Page 50

nejsilnější figura a jezdec bude skákat do  pravého úhlu? Ne. Jakmile se stanovila pravidla, muselo se podle nich hrát. Rhyme ignoroval Laurelovou a nespouštěl oči ze Sachsové. V  tu chvíli se postoj státní zástupkyně změnil, jemně, ale zře­telně. Rhyme si zpočátku myslel, že se Laurelová bude snažit sama sebe obhajovat, ale pak si uvědomil, že opak je pravdou. Státní zástupkyně přecházela do  orodovacího módu. Jako by právě u  soudu vstala od  stolu obžaloby a  zamířila před poro­ tu – před porotu, kterou se zatím nepodařilo přesvědčit o vině obžalovaného. „Myslím, že spravedlnost spočívá v detailech, Amélie,“ zača­ la. „V  úplných drobnostech. Nestíhám někoho za  znásil­nění proto, že když se na ženách páchá sexuální násilí, stává se spo­ lečnost méně stabilní. Stíhám za  znásilnění proto, že se jeden konkrétní člověk choval způsobem, jímž naplnil skut­ kovou podstatu paragrafu sto třicet, odstavec třicet pět new­yorského trestního zákona. Tohle já dělám. Tohle děláme my všichni.“ Znovu se odmlčela a  dodala: „Prosím, Amélie. Znám vaši minulost. Ráda bych vás měla v týmu.“ Ambice, nebo ideologie? položil si Rhyme otázku a ještě jed­ nou si prohlédl fyziognomický útvar zvaný Nance Laurelová: její vlasy zpevněné tužidlem, její cvalíkovité prsty s nehty beze stopy laku, její malá chodidla ve střízlivých střevících, které si přetírala krycím lakem se stejnou pečlivostí, s jakou si nanášela mejkap na obličej. Stále nedokázal posoudit, jaký motiv ji žene vpřed, ale jedné věci si všiml spolehlivě: až mrazivé absence jakékoliv vášně v jejích černých očích. A Lincoln Rhyme roz­ hodně necítil mrazení často. V nastalém tichu se jeho a Améliiny oči setkaly. Zdálo se, že jeho partnerka vycítila, jak moc by ten případ chtěl vzít. A to nakonec rozhodlo. Přikývla. „Jdu do toho.“ 50

JEFFERY DEAVER

Pokoj smrti  
Pokoj smrti  

Desátý případ Lincolna Rhyma. A Deaver v životní formě.

Advertisement