke Peter Principle (niveau van onbekwaamheid) langzaam maar zeker begon te werken. Tot het diepst gedeprimeerd keerde hij op zijn schreden uit Italië terug. De zon ging weer schijnen toen hij kans zag zijn bedrijf (Meander Meubelen) in Lisse op poten te zetten. Adam mocht dan beroofd zijn van illusies, zijn onsterfelijke creativiteit heeft uiteindelijk niet onder het Italiaanse avontuur geleden. Ook zijn zelfspot en humor lieten hem nimmer in de steek. Na de verkoop van zijn bedrijf brak er een tijd aan waarin hij zich pas goed kon wijden aan schilderen en beeldhouwen. Hij werd een trouwe aanwezige op dat soort cursussen. Maar ook ging hij vioollessen nemen of woonde hij colleges of lezingen bij waar hij zijn algemene ontwikkeling op peil kon houden. Als grootvader wist hij zijn kleinkinderen te amuseren met spannende verhalen over griezels. Steeds liepen ze goed af. Persoonlijk bewaar ik de beste herinneringen aan hem als we samen onze begeerten naar de culturele verworvenheden van toen en nu in menig museum gingen bezichtigen. In al zijn eigenaardigheden zal ik Adam Wegman missen. n

Naar de consument Voor jongeren moet je dus opnieuw de markt ontwikkelen en het product tapijt op de kaart zetten. Staffhorst en Walraven zien daarin geen rol weggelegd voor vakbeurzen. “Daar ontvang je in eigen omgeving je detaillisten, dat is op zich zinvol maar het kan toch geen doel op zich zijn? De nieuwe plannen van het Nederlands Interieur Instituut in de plaats van INterdecor zijn in dat verband interessant, mits ze ook op de consument zijn gericht. De tapijtindustrie heeft de afgelopen jaren al teveel naar binnen gekeken!” Met Bonaparte en Parade heeft Enia Carpets een segmentatie aangebracht om de merken duidelijker te profileren bij de consument. “It takes two, de campagne waarin Bonaparte en Parade als aparte merken werden neergezet, was aanvankelijk misschien iets te extreem gekozen. Dat geldt met name voor Bonaparte. Maar de richting was en is goed. Toch kunnen we de markt niet alleen ontwikkelen en de detailhandel is daartoe evenmin in staat. We zwemmen nu in een rustige zee, waarin we ons met de hele industrie op de consument moeten richten, die een grotere koopbereidheid aangeeft.” n Cursus Tapijtonderhoud “Wie zich verdiept in onderhoud en reiniging van tapijt, kan stap voor stap het vertrouwen van de consument in deze vloerbedekking terugwinnen,” zei Chris Reutelingsperger van James afgelopen jaar in deze krant. Nu organiseert WoonWerk in samenwerking met James een Cursus Tapijtonderhoud. Deze opleiding omvat ook alle verkoopargumenten voor tapijt. Zie voor nadere gegevens de Cursuskalender in deze Woonspotkrant.

Ludo van Pelt de woonspotkrant


Branchecode Parket

Martin Uipkes: ‘Een geweldige RI&E’

Martin (rechts) en Maurits Uipkes: “Je moet veel waarde aan je merkvloer mee geven.”

n Alphen aan den Rijn | Kees Kommer De verdeelde parketbranche krijgt een noodzakelijke kwaliteitsimpuls. Een HBA-commissie onder voorzitterschap van Martin Uipkes, van Uipkes massief houten vloerdelen, heeft eerst legvoorschriften opgesteld en brengt nu de Code voor het Parketbedrijf uit. Alle brancheorganisaties staan erachter. De legvoorschriften verschenen begin september 2005. Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) had hiervoor alle branchepartijen om tafel gekregen: de Sectie Parket van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW), de Vereniging Parketvloeren Leveranciers (VPL), de Vereniging van Parketvloeren-leggersbedrijven (VPBV) en de Alliance van Parket Fabrikanten en Importeurs. Datzelfde gebeurde voor de Code voor het Parketbedrijf. Het idee daarachter is dat kleine ondernemingen en ZZP’ers meestal geen tijd en mogelijkheden hebben om zich in de actuele wet- en regelgeving te verdiepen, laat staan deze accuraat toe te passen. “Je kunt die branchecode eigenlijk beschouwen als een geweldige RI&E,” vindt Martin Uipkes. “Het is een risicoinventarisatie, die men in het kader van de arbowetgeving toch al verplicht moet uitvoeren, waarmee een bedrijf alle stukjes van de puzzel kan invullen. Het gaat dan om arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieu en ondernemerschap. De code is aan vak- en materiedeskundigen voorgelegd, alsmede aan de Arbeidsinspectie. Wie volgens de code onderneemt, zit dus goed op het terrein van wet- en regelgeving. Maar we

zijn wel een stap verdergegaan: de code levert ook een bijdrage aan een financieel gezonde bedrijfsvoering en aan steeds belangrijkere waarden als maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.” Kwaliteitsimpuls Het doet Martin Uipkes goed dat de Geschillencommissie Parket direct veertig exemplaren van de branchecode heeft besteld. “Het percentage klachten is nog te hoog, dat komt het imago van de parketbranche niet ten goede. Deze kwaliteitsimpuls wordt breed gedragen, de hele keten is erbij betrokken. Wat dat betreft zijn de verschillen nu eens opzijgezet en komt er een standaard voor de bedrijfsvoering. Ik hoop dat dit ook gaat lukken met ons derde project, een productinformatiesysteem voor parketvloeren.” Het bedrijf van Martin Uipkes heeft recent ook een kwaliteitsimpuls gekregen. “Ik heb mijn broer Maurits uitgenodigd om mede-eigenaar te worden. Hij is een kei in Personeel & Organisatie, de terreinen waarop ik mij minder goed thuisvoel. De markt begint zich sinds een half jaar licht te herstellen. Dat gebeurt overigens wel na veertien kwartalen van ach-

Cursus Legvoorschriften Nu de uniforme legvoorschriften voor parket, kurk en laminaat een feit zijn, organiseren WoonWerk en het Gildevaart Instituut de Cursus Legvoorschriften op 13 februari, 27 maart en 8 mei. Zie de cursuskalender in deze krant.

Laatste nieuws! WWW.HTC.NL

teruitgang; in die periode hebben veel parketbedrijven niet kunnen investeren in hun bedrijfsvoering. Door innovatie en creativiteit heeft Uipkes echter een voorsprong kunnen houden, het dagelijks leiding geven en de back office komen nu in handen van Maurits Uipkes.” Meer verkooppunten De visie van waaruit wordt gewerkt blijft bij Uipkes gelijk. “De klant staat centraal en wij willen Uniek In Prijs Kwaliteit En Service (Uipkes) blijven. Wij leveren ons merkproduct Designed for Living waar onder anderen de producten ‘Olivier’ (kant en klaar verouderd eiken), ‘Jens’ en ‘Floortje’ (compleet afgewerkte lameldelen) in worden geprofileerd. Ook leveren we 24 soorten massief houten vloerdelen via de eigen winkels in Rotterdam en Alphen aan den Rijn, waar overigens ook de schaverij en de groothandel zijn gevestigd. We hebben shop-in-shop concepten

in Bunnik (Het Kabinet) en Almere (Woondôme). Het aantal eigen winkels en shop-in-shops kan groeien: de inkoop van het hout en het zelf schaven van de vloerdelen beheersen we tot in de perfectie. We willen wel zelf verantwoordelijk blijven voor het leggen en afwerken van de vloeren, of door de eigen parketleggers of door freelancers die de leginstructies nauwkeurig opvolgen. Dat is een belangrijke toegevoegde waarde: er mag bij de uitvoering niets mis gaan. Het is tenslotte het sluitstuk in het verkoopproces aan de consument.” Internet en DVD “Om die toegevoegde waarde gaat het uiteindelijk. Rustiek Frans eiken zal de best verkochte vloer blijven in Nederland, maar je hebt veel communicatie, informatie en toegevoegde waarde nodig om de keus op jou te laten vallen. Op de laatste Ondernemersdag van de CBW in

‘Butler symboliseert service Interstar’ Interstar (Assen) bestaat 75 jaar. In 1930 maakte Antoon Slotboom zijn allereerste kast. Het familie­ bedrijf groeit en bloeit nog steeds. Symbool voor de service staat butler Fien. “Ik was gecharmeerd van Ton zijn auto’s en zijn manier van zaken doen en zo is onze vriendschap ontstaan,” zegt de butler, sinds 2001 het gezicht van Interstar.

Advertorial

van Interstar te benadrukken. Interstar bezorgt de meubelen tot in de woonkamer en monteert ze ter plekke. Dus geen ‘doe-het-zelf’ pakketten. In 2001 is Fien als de butler van Interstar geïntroduceerd en sindsdien in geen enkele uiting meer uit beeld geweest.

De dealers van Interstar herkennen Fien altijd direct. “Ik ben er graag bij en ook de beurs in Nieuwegein vind ik altijd fantastisch om mee Fien is geboren en opgegroeid in te maken. Ik ben wel in voor een Amsterdam. Na jarenlang in de geintje en dat mag af en toe best hoofdstad te hebben gewerkt in een kledingzaak van P. van den Brul gewaagd zijn.” Samen met zijn vrouw Annie gaat Fien regelmatig werd hij overgeplaatst naar Leeuop zaterdag de dealers van Interstar warden. Het hoge noorden beviel bij langs. “Niet om in de kijker te hem wel en na vijf maanden in het Oranjehotel te hebben gebivakkeerd staan, maar gewoon omdat we het gezellig vinden. Als we dan binheeft hij samen met zijn vrouw Annie een huis gekocht. “Twee jaar nenstappen bij meneer Haverkort in Steenwijksmoer of bij Vesta in later kwam het filiaal in Groningen op mijn pad,” vertelt Fien. Van den Groningen, dan word ik herkend hè. Soms pakt zo’n verkoper er een Brul werd opgekocht door Vroom & kijkpakket of advertentie bij en Dreesmann en de Van den Brulwinkels veranderden in Hollenkamp komt dan naar ons toe lopen. ‘Bent en later in Kreymborg. Tot zijn 61ste u dit?’ wordt er dan gevraagd. Ik ben blij dat ik wat voor Interstar heeft Fien met hart en ziel in de kan betekenen en de vriendschap is mode gezeten. “Mijn vrouw en ik hebben Ton en Bep ontmoet in de kerk. Ik zag aan Ton dat hij een man is die bruist van de ideeën en daar hou ik van. We hebben een keer koffie gedronken met elkaar en zo is onze vriendschap ontstaan. Op een dag kwam Ton naar me toe - hij had weer lopen filosoferen en dromen - dat er een butler moest komen voor Interstar. Ik was natuurlijk de gelukkige man en zo stond ik even later in Bodegraven te poseren als een echte butler.” Het idee van de butler is ontstaan om de service de woonspotkrant

Rotterdam werd door een trendwatcher aan de hand van een voorbeeld heel duidelijk weergegeven dat ook de belevenis van de klant enorm belangrijk is: een kop koffie kost in een lunchroom 2 euro en op het San Marco-plein in Venetië is diezelfde koffie minstens 5 euro per kopje waard. Je moet dus veel doen om een Uipkesvloer die extra waarde mee te geven. Zo is een perfecte internetsite heel belangrijk, waarop de consument zich uitgebreid kan oriënteren. We geven geïnteresseerden in een Uipkes-vloer een DVD mee met een film over onze vloeren. Daar kunnen ze zien hoe veel aandacht wij besteden aan de selectie van het hout, het schaven, het leggen en het afwerken. Wie de vloer zelf wil leggen, krijgt een uitgebreide instructie. Een meting van de klanttevredenheid staat trouwens ook op het programma in 2006. Zo kun je je onderscheiden en prijstechnisch toch aantrekkelijk blijven.” n

Fien als butler, zoals veel branche­ genoten hem zullen kennen. Volgende maand weer te zien in de showroom van Interstar in het Home Trade Center.

mij zeer veel waard. We drinken regelmatig een kopje koffie met elkaar en dat duurt dan wel tot half 3 in de middag. Ook hebben we samen een aantal jaren lang de fietsvierdaagse gereden. Ton is creatief en durft zaken te doen en ideeën uit te spreken.” Wat Fien betreft, figureert hij nog vele jaren als butler voor Interstar. “Ik ben blij dat ik wat voor Interstar kan betekenen en de vriendschap is mij zeer veel waard,” zegt Fien.

Interstar Smalgoorn 2, 9403 NW Assen Telefoon (0592) 34 45 30 Email info@interstar-meubelen.nl Internet www.interstar-meubelen.nl Showroom Home Trade Center 2 B041 Januari 2006 - 7


DeDe digitale digitaleshowroom showroom Bezoek Navigram op de IMM 2006 Hal Bezoek Navigram op de IMM 2006 Hal4.1 4.1Stand Stand G-011 G-011 Oplossingen voor visuele verkoopondersteuning voor Oplossingen voor visuele verkoopondersteuning voordealer dealeren enfabrikant fabrikant

kitchen kitchen sofas sofas chairs chairs 8 -Januari 2006

textiles textiles storage storage de woonspotkrant


Extreem sterke lak op Wicanders vloer

‘Voor kurk kappen wij geen bomen’ Een kurkvloer, zo benadrukt de nieuwe directeur Cees Groenewegen van Amorim Benelux nog eens, is een zeer milieuvriendelijk product. “De vloerelementen worden gemaakt van de vrucht van de kurkeik. Wij kappen dus geen bomen voor een mooie vloer. Een Wicanders vloer is nu ook extreem slijtvast door de nieuwe, gepatenteerde lakafwerking.”

n Tholen | Kees Kommer Cees Groenewegen is de opvolger van Marcel Kies, die internationaal directeur verkoop en marketing van Amorim is geworden. Groenewegen was drie jaar hoofd management control in Portugal, waaraan voorafgaand hij vijf jaar financieel controller was bij Amorim Benelux. Hij is een echte liefhebber van het

gebruik van kurk op de vloer en de wand. “Kurk komt voornamelijk uit het Middellandse Zee-gebied en wordt veelal door kleine boeren geproduceerd. Zij investeren in kurkeiken op hun land die ze om de acht of negen jaar mogen schillen. Het schillen gebeurt midden in de zomer als de temperatuur hoge waardes bereikt. Daarna wordt het kurk in fabrieken verwerkt tot de

IMM KEULEN HAL 5.2 STAND D10 EN E19 model Modus

Proper Meubelagenturen

Tel. (0571) 27 03 27 • Fax (0571) 27 04 27 • E-mail info@nicoletti.nl Home Trade Center 2 B 081 • www.nicoletti.nl

a

d

v

e

r

t

o

r

i

a

l

CBW Verzuimloket

bekende stoppers van wijnflessen en tot kurkvloeren.” Vele toepassingen De gemalen kurk is echter ook een grondstof voor de productie van linoleum. Bovendien zijn er technische toepassingen, zoals in een legering met rubber voor de afdichting van een motorblok. Kurk wordt gebruikt in het hitteschild dat de ruimtevaart voor de Space-shuttle ontwikkelde om terugkeer in de dampkring op aarde mogelijk te maken. De kurkdivisie van Amorim produceert 5,5 miljoen vierkante meter kurkvloer per jaar. De nadruk ligt de laatste jaren vanwege het leggemak op de clickvloer van kurk. Noord-Amerika, Japan, Rusland, Duitsland en België zijn voor de kurkvloer-groeimarkten. Cees Groenewegen: “In Nederland moeten wij momenteel veel doen om een kurkvloer te verkopen. Terwijl wij eigenlijk met de fraaie natuurlijke uitstraling van een enklare clickdelen van Wicanders vijftien jaar garantie op doorslijten van bovenaf bij het gebruik in de woonomgeving. Ook de kurkproducten voor projecten kunnen ermee worden afgewerkt, waarna een garantie van vijf jaar wordt gegeven. “De lak is krasvast, vuilbestendig en je ziet er geen strepen op. Het oppervlak heeft de gewilde matte optiek, zoals een geoliede vloer. De vloer is veel minder glad en heeft minder last van verkleuring door daglicht dan bij een afwerking met een standaard UV-lak. Alle positieve, warme eigenschappen van kurk blijven behouden met deze lakafwerking.”

Cees Groenewegen: “Een kurkvloer is een warme, stille vloer met een heel natuurlijke uitstraling.”

parket bevat aan de onderzijde een kurklaag, zodat het ook ‘stil’ is,” legt Cees Groenewegen uit. “Op Domotex brengt Amorim de Vintage-collectie van Wicanders uit: verouderd, brede stroken, ontworpen door een Zwitserse designer en gemaakt van Zwitsers eiken. Ook nieuw is een reeks kurkvloeren met een meer traditionele optiek. Deze Nuances is het antwoord op de vraag naar een gemarmerd, steenachtig beeld. Deze ontwikkeling heeft onze voorkeur boven een nieuwe serie kleuren in kurk.”

Ambiance wandkurk Amorim heeft in het voormalige Oostblok en in België al langere tijd een enorm marktaandeel met Dekwall wandbekleding van kurk. Op Domotex en Heimtextil worden nu productinnovaties getoond, nadat de fabriekscapaciteit in Portugal aanmerkelijk is uitgebreid. De nieuwe Ambiance-kurkcollectie, ook onder het merk Wicanders, kent veertien modische pasteltinten in wandtegels van 30 x 60 cm en een dikte van 3 mm. Deze wandGeluidarm Vintage parket bekleding heeft een fraaie textuur, De nieuwe lak kan ook worden toe- zorgt voor een goede isolatie en is gepast op de collectie vloeren met eenvoudig te reinigen. Ambiance is een toplaag van houtfineer. “Dit vanaf maart leverbaar. n

‘Er is maar één taak: zorgen dat zieke werknemers weer aan de slag gaan.’ CBW-leden kunnen vanaf 1 januari 2006 de zorg voor zieke werknemers overlaten aan het CBW Verzuimloket. CBW-directeur Robert van der Weerd: ‘Er komt de laatste jaren steeds meer regelgeving zoals de Wet Verbetering Poortwachter, de loondoorbetalingsplicht, de nieuwe Arbo-wet en de nieuwe WAO, de WIA. De CBW wil het werkgevers makkelijker maken en biedt daarvoor het CBW Verzuimloket. Twee jaar geleden sloten we voor adequate verzuimaanpak al een mantelovereenkomst waarin reïntegratie, verzekeringen en arbodienstverlening waren gebundeld. Het CBW Verzuimloket biedt door de veranderde wetgeving dit jaar een nog betere dienst­ verlening, tegen dezelfde kosten.’ ‘Bij het CBW Verzuimloket is alles er op gericht verzuimende medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het loket voldoet aan alle wettelijke voor­ waarden om verplichtingen na te komen en boetes te voorkomen. Vanaf de dag van de ziekmelding wordt er actie ondernomen. Vroeger was de aanpak een kwestie van weken, nu is het er één van dagen. Via internet kunnen werkgevers eenvoudig hun ziekmeldingen doen en wordt een dossier opgebouwd. Alle vragen over ziekmelding worden beantwoord door verzuimcoördinatoren die de branche goed kennen. De verzuimcoördinator gaat direct na de ziekmelding samen met de werkgever bekijken wat er gedaan kan worden. Moet een medewerker bijvoorbeeld geopereerd worden, dan moet er aan wachtlijstbemiddeling worden gedaan. De verzuimcoördinator gaat na wanneer en waar de medewerker snel terecht kan.’ Het CBW Verzuimloket biedt een pakket aan diensten waarbij deskundigen nauw samenwerken. Van der Weerd: ‘Het loket levert een flinke kostenbesparing op. De verzuimcoördinatoren kennen de CBW-mantels met verzekeraars en kunnen ondernemers precies vertellen waar voordelen te behalen zijn. Ze zijn bekend met de expertise van het CBW-bureau. Bij een verzuimende medewerker als gevolg van een arbeidsconflict, zullen zij de CBW-juristen raadplegen. Bij ziekteverzuim als gevolg van werkdruk, staan de CBW-bedrijfsadviseurs klaar om bijvoorbeeld een bedrijf door te lichten. Een verzuimende medewerker is tenslotte niet altijd een zieke medewerker. Bovendien kent de verzuimcoördinator alle beschikbare hulp­ middelen die zijn ontwikkeld in het kader van het Arboconvenant Wonen. Denk hierbij aan de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).’

WWW. CBW. ORG de woonspotkrant

‘Het loket biedt voordelen voor zowel grote als kleine bedrijven. Bij kleine bedrijven neemt het loket bijvoorbeeld ook de taak van personeelsfunctionaris op zich. Voor grote bedrijven zit het voordeel in de wijze van dossieropbouw. Het loket geeft in een oogopslag inzicht in alle verzuimende medewerkers. De eerste stap om verzuim aan te pakken is het bespreekbaar te maken. Ziekteverzuim in ondernemingen kan zelfs veranderen door goede voorlichting en bijvoorbeeld aandacht voor het onderwerp tijdens het werkoverleg. Het CBW-Verzuimloket geeft werkgevers een belangrijke regisseursrol, maar neemt vooral ook veel werk uit handen.’ Meer informatie en een aanmeldingsformulier vindt u op www.cbw.org

Een kurkvloer met Xtreme WRT verdraagt eenvoudig alle inloop uit de tuin.

JYSK: 150-200 winkels Nederland Grootse plannen van de kant van JYSK, snel groeiende internationale speler in de retail op het gebied van woon-, slaap- en badkamer, raambekleding en tuinmeubelen. Volgens communicatiemanager Kim Nøhr Skibsted moeten de eerste Nederlandse winkels al vanaf eind september 2006 opengaan. Doel is om binnen vijf jaar 85 winkels te openen, aldus Skibsted. Als maximum heeft de retailketen er 150 tot 200 in het hoofd. En hoe groot zijn die dan? “Ongeveer 1000 vierkante meter. We komen op dat aantal, omdat we de situatie in ons thuisland Denemarken vergeleken hebben met die in Nederland, met name op demografisch gebied. Zoveel vestigingspunten moeten mogelijk zijn,

hoewel ik me ook kan voorstellen dat we rond de 100 zullen eindigen, maar dan zijn het wel gemiddeld grotere winkels.” Er is geen sprake van franchise, het worden allemaal eigen JYSK-zaken in Nederland. Volgens Skibsted zijn Ikea en Kwantum de directe concurrenten van JYSK. “We bieden bijzondere producten tegen een lager prijsniveau,” stelt hij. De retailketen begon in 1979 in Denemarken en telt wereldwijd inmiddels meer dan 1000 winkels. De jaaromzet bedraagt ruim 1,5 miljard euro. Op dit moment zoekt JYSK via Michael Page naar een directeur voor Nederland om de operatie alhier te gaan leiden.  n

Januari 2006 - 9


Mistral Award stimuleert gebruik van textiel in interieur n Brugge | van onze correspondent Nederlandse designers kunnen dit jaar voor het eerst meedoen aan de strijd om de Mistral Award. Dit Belgische initiatief daagt designers (professionelen, semi-professionelen en studenten) uit om op een originele en vernieuwende manier een interieur aan te kleden door gebruik te maken van textiel. De eerste Mistral Award in 2005 bleek meteen een schot in de roos. De jury moest zich buigen over ongeveer zeventig inzendingen. Deze grote belangstelling van de zijde van

ontwerpers was voor de organisatie aanleiding om de prijsvraag te verbreden naar de hele Benelux. De eerste Mistral Award werd in september uitgereikt aan Eveline Borgermans, studente Productdesign aan de Media & Design Academie in Genk. Zij bedacht het concept Bedpack. Dit is een opbergtas, die als vervanger kan dienen van het klassieke nachttafeltje. Borgermans kreeg voor haar ontwerp een cheque ter waarde van 2000 euro en een kunstwerk gemaakt door kunstenares Josianne Vandercammen. Bovendien heeft de firma Concept, in wiens opdracht de Mistral Award door communicatiebureau Straid wordt georganiseerd,

het winnende ontwerp in productie genomen. De winnares krijgt hiervan een commissie van 2 procent. Ook Nederlandse designers kunnen nu meedingen naar deze prijs. Zij kunnen zich tot en met 28 april 2006 inschrijven. De deadline voor het indienen van de concepten is 31 mei. De ontwerpen zullen beoordeeld worden door een jury bestaande uit Johan Valcke, Philippe Lampe, Hilde D’haeseleer, Serge Duchateau, Katrien Rondelez en Eveline Borgermans. De uitreiking van de Mistral Award 2006 vind plaats op 7 september, in de gebouwen van Concept in Nazareth. Vanwege de verbreding van de wed-

strijd naar hele Benelux rekent de organisatie op minstens honderd inschrijvingen. Meer informatie over de Mistral Award is te vinden op www.straid.be/mistralaward. n

“van bennekom..... again surprising”

VAN BENNEKOM DESIGN Hall 3.2 Standnr. L029 Cologne 16 - 22 - 01 2006

Worldwide Fine Oak Furniture from Belgium

Eveline Borgermans won de eerste editie van de Mistral Award met haar opbergtas Badpack, een alternatief voor het klassieke nachttafeltje.

Maatwerkt Werkgelegenheid Kinderopvang Leidinggeven werkvoorbereider CNC-Scholing Beleidsondersteuning Werkgelegenheid Digitaal paspoort POPS EVC Branche-onderzoek Subsidies >>>>u vindt het oP

www.ssmw.nl

PROJECTSTOFFEN

Interieurstoffen voor de professionele markt... Topdesign en duurzaamheid 2390 Westmalle Belgium Tel.: 00 32 3 310 07 00 c l a s si c

Fax: 00 32 3 312 22 55

m o d e rn

http://www.mintjens.com

ro m a n tic

e-mail: km@mintjens.be

IMM KÖLN 16-22 JANUARI 2006 HALLE 2.2 STAND J 018

VOORJAARSSHOW BEUSICHEM 6-7 + 13-15 FEBRUARI 2006 SHOWROOM 11

10 -Januari 2006

ADO heeft een collectie stoffen die bij uitstek geschikt is voor projectmatig gebruik zoals in ziekenhuizen, kantoren, theaters, conferentie- en vergadercentra, hotels en tal van andere professionele toepassingen. ADO heeft niet alleen sfeervolle gordijnen in een ongekend aantal structuren, schakeringen en dessins, ze zijn ook veilig voor de bezoeker en de gebruiker. De brandvertragende stoffen van Trevira CS voldoen aan de strengste veiligheidseisen zoals die wettelijk zijn bepaald. Dankzij continu onderzoek en productontwikkeling loopt ADO voorop als het om innovaties gaat, ook op het gebied van projectstoffen. ADO gordijnen zijn niet alleen mooi om te zien maar kunnen ook geluiddempend werken en zo de geluidsbalans herstellen als tegenwicht voor “harde” materialen. Tevens is er een collectie verduisteringsstoffen. Door de enorme collectie is er voor elk interieur een passend ontwerp. ADO heeft een speciale afdeling voor projectmatige toepassing van stoffen.

ADO Interieurtextiel Tel. projectafdeling: 0597 - 47 12 06 internet: www.ado.nl

Projectstoffen

© Adtentie Reclame

Meirenstraat 8

de woonspotkrant


XT

Door Monique van Empel

GENERATIE NE

Generation Nix? Generation Next! In deze rubriek komen (jonge) Nederlandse ontwerpers aan het woord die, zowel in binnen- als buitenland, alweer een paar jaar flink aan de weg timmeren, maar nog steeds niet de bekendheid hebben die ze nastreven. Het zijn de ontwerpers net ná Marcel Wanders, Richard Hutten, Hella Jongerius en Tord Boontje. Maar gedreven om hun plaatsen in te nemen. Maak nú alvast kennis met de ontwerpers van morgen.

Naam: Sylvia Merschmann (1974) van catsign. Beroep: Ik ben product- en interieurontwerper. Ik ontwerp meubels, lampen en accessoires; op maat en in serie. Ik bedien zowel de particuliere als de projectgerichte markt. Speelse elementen mogen nooit missen. Persoonlijke betrokkenheid bij mijn producten, is doorslaggevend: het moet je raken. Als vormgeving een glimlach kan toveren en tegelijkertijd functioneel is, is mijn project geslaagd!

Opleiding: Ik heb de Academie voor Beeldende Kunsten gedaan in Maastricht, afstudeerrichting product- en sieraadvormgeving. Ik ben in 1998 afgestudeerd. Meest bekende eigen ontwerp: ‘james’, een wijnflessenstandaard die tussen plafond en vloer geklemd wordt en van binnenuit verlicht is. Met blauwe LED-verlichting krijgt hij een extra dimensie. In mijn ogen een echte eyecatcher.

Mijn doel als ontwerper: Ik wil me nog meer gaan concentreren op het interieurontwerp en verder uiteraard producten ontwerpen die mensen raken en een emotionele band laten ontstaan tussen mens en product. Laten zien dat design niet altijd koud hoeft te zijn. Making emotions part of design!

Vloerlamp swing van cat-sign by Sylvia Merschmann.

Inspiratiebron: Dat is bij mij altijd verschillend. Ik werk niet alleen vanuit één materi- www.cat-sign.nl aal of omgeving. Ik wil me niet laten beperken. Vaak ontwerp ik vanuit een concept. En soms komt het gewoon in je op, wat niet betekent dat het dan meteen klaar is. Meestal zijn Favoriete ontwerp aller tijden: De fauteuil ‘Big Easy’ van Ron Arad. dit juist de moeilijkste ontwerpen: je De manier hoe hij uit een stuk staal ziet het eigenlijk al voor je, maar het zo’n prachtige vorm heeft kunnen productieproces valt vaak tegen. maken, is nog altijd indrukwekkend. En iedere fauteuil uit de serie is Gezien: uniek, door er zijn eigen handteke- Mijn werk was op een aantal beurning aan te geven. Je voelt je gewoon zen te zien, zoals Interieur Kortgoed als je erin zit, hoewel het een rijk, Keulen (Passagen), Milaan (Interni programma), 100% Design ‘koud’ stuk staal is. Rotterdam, Woonbeurs Amsterdam. Verder stond ik afgelopen Favoriete eigen ontwerp: De ‘swing’, een vloerlamp die door jaar in Jakarta op de Nederlandse zijn constructie door tocht en aanra- ambassade, Designers Day’s Paris, king wél beweegt, maar niet om kan Blickfang te Wenen en diverse exvallen. De swing is strak en tegelij- posities door het land heen. Eind kertijd warm en speels. De lichtbron oktober is het nieuwe gemeentekanwordt puur door de spanning van de toor van Oisterwijk geopend, waar stof op zijn plek gehouden. De swing ik de complete inrichting verzorgd oogt zo simpel, zo eenvoudig, maar heb voor de nieuwe openbare publiekshal. Het hele interieur is op maat gemaakt en geeft de bezoeker het gevoel van een huiskamer.

Living & E-living WWW.HTC.NL

ik alleen weet hoeveel ik hiervoor in beweging heb moeten zetten om hem deze uitstraling te kunnen geven. Meestal zijn het de eenvoudig uitziende dingen die het leven van een vormgever slapeloos kunnen maken...

Binnenkort te zien: Blickfang te Stuttgart.

Decosit krijgt beurseditie in Hong Kong n Gent | Cécile Dornseiffen Decosit HKG gaat dit eerste zusje van Decosit Brussel heten. De insteek is hetzelfde: een vakbeurs op het gebied van meubelstoffering, zowel voor het woonbereik als projecten. Maar nu gericht op de booming Pan-Aziatische markt. Twee jaar hebben ze met het idee gespeeld. “Je ziet dat de markt in Azië snel aan belang wint,” zegt general manager Patrick Geysels van beursorganisatie Textirama. “Een groeiende groep consumenten kan en is bereid geld te spenderen aan hun interieur. Toerisme en zakenreizen zijn nu al booming business. Ook andere beurzen nemen strategische posities in, waaronder giganten als Heimtextil en VNU. Juni 2005 hebben we de knoop doorgehakt.” Het beursconcept voor Decosit HKG wordt ‘West meets East’. Westerse topbedrijven bieden hoogstaande producten aan op de Pan-Aziatische markt. En dat moet je ruim nemen. Geysels mikt niet expliciet op China, zoals Domotex Shanghai, maar op het hele Verre Oosten. Van India tot Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. “Wij zitten niet vast aan een regio, maar zoeken de top van de markt.” Uitnodigingscampagne Reden waarom Decosit HKG, net als Decosit Brussel, exclusief wordt gehouden. Deelname en vakbezoek dus uitsluitend op uitnodiging voor een b-to-b contact op het juiste niveau. In principe wordt er gewerkt vanuit de bestaande exposanten- en bezoekerslijsten, aldus het pers­bericht. Levert dat in de praktijk de woonspotkrant

geen splitsing op van Decosit in een Europese en een Aziatische versie? Nee, denkt Geysels. “In de eerste plaats komt vanuit Azië niet iedereen jaarlijks naar Europa. Daarnaast zijn we wel degelijk gestart met een gerichte uitnodigingscampagne, zelfs op drie fronten tegelijk. Naast onze eigen database versturen exposanten ook eigen uitnodigingen aan hun specifieke Pan-Aziatische relaties. Tot slot zijn we de hiaten aan het opvullen met behulp van Flanders Investment & Trade (FIT). Deze overheidsorganisatie onderhoudt niet alleen contacten in China, maar ook in Japan en Singapore.” Full service-pakket Hong Kong heeft als beursstad vele voordelen. Gemakkelijk bereikbaar, vrij verkeer van goederen en financiële middelen, geen visa verplichtingen en goede vertaal- en tolkfacilitei-

ten. Verwacht wordt dat deze eerste editie zo’n vijftig bedrijven zal tellen. Onder de voorlopige inschrijvingen grote namen als AFW en Movelta (beiden België), Tietex (USA), Microfibers, Pongs (Dld), Baumann decor (Oostenrijk), Penelope (Turkije) en Decoviz (Portugal). De try-out zal vrij sober zijn. Geen lezingenprogramma en geen trendplein, slechts basale trendinformatie via wandborden. “Het is een strak concept,” zegt Geysels. “Exposanten krijgen een full service-unit van 16, 24 of 40 vierkante meter. Dus inclusief foodfaciliteiten en hotelovernachtingen.” De prijs voor de kleinste module bedraagt zo’n 13.500 euro. Beursdata: 21 t/m 23 maart 2006. Locatie: Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC). Informatie: www.textirama.be n

7000+ winkeliers bereiken? Wilt u uw commerciële boodschap

Dit kan via info@

aan - gegarandeerd! - meer dan

spotmedia.nl of

7000 woninginrichters overbrengen?

faxnummer

Vraag dan direct onze Mediakit 2006 aan!

(084) 834 15 89. Januari 2006 - 11


Starter van de maand Elke maand stellen we een starter voor. Een winkel, producent, handelaar of ambachtelijk bedrijf.

Your Floor Raimond van Zundert heeft het vak van parketteur bij Nema Parket geleerd. Na zijn militaire dienst. “Ik wist niets van planken, maar het vak intrigeerde me.” Hij werkte daarna bij een andere parketleverancier en vervolgens als zelfstandig parketlegger. Ook voor Uipkes in Alphen (zie elders in deze krant). “Er kwam minder werk en ik koos voor een baan in een winkel met slaapcomfort. Zo kwam ik in aanraking met mensen en het verkoopvak. Tegelijk studeerde ik bedrijfseconomie. Tijdens een periode in de reïntegratiebranche heb ik een internetwinkel in laminaat geopend. Dat kantoorwerk was niets voor mij. Toen kreeg ik de kans Your Floor in Alphen aan den Rijn te starten.”

Opening Op 15 september, vlak voor de Jaarmarkt en de Oldtimerdag, die heel veel publiek trekken. Ik heb intensief geflyerd. Ik hoorde wel om mij heen: ‘Waar begin je aan met zo veel parketzaken in Alphen?’, maar ik heb nog geen dag spijt.

ben je ook iets meer beschermd tegen shoppers. In plaats van kortingen geef ik liever een hygrometer of onderhoudsset.

Medewerkers Mijn maat Rob Everts, uit de tijd van het legbedrijf, voelt zich erg betrokken bij Locatie De Hooftstraat, vlak voor de winkel en legt onze vloeren. het gedeelte dat voetgangersgebied Mijn schoonzusjes leer ik ook het is en naar het marktplein leidt. Nog vak van parketvloeren verkopen. elke dag sta ik verbaasd over het enorme aantal passanten. Al snel Hout Ik noem het wel eens een merkte ik dat mensen me weten te gevaarlijk product. Het is levend vinden voor onderhoudsmiddelen. materiaal, niet iedere consument Dat schept vertrouwen en is de start is geschikt voor een houten vloer. Je moet bij sommige klanten soms van een relatie. zelfs een houten vloer afraden. AnWinkel Je bent er niet met een win- ders snij je jezelf op termijn toch kel. Adverteren is ook niet genoeg. Ik in de vingers. zoek aannemersbedrijven, makelaars en verenigingen van eigenaren actief Extra’s Met een stukadoorsbeop. Vaak in de avonduren. Dat deed drijf bieden we via Your Floor stucik al voor mijn internetwinkel. Toen werk, spuitwerk en sauzen aan. vroegen ze naar de showroom. Die Dat is een prima binnenkomer in is er nu. Er is in Alphen veel nieuw- de nieuwbouw. Zelf maak ik houten kasten op maat. bouw, daar moet je op af. Assortiment Mensen zoeken iets unieks. Als ze met een speciale wens komen, ga ik op zoek. Dat kan soms even duren, maar meestal vind ik iets bijzonders op de markt. Ik voer in hout bewust geen merken. Your Floor is het merk en zonder namen

Toekomst Er zal nog veel veranderen in parket. Ik kijk uit naar Domotex. Parket is dé vloer op dit moment. Wij ontvangen veel klanten die teleurgesteld zijn in zo’n goedkope laminaatvloer. Echt nieuw is het massieve click vloerdeel.” n

Evenementenkalender WWW.HTC.NL Faillissementen Deze informatie is mede tot stand gekomen na raadpleging van de basisgegevens uit het handelsregister van de kamers van koophandel. Jordens Vollenhove De Hagen 12, 8325 DB VOLLENHOVE KvK nr. 05055208 Datum faillissement 21-12-2005 Meubelfabriek Kabo Best B.V. Willem-Alexanderpark 13 5684 GN BEST, KvK nr. 17056670 Datum faillissement 22-12-2005 Interseats B.V. Leemstraat 1, 4705 RT ROOSENDAAL KvK nr. 20108669 Datum faillissement 20-12-2005 VCL-Verstijlen Interieur Projectgroep B.V. Industrieweg 74, 2712 LC ZOETERMEER KvK nr. 27267560 Datum faillissement 14-12-2005 Mulder Holland (eig.J.P. Kooijman) Vlierberg 4- 05, 3755 BS EEMNES KvK nr. 34174348 Datum faillissement 13-12-2005 Nedpol B.V. Coenhavenweg 12, 1013 BL AMSTERDAM KvK nr. 34110536 Datum faillissement 13-12-2005 Haasekamp B.V. Breukersweg 11, 7471 ST GOOR KvK nr. 06050039 Datum faillissement 05-12-2005

Nieuwe aandeelhouder Dehnert n Capelle a/d IJssel | van onze correspondent Met ingang van 1 januari 2006 hebben de investeringsmaatschappijen NPM Capital en Cobepa (Nederland) hun aandelen in Dehnert & Jansen BV overdragen aan ACTIVE-SHARE te Alphen aan den Rijn. Jan Edu Kelder, kleinzoon van oprichter A.E. Dehnert Sr, houdt zijn aandelenpakket. Eigenaar Machiel van der Schoot van ACTIVE-SHARE geeft aan volop potentie te zien in Dehnert & Jansen. De komende periode zullen hij en zijn zakenpartner Ton Kraak gebruiken om zich actief bekend te maken met de markt en het bedrijf. Jan Edu Kelder zal hen in deze periode bijstaan als adviseur. Inmiddels is de transactie formeel afgerond en trad Kelder vorige week donderdag 5 januari terug als Statutair Directeur ten gunste van ACTIVE-SHARE.

ACTIVE-SHARE heeft het hoofdkantoor in Alphen aan den Rijn. Werkmaatschappijen zijn gevestigd in diverse andere plaatsen in Nederland en daarbuiten. De dochterondernemingen zijn op tal van terreinen actief. De bindende factor is een moderne, creatieve bedrijfsvoering met aandacht voor efficiency, kwaliteitsborging, een plezierige werkomgeving en rendement voor alle betrokkenen, waaronder medewerkers, afnemers en leveranciers. Deze formule blijkt erg succesvol in de praktijk. Dehnert & Jansen is opgericht in 1919 en is de toonaangevende groothandel in woningtextiel in de Benelux. Het bedrijf bestaat uit de groothandels Dehnert & Jansen BV en Wyers Interior Designers, beide gevestigd in Capelle aan den IJssel en logistiek serviceprovider DistriServiceBreda te Breda. n

ADVERTEREN IN DE WOONSPOTKRANT?

Alles draait om creativiteit

Heuga Home Flooring zoekt de consument op n Scherpenzeel | Kees Kommer Heuga wordt opnieuw op de consumentenmarkt geïntroduceerd. “Consumenten zijn op zoek naar iets aparts. Daarop kunnen wij met een creatieve vloer en weinig snijverlies inspelen. Centraal staat de website www.heuga.nl die de consument moet inspireren. Maar ook van de dealers verwachten we een creatieve bijdrage met een bijzondere vloer in de showroom,” zegt Hans ter Hart, sales manager residential Europe van Heuga. Hans ter Hart beschouwt het als een heel mooie taak om de tapijttegel bij de consument weer op de kaart te krijgen. “In een markt waarin jongeren zijn opgegroeid met laminaat, kunnen wij iets bijzonders bieden. Een bijzondere vloer die je bovendien zonder veel snijverlies kunt installeren. Dat lukt nooit met vier meter breed tapijt, op het creatieve vlak hebben wij een grote voorsprong. Heuga Home Flooring, onderdeel van Interface met het Europese hoofdkantoor in Scherpenzeel, gelooft in het modulaire concept. De groep die nu harde vloerbedekking koopt, gaan wij inspireren met nieuwe fotografie van vloeren en met uitdagende showvloeren bij woninginrichters.” Optiek en touch Hoewel consumenten de tapijttegels direct kunnen bestellen via de internetsite van Heuga Home, verwacht Hans ter Hart niet dat dit het toekomstige verkoopkanaal wordt. “Het zal vooral gaan om het aanvragen van staaltjes. Die kunnen wij snel en adequaat versturen. Heuga Home Flooring hanteert voorts consumentenadviesprijzen op de website, geeft geen advies en vraagt een vergoeding voor het thuisbezorgen. De praktijk wijst uit dat de meeste bezoekers de producten toch liever in de winkel persoonlijk ervaren, ook al krijgen ze een staaltje in huis. Ze hebben advies nodig. Tapijttegels moet je live zien en voelen. De optiek en de touch zijn erg belangrijk in het aankoopproces. Het is geen laminaatplankje en het internet is eigenlijk ook geen inkoopvriendelijk kanaal voor dit product. Vandaar dat de consument op iedere pagina een link kan vinden naar de dealer locator. Door simpel de plaatsnaam en de postcode in te voeren vindt hij de dichtstbijzijnde Heuga-dealer.”

Showvloeren Heuga Home Flooring verwacht dus veel van de retailers. “Zij kunnen in hun winkels met een aantrekkelijke korting een modulaire Heuga Homevloer tonen. Ik verwacht eigenlijk dat ook gemengde zaken hierin geïnteresseerd zijn. Nu wordt nog vaak een karpet bij een bankstel gelegd; met de tapijttegels kun je echter een hele interieurvloer ruimtelijk indelen. Met de collectie en de marktbenadering zitten we nu midden in de opbouw. Het is nog te vroeg om naar vakbeurzen te gaan, al heb ik met een schuin oog naar Intirio gekeken. Bij een aantal detaillisten ligt nu al een creatieve Heuga Home-vloer in de winkel. In oktober 2006 gaan we zeker naar de Woonbeurs.” Bijzondere kwaliteit De Heuga-collectie kent een aantal in het oog springende kwaliteiten. Warm Welcome is de serie tapijt­ tegels waarin de kleur de boventoon voert. Soft Sisal van 100 procent polyamide is uitgevoerd in natuurtinten. Day Dream is een product zonder legrichting. Door de warrige optiek en de schaduwwerking is geen tegel hetzelfde. Day Dream voegt zich naar de leefomgeving van de consument. Hans ter Hart: “Deze textiele producten zijn goed te combineren met de allerlaatste introductie, de ‘harde’ Smart Stepsvinyltegel. Heuga-tegels zijn altijd 50 x 50 cm en worden zo verpakt dat de normen voor het tillen volgens de arbowet niet worden overschreden. Vergelijk dat maar eens met een rol hoogpolig tapijt, vinyl of linoleum.” n

Heuga Home nodigt de detaillist uit om in zijn showroom een modulaire vloer met tapijttegels te leggen.

DE HOOGSTE VERSPREIDING DE LAAGSTE TARIEVEN

EN...?? HEEFT U AL INGELOGD?! GA NAAR WWW.WOONSPOT.NL/HTC EN TOETS DE EERSTE TWAALF CIJFERS VAN UW HTC-KAART IN! 12 -Januari 2006

de woonspotkrant


Home & Interior voorjaarsbeurs

Rapport Een zojuist verschenen rapport geeft uitvoerige informatie over de markt van houten (parket)vloeren in China, zoals die zich in de periode 20042005 heeft ontwikkeld. Aan de hand van gedetailleerde gegevens verschaft het een uitvoerig beeld van de structuur van vraag en aanbod. Ook geeft het rapport een overzicht van de binnen- en buitenlandse aanbieders en op de wijze waarop zij zich in de concurrentie opstellen. Discounters, zaken van standing, projectontwikkelaars? Geconcludeerd wordt dat het de betreffende markt sinds 2004 voor de wind gaat en dat dit ook in de komende jaren het geval zal zijn. De omzet zal, zoals het er nu naar uitziet, nog verder toenemen. Maar ook zal de concurrentie zich verhevigen. Zij zal zich vooral op het vlak van de prijs afspelen. Merken van hoge kwaliteit zullen zich echter, meer dan in voorgaande jaren, profileren. Inmiddels zijn samenwerkingsverbanden strakkere regels aangegaan, wat de leden tot meer zelfdiscipline heeft aangezet. Zo is er weinig of geen agressiviteit te bespeuren. Men respecteert elkaar. Informatie: info-sale@staff. ccidnet.com  n

Heeft u nieuws? meldt het ons!

Uw persbericht of informatie kunt u eenvoudig aan ons per e-mail sturen naar:

redactie@woonspot.nl

U kunt ook faxen naar (084) 834 15 89.

The Place to be for living and E-living n Nieuwegein | van onze verslaggever Van 12 tot en met 15 februari aanstaande organiseert TCN Property Projects voor het project het Home Trade Center te Nieuwegein de Home & Interior voorjaarsbeurs. Meer dan ooit zal de beurs in het teken staan van de vorig jaar ingezette koers: HTC goes digital & virtual. Zo kunnen alle bezoekers op het themaplein in het atrium van het HTC onder andere kennismaken met verschillende ontwikkelingen op digitaal & virtueel gebied in wonen. De invulling van het themaplein wordt ondersteund door een samenwerking met o.a. NISS, Living Tomorrow (Huis van de Toekomst) en Electrolux. HTC brengt in samenwerking met NISS een softwarepakket op de markt dat de detaillist in staat stelt op een eenvoudige, virtuele wijze een op maat gemaakt interieur-, ontwerp- en kleuradvies te maken voor de consument met behulp van een fotorealistische 3D-presentatie. Tijdens de beurs zullen bezoekers in de gelegenheid worden gesteld om actief kennis te maken met de mogelijkheden van dit programma. Consumenten kunnen de afmetingen van bijvoorbeeld hun woonkamer meebrengen op basis waarvan door middel van het betreffende softwareprogramma een interieuradvies wordt uitgebracht met gebruik van de meubels van de deelnemende HTC-exposanten. Dit advies wordt ondersteund door interior advisor Jeroen Bos. HTC goes digital Met ingang van komende voorjaarsbeurs hebben exposanten de beschikking over een volledig digitaal beurshandboek. Dit handboek is via

Cijfers een rapportcijfer geven voor hun omzet van de week vóór publicatie. Het gemiddelde leidt tot het cijfer van de branchegraadmeter van de betreffende week. De meest actuele branchecijfers worden overigens gepubliceerd op www.woonspot.nl n

Index consumentenvertrouwen 2005-2006 -10

-15

-20

-25

-30

-35

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

woonspotgraphics (Bron: CBS)

Graadmeter van de branche 2005-2006 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

maart

mei april

juli juni

januari september november oktober augustus februari december

(Bron: www.woonspot.nl) 9

11 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 10 12 14 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2 4 6 8

de woonspotkrant

Living Tomorrow Op de beurs krijgen de bezoekers een goed beeld van de laatste ontwikkelingen op woongebied. Op het themaplein kunnen zij een blik in de toekomst werpen bij de presentatie van het huis van de toekomst. Living Tomorrow, het Huis en Kantoor van de Toekomst is een innovatieplatform waar de bezoeker kennis kan maken met producten en diensten die onze levenskwaliteit in de nabije toekomst kunnen verbeteren. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen worden geobserveerd en vertaald naar realistische en herkenbare toepassingen op woongebied. 80 Procent van de getoonde oplossingen zal binnen

vijf jaar op de markt geïntroduceerd 10.00 tot 19.00 uur en dinsdag 14 en worden, bij 20 procent gaat het om woensdag 15 februari van 10.00 tot toekomstvisies. 17.00 uur. Voor vakbezoek is toegang gratis op vertoon van de toegangsDe openingstijden van de Home & pas van het Home Trade Center. Interior voorjaarsbeurs: Voor overig (vak)bezoek bestaat de zondag 12 februari van 10.00 tot mogelijkheid om een entreebewijs 17.00 uur, maandag 13 februari van te kopen. n

Winkelen en Vastgoed

Maandelijks publiceren we in de woonspotkrant een historisch overzicht van zowel de index van het consumentenvertrouwen (CBS) als van onze eigen branchegraadmeter, die iedere maandagochtend ‘ververst’ wordt op onze site. Hieraan werkt een vast panel woninginrichters mee, die samen

-40

de site van HTC bereikbaar: www. htc.nl. Ook de reguliere catalogus van het HTC is met ingang van 2006 volledig gedigitaliseerd. Deze digitale versie zal worden ondersteund door een papieren pocketformaat met daarin de belangrijkste informatie.

n Hoogland | drs. Jan Peter Karelse Wil je als zelfstandig ondernemer je geld verdienen met winkelen of vastgoed? Dat is de grote vraag, die veel ondernemers zich stellen. Of zouden moeten stellen. Want vaak wordt er automatisch van uitgegaan, dat je - als je maar lang genoeg doorwinkelt - vanzelf je oude dag bij elkaar spaart door middel van waardestijgingen van je eigen pand. En in die tussentijd winkel je door en probeer je tussen alle recessies in een belegde boterham te verdienen. Pensioen­ opbouw vanuit de winkelexploitatie komt slechts sporadisch voor. En toch zouden meer winkeliers naar mijn mening moeten proberen een echte oudedagsvoorziening op te bouwen juist ook vanuit hun exploitatie. Dan heb je later geen verrassingen als de opbrengst van je pand tegenvalt. Want je locatie is plotseling uit de gratie en van A- of B- ben je plotsklaps C-locatie geworden. Of je hebt inmiddels zoveel schuld opgelopen dat je pand maximaal belast is en bij verkoop alleen maar leidt tot schuldaflossing. Of het fiscale systeem verandert. En dat laatste is bepaald het geval. Bij de wetswijzigingen van 2001 is de DGA-ondernemer fiscaal min of meer gelijkgesteld met de IB-ondernemer. Dat betekent dat huuropbrengsten belast zijn in Box 3 en dat geldt ook voor de waardestijging bij verkoop. We hebben het hier over ondernemers, die hun eigen pand aan hun eigen BV verhuren. Alleen als je aan derden verhuurt - onder wie ook eigen kinderen in een eigen BV - valt het pand in Box 3. De IBondernemer was sowieso al belast

omdat zijn eigen pand tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend. Voor de IB zowel als de Vpb gaat er met ingang van 2007 (nog) iets belangrijks veranderen, althans daar lijkt het nu sterk op. De afschrijving op panden staat fors ter discussie en zal vermoedelijk met ingang van 2007 vervallen! Enige uitzondering vooralsnog is de situatie als de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde. Dit is echter niet vaak aan de orde. In kamervragen rond de discussie over dit onderwerp in december 2005 is door een aantal kamerleden gevraagd om ontheffing van deze afschrijvingsbeperking voor het MKB, voorzover dat actief is in het eigen pand. Duidelijkheid daarover is pas de komende tijd te verwachten. Er is dus een boel veranderd. De zorgeloze tijden van het hebben van een eigen pand zijn de laatste vijf jaar aanzienlijk veranderd. Daar komt nog bij dat veel winkeliers er voor kiezen om alle beschikbare middelen juist in vernieuwing of uitbreiding van hun winkelconcept, interieur of filialisering te steken. Anderen willen of worden gedwongen schuldsanering door (te)voeren door het afstoten van vastgoed. Anderen vinden de eigen locatie kwetsbaar in de toekomst en willen liever nu verkopen (en dan terug huren) dan later. Maar er zijn ook veel ondernemers, die de ongemakken op de koop toenemen en een deel van hun pensioen juist in het eigen vastgoed willen terugvinden. Tot slot: de grote concerns en filiaalketens nemen juist op dit moment afscheid van hun vastgoed vanwege expansieplannen, maar ook vanwege de

huidige historisch hoge prijzen van winkelvastgoed. Een mooi moment om te verkopen, zo denken ze. Voorbeelden daarvan zijn recent o.a. WE, C&A, Vendex, Metro (D) etc. Het komt er dus op neer dat u als ondernemer in het MKB, ook in de wonensector, twee zaken scherp in de peiling houdt, daarover nadenkt en er met uw adviseur of accountant over praat. Ten eerste: wat doe ik met mijn vastgoed in de komende tijd? En ten tweede: zit het met mijn oudedags/pensioenvoorziening eigen­lijk wel goed?! Ik wens u veel wijsheid toe en met dit onderwerp een mooi begin van een succesvol en gezond 2006! n

Faillissementen Voor de meest recente faillissementen en surseances gaat u naar www.woonspot.nl Klik in de linkerbalk op faillissementen. [ Elke dag het laatste nieuws ] Januari 2006 - 13


De handicap van het Belgische bedrijfsleven n Opglabeek | Ludo van Pelt

Uit de cijfers van de CRB blijkt overduidelijk dat de loonkosten per gewerkt uur in de Belgische privésector in de periode 2004-2006 veel sneller stijgen dan het gemiddelde van de buurlanden (tevens de belangrijkste concurrenten van België). De overschrijding beloopt over die driejaarsperiode 2,9 procent (0,8 pro-

cent in 2004, + 2,1 procent in 20052006, ongeveer gelijk gespreid over beide jaren). Zoals nu is vastgesteld, is de ontsporing te wijten aan de sterker dan verwachte automatische loonindexering in 2005-2006 die nu geraamd wordt op 4,3 procent tegen 3,3 procent vorig jaar. Behalve de automatische loonindexering is ook de strakkere loonmatiging in de drie buurlanden van invloed. Die blijkt forser dan aanvankelijk bij de onderhandelingen over het lopende IPA (= Interprofessioneel Akkoord) werd aangenomen. Hierdoor verslechtert het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen gevoelig. Nochtans is het de bedoeling van de wet op het concurrentievermogen om ontsporingen te vermijden door het instellen van een Belgische loonnorm die maximaal de gemiddelde loonkostenstijging bij de belangrijkste handelspartners van België mag bedragen. De nieuwe cijfers tonen aan dat de alarmkreten van allerlei Belgische bedrijven over hun con-

Draconische maatregelen In juni en december wordt de International Textile Market Association (ITMA) in High Point gehouden een vakbeurs van woon- en meubeltextiel. Het is een druk bezocht evenement dat professionals vanuit de hele wereld naar zich toetrekt. Altijd al kwam niet iedere bezoeker met de beste bedoelingen naar deze

beurs. Er waren ook onverlaten bij die de market beschouwden als een prachtige gelegenheid tot het stelen van dessins. Wat monsterstaaltjes die zij bij de standhouders mee naar huis kregen, was alles wat zij nodig hadden om te plagiëren. Dergelijke praktijken brachten natuurlijk veel schade toe. Niet in de laatste plaats aan de ITMA zelf. De beurs dreigde een kwalijke reputatie te krijgen. Mede op aandringen van de trouwe exposanten heeft de organisatie met ingang van de laatste editie van het evenement besloten tot draconische

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), waarin werkgevers en vakbonden zetelen, heeft zijn verslag over de ontwikkeling van de loonkosten, de werkgelegenheid en vormingsinspanningen onlangs bekend gemaakt. Dit jaarlijkse rapport vergelijkt de situatie in België met de drie buurlanden (Frankrijk, Duitsland en Nederland) op elk van deze drie vlakken. Als algemene conclusie staat in het rapport dat de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in België verslechtert door de te snelle stijging van de loonkosten.

35.000 m2 wonen WWW.HTC.NL

currentiehandicap op harde feiten berusten. Al in 1987 heeft die handicap zich gemanifesteerd en zal tussen 2004 en 2006 tussen 8 tot 10 procent, ofwel 12 miljard euro zijn opgelopen. De extra lastenverlaging die in het z.g. generatiepact is vervat beweegt zich nu op kruissnelheid, wat vanaf 2007 goed is voor een kleine 1 miljard euro. Er is dus nog een lange weg te gaan vooraleer België van de handicap zal zijn verlost. De CRB bepleit dan ook een meerjarenplan dat er tegen 2010 voor zorgt dat Belgische bedrijven met gelijke wapens de concurrentiestrijd met de buurlanden kunnen aangaan. In zo’n plan zullen eenvoudig algemene lastenverminderingen centraal moeten staan. Concreet moet het percentage dat de werkgevers aan sociale bijdragen betalen bovenop het brutoloon fors naar beneden en moet de plafonnering van de werkgeversbijdragen worden voortgezet. De navolgende cijfers illustreren dat de handicap van de ondernemers in België ernstig is. In Duitsland bedroegen de loonkosten in 2004 gemiddeld 24,13 euro per uur, in Frankrijk 24,93 euro, in Nederland 24,31 euro en in België 26,54 euro  n

maatregelen. Zo waren de bezoekers verplicht tot het dragen van grote badges in opvallende kleuren die duidelijk maakten of ze exposant, handelaar, of journalist waren. Zo’n badge in één van de drie kleuren konden zij verkrijgen aan de balies bij de entree, alwaar ze zich eerst met de gegevens over hun persoon en hun bedrijf moesten identificeren. Een legertje mensen van ‘the market police’, uitgerust met iets van high tech, kon tijdens de openingsuren van de bezoekers steekproefsgewijs eisen dat iedereen zich wederom moest legitimeren. De elektronica zorgde ervoor dat een verbinding met een centrale computer onmiddellijk aangaf of de aangehouden passant wel oké was. Verder was het de bezoekers verboden om zich na sluiting van de beurs nog in de stands op te houden. Ook dat controleerde the special police. n

AGENDA 12 t/m 16 januari 2006

Paris, frankrijk

APPROFAL

Internationale vakbeurs voor herstellers van leren en stoffen meubelen en slaapmeubelen. Zaterdag consumenten toegelaten. Tel.: +33-1-40764500 - E-mail: c.gautier@cosp.fr - Internet: www.salondumeuble.com 14 t/m 17 januari 2006

Hannover, duitsland

DOMOTEX

Internationale vakbeurs voor de vloerenbranche Tel.: +49-511-89-32131 - E-mail: domotex@messe.de - Internet: www.domotex.de 14 t/m 22 januari 2006

Antwerpen, belgie

Bouw & Reno

Consumentenbeurs rond koopwoningen met ook houten vloeren Tel.: +32 (0) 240 236 66 - Internet: www.bouwreno.be 16 t/m 22 januari 2006

Keulen, duitsland

IMM Keulen

Internationale meubelbeurs Tel.: + 49 221 821 -0 - E-mail: info@koelnmesse.de - Internet: www.koelnmesse.de 16 januari 2006

Nieuwegein, nederland

Marketday HTC

Geopend van 10.00 tot 17.00 uur Tel.: 030-6001020 - E-mail: info@htc.nl - Internet: www.htc.nl 16 januari 2006

Culemborg, nederland

ETC maandag meubeldag

Tel.: +31 (0)345 519646 - E-mail: info@etcexpo.nl - Internet: www.etcexpo.nl 19 t/m 21 januari 2006

Gent, belgie

Polyclose

Europese vakbeurs voor raam-, deur-, zonwerings-, toegangs- en geveltechniek. Tel.: +32 9/245 06 46 - E-mail: info@polyclose.be - Internet: www.polyclose.be 21 t/m 25 januari 2006

Madrid, spanje

OFITEC

Vakbeurs voor kantoormeubelen en -inrichting Tel.: +34-91-7223000 - E-mail: lineaifema@ifema.es - Internet: www.ofitec.ifema.es 21 t/m 24 januari 2006

Valencia, spanje

TextilHogar

Internationale vakbeurs voor woningtextiel en decoratiestoffen Tel.: +34-963861100 - E-mail: textilhogar@feriavalencia.com - Internet: www.feriavalencia.com 22 t/m 25 januari 2006

Birmingham, united kingdom

The Furniture Show

Meubelvakbeurs Tel.: +44-20-79218142 - E-mail: enquiries@cmpinformation.com Internet: www.thefurnitureshow.co.uk/ 22 t/m 25 januari 2006

Birmingham, united kingdom

The Interiors Event

Vakbeurs voor woningtextiel en vloerbedekking Tel.: +44-20-79218142 - E-mail: enquiries@cmpinformation.com Internet: www.cmpinformation.com/ 22 t/m 25 januari 2006

Birmingham, united kingdom

The Lightshow

Verlichtingsvakbeurs Tel.: +44-20-79218142 - E-mail: enquiries@cmpinformation.com Internet: www.thelightingshow.co.uk/ 23 januari 2006

Nieuwegein, nederland

Market Day HTC

Geopend van 10.00 tot 17.00 uur Tel.: 030-6001020 - E-mail: info@htc.nl - Internet: www.htc.nl 23 januari 2006

Culemborg, nederland

ETC maandag meubeldag

Tel.: +31 (0)345 519646 - E-mail: info@etcexpo.nl - Internet: www.etcexpo.nl 26 t/m 29 januari 2006Oslo, noorwegen

Gave & Interiør

Vakbeurs voor geschenksartikelen en wonininrichtingTel.: +47-66939100 - E-mail: nv@messe.no Internet: www.messe.no/ 26 januari 2006

Rotterdam, nederland

Open dag Hout- Meubileringscollege Tel.: 010-2855555

26 t/m 30 januari 2006

Parijs, frankrijk

Planète Meuble Paris

Meubels en decoratiebeurs E-mail: info@safisalons.fr - Internet: www.planete-meuble-paris.com 27 t/m 31 januari 2006

Parijs, frankrijk

Maison & Objet

Oplage 7000✚ exemplaren

Internationale vakbeurs voor interieurdecoratie, geschenkartikelen en tafelodecoratie. Tel.: +33-1-44290200 - E-mail: info@maison-objet.com - Internet: www.maison-objet.com Onafhankelijk maandblad voor de wonenbranche

Een uitgave van uitgeverij Spot Media bv

28 januari 2006t/m 05 februari 2006

Mechelen, belgie

Wonen

Internationale woon- en bouwbeurs voor consumenten Tel.: +31 15/42 04 79 - E-mail: info@expoplus.be - Internet: www.expoplus.be

O pl age 6500 exemplaren

Onafhankelijk maandblad voor de wonenbranche

[colofon] De woonspotkrant is een onafhan­ke­lijke uitgave van Spot Media bv en verschijnt elfmaal per jaar. Uitgever Spot Media bv Postbus 1795, 2280 DT Rijswijk Telefoon (070) 390 75 51 Fax (084) 834 15 89 info@spotmedia.nl www.spotmedia.nl Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

14 -Januari 2006

Een uitgave van uitgeverij Spot Media bv

Redactie Reinold Vugs (hoofdredacteur), Cécile Dornseiffen, Monique van Empel, Kees Kommer, Adam Wegman † Medewerkers Henk Heres, Jan Peter Karelse, Jan Edu Kelder, Anita Knijnenburg, Peter van der Meer, Ludo van Pelt, Michiel Tan. Productie Micha Cornelissen, René Knijnenburg Advertenties De Mediakit 2006, met daarin de verschijnings­ data en tarieven, wordt u op aanvraag toege­ zonden.

Abonnementen Een abonnement op de woonspotkrant is alleen mogelijk in combinatie met een lid­ maatschap van www.woonspot.nl Dit kost v 105,- (excl. BTW) per jaar en kan op elk moment ingaan. Een extra medewerkersabonnement, naast het hoofd-abonnement, kost v 35,- per jaar en is uitslui­tend mogelijk voor de site www.woonspot.nl

30 januari 2006

Abonnementen worden automatisch met een jaar verlengd, tenzij uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de abonnements­ termijn schriftelijk is opgezegd.

01 t/m 04 februari 2006

Adreswijziging Bij opgave tevens de oude adressering bijsluiten.

Casa TexBo

Spot Media bv is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging - door welke oorzaak ook - van enig materiaal dat voor publicatie beschikbaar is gesteld.

Surfaces

Nieuwegein, nederland

Market Day HTC

Geopend van 10.00 tot 17.00 uurTel.: 030-6001020 - E-mail: info@htc.nl - Internet: www.htc.nl 30 januari 2006

Culemborg, nederland

ETC maandag meubeldag

Tel.: +31 (0)345 519646 - E-mail: info@etcexpo.nl - Internet: www.etcexpo.nl 31 januari 2006t/m 03 februari 2006

Las Vegas, verenigde staten

Interior Lifestyle USA

Tel.: +770 9848016 - E-mail: info@usa.messefrankfurt.com - Internet: www.interior-usa.com Salzburg, oostenrijk

CASA

Internationale vakbeurs voor creatief wonen en lifestyle Tel.: +43-662-44770 - E-mail: casa@reedexpo.at - Internet: www.casa-messe.at 01 t/m 04 februari 2006

Salzburg, zwitserland

Tel.: +43 (0) 622 4477 138 - Internet: www.casa-messe.at 01 t/m 03 februari 2006

Las Vegas, verenigde staten

Tel.: +1-972 536 6343 - Internet: www.surfacesexpo.com

de woonspotkrant


Het bestaansrecht van Interfloor: mensen willen kiezen. Daarom vindt u in onze collecties zacht tapijt voor moeders. Voordelig tapijt voor beginners op de woningmarkt. Duurzaam tapijt voor ondernemers. En nog honderden andere soorten tapijt en vinyl voor minstens zoveel doelgroepen en toepassingen. Gemaakt van uiteenlopende materialen en leverbaar in talloze kleuren en dessins. Dit maakt de serie collecties van Interfloor tot de meest brede van Nederland. En tot de best verkochte. Al sinds 1828. Grote kans dus dat ook u, of uw klant, vroeger de wereld ontdekte op tapijt of vinyl van Interfloor‌

Vele ontdekkingstochten beginnen op

Interfloor: de breedste en meest actuele collecties tapijt en vinyl van Nederland WWW.INTERFLOOR.NL

Interfloor

de woonspotkrant

Januari 2006 - 15


Woonspotkrant nr. 1/2006