Page 49

Awlakiho neměl kořeny ve státě New York. Ovšem jestli se mě ptáte, zda si vybírám jen ty případy, které mohu vyhrát, policist­ ko Sachsová, pak odpověď zní ano. Metzgerova obžaloba kvůli atentátu na  známého a  nebezpečného teroristu je pravděpo­ dobně odsouzena k neúspěchu. Stejně jako obžaloba z atentátu na občana jiného státu. Ovšem Morenovo zastřelení dokážu po­rotě prodat. A až se mi podaří usvědčit Metzgera i jeho odstře­ lovače, budu se moci zaměřit i na další případy, které nejsou tak jednoznačné.“ Odmlčela se. „Anebo vláda jednoduše přehod­ notí svou strategii, začne dodržovat ústavu… a upustí od poli­ tiky nájemných vražd.“ Sachsová letmo pohlédla na Rhyma a promluvila k Laurelové a Myersovi: „Když já nevím. Něco mi na tom nesedí.“ „Nesedí?“ zeptala se Laurelová, očividně zmatená tímto vý­razem. „Nevím,“ zopakovala Sachsová a pevně přitom třela dva prs­ ty o sebe, „prostě si nejsem jistá, že tohle je práce pro nás.“ „Pro vás a pro Lincolna?“ ujistila se Laurelová. „Pro kohokoliv z nás. Tohle je politická záležitost, ne trest­ něprávní. Jestli chcete zabránit NZOS v provádění atentátů, je to naprosto v pořádku. Ale neměla by to být spíš věc Kongresu než policie?“ Laurelová adresovala Rhymovi kradmý pohled. Na Amé­ liiných slovech byl rozhodně kus pravdy – pravdy, kterou si neuvědomil ani on sám. Pokud šlo o zákony, pramálo mu zále­ želo na širších otázkách, co je správné a co nesprávné. Stačilo mu, že Albany, Washington nebo newyorská radnice definovaly nějaký trestný čin. Od té chvíle byl jeho úkol prostý: vypátrat člověka, který tento trestný čin spáchal, a  pomoci formulovat jeho obžalobu. Bylo to stejné jako u šachů. Záleželo na tom, že tvůrci této složité deskové hry z nějakého důvodu rozhodli, že dáma bude POKOJ SMRTI

49

Pokoj smrti  

Desátý případ Lincolna Rhyma. A Deaver v životní formě.

Pokoj smrti  

Desátý případ Lincolna Rhyma. A Deaver v životní formě.

Advertisement