Page 1

Sashkin | shutterstock.com

Stichting Filmtheater Zoetermeer

‘Films die je bijblijven!’

Jaarverslag 2019


Inhoud Voorwoord

3

1.

Visie en doel

4

2.

Organisatie en bestuur

4

3.

Onze partners en doelgroepen

5

4.

Public relations en communicatie

6

5.

Ons filmaanbod in 2019

9

6.

Meerdaags filmfestival

14

7.

Speciale voorstellingen

15

8.

Aantal voorstellingen, bezoekers en Vrienden

19

9.

Kwaliteit

19

10. FinanciĂŤn

21

11. Reflectie

22

12. Onze ambities

23

Bijlage: In 2019 vertoonde films

24

2 | Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019


Voorwoord Met dit jaarverslag 2019 wil ik u, namens het bestuur van Filmhuis Cameo, laten zien wat een prachtig jaar het is geweest. We hebben u een gevarieerd arthouse filmprogramma kunnen aanbieden met 81 verschillende films. In een continu aanbod was er op elke dinsdagavond een film te zien en buiten de zomervakantie ook op dinsdagmiddag. In samenwerking met het Stadstheater en ook met andere organisaties zoals CKC en Partners, Floravontuur Promotie Zoetermeer, Natuurtuinen, Soroptimist International en Rotary Zegwaart en de gemeente Zoetermeer hebben we speciale evenementen opgezet. Veel Voortgezet Onderwijsleerlingen zijn gericht naar een film komen kijken, passend in het onderwijsprogramma. Meer dan 1000 leerlingen van het Basisonderwijs hebben kennis gemaakt met een arthouse film. Hiermee bereiken we wat we beogen: ons filmhuis biedt meer dan alleen films. Het bestuur ziet de bekendheid van Filmhuis Cameo gestaag toenemen; de aantallen bezoekers en Vrienden van Cameo laten een stijgende lijn zien. Dit past in ons streven om zichtbaar en verbonden te zijn met onze maatschappelijke omgeving. Daarom zullen we blijven sturen op een duurzame samenwerking met Zoetermeerse partijen en op een programma filmeducatie voor de jeugd. U bent van harte welkom om zelf te zien en te horen wat Filmhuis Cameo betekent! Namens het bestuur, Han de Bruin Voorzitter

Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019 | 3


1. Visie en doel Filmhuis Cameo heeft tot doel het filmtheater en het aanbod van films toegankelijker te maken, waarbij filmeducatie een belangrijke rol speelt. Daarom vertonen we arthouse films, kwetsbare kwaliteitsfilms, specials en documentaires; helpen we met organiseren van educatieve programma’s voor scholen, buurthuizen en andere culturele instellingen; verstrekken we uitgebreide informatie bij films door middel van sprekers, media en website; en we organiseren jaarlijks een filmfestival en filmpolitieke debatten die bijdragen aan de verdieping en versterking van de cinematografie. Filmhuis Cameo probeert de lokale en landelijke ontwikkelingen / gebeurtenissen te verbinden met het actuele filmaanbod op de arthouse markt. Daarom is Filmhuis Cameo erop uit om aan te sluiten bij Zoetermeerse maatschappelijke organisaties, culturele activiteiten en evenementen / festivals, actualiteit en specifieke doelgroepen (denk aan thema’s als vereenzaming, dans, duurzame landbouw, emancipatie etc.). Het filmhuis analyseert haar bezoekcijfers wel degelijk, maar laat zich daardoor niet geheel leiden omdat haar missie in de kwaliteitsfilm ligt.

2. Organisatie en bestuur Historie Ons filmhuis ontstond eind 2005 door de inzet van enkele enthousiaste filmliefhebbers in Zoetermeer. Sindsdien heeft de plaatselijke bioscoop, Utopolis Zoetermeer, ons op de dinsdagavond bioscoopruimte geboden en de naam Cine Utopia Zoetermeer in bruikleen gegeven. De inwoners van Zoetermeer konden daardoor wekelijks in hun eigen woonplaats van kwaliteitsfilms genieten. De samenwerking met Utopolis kwam tot een einde op 1 november 2015, toen onze langgekoesterde wens in vervulling ging om filmhuisfilms te kunnen vertonen in een daarvoor passender ambiance. Op 1 november 2015 verhuisde het filmhuis naar de kleine zaal van het Stadstheater. Voor die gelegenheid werden een nieuw doek en projectie- en geluidsapparatuur aangeschaft en kreeg het filmhuis een nieuwe naam en logo: sindsdien gaan wij onder de naam Filmhuis Cameo verder. Wij kozen voor ‘Cameo‘ omdat deze naam tot de verbeelding spreekt. Cameo verwijst naar een kleine bijrol of figurantenrol van een bekend persoon in een film, vaak bedoeld als visueel grapje. Het bestuur onderhoudt een nauwe relatie met het Stadstheater, hetgeen in het algemeen resulteert in een zorgvuldige jaarplanning en een goede technische uitvoering.

Bestuur Filmhuis Cameo heeft een onbezoldigd bestuur en wordt ondersteund door een vaste groep van vrijwilligers. In 2019 bestond het bestuur uit 5 bestuursleden; mensen met diverse achtergronden, maar met een gemeenschappelijk kenmerk, namelijk affiniteit met kwaliteitsfilms. Elk bestuurslid heeft zijn/haar eigen takenpakket.

4 | Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019


De samenstelling van het bestuur is als volgt: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Vriendenadministratie: Marketing en pr:

Han de Bruin Marjolijn Lankhorst, vanaf augustus 2019 vervangen door Constance Kokkeel Monique de Oude Sabine Eggermont Kalinka Grijpink

Vrijwilligers Een groeiende groep enthousiaste vrijwilligers ondersteunt al onze activiteiten. Hun hulp bij de activiteiten van ons filmhuis is onmisbaar. Gelukkig kunnen wij altijd op hen rekenen, zowel bij reguliere voorstellingen als bij andere evenementen, bij het inroosteren van vrijwilligers, bij het maken van de nieuwsbrief, bij het verzendklaar maken en verspreiden van onze programmafolders, bij het uitzoeken van geschikte films, het beheren van onze Facebookpagina en bij het inleiden van films. Wij bedanken Marian Brandt, Willy Donker, Christine van Elk, Cees Kok, Joke Lastdrager, Yke Prang, Wim Stoet, Agaath Korver, Marijke van der Velden, Marja Vogel, Loes van de Vosse, Luus Veeken en Thomas Wijsman.

Programmacommissie De samenstelling van ons filmaanbod berust bij de programmacommissie. Zij heeft als eerste verantwoordelijkheid films te selecteren en te programmeren die passen in onze doelstelling. Het filmhuis hanteert voor de selectie van de films een aantal criteria. Het gaat daarbij om criteria als: snijdt de film een maatschappelijk of cultureel relevant onderwerp aan? Is er bij de totstandkoming van de film sprake van een hoogwaardige cinematografie en/of een sterke regie en cast? Een ander criterium is evenwichtige spreiding over land van herkomst, taal en filmgenre, zoals kostuumdrama, komedie, muziekfilm en maatschappelijk thema. Maar de belangrijkste overweging voor de selectie van een film is of een film geacht wordt het publiek ín het hart te raken, want dat is een film die de gang naar het filmhuis waard is. Voorts is van belang de inschatting of de films voldoende publiek zullen trekken.

3. Onze partners en doelgroepen Onze partners Sinds 2015 werken we intensief samen met het Stadstheater Zoetermeer. We hebben handen en voeten gegeven aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met het Stadstheater. Veel praktische zaken zijn bespreekbaar en proberen we samen te optimaliseren. Zo stemmen we elk jaar samen de filmdagen af en zoeken we naar voorstellingen die elkaar kunnen aanvullen in het pakket ‘Theater en Film’, zoals bijvoorbeeld de film Compostella bij het theaterstuk ‘Klimmen naar kruishoogte’ van Tosca Nifterink en Anita Janssen. Behalve met het Stadstheater, werken wij op vaste basis samen met Forum Bibliotheek Zoetermeer en met Floravontuur Promotie Zoetermeer. Bij voorbeeld legden we met de film Woman at war verbinding met het boekenweekthema ‘Moeder de vrouw’ en met Los versos del olvido met de maand van de Filosofie. Met de speciale 5-meifilm Bankier van het verzet werkten we samen met Floravontuur, ter gelegenheid van het Bevrijdingsfestival.

Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019 | 5


Dit jaar hebben we voor de tweede keer met CKC & Partners samengewerkt aan de entourage van ons filmfestival Film & Dans. Met vijf films en vier dansoptredens hebben de filmbezoekers optimaal kunnen genieten. De gemeente Zoetermeer heeft twee verzoeken gedaan om films voor een speciale doelgroep te draaien. Het betreft de film: Goede buren, een film die op verzoek van wethouder Ingeborg ter Laak het gesprek over het thema Eenzaamheid in onze stad op gang moest brengen. Vele betrokken maatschappelijke organisaties zijn daarna in de Community tegen Eenzaamheid gestapt. Vervolgens de tweede film Exit, leaving extremism behind ten behoeve van een studieprogramma van de afdeling terrorisme preventie. Deze film bleek in Nederland niet meer beschikbaar en hebben we uit Leipzig laten komen. Daarnaast zoekt Filmhuis Cameo samenwerking met specifieke doelgroepen in Zoetermeer. Zo is er wederom een ‘groene’ film gedraaid in oktober. De documentaire The biggest little farm had de duurzame landbouw als onderwerp. Met behulp van de ‘Groene Verbinding’, een groot netwerk van lokale natuurverenigingen, is deze film extra onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn ‘Hof van Seghwaert’, ‘Kaasboederij de Vierhuizen’ en ‘Buurttuin Zoete Aarde’ de gasten komen verrassen met een hapje en een drankje van eigen huis. Ook met andere culturele of maatschappelijke organisaties hebben we dit jaar samen­ gewerkt. Ten behoeve van het Festival Historisch Zoetermeer eind september heeft Cameo de film Mary, queen of Scots vertoond. In september op het UITfestival was Filmhuis Cameo aanwezig met promotiemateriaal en aantrekkelijke trailers. Bij het Thrillerfestival Zoetermeer draaiden we La terra dell’ abastanza. We investeren in contacten met VO scholen, omdat we de jeugd proberen te interesseren voor de betere films. Voor de leerlingen van het Erasmus College draaiden we naar aanleiding van de Dag van de Franse Taal de film Le jeune Ahmed. Deze film hebben we ook gedraaid voor leerlingen van het Picassolyceum. Samen met de cultuurcoördinator van het Erasmus College legden we de verbinding met het vak Nederlands voor 4 havo, 4 vwo en 3 mavo, met de film Vals. Ook aan het PO programma Cultuur op School hebben we voor de tweede keer meegewerkt. In de maand oktober hebben we voor de groepen 7 van de basisscholen negen keer de film De IJslandbende compleet met introductie en nabespreking vertoond. Dat Filmhuis Cameo steeds meer betrokken raakt, blijkt uit de verzoeken die wij krijgen om specifieke films te draaien, bijvoorbeeld van Rotaryclub Zegwaart. We draaiden de film I dream in another language omdat deze mooi aansloot bij hun project Poco a poco in Peru. Ter gelegenheid van Vrouwendag en voor project Buddy Book van de club Soroptimist International draaiden we de film The wife. Helaas kunnen wij niet alle verzoeken honoreren.

Onze Vrienden en bezoekers De vaste kern van ons filmhuis wordt gevormd door de Vrienden van het Filmhuis Cameo. Voor € 12,50 per jaar kan men Vriend van Cameo worden. Vrienden krijgen een korting van € 1,50 op een toegangskaartje en zij ontvangen onze programmafolder en de digitale nieuwsbrief, waarin ze geïnformeerd worden over onze films en overige activiteiten. Voor onze evenementen worden zij speciaal uitgenodigd en incidenteel is er een filmvoorstelling of activiteit speciaal voor de Vrienden van het filmhuis. Met hun bijdrage ondersteunen de Vrienden ook de activiteiten van het filmhuis. Niet iedere bezoeker wordt Vriend van Cameo; er zijn heel veel filmliefhebbers die zich niet binden. We zien ook regelmatig leden van Leeskringen, leden van de Alliance Française, mensen die Italiaans of Spaans studeren. We weten dat er ook bezoekers zijn die specifiek voor een bepaalde film komen, of die alleen op zondag- en/of dinsdagmiddag in de gelegenheid zijn. Zo was bij de film Aretha Franklin het bezoek verrassend divers.

6 | Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019


4. Public relations en communicatie Naamsbekendheid Omdat er nog steeds Zoetermeerders zijn die niet van ons bestaan afweten, werken wij doelgericht aan naamsbekendheid. We hebben een serieus pr plan, onderhouden een website, sturen een digitale wekelijkse nieuwsbrief, verspreiden programmafolders, gebruiken de lokale en digitale media, en nemen deel aan de Zoetermeerse Uitmarkt en festivals. Ook treden we bewust in persoonlijk contact met groepen en verenigingen. Bij een bijzonder evenement (zoals de festivals) hebben we de lokale kranten op de hoogte gebracht en zo zijn we regelmatig met een halve pagina in beeld geweest. Een bijzonder moment was toen we de 800 ste nieuwsbrief lezer mochten verwelkomen.

PR plan In het pr plan 2019 hebben we onze ambities beschreven en met welke middelen en activiteiten we die willen bereiken. We kunnen stellen dat we de meeste doelen bereikt hebben zoals het aansluiten bij schoolprogramma’s voor VO, aansluiten bij het activiteitenprogramma van de bibliotheek, participatie aan festivals en invulling geven aan het programma voor PO ‘Cultuur op School’. De vervolgstappen hierop zijn geformuleerd in het pr plan 2020.

Website, nieuwsbrief en media Via onze website www.filmhuiscameo.nl informeren wij onze Vrienden en andere geïnteresseerden over ons filmaanbod, actuele ontwikkelingen op filmgebied en/of de culturele agenda van Zoetermeer. Dit jaar is de website vernieuwd; is nu meer visueel en efficiënter in gebruik. De digitale nieuwsbrief, waarvoor elke belangstellende zich in het theater of via de website kan inschrijven, verschijnt wekelijks. Verder brengen we ook via de sociale media Facebook en Twitter ons filmaanbod onder de aandacht. Daarnaast publiceren wij ons filmaanbod in de lokale kranten Streekblad en Postiljon. Wekelijks kondigen wij in een persbericht onze filmvoorstellingen en/of evenementen aan om het Zoetermeerse publiek op de hoogte te brengen. Deze informatie laten we ook opnemen in de culturele UITagenda van het Streekblad en verder plaatsen we onze films op de website van www.zoetermeerbruist.nl.

Programmafolder en flyers Vrienden van het Filmhuis Cameo ontvangen de programmafolder met ons filmprogramma op hun huisadres. Ook is de folder op steeds meer plekken in de stad te vinden: onder andere in het Stadstheater, de Forum bibliotheek, het CKC, cultuurpodium Boerderij, het Ondernemershuis, Piëzo, scholen voor voortgezet onderwijs. Door bestuursleden, vrijwilligers en Vrienden wordt de folder bij kennissen en buurtgenoten onder de aandacht gebracht.

Uitstraling Ten behoeve van een professionele uitstraling wordt al ons promotiemateriaal zorgvuldig ontworpen door onze huisleverancier Knijnenburg Producties. Elke nieuwe programmafolder wordt door dit bedrijf uit Rijswijk opgemaakt, gedrukt en afgeleverd. Dit gaat altijd onder tijdsdruk, want het verkozen programma wacht op goedkeuring van de boeker. Voorts maken zij onze flyers, inschrijfformulieren, gadges, enz. Ook het digitale ontwerp en het onderhoud van onze website en nieuwsbrief zijn in handen van Knijnenburg Producties.

Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019 | 7


Actief contact Bij sommige films proberen we specifieke doelgroepen te interesseren. Zo hebben we met de film Le semeur de bezoekers van de serie lezingen over Frankrijk van het CKC & partners de kans geboden om hun Franse hart op te halen. Elk jaar nodigen we een of twee politieke partijen uit om te vertellen wat we kunnen en waar we tegenaan lopen. Ook de gemeente brengt projecten bij ons onder. Zo hebben we deelgenomen aan het project ‘Tegen Eenzaamheid’ met de film Goede buren en voor de afdeling Terrorismepreventie draaiden we de film Exit, leaving extremism behind. De Tuinvereniging Zoete Aarde presenteerde na de film salade van eitjes van hun eigen Chabokippen en de Hof van Seghwaert serveerde haar pure perensap. Mensen konden proeven, informatie krijgen en producten kopen. Zo hopen we samen te kunnen profiteren van meer naamsbekendheid. Deze werkwijze werpt haar vruchten af: we worden steeds vaker gevraagd om te participeren in projecten of om films met een bepaalde inhoud te vertonen.

8 | Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019


5. Ons filmaanbod in 2019 De dinsdagmiddag en -avond zijn onze vaste filmvertoningsmomenten. Tevens wordt er op de laatste zondagmiddag van de maand ook een film vertoond. Tijdens de zomervakantie zijn we enkel op de dinsdagavond doorgegaan met het vertonen van films. Ook dit jaar heeft het publiek weer kunnen genieten van een divers aanbod aan eigentijdse kwaliteitsfilms. We streven er voortdurend naar om het aanbod actueel te houden, door recent uitgebrachte films te programmeren. Vaak zijn het films die gerenommeerde prijzen in de wacht slepen. (zie Bijlage) Onze programmacommissie selecteert kritisch uit het jaarlijkse aanbod om aan onze bezoekers bijzondere films te kunnen presenteren. Daartoe bekijkt ze elke maand de aangeboden films op de filmbeurs in de Verkadefabiek te Den Bosch. Daarnaast bezoeken leden van de commissie ook filmevenementen, zoals het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR) en het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). Gekozen is uit dat totale aanbod van films, behorende tot genres als wereldcinema, films met een specifiek thema, boekverfilmingen of films die zich op andere wijze onderscheiden. In 2019 vertoonde Filmhuis Cameo films over uiteenlopende thema’s, genres, regisseurs, landen en tijdsbeelden. En ook films waarvan de programmacommissie uit ervaring weet dat Zoetermeers publiek er graag naar kijkt. Hier volgen uit de diverse categorieën een paar voorbeelden: Franstalige films • Nos batailles, vader staat er alleen voor: werk en kinderen • C’est ça l’amour, een familieportret over liefhebben opvoeden en loslaten • Les uns et les autres, over overleven tijdens en na de oorlog, inmiddels een klassieker • Grâce à dieu, over misbruik van jongens binnen de katholieke kerk • Les invisibles, over hulpverleners en randfiguren van de maatschappij • Le semeur, als alle mannen naar het front zijn gestuurd • La dentellière, een gerestaureerde klassieker met Isabelle Huppert • Le jeune Ahmed, een scholier vertoont signalen van radicalisering

Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019 | 9


Italiaanstalige films • Lazarro felice, over uitbuiting op een tabaksplantage in Italië • La terra dell’abbastanza, dromen over een beter bestaan in het land van de maffia LHBTI films • Las herederas, over 30 jaar samen zijn, vererving en bevrijding • Rafiki, over verboden vrouwenliefde in Kenia • Girl, over de strijd van een jongen die een carrière als ballerina nastreeft • The happy prince, over Oscar Wilde, geteisterd door verboden verlangens • Carmen & Lola, binnen de Romagemeenschap blijven of voor de ware liefde kiezen? Kunst films • Werk ohne autor, over je rol in de oorlog en de ware kunst • The man who stole Banksy, over de museale reis van een Palestijns-Israelische muurschildering • Amazing Grace een registratie van het gospelconcert van Aretha Franklin Biopics • Becoming Astrid, over de invloed van Astrid Lindgrens leven op haar auteurschap • The happy prince, over Oscar Wild en zijn strijd om de ware liefde • Mary Shelly, over wie de echte auteur van de Frankenstein verhalen is • A private war, over de oorlogscorresondente Marie Colvin • Stan and Ollie, over Stan Laurel en Oliver Hardy in hun nadagen • Nureyev, over het leven van de danser Nureyev Boekverfilmingen • The children act, naar het gelijknamige werk van Ian McEwan, 2014 • The wife, naar het gelijknamige boek van Meg Wolitzer, 2003 • Beautiful boy, naar de memoires en bestsellers van journalist-vader David Sheff, 2009 • The little comrade, naar twee autobiografische werken van Leelo Tungal 2008 en 2009

10 | Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019


Ook-voor-mannenfilms • The old man and the gun, waarin Robert Redford voor het laatst acteert • Kursk, over de onderzeeër die in 2000 in de Barentszzee zonk • Coureur, over de nietsontziende wielerwereld • The hummingbird project, over de glasvezelkabel die een seconde verschil moet maken • The fall of the American empire, een misdaadkomedie over onze obsessie met geld Kostuumdrama’s • The favourite, over machtzoekende vrouwen aan het hof van Queen Anne • Colette, hoe de schrijfster Sidonie Gabrielle Colette uit de schaduw trad • Mary Queen of Scots, over de rivaliteit tussen Mary Stuart en Elizabeth I • Le semeur, over hoe vrouwen waarvan de mannen gerekruteerd zijn zich redden Films met een bijzondere cinematografie • Take me somewhere nice, de cultuurclash van Alma die zowel Bosnisch als Nederlands is • I dream in another language, een vergeten taal in de Mexicaanse jungle en een oude vete • Capharnaüm, het kind Zain leeft in Beiroet zonder onderkomen, eten, bescherming en liefde • Los versos del olvido, in een mortuarium mogen mensen hun dierbaren komen zoeken • Con el viento, wervelen op de wind in Spanje en daarmee het verleden verwerken Kinderfilms • De IJslandbende, over een jongen die zijn vader aan IJsland verloor en hem nareist Muziekfilms • Amazing Grace, de nooit eerder vertoonde beelden van Aretha Franklin • Les uns et les autres, over de overlevingsstrijd van 4 muzikale Joodse families na WOII Documentaires • Wad, een prachtige natuurregistratie op de Waddenzee • Free solo, Alex Honnold beklimt de 900 meter hoge Al Captain • Veearts Maaike, over hoe het beroep van veearts en melkveehouder is in Groningen • The biggest little farm, agricultuur met respect voor de natuur, het kàn • Goede buren, de inzet van vrijwilligers om de eenzaamheid van mensen te verminderen • Three identical strangers, hoe drie geadopteerde jongens elkaar bij toeval terugvonden.

Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019 | 11


Waar gebeurde films • On the basis of sex, Ruth Bader Ginsberg gaat in hoger beroep omwille van discriminatie • Official secrets, Katherin Gun, de Britse klokkenluider over de invasie op Irak • Red Joan, Melita Norwod heeft 40 jaar lang oorlogsgeheimen aan de KGB doorgespeeld • Das schweigende Klassenzimmer, 19 scholieren houden 1-minuut stilte: werk voor de Stasi Films die meer dan 100 bezoekers trokken • Wad • Girl • The wife • The favourite • Green book • Bankier van het verzet • The children act • Les uns et les autres • Red Joan • Three identical strangers • Ballon • Yuli • Nureyev • Amazing grace Annuleringen Twee keer ging het mis en zijn films geannuleerd. Het is ontzettend vervelend om onze bezoekers te moeten teleurstellen. Het Stadstheater en Filmhuis Cameo doen er alles aan om dit te voorkomen. Het ging om de films: • The children act • Mid 90s De film The children act hebben we later alsnog op kunnen nemen in het programma. Mid 90s hebben we slechts één keer kunnen draaien vanwege geluidsoverlast. In de grote zaal speelde een Japanse trommelband. De avondfilm is daardoor komen te vervallen. Een overzicht van alle door ons Filmhuis in 2019 vertoonde films is opgenomen in de bijlage.

12 | Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019


6. Meerdaags filmfestival Van zondag 24 tot en met dinsdag 26 november hebben we ons jaarlijkse filmfestival gehouden, dit jaar met het thema ‘Dans’. Dit thema bracht ons tot samenwerking met CKC & Partners. Op alle dagen van het festival hebben 4 groepen enthousiaste amateurdansers de films omlijst. Zij traden op in de kleine zaal van het Stadstheater, voor het grote filmscherm. Allerlei stijlen van uitvoering waren er te zien; 11 jeugdige balletleerlingen van Ita de Hes dansten op de Lonely goatherd, bekend uit de Sound of Music; van de Tangoschool van Mira van de Griendt traden 3 paren op met romantische muziek van o.a. Piazolla; Annalee van Duppen kwam met een hiphop dans door twee danseressen op de Habanera uit Carmen en van de school van Nicole Sudibyo dansten 13 dames op de muziek van Giselle andante. Het was een groot succes! Het festival is geopend door wethouder R. Paalvast.

De openingsfilm Yuli op de zondagmiddag vertelt het verhaal van de getalenteerde Cubaanse jongen die, in de hoop op een beter leven, door zijn vader al jong naar de Nationale Ballet­ academie werd gestuurd. Tegen zijn zin wordt Yuli uiteindelijk toch gegrepen door de wereld van het dansen en dit is het begin van een legendarische carrière. ‘s Avonds werd Con el viento vertoond, over het onvermogen met elkaar te praten en gevoelens om te zetten in dans.

Op maandag is de film The white crow vertoond, over het leven van de legendarische danser Nureyev. Op dinsdagmiddag kon men genieten van de vrolijke film Finding your feet. In deze film ontdekt de zestigjarige Sandra dat zij bedrogen wordt door haar man. Ingetrokken bij haar zus vindt zij troost in de dans. ’s Avonds sloot het festival af met de documentaire Nureyev. Er bevonden zich veel dansers onder het publiek.

Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019 | 13


7. Speciale voorstellingen Evenals in voorgaande jaren heeft het filmhuis in 2019 speciale voorstellingen georganiseerd. De kaders voor dergelijke extra voorstellingen zijn divers en lopen uiteen van feestelijke vieringen van het filmhuis, inleidingen met extra informatie over de achtergrond of totstandkoming van de film of over een maatschappelijk of historisch thema. Het merendeel van deze projecten hebben wij samen met onze culturele partners ontwikkeld:

Speciale doelgroepen De film Goede buren + Goed gesprek is op 12 juni als extra voorstelling vertoond op verzoek van de gemeente Zoetermeer, wethouder Ingeborg ter Laak. Na de film is een professioneel geleid gesprek opgestart met de zaal over ervaringen en initiatieven om eenzaamheid in Zoetermeer op te pakken. De film is heel goed bezocht; zelfs Ada en Wilma (zie foto) en de buurtmedewerker uit IJsselmonde zaten in de zaal. Daarna is er een Community tegen Eenzaamheid opgericht en zijn er diverse acties uitgevoerd. Ook Cameo heeft daaraan een steentje bijgedragen.

Soroptimist International Op donderdag 14 maart om 20.00 uur vertoonde Filmhuis Cameo de film The wife, een film over de echtgenote van Nobelprijswinnaaar Castleman. Deze film is in samen­ werking met de club Sorop­timist International Zoetermeer e.o.vertoond. De opbrengst was bestemd voor hun project Buddy Book en voor de stichting Kafountine, een beroepsopleiding voor vrouwen in Senegal. De zaal was uitverkocht.

14 | Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019

The Best of IDFA on Tour IDFA on Tour Een documentaire festival op zondag 24 februari 2019. Vier films die bekroond zijn met een IDFA-­award zijn samengebracht in The Best of IDFA on Tour. De films, afkomstig uit alle hoeken van de wereld, zijn beoordeeld op onder andere uitmuntende cinematografische kwaliteiten en urgentie in onderwerp. De films van het jaar 2019 zijn: • Island of the hungry ghosts, over de idealis­tische traumatherapeut op Christmas Island, die in het detentiecentrum voor illegale immigranten probeert te helpen. • Los reyes, Chileense tieners skaten op een ramp en praten over hun proble­ matische levens. In een subtiel samenspel dollen twee honden met balletjes tussen hen door. • Don’t be a dick about it, over de onvoorwaardelijke broederliefde tussen Peter en zijn autistische broer Matthew. Een ode aan het Amerikaanse gezinsleven, aan de gekte en de vriendschap. • The man who looked behind the horizon. Negen maanden na zijn vertrek naar de VS werd zijn bootje dobberend op zee terug gevonden, zonder Bas-Jan. Wat heeft hij meer achter gelaten dan alleen een mysterie?


Bevrijdingsfestival 5-meivoorstelling Ook dit jaar nam het filmhuis deel aan het Bevrijdingsfestival. Op zaterdag 5 mei werd daartoe gratis de film Bankier van het verzet vertoond, een film over bankier Walraven Van Hall, de geheime geldschieter van het verzet. Omdat er niet genoeg is, moet hij de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis plegen. De film werd vertoond in samenwerking met Floravontuur Promotie Zoetermeer en Stadstheater Zoetermeer en was totaal uitverkocht.

Festival Klassiek Zoetermeer Het jaarlijkse festival Klassiek Zoetermeer, dat beoogt klassieke muziek te laten ervaren, genieten en uitproberen op allerlei manieren, vond dit jaar plaats van 25 juni tot 7 juli op verschillende locaties in Zoetermeer. Filmhuis Cameo participeerde in dit festival met de iconische Franse film Les uns et les autres. De zaal was weer bijna uitverkocht. In het publiek bevonden zich bezoekers die al voor de 5de keer deze prachtige film wilden zien.

Rotary Zegwaart Voor hun project Poco a poco in Peru stelt Rotary Zegwaart zich ten doel middelbare scholieren en studenten in Cusco (Peru) en omgeving te helpen aan een beter bestaan. Dit gebeurt door het voor hun mogelijk te maken een opleiding te volgen, kansen te creëren op een baan en bij te dragen aan de

algemene gezondheid. Samen met Rotary Zegwaart en het Stadstheater hebben we een benefietavond georganiseerd van film met buffet. Voor deze gelegenheid hebben we de film I dream in another language gekozen.

Zomerprogramma Filmhuis Cameo heeft tijdens de zomer­vakantie in de maanden juli en augustus op de dinsdagavonden het filmaanbod gecontinueerd. De films die vertoond zijn: • Rafiki, over goede Keniaanse meisjes die goede Keniaanse echtgenotes moeten worden; • Coureur, over de nietsontziende wielerwereld met zijn moordende concurrentie; • The fall of the American empire, over een getuige van een gewapende overval die erover denkt of hij er met het geld vandoor zal gaan; • Wild Rose, die koste wat kost country zangeres wil worden, ook al heeft zij een gezin te onderhouden; • Sofia, uit Casablanca, die alleen in het ziekenhuis mag bevallen als zij haar huwelijksakte kan tonen; • Dirty God, over Jade, slachtoffer van een zoutzuuraanval, die haar leven moet zien op te pakken. Het aantal bezoekers varieerde tussen 22 en 80. Er blijkt dus tijdens de warme zomerdagen wel degelijk behoefte te zijn aan arthouse films.

World Food & Film Festival Ter gelegenheid van dit smaakmakende festival op 17 augustus, waarbij culturen elkaar aan de dis kunnen ontmoeten, draaiden we de film Burnt. In deze film maakt chef kok Adam Jones schoon schip met zijn verleden en begint een nieuw restaurant in Londen met als doel weer drie Michelinsterren te behalen.

Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019 | 15


Gemeente terrorismepreventie Duurzaamheid Exclusief voor de afdeling Terrorisme­preventie van de gemeente Zoetermeer is op 26 september, in aansluiting op de studiedag Preventie en Radicalisering de film Exit, leaving extremism behind gedraaid. In deze documentaire gaat Karin Winther in gesprek met extremisten die tot inkeer kwamen. Ze probeert te achterhalen wat de reden was van hun extremistische gedachtengoed. Filmhuis Cameo is blij gevraagd te zijn om deze film te pakken te krijgen en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan volwasseneducatie.

Vredesweek Filmhuis Cameo participeerde in samenwerking met het Inter Levensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) en de Ambassade voor Vrede in de activiteiten voor de Vredes­week van 22-27 september met de film Ballon.

Festival Historisch Zoetermeer Op 8 oktober draaide Filmhuis Cameo met de film Mary queen of Scots in aansluiting op het festival Historisch Zoetermeer. In deze film spelen Margot Robbie en Saoirse Ronan de twee om de macht twee strijdende koninginnen van Engeland en Schotland.

16 | Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019

Naar aanleiding van het thema duurzaamheid is de indrukwekkende documentaire film Veearts Maaike vertoond op 29 september. Maaike assisteert niet alleen bij moeilijke bevallingen van kalveren, maar strijdt ook tegen overmatig antibioticagebruik in het veevoer. De regisseurs Jan Musch en Tijs Tinbergen waren bij onze zondagmiddag vertoning aanwezig en hielden aansluitend een Q & A. Op zondagmiddag 20 oktober is de film The biggest little farm vertoond, waarin filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly een stuk dor land ombouwen tot een unieke boerderij met een bloeiend, zelfregulerend ecosysteem en ontdekken gaandeweg dat de natuur voor veel problemen zelf een oplossing biedt. Deze filmmiddag –geschikt voor de hele familie- was omlijst met een proeverij van de bio-verantwoordelijke bedrijvigheid uit Zoetermeer en omgeving. Buurttuin De Zoete Aarde heeft salade gemaakt van de eieren van haar Chabo kippen, de oude perenboomgaard de Hof van Seghwaert bracht de pure perensap en er was de met prijzen bekroonde biologische kaas van Kaasboerderij De Vierhuizen uit Stompwijk. Om geïnteresseerden in duurzaamheid, gezond voedsel en circulariteit te bereiken is deze film door vele groene organisaties, verenigd in het samen­ werkingsverband Groen Erfgoed van Zoetermeer, in hun nieuwsbrieven aangekondigd.

Programma ‘Cultuur op School’ Primair Onderwijs Op verzoek van de programmamakers van CKC, verantwoordelijk voor het programma Cultuur op School, heeft Cameo in de maand oktober voor 1168 kinderen uit groep 7, verspreid over 9 ochtenden, de film De IJslandbende vertoond.


De doelstelling was meervoudig: het verschil weten tussen een bioscoop en een filmhuis, de gedragscode kennen en zich ernaar gedragen. Met een introductiefilm van EYE zijn enkele aspecten van het maken van een film behandeld. Daarnaast is er met de kinderen na de film ook inhoudelijk op de film ingegaan. Door een catchmicrofoon in het publiek te werpen was het mogelijk met de leerlingen van gedachten te wisselen over hoe ze de film hadden ervaren. Ook dit jaar waren deze ochtenden weer een groot succes en de verwachting is dan ook dat dit volgend jaar wederom in het Cultuur op Schoolprogramma wordt opgenomen.

Thrillerfestival Zoals gebruikelijk nam Filmhuis Cameo ook in 2019 deel aan het Zoetermeerse Thrillerfestival, een evenement met diverse thriller-­activiteiten, met bijdragen van het bedrijfsleven en culturele instellingen. Cameo vertoonde op 29 oktober twee keer La terra dell’abbastanza, een film over twee Italiaanse jongens die ongewild in de maffia verstrikt raken.

Op 5 november 2019 vertoonden we, naar aanleiding van de Dag van de Franse Taal, voor 140 tweedejaars leerlingen van het Erasmuscollege Le jeune Ahmed. Deze film vertelt het verhaal van de 13-jarige Ahmed die gevoelig is voor de extremistische interpretatie van de Koran. Terwijl Ahmed steeds meer in zijn religie op gaat kijkt zijn omgeving met lede ogen toe hoe hij steeds verder van hen verwijderd raakt. Voor de bovenbouw van het Picassolyceum is op 17 december de film Le jeune Ahmed ook gedraaid.

Val van de Berlijnse muur Samen met het Ebony Ensemble is de Val van de Berlijnse muur herdacht, nu dertig jaar geleden. Het Ebony Ensemble speelde Duitse muziek en had ook aandacht voor Duitse literatuur. Cameo draaide voor deze gelegenheid de toepasselijke film Ballon, over de spectaculaire ontsnapping van twee families uit Oost-Duitsland met een lucht­ballon.

Cultuurprogramma Voortgezet Onderwijs Op verzoek van de sectie Nederlands draaiden we op 4 en 11 november voor Erasmusleerlingen de film Vals, een verfilming van het gelijknamige boek van Mel Wallis de Vries. Deze succesvolle jeugdthriller gaat over vier meiden die vlak voor hun eindexamen een weekend doorbrengen in de Ardennen. Voorafgaand aan de film draaiden we de korte film Wat zit je nou te kijken? Deze film hebben we van EYE gekregen om leerlingen te instrueren over hoe een film gemaakt wordt.

Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019 | 17


8. Aantal voorstellingen, bezoekers en Vrienden Het aantal bezoekers van Filmhuis Cameo is wederom gestegen, niet alleen doordat er meer films vertoond zijn. Er is sprake van een stelselwijziging in de telling: in 2019 zijn de schoolvoorstellingen meegeteld. In 2018 hadden er bijgevolg ongeveer 1100 meer bezoeken geteld mogen worden. Het aantal Vrienden lijkt weinig toegenomen. Dit komt doordat er vanaf 2018 in de Vriendenadministratie een aantal correcties heeft plaats gevonden. Maar helaas moeten we ook melden dat vele Vrienden ziek worden, overlijden, of verhuizen naar een andere gemeente. Om bezoekers ook overdag de kans te bieden van films te genieten programmeren we een film twee keer op een dag. Daardoor is het gemiddelde aantal bezoekers per film hoger dan per voorsteling. 2014

2015

2016

2017

2018

2019

films

46

50

59

52

70

81

voorstellingen

50

51

59

56

87

123

4000

4292

5526

4904

6208

7958

gemiddeld per voorstelling

80

84

94

88

71

65

gemiddeld per film

87

86

94

94

89

98

vrienden

368

388

408

442

456

457

574

610

727

778

793

bezoekers

nieuwsbrieflezers

Tabel Jaarcijfers Filmhuis Cameo vanaf 2014

9. Kwaliteit

Beantwoord de vraag door het kaartje in te scheuren bij de smiley van uw keuze en lever deze in bij de uitgang.

... het filmaanbod?

1411-0056 [K] Enquete#2.indd 1

18 | Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019

Wat vindt u van ...

... de nieuwsbrief ?

... de website? ... de introductie op de films?

Om in contact te blijven met onze bezoekers en onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, organiseren we jaarlijks een enquĂŞte. In februari en maart hebben we onze gasten bevraagd met behulp van een scheurkaart op een viertal aspecten: de filmkeuze, introductie, website en nieuwsbrief.

25-01-18 11:05


De kaarten zijn drie weken lang uitgedeeld aan bezoekers voordat de film begon en na de film ingezameld in een grote tas. Bezoekers die al eerder meegedaan hadden, hebben niet voor de tweede keer een kaart gekregen.

Er zijn 102 kaartjes retour gekomen. De uitslag van de enquête is ongeveer gelijk aan die van 2018. Het percentage scores op onvoldoende is heel klein. De percentages scores op goed en voldoende opgeteld liggen rond de 90 %. Veranderingen die we hebben doorgevoerd naar aanleiding van de vorige enquête: modernisering van de website en meer aandacht voor de kwaliteit van de introductie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming Zoals elke organisatie met een personenbestand moet ook Filmhuis Cameo voldoen aan de eisen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een kerngroep van het bestuur heeft in 2018 een statement opgesteld en de noodzakelijke processen voor beveiliging doorgevoerd. Onze website is vrij van cookies, mensen die zich inschrijven krijgen inzicht in wat er met hun gegevens gebeurt. Onze netwerkverbindingen tussen server en gebruikers zijn beveiligd via SSL technologie. Er is een samenwerkingsovereenkomst met Knijnenburg Producties opgesteld. Het Stadstheater heeft haar eigen verwerkings­overeenkomst, die ook voor ons van kracht is, op het web geplaatst. In 2019 heeft het bestuur van Cameo een procedurecheck uitgevoerd; de daaruit voorvloeiende wijzigingen zijn doorgevoerd en vastgelegd in het AVG statement.  

Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019 | 19


10. Financiën Hier volgt het financieel jaaroverzicht over 2019. Rekening en verantwoording 2019 SALDI 1-01-20 Bank € 368,21 Kas € 4,45 Spaarrekening € 7.500,92 € 7.873,58

Begroot 2019

Gerealiseerd 2019 ONTVANGSTEN

UITGAVEN

Subsidie 2019

€ 9.600,00

€ 9.600,00

Vrienden 2019/2020

€ 6.419,25

€ 5.500,00

€ 0,92

€-

€ 18,50

€-

Rente Overige opbrengsten Folders/pasjes

€ 5.760,56

€ 4.600,00

€ 567,43

€ 800,00

Advertenties

€ 5.711,42

€ 4.000,00

Filmfestival

€ 1.491,38

€ 1.300,00

€ 272,25

€ 275,00

€ 1.656,43

€ 1.850,00

€ 501,92

€ 1.000,00

€-

€ 275,00

Bestuurskosten

€ 535,37

€ 1.000,00

Div

€ 641,97

Filmbeurs

WA verzekering Publiciteit/Netwerk Website; nieuwsbrieven Gastsprekers

Wervingsacties € 16.038,67

resultaat

€ 17.138,73

€ 15.100,00

€ 15.100,00

€ -1.100,06

Het negatieve resultaat van 2018 is behoorlijk ingelopen. Er is fors bezuinigd op extra flyers en het filmfestival. Desondanks is op meerdere posten, zoals advertenties en pasjes, meer uitgegeven dan begroot vooral doordat we veel meer films draaien en omdat er meer vrienden zijn bijgekomen.

20 | Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019


11. Reflectie Al met al zijn we tevreden over het aantal bezoekers dat dit jaar op een filmstoel heeft gezeten. Daaronder bevond zich ook veel jeugd. Tenslotte is educatie een van onze doelstellingen. Opvallend is dat het percentage niet-Vrienden dat we hebben weten te bereiken 59%. In ons PR plan 2019 beschreven we 7 ambities voor 2019, geconcretiseerd in een twintigtal acties. Vele hiervan zijn gerealiseerd. In dit hoofdstuk reflecteren we op wat wel en niet gelukt is.

Goede relatie met Stadstheater Een belangrijke en voorwaardelijke ambitie is het onderhouden van een goede relatie met het Stadstheater, onze gastheer. Sinds de nieuwe directeur is aangetreden zijn er regelmatige en constructieve besprekingen met hem en ook met diverse medewerkers van het theater over uitvoering, planning en optimalisering. Hier ontstaan nieuwe ideeën. Zo verlaten we het Combi concept en werken we nu met Tips. Met Tips attenderen we via onze publiciteitskanalen bezoekers thematisch van film naar theatervoorstelling en andersom. Ook is het aantal keren dat een film niet door kon gaan dit jaar heel sterk verminderd. Wij hebben dit jaar veel gevraagd van de technici en alles is goed verlopen. We zijn daar heel erg bij mee. De servicebalie van het Stadstheater is buitengewoon coöperatief en attent bij annulering, nieuwe kaarten, wijzigingen. Ook bedanken wij alle vrijwilligers van het Stadstheater die bij elke film, zelfs in de zomerperiode voor garderobe, beveiliging en BHV zorgen.

Aansluiting bij wat in Zoetermeer leeft Om aan te sluiten bij wat er in Zoetermeer leeft hebben we met de keuze van de films heel sterk de verbinding gelegd met evenementen, actuele thema’s en organisaties met bepaalde doelen. Onze investering in zichtbaar zijn en regelmatig overleg met partijen heeft tot een vaste relatie geleid: o.a. door bezoeken van de gemeentelijke partijen en wethouders, overleg met CKC en Partners, contact met Soroptimisten en Rotary, Floravontuur Promotie Zoetermeer, met de Groene Verbinding, Storytellers en met de bibliotheek. (zie Speciale voorstellingen).

Doelgroep verjongen In de stadspeiling van 2018 onder jongeren van 12 – 23 jaar geeft 71% van de jongeren aan Filmhuis Cameo te kennen of bezocht te hebben. Eén van onze ambities was om meer jongeren voor arthouse films te interesseren. Met behulp van het CKC en de cultuur coördinatoren van VO scholen hebben we dan ook bijna 1500 leerlingen kennis laten maken met een film die specifiek voor hen is uitgekozen. Het is ons net als vorig jaar zeer goed bevallen. De leerlingen gedroegen zich boven verwachting rustig, terwijl er toch ander gedrag dan in een bioscoop van hen verlangd werd, ze keken geboeid en deden goed mee met de nabespreking. Ook de extra introductie van EYE over het maken van films viel in goede aarde. Op verzoek van de scholen geven we hier een vervolg aan en zullen het pakket verstevigen en uitbreiden.

Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019 | 21


Toename naamsbekendheid De stad Zoetermeer telt op 1 januari 2019 bijna 125.000 inwoners. De stad is met een prachtig theater en gezellige horeca gezegend. Er zijn 23.000 mensen van >65 jaar en 35.000 mensen tussen de 45 en 65 jaar (Bron: allecijfers.nl/gemeente/zoetermeer). In deze groep zien wij de meeste bezoekers. Het doel om meer Vrienden aan ons te binden is ons gedeeltelijk gelukt: 52 nieuwe Vrienden hebben zich aangemeld. Helaas zijn er ook heel veel bestaande Vrienden verhuisd naar een andere gemeente, of ziek geworden, overleden, of vonden de prijsverhoging van het lidmaatschap niet in verhouding tot hun gebruik ervan. Hetzelfde geldt voor het aantal nieuwsbrief lezers: ook hier vielen er steeds weer mensen af, terwijl er toch ook veel nieuwe bijkwamen. Het aantal blijft rond de 800 zweven. Wij concluderen uit deze cijfers dat de weg naar het Filmhuis Cameo gevonden is, maar nog steeds zou kunnen groeien in relatie tot ons inwoneraantal. Uiteraard zullen we blijven werken aan naamsbekendheid.

Modernisering website De website van Cameo heeft een modernisering ondergaan. Met behulp van Knijnenburg Producties is de website meer visueel geworden, d.w.z. opvallende filmafbeeldingen, minder tekst op de voorgrond en een dynamische banner. Met zo min mogelijk doorklikken kan de geĂŻnteresseerde alle benodigde informatie krijgen.

Professionalisering bestuur Filmhuis Cameo heeft qua bestuur een professionaliseringsslag gemaakt. Functies en taken van bestuursleden zijn gedefinieerd en ingevoerd, werkprocessen zijn beschreven. Door beĂŤindiging bestuurstermijn zijn twee nieuwe functionarissen benoemd. Daarnaast heeft Cameo twaalf enthousiaste mensen die bereid zijn om bezoekers gastvrij te ontvangen en extra activiteiten te begeleiden. Het bestuur is dankbaar voor hun inzet. De activiteiten van Filmhuis Cameo breiden dermate uit, dat er volgend jaar nog meer mensen nodig zullen zijn.

22 | Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019


12. Onze ambities In 2020 willen wij voortborduren op de ambities van 2019: de goede relatie met het Stadstheater verder versterken, onze vaste relaties blijven bedienen en blijvend aansluiten bij lokale maatschappelijke thema’s. We houden een jaarplanning bij, zodat we weten in welke maand er welke activiteiten zijn.

Aansluiten bij gemeenteprogramma’s In 2019 zijn we gestart met samenwerking met de gemeenteprogramma’s die door wethouders zijn opgezet. In juni Tegen Eenzaamheid en in september Samenspraak over het gezamenlijk opzetten van een Cultuurvisie. Ook hebben we een educatieve film vertoond voor de afdeling Terrorismepreventie van de gemeente. We staan klaar om in 2020 onze verdere bijdrage daaraan te leveren.

Aansluiten bij de Cultuurvisie 2020-2023 In de cultuurvisie van de gemeente Zoetermeer staat als kernpunt de wijken meer te betrekken bij de culturele activiteiten. Wij zien als mogelijkheid om in de buurthuizen van de stad het Filmhuis voor te stellen met behulp van trailers en ook daar een club van filmliefhebbers op te richten door het aanstellen van ambassadeurs.

Vrienden binding versterken Cameo heeft zeer trouwe Vrienden, die het bestaan van het Filmhuis mogelijk maken. Het bestuur ambieert de band met deze Vrienden te versterken door hen voorrechten te geven. We denken hierbij aan een dag mee naar de filmbeurs, een vrijkaart voor wie een nieuwe Vriend aanbrengt, etc.

Doelgroep verjongen We ambiëren nog meer scholen te interesseren om een arthouse film te komen kijken in aansluiting op hun lesprogramma. Daartoe zullen we met de cultuurcoördinatoren van de VO-scholen ONC en Alfrink College in Zoetermeer gaan overleggen. Ook willen we met de jeugd een specifieke relatie aangaan, door een aantal jongeren als ambassadeurs aan te stellen. Zij zoeken naar meerdere filmliefhebbers om zich heen en richten met hen een filmclub op. De ambassadeurs krijgen als tegenprestatie de kans om mee naar de filmbeurs te gaan.

Festival 15-jarig bestaan In 2020 bestaat Filmhuis Cameo 15 jaar, dat we gaan vieren tijdens ons filmfestival in november. Het is tevens een mooie gelegenheid om te werken aan onze naamsbekendheid.

Van professionalisering tot uitbreiding bestuur Door het toegenomen aantal activiteiten wordt de draaglast voor bestuur en vrijwilligers hoog. Het ligt daarom in de lijn der verwachtingen dat het bestuur in 2020 taken zal opsplitsen en met een tweetal enthousiaste personen wil uitbreiden tot 7 leden. Daarbij komt dat de maximale zittingstermijn van de voorzitter is bereikt. We gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter, een coördinator educatie, en iemand voor de functie public relations en marketing.

Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2018 | 23


Bijlage: In 2019 vertoonde films 1.

Becoming Astrid

2018

20. Colette

2018

2.

Transit

2018

21. Nos batailles

2018

3.

Benzinho

2018

22. Beautiful boy

2018

4.

Las Herederas

2018

23. Los versos del olvido

2017

5.

Wad

2018

24. The kindergarten teacher

2018

6.

Mary Shelley

2018

25. Das schweigende Klassenzimmer

2018

7.

Homecoming

2017

26. Green book

2018

8.

Girl

2018

27. Kursk

2018

9.

The old man and the gun

2018

28. Bankier van het verzet

2018

10. Marlina the Murderer

2017

29. Werk ohne autor

2017

11. The happy prince

2018

30. Mid90s

2018

12. IDFA

2018

31. The children act

2017

13. Compostella

2016

32. Free solo

2018

14. The reports on Sarah and Saleem

2018

33. Capharnaüm

2018

15. Shoplifters

2018

34. On the basis of sex

2018

16. Stan & Ollie

2018

35. Lazarro felice

2018

17. The wife

2017

36. Goede buren

2018

18. The favourite

2018

37. C’est ça l’amour

2018

19. Woman at war

2018

38. A private war

2018

24 | Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019


39. The man who stole Banksy

2018

58. Queen of hearts

2019

40. Les uns et les autres

1981

59. The biggest little farm

2018

41. I dream in another language

2017

60. Carmen & Lola

2018

42. Red Joan

2018

61. La terra dell’abbastanza

2018

43. Take me somewhere nice

2018

62. Le semeur

2017

44. Rafiki

2018

63. Ballon

2018

45. Coureur

2019

64. La dentellière

1977

46. The fall of the American empire

2018

65. So long, my son

2019

47. Wild Rose

2018

66. Le jeune Ahmed

2019

48. Sofia

2018

67. Yuli

2018

49. Dirty God

2019

68. Con il viento

2017

50. Grace à dieu

2019

69. The white crow

2018

51. Les invisibles

2018

70. Finding your feet

2018

52. Three identical strangers

2018

71. Nureyev

2018

53. The hummingbird project

2018

72. Tel Aviv on fire

2018

54. The little comrade

2018

73. Dolor y gloria

2019

55. Veearts Maaike

2019

74. Official secrets

2019

56. Mary queen of Scots

2018

75. Amazing Grace

2019

57. Working woman

2018

Jaarverslag Stichting Filmtheater Zoetermeer 2019 | 25


films die je bijblijven

Theaterplein 10, 2711 EK Zoetermeer info@filmhuiscameo.nl www.filmhuiscameo.nl

Profile for Knijnenburg Producties

Filmhuis Cameo  

Jaarverslag 2019

Filmhuis Cameo  

Jaarverslag 2019

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded