Issuu on Google+

Hospice Het Vliethuys Magazine


Herenstraat 9c, 2282 BN Rijswijk Tel: 070-3193317 winkel@amarantha.biz

Schieweg 104 (Makro), 2627 AR Delft Tel: 015-5150952 www.amarantha.biz

Voor goede mondzorg en een onafhankelijk advies. Praktijk is toegankelijk voor mindervaliden. Bruijnings Ingenhoeslaan 186 2273 KV Voorburg 070 - 3861989

www.mhpmilius.nl 2 | Hospice Het Vliethuys Magazine


Trots en dankbaar

Ons nieuwe Hospice Het Vliethuys

De nieuwe voorzitter Willy Blonk.

Trots omdat het toch maar gelukt is om dit mooie tehuis te realiseren. Een thuis waarvan de geweldige zorg en liefde afstraalt. Dankbaar voor de inzet van het bestuur onder leiding van Kees de Klerk, de sponsors, donateurs, stichting Vrienden, architecten, aannemer, onder-aannemers, coÜrdinatoren, verpleegkundigen, adviseurs, vrijwilligers en iedereen die op enige wijze een positieve bijdrage heeft geleverd. Een Hospice is niet meer uit onze samen­ leving weg te denken. Een plek waar we in alle rust en met alle zorg en liefde tot ons zelf mogen komen om ons voor te bereiden op het afscheid dat komen gaat. Mede door het geweldige werk van de vele vrijwilligers met professionele ondersteuning is dit bij ons mogelijk. Ook wij zullen ons moeten aanpassen aan de toekomstige wetgeving en hedendaagse voorwaarden zodat we te allen tijde inzage kunnen verlenen in het reilen en zeilen. Of dit nu de zorg op zich betreft of de back­

office. De zorg zal veranderen, waar we de impact niet nog van kennen, maar dat we uw hulp daarbij nodig hebben is evident. Nu de nieuwbouw gereed is zullen we de twee besturen (Algemeen Bestuur en Stichting Vrienden) samenvoegen tot een Algemeen Bestuur. Met ingang van 1 januari 2014 zal ik aantreden als voorzitter van het Algemeen Bestuur en het stokje overnemen van Kees de Klerk, die na 10 jaar met een prachtig resultaat afscheid gaat nemen. Die functie is een hele uitdaging die ik graag aan ga met hulp en ondersteuning van het zittende bestuur. Want niemand kan iets alleen! Graag hoop ik u binnenkort te ontmoeten. Met vriendelijke groet Willy J.A. Blonk

Hospice Het Vliethuys Magazine | 3


Heeft u al nagedacht over uw

TESTAMENT?

Caminada Notarissen geeft graag voorlichting over:

Uw testament Wie zijn uw erfgenamen? Wie regelt de afwikkeling van uw nalatenschap? Wilt u dat de aangetrouwde kinderen wel of niet meedelen in uw nalatenschap? Heeft u al een executeur benoemd? Wie verkrijgt uw inboedelgoederen? Wilt u aan goede doelen (belastingvrij) iets nalaten?

Uw algemene volmacht Wie behartigt uw belangen indien u daar (tijdelijk) niet meer toe in staat bent?

Uw schenking(en) Op papier of in contanten? Aan wie kunt u welk bedrag belastingvrij schenken? Voor het maken van een afspraak belt u met Caminada Notarissen. Desgewenst komen wij bij u langs. Telefoonnummers: 070 - 4138413 voor kantoor Rijswijk 070 – 3196950 voor kantoor Voorburg 015 – 3102010 voor kantoor Nootdorp

Haagweg 175, Rijswijk Westeinde 4, Voorburg Kerkweg 7, Nootdorp info@caminadanotarissen.nl

www.caminadanotarissen.nl

Aan het kantoor zijn Estate Planners en (gecertificeerde) executeurs verbonden

4 | Hospice Het Vliethuys Magazine


Scheidend voorzitter Kees de Klerk

‘De zorg voor de mens dient altijd voorop te staan’

Scheidend voorzitter Kees de Klerk

Het is goed om na een bestuursperiode van 12 jaar, waarvan een aantal jaren als voorzitter tijdens de periode van planontwikkeling en bouw, terug te kijken. Ik spreek mijn grote waardering uit voor alle vrijwilligers en professionele krachten. Er is niet alleen een huiselijke sfeer ontstaan, maar bovendien ook een liefdevolle omgeving met veel aandacht voor de bewoners die er worden verzorgd. Er is een geweldige prestatie geleverd sinds de oprichting van het hospice. Het hele facilitaire proces, met name de huisvesting, was dringend toe aan verbetering. Kort samengevat, de locatie, planontwikkeling, financiering, het bouwteam en vele andere zaken kwamen aan de orde. Het kernthema was en is: “Houd in alles het doel voor ogen.” Ook tijdens deze ontwikkeling is veel inzet op vrijwillige basis verricht. Dit is in één woord: GEWELDIG

mee werkte, van zorg tot facilitair, was een geweldige groep mensen.

Het is prachtig dat zo’n proces gezamenlijk tot stand is gebracht. De bestuurders en medewerkers van Reinier de Graaf hebben ons op professionele wijze bijgestaan. Ik ben trots op wat we hebben bereikt. Er is door ons allemaal een ongelooflijk knappe prestatie geleverd. Het team mensen waar ik

In deze geest draag ik het voorzitterschap graag over aan mijn opvolgster Willy Blonk. Met enig weemoed geef ik het stokje in vol vertrouwen over.

Er dient zich nu een periode aan waar we terug gaan naar de operationele organisatie en het facilitaire een ondergeschikte rol gaat spelen ten aanzien van het geheel. Het hospice vervult een belangrijke functie tussen de lokale en regionale samenleving. Vanuit het College van Burgemeester en Wethouders dient regelmatig veel aandacht en een stimulans uit te gaan. Zeker nu de regelgeving aan het veranderen is. Het geheel overziende, is het geweldig dat deze dienstbaarheid aan de samenleving bestaat! Iedereen die direct, of indirect bij het hospice is betrokken: Wees trots op uw prestaties! En wees bovenal DANKBAAR dat u dit heeft mogen doen. Uit de grond van m’n hart zeg ik tegen iedereen: BEDANKT.

Kees de Klerk

Hospice Het Vliethuys Magazine | 5


de Vries elektro

een naam voor de grote merken in elektronica en witgoed

Al ruim tachtig jaar is de Vries elektro hĂŠt adres voor de grote merken in elektronica en witgoed. Wij ontvangen u graag in onze

Emmastraat 10 Rijswijk | t. 070 390 05 05

showroom, waar we de tijd nemen voor een gedegen advies.

www.devrieselektro.nl

De Vries Advertentie A5 liggend.indd 1

6 | Hospice Het Vliethuys Magazine

02-09-2010 20:56:06


Het team van coördinatoren

‘Het grote huishouden blijft draaien’ Ik ben trots op ons team van coördinatoren, Louise de Groot, Madeleine van Ommen, Rianne Boerefijn en Rob Hazejager. Zij zien er op toe dat de bewoners alle zorg, warmte, liefde en aandacht krijgen in de laatste fase van hun leven. Aandacht voor hun naasten is ook een belangrijke taak. Het team zorgt ervoor dat het ‘grote huishouden’ blijft draaien. Dit doen zij samen met een zeer groot aantal vrijwilligers en verpleegkundigen. V.l.n.r Madeleine van Ommen en Joke Campo, onder Rianne Boerefijn en Louise de Groot.

Een belangrijke taak van de coördinatoren is de begeleiding en scholing van de vrijwilligers en ook de samenwerking met de verpleegkundigen van Florence. Er is veelvuldig

contact met huisartsen en Liason verpleegkundigen uit de diverse ziekenhuizen. Daarnaast faciliteren zij de aanvragen van bewoners voor extra wensen. Zo regelen ze bijvoorbeeld een bezoek aan een musical, de Keukenhof of een picknick op het strand. De nieuwe locatie heeft een prachtige werkplek voor het team van coördinatoren. Het team vult elkaar goed aan en vormt de basis voor een professionele organisatie in Het Vliethuys. Joke Campo, Hoofdcoördinator

Hospice Het Vliethuys Magazine | 7


MEUBELMAKERIJ KOO LH OV E N

Een ontwerp voor maatwerk in uw interieur begint met een goed gesprek. Met zijn aanstekelijk enthousiasme vertelt Joeri u wat er allemaal kan.

Meubelmakerij Koolhoven Adama van Scheltemastraat 16a 2274 VW Voorburg T. 070 3000 277 www.meubelmakerijkoolhoven.nl

8 | Hospice Het Vliethuys Magazine

Vanuit deze wisselwerking ontstaat er een idee voor een boekenkast, erkerbank of kamer en suite. Dat kan zijn in de jaren ’30 stijl waarin Meubelmakerij Koolhoven een groot specialisme heeft opgebouwd. Of het wordt juist een strakke vormgeving, voorzien van details die passen bij uw huis. Het resultaat is maatwerk dat ook uw interieur åf maakt, praktisch en stijlvol.


Dagboek van Joke Campo

‘Mooiste hoofdstuk uit m’n loopbaan’ Toen ik in 1975 als leerling verpleegkundige, kamer 307 in het zusterhuis betrok, kon ik niet vermoeden dat ik 26 jaar later in hetzelfde zusterhuis als coördinator een hospice zou starten. Ik begeleidde de verbouwing, nam vrijwilligers aan en al snel kwam Madeleine van Ommen als coördinator erbij. Gesteund door de RdGG, die de verbouwing voorfinancierde en met hulp van de Voorburgse kerken richtten we het Hospice in. We legden contact met Florence die de verpleegkundige zorg ging leveren. Verder startten we een samenwerking met huisartsen in de omgeving die, indien nodig, de zorg over konden nemen van bewoners waarvan de huisarts niet kon blijven komen. In het begin, op 16 oktober 2001, toen we na de opening de eerste bewoner opnamen, was het best wennen. Zo moesten we o.a. een balans zoeken bij de pijnbestrijding. De verpleegkundigen waren toen nog niet de hele dag in huis en er waren allemaal nieuwe vrijwilligers die ieder hun weg moesten vinden. We zijn in die tijd voor alles en nog wat, tijdens onze diensten, op en neer gereden als het koffieapparaat het bijvoorbeeld niet deed. Maar wat hadden we een mooie tijd op deze locatie... Ondanks kleine kamers, het bed kon niet door de deur, een kelder die regelmatig blank stond en we zaten dicht op elkaar maar het was knus. Toen Hospice Rijswijk in 2007 bij ons introk veranderde er veel. We leverden twee kantoorruimtes in die we om lieten bouwen tot bewonerskamer. Ondanks dat we als personeel nog minder ruimte hadden, bleek dat we de juiste beslissing hadden genomen. De kamers waren altijd bezet en de aanwezigheid van een hospice in de gemeente Leidschendam-Voorburg was van groot maatschappelijk belang. Anno 2013 is hospice Het Vliethuys niet meer uit de lokale samenleving weg te denken.

Toen we echt uit ons jasje groeiden kwam de noodzaak om te zoeken naar een andere locatie met meer ruimte en zijn we op zoek gegaan... Hoe vaak we niet een nieuwe locatie in onze gedachten hebben ingericht, hoe vaak het weer niet doorging en toen... kwam onze huidige locatie in beeld. Dit bleek een prachtige locatie die door de architect meteen op de juiste waarde werd ingeschat. De aanloop naar de nieuwe locatie ging niet over rozen maar nu alles achter de rug is zijn we dolblij met de ruimte, de inrichting, de binnentuin, de keuken, de kantoren. Ondanks dat de vrijwilligers bang waren dat de sfeer zou veranderen op deze nieuwe locatie, is het allemaal goed gekomen. We hielden ze voor dat ze zichzelf meebrachten en dat is inmiddels gebleken want de goede sfeer is meeverhuisd. Ik ben trots en daarvoor gaat mijn dank uit naar ons bestuur, mijn collega’s, vrijwilligers, verpleegkundigen, de Vrienden en allen die ons Hospice een warm hart toedragen. Ook voor alle giften, donaties, die meegeholpen hebben om deze locatie tot stand te brengen ben ik dankbaar. Wat een voorrecht om in dit mooie nieuwe Vliethuys zorg te kunnen blijven bieden aan terminale bewoners met hun familie. Het werken en alles wat er bij komt kijken om in een hospice als Het Vliethuys actief te zijn, is één van de mooiste hoofdstukken uit m’n loopbaan. Dank u wel… Joke Campo, Hoofdcoördinator

In de loop van de tijd kwamen Louise de Groot als coördinator en Rianne Boerefijn als assistent coördinator ons team versterken. Een waardevolle aanvulling in het team van coördinatoren dat al ondersteund werd door Rob Hazejager als invalcoördinator. Hospice Het Vliethuys Magazine | 9


Voor een afscheid op maat Uitvaartbegeleiding in de gehele regio en op iedere locatie naar keuze

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam - ons 24-uurs uitvaartcentrum is vrij toegankelijk voor de nabestaanden - zonder beperkingen afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaart- informatiewinkel Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam - open vanaf 1 januari 2014 ma t/m za van 12.00 tot 16.00 uur of op afspraak te bezoeken Strandwal 1

Damlaan 64

070 - 320 20 40

www.uitvaartcentrumleidschendam.nl

SUO MARTE w w w.suomar te.nl 10 | Hospice Het Vliethuys Magazine


Verpleegkundigen Philomena Juffermans en Paulina de Haan

‘Geen dagen aan het leven toevoegen, maar leven aan de dagen toevoegen...’ De vijftien verpleegkundigen van het hospice staan de bewoners bij om hen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te begeleiden. Dit maakt hun vak niet alleen best zwaar, maar ook heel bijzonder. Degene die hen observeert, krijgt in ieder geval veel respect voor de verpleegkundigen. Het is fascinerend om te aanschouwen hoe zij hun vak verstaan. Deskundig, liefdevol en met veel geduld. Philomena Juffermans en Paulina de Haan geven ons een kijkje in de keuken.

Paulina de Haan (links) en Philomena Juffermans (rechts), met model, verstaan hun vak op een professionele wijze.

“Als een bewoner wordt opgenomen, dan begeleiden we deze,” zegt Philomena. “Uiteraard zijn er ook veel vrijwilligers aanwezig om de bewoners te helpen. Waar het werk van een vrijwilliger ophoudt, daar gaan wij als verpleegkundige verder” “Dan moet je met name denken aan alle verpleegkundige zaken,” vult Paulina aan. “Het betreft dan de totale lichamelijke verzorging en alle verpleegkundige handelingen zoals pijnpompen, het inbrengen van catheters en het behandelen van infecties en wonden. Daarbij anticiperen we op eventuele problemen. Tevens treden we als intermediair op tussen de bewoners, huisarts en andere disciplines.”

De laatste fase De bewoners brengen dus de laatste dagen van hun leven in het hospice door. Iedere keer weer wordt daar zo goed mogelijk op geanticipeerd. “Het is fascinerend om zo dichtbij iemand zijn laatste stukje van het leven te komen,” aldus Philomena. “Dat blijft iedere keer weer een bepaalde uitdaging, want ieder mens is uniek. Mijn vak geeft me dan ook een voldaan gevoel.” “Je krijgt hier te maken met de pure mens,” vertelt Paulina. “Al het aangeleerde bedrag is namelijk in de laatste levensfase niet meer van belang. Het is mooi dat mensen op hun eigen manier het leven kunnen afsluiten. Als verpleegkundige is het een eer om daar een stukje in te begeleiden.”

Familie De verpleegkundigen hebben veel met familieleden, vrienden en dierbaren te maken, die door hen worden opgevangen en begeleidt. “Iedere familie is anders,” concludeert Paulina. “We proberen alles in een goede harmonie te laten verlopen. De gemiddelde verblijftijd is overigens tien dagen. Dit is een korte periode. Je zoekt met elkaar naar een punt om het leven zo goed mogelijk af te sluiten. Dit hospice is een mooie rustige plek waar iedereen op zijn manier kan overlijden zoals hij of zij dat wil. In je eigen waardigheid en waarden en normen. Je kunt bij ons zijn wie je bent geweest. Kortom, geen dagen aan het leven toevoegen, maar leven aan de dagen toevoegen.” “Het hele voortraject van ziek zijn, heeft men eigenlijk al achter de rug voordat men bij ons komt,” stelt Philomena. “We willen de bewoners in alle opzichten professionele en menselijke zorg bieden. Je mag bij ons in alle rust sterven.” 

>>>

Hospice Het Vliethuys Magazine | 11


>>>

Onderlinge band De verpleegkundigen hebben onderling een band, waarin saamhorigheid voorop staat. “We bespreken altijd met elkaar de situatie van een bewoner,” geeft Paulina aan. “Dit doen we ook achteraf, zodat je kunt terug kijken hoe het hele traject is verlopen. Ook in dit opzicht hebben we elkaar nodig.” “Het is altijd belangrijk dat we met elkaar in dezelfde richting verder gaan,” besluit Philomena. “Iedereen heeft tenslotte zijn eigen visie, niet alleen op de zorg, maar ook op het menselijke welzijn. We moet daarom met z’n allen één bepaalde lijn blijven volgen.”

Nieuwe muurschildering bij Het Vliethuys Onder belangstelling van zo’n vijftig vrijwilligers werd een fraaie muurschildering, aan de zijkant van het gebouw van hospice Het Vliethuys, in gebruik genomen. Dit gebouw is gevestigd aan de Voorburgse Fonteynenburghlaan. Architect Karel Dekker bedankte de Voorburgse kunstenaar Ton Remmers De vrijwilligers van voor zijn belangeloze inzet en Paul de Vos het hospice bij de van De Vos Verffabriek voor de gratis matemuurschildering. Op de achtergrond kijken rialen. “Het logo van hospice is er in verwerkt”, legt Joke Campo, Ton Remmers, Paul de Vos Ton Remmers uit. “Dit was het uitgangspunt. Ik combineerde dit met de afbeelding van en Karel Dekker toe.

12 | Hospice Het Vliethuys Magazine

een aantal huizen. Om het geheel een positieve oppepper te geven, heb ik vooral vrolijke kleuren gebruikt. Ik deed het graag, want het hospice Het Vliethuys is een geweldige instelling. Er wordt in dit hospice, waarbij veel vrijwilligers zijn betrokken, bijzonder goed werk verricht.” “We zijn bijzonder blij met de muurschildering”, reageert hoofdcoördinator Joke Campo. “Het geeft ons nieuwe gebouw een frisse en kleurrijke uitstraling”.


Dank aan onze vrijwilligers

‘Wil graag iets voor een ander doen’ ’Thea Altdorf (70), die inmiddels tien jaar bij ons als vrijwilligster werkzaam is, heeft voor het hospice vijftig kilometer in Forum Kwadraat gezwommen. “Ik maakte toen een checklist die door de badmeester werd gecontroleerd”, aldus Thea. “Ik had sponsors gezocht die de kilometers wilden sponsoren. Dit leverde uiteindelijk een bedrag van 1800 euro op. Als vrijwilliger stel ik me overigens altijd bescheiden op. Als de bewoners je nodig hebben, dan melden zich zelf wel. Maar er is hier genoeg werk te verrichten. Ik wil altijd graag iets voor een ander doen. Mooi om jezelf verdienstelijk te maken.”

Joke van Buren (77) is als vrijwilliger alweer zes jaar aan ons hospice verbonden. “Mijn vriendin heeft hier gelegen”, vertelt Joke. “Ik kwam dus spelenderwijs met het hospice in aanraking. Ik vond dit zo’n indrukwekkende zorginstelling dat ik me hiervoor graag verdienstelijk wilde maken. Het is mooi om te doen. We houden ons als vrijwilligers bezig met alle niet medische zaken. Dit varieeert van het verzorgen van de ontbijtjes, de boel opruimen tot een luisterend oor voor de bewoners. Iedereen verricht geweldig werk.”

Cok Suijten, de oprichter van Interwabo op het Voorburgse Koningin Julianaplein, doet allerlei (schilder)klusjes. “Ik doe mijn werkzaamheden met plezier,” aldus Cok. “Zo schilderde ik bijvoorbeeld een piano helemaal wit. Mijn waardering voor alle vrijwilligers en verpleegkundigen is groot. Er wordt hier geweldig werk verricht. Het is mooi dat er op zo’n hartelijke en deskundige wijze zoveel voor de bewoners wordt gedaan. Jezelf dienstbaar maken voor anderen.”

George Hekker (77) is vanaf de oprichting van het Hospice in 2001 vrijwilliger. “Ik ben een gepensioneerde tandarts, die gewend was om veel met mensen om te gaan,” zegt George. “Ik had hier veel plezier in. Na mijn pensioen ging ik op zoek naar vrijwilligers­ werk en kwam in het Diaconessenhuis terecht. Daarna werd ik op het hospice geattendeerd. Ik voelde me meteen thuis. We gaan hier op een warme manier met mensen om en je kunt je voor anderen dienstbaar maken.” Hospice Het Vliethuys Magazine | 13


Bestuurslid Fondsenwerving Gertrude Borsboom:

‘Laat ons warme hart blijven kloppen’ Gertrude Borsboom heeft zich de afgelopen jaren als bestuurslid ingezet voor de Vrienden van het Hospice. Voor het binnenhalen van giften heeft Het Vliethuys namelijk een eigen vriendenstichting, die het hospice ondersteunt door middel van grote en kleine donaties, giften in natura of door middel van legaten. De Vrienden leveren op deze manier een bijdrage aan het goed functioneren van het hospice en een optimaal verblijf voor de bewoners.

“Ik hoop dat de tweede huiskamer snel kan worden afgemaakt,” aldus Gertrude Borsboom.

De Vrienden van het hospice Het Vliethuys ondersteunen het werk van het hospice materieel en financieel. De Vrienden hebben geen personeel in dienst. “Vrienden van ons Hospice zijn mensen die begrijpen dat het ‘bijna-thuis-huis’ niet meer weg te denken valt uit ons midden en dat dit zonder hun financiële hulp onmogelijk is”, aldus Gertrude Borsboom. “De zorg voor mensen in de terminale fase van hun leven is nog steeds een sluitpost. De overheid neemt slechts een deel van de financiering voor haar rekening. De kosten van verpleging en verzorging worden betaald uit de AWBZ. De medische behandeling wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.”

Bijdrage “Het Ministerie van VWS geeft echter alleen subsidie voor de kosten van de coördinatie. Daarnaast vraagt het hospice aan de bewoners een kleine bijdrage voor de verblijf­ kosten. Voor extra faciliteiten, huisvestingsen onderhoudskosten, is Het Vliethuys afhankelijk van giften. We hebben weliswaar een warm kloppend hart in ons hospice. Maar het hart moet wel blijven kloppen...”

Visie De visie van de Vrienden is het ontwikkelen van die activiteiten die ertoe bijdragen dat de totale kwaliteit van zorg de beste is die geboden kan worden met behulp van de vrijwilligers. Gertrude Borsboom vindt dat er een professionaliseringsslag moet gaan plaatsvinden als het gaat om de fondsenwerving. Dat is ook de reden dat zij namens de ‘Vrienden’ deel uitmaakt van het bestuur van het hospice. In deze functie is zij (mede)verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van fondsenwerving. “Hoe ga je in deze tijd om met fondsenwerving? Dat is een belangrijke vraag die je doordacht moet beantwoorden”, zegt Gertrude Borsboom. “Zo is het goed dat journalist en PR-adviseur Bart Bakker de club is komen versterken. De juiste publiciteit is van groot belang. Daarbij koesteren we onze vrijwilligers die zich voor de activiteiten van de Vrienden inzetten. Ik ben dan ook blij met de huidige groep mensen die we hebben. Ze zijn enthousiast en bereid om er veel liefde tijd en energie in te steken.”

Samenwerking “Ik ben een groot voorstander van samenwerking,” vervolgt Gertrude Borsboom. “Ik sta er daarom voor open om contacten te leggen met bijvoorbeeld lokale overheden, het MKB, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Met elkaar moet je de krachten zien te bundelen. Ik hoop dan ook dat de plannen om een ontbijtclub op te gaan starten, worden gerealiseerd. Het is goed 14 | Hospice Het Vliethuys Magazine


en nuttig als mensen spelenderwijs met ons hospice kennismaken. Zij krijgen dan een prima indruk hoe we te werk gaan en dat we zo’n tachtig vrijwilligers hebben.”

Donateurs

namens de Vrienden, voor bedanken. We kunnen er, mede door alle bezuinigingen, niet om heen dat de donateurs voor ons van groot belang zijn. We zullen hen, ook in de toekomst, nog harder nodig hebben. Blijf ons daarom alsjeblieft steunen...”

Het hospice heeft een behoorlijk groot aantal donateurs. “Het is geweldig wat deze mensen voor ons doen,” zegt Gertrude Borsboom. “Langs deze weg wil ik hen daar,

Karel Dekker en Désiree Plag van bouwkundig werkburo Stramien 2000:

‘Warme gevoelens bij de nieuwbouw’ Architect Karel Dekker was vanaf 2006 bij het nieuwbouwproject betrokken. De allereerste tekening werd dan ook in dat jaar gemaakt. Nadat diverse alternatieven werden onderzocht, kwam men uit op de huidige locatie aan de Fonteynenburglaan 5B. Samen met ingenieur Désiree Plag, die verantwoordelijk was voor de bouwvoorbereiding, laat Karel Dekker het hele project nogmaals de revue passeren.

redenen, die te maken met de nieuwbouwfinanciering van Reinier de Graaf, een tijdje stil. Nadat iedereen in de wachtkamer zat, ging het medio 2011 verder. In april 2012 is de bouw gestart en het hospice werd in juni van dit jaar in gebruik genomen. In september 2013 konden onze werkzaamheden worden afgerond.

Karel Dekker en Désiree Plag zijn trots op de nieuwbouw en de inrichting.

“We hebben ondanks het langdurige proces aan dit project een warm gevoel overgehouden,” zegt Karel Dekker. “Vanaf het begin hadden we de intentie om een warm gebouw te maken, waarin mensen het fijn

Medio 2010 was men zover dat er een schetsmatig idee was. In december van dat jaar was er een ontwerp met een akkoord van het bestuur. Daarna lag het project om financiële

Hospice Het Vliethuys Magazine | 15

>>>


Bij Fleuri bent u aan het juiste adres voor liefdevol bloemwerk voor alle gelegenheden. Onze passie ligt bij bloemen, planten ĂŠn tevreden klanten. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9 - 18 uur zaterdag van 9 - 17 uur Damlaan 31a | 2265 AL Leidschendam | 070-3010510 www.fleuri-bloemen.nl | info@ fleuri-bloemen.nl

Blekerslaan 47, 2282 PAPA Rijswijk 33 www.knijnenburgproducties.nl www.knijnenburgproducties.nl Blekerslaan 47, 2282 RijswijkT.T.070 070319 319 45 45 33 16 | Hospice Het Vliethuys Magazine advertentie Historische gids 2013.indd advertentie Historische gids 2013.indd 1 1

22-09-13 11:20 11:20 22-09-13


>>>

vinden om in te vertoeven. Dat is in ieder geval gelukt.”

Thuiskomen “Het voelt inderdaad als een soort thuis­ komen,” vult Désiree Plag aan. “Ondanks dat het gebouw is blijven staan, voelt het als nieuw. Als je binnenkomt en je ziet de zitjes in de gang, dan krijg je er inderdaad een warm gevoel bij. De bewoners en hun dierbaren zitten hier dan ook op hun gemak. In alle rust en in een fraaie omgeving kunnen ze de tijd met elkaar doorbrengen.” 

Intensief De komst van de nieuwbouw heeft echter veel tijd en energie gekost. “Het is een intensief project geweest,” aldus Karel Dekker. “Het was een ingrijpende manier om een bestaand gebouw op deze wijze te renoveren en te transformeren. Met betrekking tot de technologie, de kennis en wat we wilden doen, was het weliswaar een niet al te groot project. Maar er was sprake van een gecompliceerde organisatiestructuur.”

Samenwerking De samenwerking met Reinier de Graaf is goed verlopen. “Dit was vanaf het begin aan voortreffelijk,” concludeert Karel Dekker. “Of we zo’n project nog eens zouden doen? Het gaf voldoening en plezier om het traject van onderzoek en ontwerpwerk te kunnen

uitvoeren. Als er morgen weer zo’n project voorbij komt, dan zou ik er zo instappen. Ik houd me sowieso met gebouwen uit de gezondheidszorg bezig. De bouwer van dit project staat overigens in mijn top vijf van aannemers waarmee ik heb samengewerkt.”

Tweede huiskamer “Dat geldt voor mij ook,” zegt Désiree Plag. “Alles verliep prima, waardoor we vaart konden maken. Het was jammer dat er te weinig fondsen voor de tweede huiskamer waren. Om het alsnog haalbaar te maken is het plan aangepast. In eerste instantie was dit één groot ruimtelijk gebied. Nu is het allemaal compacter geworden. We hopen dat er alsnog voldoende fondsen binnenkomen om de tweede huiskamer af te kunnen maken.”

EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL

Telefoon 070-3879808

Wij zijn er voor u LUPINE_0911_01_LEIDSCHENDAM_150x75.indd 1

Uitvaart- informatiecentrum Prinses Mariannelaan 286, 2275 BP Voorburg

www.lupine.nl

14-09-2011 09:14:03 Hospice Het Vliethuys Magazine | 17


KERKSTRAAT 60 2271 CT VOORBURG 070 214 20 60 INFO@RESTAURANTBERNARD.NL

Art at Work Schilderijrails feliciteert Hospice Het Vliethuys met de nieuwe locatie aan de Fonteynenlaan in Leidschendam-Voorburg. Wij hebben de eer gehad mee te mogen denken bij alle vraagstukken die er waren rondom de visuele communicatie in de ruimtes. Hiervoor hebben wij diverse schilderijrails gebruikt voor het mooi ophangen van de kunstwerken, foto’s en het whiteboard. Ook hebben wij een oplossing kunnen vinden voor het ophangen van objecten aan de schuine plafonds. Samen met de mensen van het Hospice hebben wij de deurfolies met de naams-aanduidingen ontwikkeld. Op dit moment is de aankleding van de entree nog in ontwikkeling, hier komen folies waar o.a. de huisstijl en kenmerken van het Hopice in verwerkt gaat worden. Ook benieuwd wat Art at Work voor uw praktijk, wachtkamer, vergaderruimte of polikliniek kan betekenen? Kijk op www.schilderijrails.nl of bel ons 015-2140340. Wij horen u graag!

18 | Hospice Het Vliethuys Magazine


x

Martijn du Prie, directeur Du Prie Bouw & Ontwikkeling:

‘Iedereen werd steeds enthousiaster’ Du Prie Bouw & Ontwikkeling heeft zijn goede naam met de renovatie van het hospice in de Zorg volledig waargemaakt. “We hebben ruime ervaring in de gezondheidszorg,” zegt directeur Martijn du Prie. “Hiervoor hebben we veel expertise en ervaring in huis. In een ziekenhuis of een zorginstelling zijn de bouwkundige werkzaamheden namelijk ondergeschikt aan de bedrijfsmatige taken. Dit is alleen mogelijk met een flexibele houding van ons personeel. Maar ook het voeren van een strakke planning en een goede communicatie tussen onze uitvoering en de opdrachtgever staan hierbij centraal.” Eerder volbracht Du Prie Bouw & Ontwikkeling met succes projecten bij het Leidse LUMC, het medisch centrum van de VU en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

Twee gebouwen

“We konden prima samenwerken met architect Karel Dekker en Desiree Plag van het bureau Stramien,” aldus Martijn du Prie.

Het project van Het Vliethuys bestond uit het renoveren van drie gebouwdelen aan de Fonteynenburghlaan in Voorburg op het terrein van de Reinier de Graaf Groep Ziekenhuis. Op dit terrein werden twee gebouwen gerealiseerd waarin Het Vliethuys en ‘Hoed’ (Huisartsen onder Eén Dak) zich hadden gevestigd. “De gebouwen waren met elkaar verbonden door middel van een oude ‘verbindingsgang’ (gebouwdeel D) die we hebben gesloopt,” vertelt Martijn du Prie. “Hierdoor zijn het twee op zichzelf staande gebouwen geworden. Op de plaats van de oude ‘verbindingsgang’ werd een nieuwe ‘kloostermuur’ gerealiseerd.” “We hebben ook gebouwdeel A en B intern gesloopt waar nu Het Vliethuys zich heeft gevestigd. Het gebouw werd voorzien van thermische isolatie, nieuwe gevelpuien en dakbedekking. Ook kwamen er een nieuwe hoofdingang en dienstingang”. Gebouwdeel C voor ‘Hoed’ is eerst gesloopt en vervolgens voorzien van thermische isolatie. “We hebben de gevelpuien hersteld en een nieuwe ingang gerealiseerd,” aldus Martijn du Prie. “Dit gebouw is onder andere geschikt gemaakt als praktijk voor huisartsen en therapeuten met wachtkamers, behandelkamers, toiletgroepen en technische ruimtes. Tenslotte werd het laatste gebouw (gebouwdeel E) gesloopt ten behoeve van het realiseren van een mooie tuin.”

Interessant “Het was een interessant project,” zegt hij. “Door onze ervaring en transparant mee te denken met de klant, zowel gedurende de voorbereiding als tijdens de bouw waren we in staat om onze klant meer knowhow te bieden. We konden prima samenwerken met architect Karel Dekker en Desiree Plag van het bureau Stramien.”

Sturing “Er lag overigens geen standaardbestek,” aldus Martijn du Prie. “Gedurende het project moesten we daarom kijken hoe alles binnen de begroting bleef. Vervolgens was het de uitdaging om alles in het bestek te krijgen. Onderaannemers waren niet altijd gewend om op deze manier te werken. Zij hadden zodoende veel sturing nodig om de puzzel compleet te maken. Hier ontstond af en toe weliswaar discussies over, maar uiteindelijk kwamen we er altijd weer uit. Gedurende het hele project werd iedereen dan ook enthousiaster.” De bewoners kregen uiteindelijk een eigen huiskamer, badkamer en keuken. In het hospice werden voor vrijwilligers ondersteunende ruimtes gerealiseerd. Ook kwamen er een snoezelbadkamer, stilteruimte, kantoren en spreekkamers.

Referentieproject Wethouders, raadsleden, donateurs, ondernemers, vrijwilligers familieleden, bewoners en andere relaties spraken uitermate lovende woorden over de renovatie. “Deze nieuwbouw is voor ons bedrijf een fraai referentieproject waar we als bedrijf zijnde behoorlijk in hebben geïnvesteerd,” concludeert Martijn du Prie. “Uiteraard staan we open voor vervolgprojecten in het hospice. Hier willen we graag over verder praten.”

| 19


Het hospice werkt samen met een aantal vakspecialisten, die zich graag voor ons willen inzetten. We hebben er een aantal op een rijtje gezet.

‘Dit hospice voelt als je eigen huis…’ Ger Bulder is met zijn vrouw Marianne Bulder-van Beers huisarts in Rijswijk. Samen hebben zij hun praktijk aan de Van Vredenburchweg, vlak naast de grote Bonifatiuskerk. In de huisartsengroep Medisch Centrum Vredenburchweg (MCV) werken acht huisartsen in zes zelfstandige huisartsenpraktijken nauw samen.

“Blijf ook in de toekomst warmte en liefde uitstralen,” aldus huisarts Ger Bulder, die veel bewoners begeleidt.

“Onze patiënten die naar het hospice gaan, begeleiden we ook in het hospice,” vertelt Ger Bulder, die ook in het bestuur van Het Vliethuys zit. “Door de vernieuwing is er nieuw elan gekomen. Het is een fraai gebouw geworden. Ik ben heel blij met de huidige behuizing. Het voelt als een stukje van je eigen huis als je hier komt. Dit gevoel willen we dan ook graag uitdragen en promoten. Het is belangrijk dat het hospice zichzelf blijft. Dan doel ik op het blijven uitstralen van de warmte en liefde. Dat zijn mooie dingen die bij het hospice horen. Mijn vrouw en ik komen er graag en zien wat voor geweldig werk de medewerkers en alle vrijwilligers verrichten.”

‘Hospice valt als een warme deken om je heen’ De Leidschendamse huisarts Kamiel Schreiner, die op het terrein van Antoniushove zijn praktijk heeft, komt sinds de oprichting bij het Hospice. “De nieuwbouw is prachtig,” zegt hij. “,Je merkt dat het hospice een steeds professionelere organisatie wordt. Er werkt een aantal gespecialiseerde mensen van een hoog niveau. In de maanden sinds de opening valt dit gebouw als een steeds warmere deken om je heen. Alles is bijzonder ruim opgezet. Voor de bewoners is het hier prima vertoeven. Ik begeleid samen met andere huisartsen patiënten die hier naar toe gaan. Dit doen we om de beurt. In de laatste fase van hun leven, nemen we de begeleiding over. Het is mooi dat de mensen hier kunnen verblijven. Dit hospice is dan ook een aanwinst voor de gemeente.” Huisarts Kamiel Schreiner is zeer te spreken over hospice Het Vliethuys. Hij begeleidt op een liefdevolle wijze veel bewoners. 20 | Hospice Het Vliethuys Magazine


‘Meerwaarde van de nieuwbouw nu al bewezen’ Emile Dubois is longarts in het Westeinde Ziekenhuis. Daarvoor werkte hij in het Diaconessenhuis. Hier leerde de arts Joke Campo, de hoofdcoördinator van Het Vliethuys, kennen. “Zij vroeg mij om vanuit m’n vak allerlei hand- en spandiensten te verlenen,’’ zegt Emile Dubois. “Als bewoners bijvoorbeeld vocht achter hun longen hadden, dan bood ik de helpende hand. Ondanks dat ik nu in het Westeinde ziekenhuis werk, geef ik nog altijd adviezen als een bepaalde situatie daarom vraagt. Mijn gevoel over de nieuwbouw? Werkelijk prachtig.” “Dit was nota bene mijn oude polikliniek,’’ vervolgt Emile Dubois. “Ik zat in de kamer van de coördinatoren dan ook weer even in mijn oude poli. Het is een fantastische locatie geworden. Er is veel ruimte om de bewoners en de familie te begeleiden. Nu al is de meerwaarde van de nieuwbouw te bewezen. Dit is een belangrijk aspect. Het is een goede zaak dat hier veel aandacht kan worden gegeven.”

Emile Dubois is even terug in zijn oude poli….

‘Prima samenwerking met het hospice’ Natascha van Dasselaar en Mech Doeleman werken namens apotheek Huygens in de Voorburgse Heren­ straat nauw samen met het hospice. “We leveren alle medicatie en geven hierover ook adviezen,” aldus Natascha van Dasselaar en Mech Doeleman. “De meeste medicijnen worden met de auto geleverd. De

samenwerking verloopt prima. De nieuwbouw is heel mooi geworden. Er hangt een warme huiselijke sfeer en er zijn moderne faciliteiten voor de bewoners en hun familieleden. Opvallend is dat er veel vrijwilligers actief zijn. En dat terwijl de meeste organisaties en verenigingen moeite hebben om vrijwilligers te vinden. Dat is een bijzonder aspect.”

“Iedere dag bezorgen we medicijnen,’’ aldus Natascha en Mech.

Hospice Het Vliethuys Magazine | 21


KRINGLOOP VOORBURG

Tele-Cleaning Services v.o.f. 2000 m² DE GROOTSTE VAN DE REGIO Adres: Van Leijdenstraat 2, 2274 AW Voorburg Openingstijden: Maandag -16:16 van 12.00-16.00 Dom-halve-vlietvizier 14-12-2006 Pagina 1 Michiel Dinsdag tot en met zaterdag - van 09.00-17.00 Elke laatste zondag van de maand geopend

Hebt u alles goed geregeld, Hebt u alles voor nu en goed geregeld, voor nu en voor de toekomst? voor de toekomst?

een

Wat gebeurt er als u ernstig ziek wordt of komt te overlijden. Wat U gebeurt als goed u ernstig ziek of komt te overlijden. kunt uw er zaken regelen voorwordt uw naaste met bijvoorbeeld een levenstestament, testament of voogdijregeling. U kunt uw zaken goed regelen voor uw naaste met bijvoorbeeld Kijk voor meer informatie op onze website of maak vrijblijvend een afspraak. levenstestament, testament of voogdijregeling. Kijk voor meer informatie

Schoonmaak - Glasbewassing Portiek Schoonmaak Telefoon 070 440 08 85

UTS is gespecialiseerd in verhuizingen waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van Verhuisfenomeen het totale verhuisproces en het organiseren Unieke Totaal Service van alle zaken rondom de verhuizing.

UTS is gespecialiseerd in het verhuizen van ouderen waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van het • verhuisproces Particuliere totale en het organiseren van alle zaken rondom de verhuizing.

verhuizingen

• Particuliere verhuizingen

• UTS Verhuisdirigente • UTS Verhuisdirigente

op onze website of maak vrijblijvend een afspraak.

• Speciale Service voor ouderen

• Speciale Service Ouderen UTSvoor Handyman

• Opslag •

• Schoonmaakservice

• Opslag

Wilt u meer informatie over onze uitgebreide dienstverlening een Zwartelaanof28 • UTS Handyman offerte aanvragen

notariskantoor

Postbus 267

www.utsvandergeest.nl 2270 AG Voorburg • Schoonmaakservice of bel 070 - 399 42 41

Tel.: (070) 387 06 02

mr. R.M. Dom

Uw kantoor voor notariële zaken en Estate Planning (Lid EPN)

• Fax: Kunst & 386 Antiek (070) 84 58 UTS VAN DER GEEST DEN HAAG

E-mail: notaris@dom.knb.nl

UTS Van der Geest • Wolga 2 • 2491 BJ Den Haag

Zwartelaan 28, 2271 BR Voorburg E info@utsvandergeest.nl • T (070) 399 42 41 • F (070) 398 97 46 Tel.:zaken (070) 387en 06 02 Uw kantoor voor notariële Estate Planning (Lid EPN) Zuiderweg 90 E-mail: info@notariskantoordom.nl 2289 BR Rijswijk www.notariskantoordom.nl

UTS VAN DER GEEST VERHUIZINGEN Uw kantoor voor notariële zaken en Estate Planning info@utsvandergeest.nl (Lid EPN) Zwartelaan 28 - 2271 BR Voorburg Tel.: (070) 387 06 02 - Fax: (070) 386 84 58 E-mail: info@notariskantoordom.nl www.notariskantoordom.nl

22 | Hospice Het Vliethuys Magazine

T 070 399 42 41

www.utsvandergeest.nl


‘Ook in de toekomst moet alles blijven functioneren’ Projectleider/gebouwenbeheerder Johan Haak is namens de Reinier de Graaf Groep naast het ziekenhuis en het laboratorium ook eindverantwoordelijk voor het gebouw van het hospice. “Ik heb een breed maar een bijzonder uitdagend pakket,” zegt hij. “Iedere dag zorg ik er voor dat alles goed functioneert. Dat varieert van de ventilatiesystemen, de verwarmingsinstallaties tot de elektriciteit. Ik ben onder de indruk van de nieuwbouw. Op een professionele wijze is alles geïnstalleerd. Nu moeten we er voor zorgen dat alles in de toekomst goed blijft functioneren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het onderhoud. Het is daarom belangrijk om voor de verschillende vakgebieden een meerjarenschema te hebben.” Johan Haak en zijn medewerkers houden ook toezicht als bijvoorbeeld monteurs en schilders aan de slag gaan. “Alles moet door blijven draaien,” vertelt Johan, die veel kennis in huis heeft van alle apparatuur. “Je moet er

Bestuur 2013 Kees de Klerk, voorzitter Willy Blonk, plv. voorzitter Hans Lieffers, penningmeester Paul Francissen, secretaris, secretaris@hetvliethuys.nl Ger Bulder, medisch beleid Jan van Beyeren Bergen en Henegouwen, lid Bestuur van de Vrienden 2013 Gertrude Borsboom, waarnemend voorzitter Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert, secretaris Nico Bergshoeff, penningmeester Rien Meijer, lid Bert Jan van Veen, lid Onze vier coördinatoren zijn: Joke Campo, Madeleine van Ommen, Louise de Groot en Rianne Boerefijn

Johan Haak houdt de verwarmingsketel nauwlettend in de gaten.

toch niet aan denken dat bijvoorbeeld de verwarming in het hospice uitvalt. Het is daarom vanuit mijn vak als gebouwenbeheerder belangrijk om waakzaam te blijven. Ik werk graag in het hospice. Het is dankbaar om hier je vak te kunnen uitoefenen. Er wordt door de coördinatoren en alle vrijwilligers mooi werk verricht.”

“Het is prachtig dat we de nieuwbouw kunnen afsluiten met een goedkeurende Verklaring van de Accountant en dat we vanaf nu ook financieel gezond verder kunnen”, zegt Willy Blonk plv. voorzitter.Met dank aan penningmeester Hans Lieffers. Hij heeft hiervoor geweldig werk geleverd en het overzicht behouden. Tevens nogmaals dank aan het bouwteam Karel Dekker, Desiree Plag, Paul Francissen, Joke Campo en Kees de Klerk.

Florence levert 24 uur per dag verpleegkundige zorg Daarnaast werkt Het Vliethuys met ongeveer 90 vrijwilligers. Persvoorlichting & PR: Bart Bakker, 06-506171 22. info@bartbakker.eu (Voor interviews, publicaties en beeldopnamen dient vooraf toestemming te worden gevraagd).

Hospice Het Vliethuys Magazine | 23


‘Mooi om hobby te kunnen uitoefenen’ Kitty Slootweg is sinds de opening van het hospice de pedicure voor de bewoners. “Ik gebruik veel lavendel­ olie waarmee ik de voeten masseer,” aldus Kitty. “Hier worden de mensen rustig van. Ik werk enigszins via de alternatieve kant. Het behandelen van de voeten en de handen op deze manier is dan ook mijn grote hobby. Het is dankbaar werk, want de bewoners vinden het fijn. Het hospice is een mooie en warme plek voor de mensen. Het is fascinerend en boeiend om hier te mogen werken.” “Het is dankbaar werk om in het hospice actief te mogen zijn,” aldus Kitty Slootweg

‘Voorraden zijn altijd toereikend’ Ria Clemens en Margot Keijzer houden zich ruim twee jaar bezig met de elektronische bestellingen via internet. Ria doet dit op maandagochtend en Margot op donderdagochtend. “Op dinsdag en op vrijdag worden vervolgens de levensmiddelen geleverd”, vertelt Ria. “Het zijn flinke bestellingen, omdat er over het algemeen acht bewoners in het Hospice aanwezig zijn. We zorgen er dan tevens voor dat de voorraden toereikend zijn om iedereen in het hospice van eten en drinken te voorzien. In de meeste gevallen slagen we hier altijd weer in. Dit is dankbaar en nuttig werk om te doen.” Ria Clemens en Margot Keijzer.

‘In nieuwbouw goed en makkelijk schoonmaken’ Henny Rooy en zijn dochter Wendy Rensen zijn in het hospice belast met de schoonmaakwerkzaamheden. Zij doen dit namens het bedrijf Tele Cleaning Service VOF, dat bereikbaar is via de telefoonnummers 070-4400 885 en 06- 533 66129. “Dankzij de nieuwbouw is het veel makkelijk schoonmaken,” zeg Henny. “De ruimtes zijn daarbij ook groter. Het is allemaal goed te doen. We werkten ook in het oude hospice. Maar dat kun je niet meer met de nieuwe situatie vergelijken. Het is nu allemaal veel overzichtelijk geworden.’”

24 | Hospice Het Vliethuys Magazine

Henny Rooy (met zijn dochter): “Niet meer met oude situatie te vergelijken.”


‘Iedere dag verse warme maaltijden’ Sallo’s Catering & Organisatie in het Forepark is een familiebedrijf waar Sallo, Marion, Jeroen en Wendy werken. Iedere dag verzorgt Sallo diverse (warme) maaltijden voor onze bewoners. “Dat doen we met veel plezier”, zegt Sallo van Dam. “Dankzij onze persoonlijke aandacht en ruim 40 jaar ervaring levert Sallo’s hoogstaande kwaliteit. Daarbij doen we regelmatig iets extra’s voor de medewerkers, vrijwilligers en de bewoners. Het hospice is een mooie instelling waar ik enorm veel respect voor heb.” “Iedere dag verzorgen we met veel plezier de maaltijd voor het hospice”, aldus Sallo van Dam, die de broodjes aan onze coordinatoren overhandigd.

‘Medianetwerk maakt het mogelijk’ Namens het hospice zorgt Bart Bakker voor de positionering in de media, bij het MKB, de gemeenten en andere relaties. “Het hospice maakte met de nieuwbouw een nieuwe start,” aldus Bakker. “Aangezien dit een knappe prestaties was, verdiende de zorginstelling veel positieve publiciteit. Dankzij mijn medianetwerk kregen we dit dan ook voor elkaar. Er is nog een aantal andere uitdagingen. Het MKB en private donateurs zullen worden benaderd om een bedrag te doneren voor de tweede huiskamer. In deze positionering is publiciteit belangrijk. Ik heb veel waardering voor alle medewerkers en vrijwilligers van het hospice. Ze verrichten ongelooflijk knap en veel werk. Sterker nog, ik heb zelden in mijn journalistieke loopbaan zoiets meegemaakt.” “Het hospice verdient alleen maar veel positieve publiciteit,” zegt Bart Bakker.

‘Bewoners verdienen veel aandacht’ Maaike Wooning is met haar bedrijf Many Wishes inmiddels zo’n drie tot vier jaar als schoonheidsspecialiste in het hospice actief. “Ik geef de bewoners graag veel aandacht, want zij verdienen dit,” zegt Maaike. “Ik neem dan ook alle tijd voor ze. De bewoners kunnen bij mij terecht voor al hun beautywensen zoals ontspannende en huid verbeterende gezichtsbehandelingen, pedicure, manicure en harsen.” Maaike bekommert zich graag om de bewoners. Hospice Het Vliethuys Magazine | 25


‘Hospice is verrijking voor de gemeente’ Teun Glasbergen is dé deskundige van de geluid- en beeldapparatuur. “Ik help iedereen graag hiermee,” zegt hij. “Ik doe dit op vrijwillige basis, want Het Vliethuys is een geweldige zorginstelling die prachtig werk verricht. We mogen met z’n allen dan ook trots zijn wat hier iedere dag voor de bewoners wordt gedaan.” De voorzitter van de Ondernemers Vereniging Leidschendam Centrum is onder de indruk van de nieuwbouw. “Wat een prachtig onderkomen is het geworden,” zegt Teun. “Dit hospice is voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een verrijking. Ik heb hier diep respect voor.” “Het is een prachtig onderkomen geworden,” zegt Teun Glasbergen.

‘Omringd met zorg en liefde’

René Knijnenburg: “Omringd met zorg en liefde, dat biedt het hospice en daarom dragen ik, mijn vrouw en ons bedrijf het hospice een warm hart toe en ondersteunen wij waar mogelijk.”

René Knijnenburg van Knijnenburg Producties in Rijswijk heeft de grafische productie van dit magazine verzorgd. “Enige jaren geleden kwam ik in contact met Joke Campo van het hospice. Ik werd geraakt door wat zij mij vertelde over het hospice en het werk dat daar met zoveel toewijding en liefde wordt gedaan. Van dichtbij heb ik kortgeleden meegemaakt dat een geliefde afscheid moest nemen van het leven. Jammer genoeg heeft dit niet, door allerlei omstandigheden, kunnen gebeuren in Het Vliethuys, maar ik had het haar zeer gegund.”

‘Altijd bereid om de helpende hand te bieden’ Harry van Tol is een voormalig leraar die zich uitermate verdienstelijk maakt. Hij verricht allerlei hand- en spandiensten ook op technisch gebied. Zo houdt Harry zich bezig met bijvoorbeeld het ophangen van de lampen en de elektriciteit. “Dit is mooi vrijwilligerswerk om te doen,” zegt Harry. “Het geeft voldoening om mezelf op deze wijze voor het hospice verdienstelijk te maken. Ik ben dan ook graag bereid om altijd de helpende hand te bieden Daarbij vind ik de nieuwbouw fascinerend en mooi geworden. Het is een schitterend onderkomen.” “Dit is mooi vrijwilligerswerk om te doen,” zegt Harry. 26 | Hospice Het Vliethuys Magazine


‘We zijn altijd bezig...’ Erik de Vogel en Jan Kneppers verrichten voor het hospice allerlei logistieke werkzaamheden. Zij zijn weliswaar in dienst van de RDGG-groep, maar steken ook graag voor ons de handen uit de mouwen. Vrijwel dagelijks zijn Erik en Jan actief. “We doen het met enige passie,” zegt het duo. “De nieuwbouw van het hospice is mooi geworden. We bieden graag de helpende hand om er voor te zorgen dat een aantal logistieke zaken goed verlopen.’” “We bieden graag de helpende hand”, aldus Erik de Vogel en Jan Kneppers.

Zonder vrijwilligers geen hospice In 2013 heeft het hospice bijna 30 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en die waren hard nodig om in plaats van met twee, met drie vrijwilligers per dienst het rooster te kunnen vullen tussen 7 en 23 uur. Totaal zijn er nu 90 vrijwilligers. Dit zijn mensen met levenservaring die liefdevol, en zo nodig terughoudend, helpen de dagelijkse gang van zaken in het hospice te realiseren. Vrijwilligers melden zich aan en gaan na een kennismakingsgesprek met een van de coör­ dinatoren vier keer met een ervaren vrijwilliger mee in de verschillende diensten. Bij geschiktheid ontvangen de vrijwilligers een overeenkomst. Het hospice vraag veel van vrijwilligers maar heeft ook veel te bieden. Bijvoorbeeld een verplichte deelname aan de basiscursus die bestaat uit 6 dagdelen. Vier dagdelen van

deze cursus worden gegeven door een van de coördinatoren. In deze cursus staat de afstemming van de vrijwilliger op de wensen en behoeften van de bewoners en hun naasten centraal. De houding van ‘Er Zijn’ wordt in deze basiscursus via verschillende invalshoeken belicht. Een verpleegkundige verzorgt twee dagdelen zorg aan bed. Na afloop van de basiscursus ontvangen de vrij­ willigers een certificaat. Ook worden vrijwilligers gevraagd deel te nemen aan thema- en deelbijeenkomsten. De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund bij hun werkzaamheden. Naast alles wat gevraagd wordt ontvangen de vrijwilligers (landelijke) scholingen, onkostenvergoeding, uitjes, dankjeweldag, verjaardagsattentie en kerstgeschenk. Voor de wijze waarop het vrijwilligersbeleid wordt georganiseerd en uitgevoerd ontving het hospice in 2013 het Certificaat Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! Dit is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan de door de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) gestelde kwaliteits­ criteria. Trots zijn het bestuur en de coördinatoren op alle vrijwilligers die zich met zoveel liefde, aandacht en betrokkenheid inzetten! De groep vrijwilligers die onlangs hun certificaat voor de basiscursus hebben behaald. Hospice Het Vliethuys Magazine | 27


Aandacht, kwaliteit en betrokkenheid voor een uitvaart “op maat” Dit zijn de kernwoorden van de dienstverlening van Papillon Uitvaartverzorging. Ook begeleid ik u graag persoonlijk bij het vastleggen van uw uitvaartwensen. U kunt altijd bij mij terecht, ook al heeft u elders een uitvaartverzekering afgesloten.

Ik geef u graag meer informatie

Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert

mobiel: 06 23 26 32 46 / tel: 070 327 99 71 e-mail: madeleine@overhoff.nl website: www.papillonuitvaartverzorging.nl

Dit magazine is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.

MONDEN BALANS MONDEN MONDZORG MET HOLISTISCHE VISIE

BALANS

Sylvia v. Rossen, mondhygiënist MONDZORG MET HOLISTISCHE VISIE Bruijnings Ingenhoeslaan 186 Sylvia v. Rossen, mondhygiënist 2273 KV Voorburg Bruijnings Ingenhoeslaan 186 06-24913650 2273 KV Voorburg 06-24913650 www.mondenbalans.nl www.mondenbalans.nl

Een schone en gezonde mond, iedere dag. Een schone en gezonde mond, iedere dag. 28 | Hospice Het Vliethuys Magazine


Stap in de wereld van Haaglanden Gifts

‘Altijd een passend geschenk...!’

Door Bart Bakker

Haaglanden Gifts is sterk in het meedenken van een passend geschenk. “Bij ons is men op het juiste adres voor bedrukte en onbedrukte relatiegeschenken en promotioneel Textiel”, zegt directrice Pauline. “Bijna alle artikelen van Haaglanden Gifts kunnen worden voorzien van een logo en of een tekst. Of het nu gaat om een promotieartikelen, textiel of een mooi geschenk voor een relatie. We werken met veel plezier de ideeën voor onze klanten uit. In onze sfeervolle showroom ontvangen we iedereen graag om de uitgebreide mogelijkheden te bespreken. Bij ons staan service en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. De persoonlijke aanpak is één van de grote krachten van het bedrijf.” Assortiment Het assortiment van Haaglanden Gifts bestaat uit duizenden verschillende artikelen. Dan kan men bijvoorbeeld denken aan een mooi pakket, catches of een geschenk voor personeelsleden of relaties. Of aan een mooi wijngeschenk. Bij Haaglanden Gifts is alles mogelijk. Vanaf 40 stuks kan men al een pakket op maat maken. “In onze fraaie showroom in skybox 4.18 in

het ADO stadion hebben we een gezellige sfeer gecreëerd,” aldus Pauline. “Dit is een unieke plek om een pakket of een geschenk uit te zoeken. Graag van te voren even bellen voor een afspraak: 070-8200330. We nodigen iedereen uit om bij een kijkje te komen nemen.”

Pauline houdt haar kantoor in de skybox in het ADO Den Haag-stadion.

Website Op de website www.haaglandengifts.nl is meer achtergrondinformatie over het assortiment en het bedrijf te vinden.

Het unieke concept van Geschenkgeven.nl

‘Voor elk moment een passend geschenk’

Door Bart Bakker

Bij Geschenkgeven.nl kan men terecht voor diverse geschenken “Taarten, wijnen, bloemen, kerstpakketten. Ga zo maar door, want ons assortiment is vrijwel oneindig”, aldus Pauline Plug. “Voor elke branche en ieder moment hebben we een passend geschenk. En bestellen is heel eenvoudig! Ga naar onze webshop en kies een bestelling uit. We bezorgen door heel Nederland……!’’ De website www.geschenkgeven.nl geeft een goed beeld van het assortiment. “Mensen kunnen bij ons ook particulier bestellen. Geschenkgeven.nl is er dus niet alleen voor ondernemers, maar ook voor particulieren. We zijn bijzonder trots op dit unieke concept”, zegt Pauline. “Vrijwel geen enkel ander bedrijf in Haaglanden is hier toe in staat. Het geeft ons dan ook veel voldoening om mensen blij en gelukkig te maken met onze dienstverlening, werkwijze en service.

Verjaardagsplanning “Bij Geschenkgeven.nl zorgen we ook voor de planning van de verjaardagen van uw personeel en relaties”, zegt Pauline. “Via Geschenkgeven.nl kunt u uw heel eenvoudig uw jarige werknemers en relaties feliciteren met een mooi geschenk. We houden voor u bij wanneer iemand jarig is en zorgen ervoor dat uw relaties een verjaardagscadeau ontvangen vanuit uw naam. Dit gaan we dan ook voor het hospice Het Vliethuys verzorgen. We doen dit graag, want we hebben veel respect voor alle medewerkers en vrijwilligers die daar werken.’’

“Bij Geschenkgeven.nl zijn vele mogelijkheden om iemand gelukkig te maken of te verrassen”, aldus Pauline. Hospice Het Vliethuys Magazine | 29


Schildersbedrijf Koppe en Van der Weide

‘Vakspecialisten in binnen- en buitenwerk’ Schildersbedrijf Koppe uit Voorburg en Van der Weide uit Voorschoten zijn beiden gespecialiseerd in onderhoud in de Zorg. Voorburger Michael van Lochem voert de directie over de Van der Weide Groep uit Voorschoten. Door de samenwerking tussen Koppe, dat hij drie jaar geleden over nam, met de Van der Weide Groep is er voor de bedrijven een sterke regionale marktpositie ontstaan.

Door Bart Bakker

“Onze meeste opdrachten komen niet alleen van particulieren,’’ vertelt Michael van Lochem. “Ook de gemeente Leidschendam-Voorburg, woningbouwverenigingen, stichtingen, architectenbureaus, schoolgebouwen, Verenigingen van Eigenaren, kantoren, ambassades, Rijksgebouwendienst, ziekenhuizen, universiteiten en makelaarskantoren behoren tot onze opdrachtgevers. Tevens werkt schildersbedrijf Koppe regelmatig samen met diverse aannemers uit Leidschendam-Voorburg. Belangrijk is niet alleen de kwaliteit, maar ook de nazorg en de garanties. Dat is mede de reden dat we in de loop der jaren een vaste orderportefeuille hebben opgebouwd. Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en hebben een ruime ervaring in het schildersvak.” Kortingen Schildersbedrijf Koppe en Van der Weide zijn druk bezig met het plannen, het organiseren en het uitvoeren van het binnenwerk. “Iedereen krijgt nu fikse kortingen op het schilderen, sausen- en behangen in woningen en bedrijfspanden,” zegt directeur Michael van Lochem. “De winterschilder-actie zorgt, bij minimaal drie dagen werk, voor 35 euro korting per man per dag. Aangezien we met vast personeel werken, hanteren we deze korting om voor continuïteit te zorgen,’’ zegt Michael van Lochem. “Zij staan tenslotte het hele jaar voor je klaar en zijn de ambassadeurs van je bedrijf. De winterschilderactie heeft vooral een sociale achtergrond.”

30 | Hospice Het Vliethuys Magazine

Voorjaar Schildersbedrijf Koppe en Van der Weide zijn eveneens al actief met het buitenwerk voor begin volgend jaar. “Er komen veel offerte-aanvragen binnen,” zegt Michael van Lochem. “Ook vanuit de diverse zorginstellingen, waar we overigens ook veel met meerjarenschema’s werken. Strategisch vastgoedonderhoud is onze specialiteit. Kortom, opdrachtgevers de zekerheid bieden dat hun investeringen in vastgoed ook op de langere termijn zeker zijn gesteld.” Meer informatie van beide bedrijven is te vinden op de websites www.svdw.nl en www.koppe-schilders. nl Informatie is ook te verkrijgen via 070369 42 54.

“De winterschilderactie zorgt, bij minimaal drie dagen werk, voor 35 euro per man per dag,” aldus Michael van Lochem.


Florence-manager Jan van Grimbergen:

‘Met z’n allen wordt vakmanschap geleverd’ Jan van Grimbergen is binnen Florence aanspreekbaar voor de dienstverlening die binnen de gemeente LeidschendamVoorburg wordt gegeven. In deze hoedanigheid bezoekt hij regelmatig Het Vliethuys en bekommert hij zich om de verpleegkundigen die namens Florence in het hospice werkzaam zijn.

Door Bart Bakker

“In het hospice wordt 24 uur professionele zorg door Florence verleend,” vervolgt Jan van Grimbergen. ”Ten aanzien van de renovatie hebben we dan ook meegesproken over de inrichting. Het is fijn dat er zo’n mooi gebouw is ontstaan en dat de bewoners hier de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen. Het blijft echter belangrijk dat coördinatoren, vrijwilligers en onze verpleegkundige medewerkers voor de bewoners een toegevoegde waarde zijn. Ook voor de familie en dierbaren die dit indrukwekkende stukje van het leven samen delen en de laatste momenten een goede plek willen geven. Voor hen is het belangrijk dat dit een mooie herinnering blijft.” Dankbaarheid Jan van Grimbergen constateert dat Het Vliethuys fraaie spullen heeft staan. ,,Dit komt vast en zeker voort uit dankbaarheid die mensen hebben voor wat het hospice voor hun dierbaren heeft gedaan,’’ zegt hij. ,,Deze schenkingen zijn ook een bevestiging voor het goede werk dat in het hospice wordt geleverd.’’

Colofon Magazine Hospice Het Vliethuys 2013 Hospice Het Vliethuys Fonteynenburghlaan 5B, 2275 CX Voorburg T 070 34 01 315 Coördinatie: Bakker-communicatie.nl Teksten & Fotografie: Bart Bakker Advertenties: Rien Meijer & Bart Bakker Drukwerk & Vormgeving: Knijnenburg Producties, Rijswijk Met speciale dank aan: Joke Campo, Willy Blonk, Rien Meijer, Paul Francissen en René Knijnenburg.

Niveau In de toekomst hoopt Jan van Grimbergen dat de huidige dienstbaarheid en het niveau van de zorg in Het Vliethuys worden vastgehouden. “In de breedste zin van het woord,’’ stelt hij. ,,Het is namelijk wonderbaarlijk hoe hoog het niveau van zorg is dat de bewoners krijgen. Dit is niet alleen compliment voor de verpleegkundigen van Florence, maar ook voor de coördinatoren en de vrijwilligers. Er wordt echt vakmanschap geleverd. Kortom, er zijn fijne en kwalitatief hoogstaande mensen in het hospice actief. We moeten er op toezien dat dit altijd zo blijft.”

Jan van Grimbergen werkt namens Florence nauw samen met hoofdcoördinator Joke Campo.

Het bestuur en alle medewerkers danken onze sponsoren voor hun steun. Ook dank voor de acties die voor het hospice zijn gehouden. Het Hospice Het Vliethuys Magazine is mede tot stand gekomen door onze adverteerders. Onze dank daarvoor.

Hospice Het Vliethuys Magazine | 31


Keukenkenners Goed advies begint met luisteren.

Het kopen van uw droomkeuken is een investering. Wij begrijpen dit als geen ander. Door onze 30 jaar ervaring in de keukenbranche, mogen wij ons met recht keukenkenners noemen. Wij luisteren naar uw wensen en adviseren bij de keuze van de keuken, maar wij zijn ook in detail betrokken als het om inmeten gaat. Inspiratie opdoen? Bezoek onze site www.vanvlietkeukens.nl

Jan & Ineke

U vindt ons langs de Vliet in Leidschendam-Voorburg

Westvlietweg 95 - Leidschendam (gem. Den Haag)


Hospice Het Vliethuys Magazine