Page 46

neznámá: ‚Desátého. Desátého května?‘ Moreno: ‚Ano, v po­led­ ne, když zaměstnanci odcházejí na oběd.‘ Druhá strana: ‚A jak je tam tentononc… dostaneme?‘ Moreno: ‚V  náklaďácích.‘ Ná­sledoval kus nezřetelného rozhovoru a  pak znovu Moreno: ‚A  to je jen začátek. Mám v  plánu ještě mnoho podobných vzkazů.‘“ Vložila přepis zpátky do kufříku. „Takže ta firma – American Petroleum Drilling and Refining neboli APDR – má na Floridě nebo v  bezprostředním okolí dva objekty: v  Miami sídlí její ústředí pro jihovýchod Spojených států a  kousek od  pobřeží stojí jejich ropná plošina. Ta plošina to být nemůže, protože se Moreno zmínil o náklaďácích. A tak si lidé z NZOS byli jistí, že cílem se má stát ústředí firmy na Brickell Avenue. Zpravodajští analytici současně s tím zjistili, že firmy napo­ jené na Morena dopravovaly minulý týden na Bahamy motoro­ vou naftu, hnojivo a nitrometan.“ Tři oblíbené složky pro výrobu improvizovaných bomb. Tytéž látky kdysi srovnaly se zemí federální budovu v Oklahoma City. Také tehdy je hlavní pachatel nechal přivézt v nákladních autech. Laurelová mluvila dál: „Metzger se zjevně domníval, že po­kud bude Moreno zabit dříve, než se bombu podaří propa­ šovat do  Spojených států, jeho pohůnci už nebudou v  plánu pokračovat. Zastřelili ho den před plánovaným incidentem v Miami. Devátého května.“ Ať už člověk podporoval státem posvěcené atentáty nebo ne, zatím to vypadalo tak, že Metzgerovo rozhodnutí zachránilo řadu životů. Rhyme to chtěl před Laurelovou zmínit, ale státní zástup­ kyně ho předběhla: „Jenže Moreno nemluvil o  útoku. Mluvil o pokojném protestu. Desátého května v pravé poledne se před 46

JEFFERY DEAVER

Pokoj smrti  

Desátý případ Lincolna Rhyma. A Deaver v životní formě.

Advertisement