Page 7

láskou a rozmetalo snový svět jejího kacířského manžela jako smrtonosná žhnoucí hvězda, která se ohnivým obloukem řítí noční oblohou. Dodnes vidím nevinné oči zářící v  Tutanchamonově vyrovnané, poklidné a chlapecky půvabné tváři, cítím jejich zvědavý pohled. Připomínal zakletého koloucha, jenž nehybně sleduje, jak se k němu stahuje smečka ctižádostivých hyen. Její jméno už padlo, nemohu si je tedy déle odpírat, třebas dnes její duše nepřichází sama, přivádí s sebou svou dceru Anchesenamon. Každá se zdá jiná, já však vroucně miloval obě. Nefertitina pleť mívala zlatavý odstín, ve tváři jí jasně zářily modré zorničky, půvabné rysy rámovala bohatá a nespoutaná rusá hříva. Zjevuje se mi v mnoha podobách. Někdy mě škádlí a  svádí jako zlomyslná uličnice, jindy ke mně důstojně kráčí coby vtělení královského majestátu, zlehka přitom zaklání hlavu korunovanou nezaměnitelným modrým diadémem a zpytavě mhouří oči. Za jejími zády se krade mladší Anchesenamon, podobna zrádným mokřadům, jejichž svůdně zelený travnatý porost vlákal do záhuby duši nejednoho statečného bojovníka! Ani stařecké neduhy mi nedaly zapomenout na její oválnou smyslnou tvář, pronikavé zorničky, ústa jako stvořená pro líbání. Stačí pomyslet na princeznino žensky oblé tělo a pocítím záchvěv vzrušení, srdce se mi nebezpečně rozbuší. Kéž bych směl znovu laskat onu hebkou kůži, vzít její tvář do dlaní, líbat její plné rty! Nyní se duchové minulosti dostavili v plném počtu, nikdo neschází, mohu tedy začít. Chápu se rákosového pera a kladu si zásadní otázku. Kde nejlépe navázat? Jak začít znovu? Můj život připomíná bojiště – v oblacích zvířeného prachu rachotí kola válečných vozů, koně se vzpínají, cválají do útoku, armády se stráží, vojáci bez milosti zabíjejí. Náhle se však mlha zvedá, ve slunečních paprscích se chvějivě třpytí zlato, stříbro i elektron. Slyším hvízdání napínaných postrojů, zpěv polnice, lidské volání i křik, řinčení zbraní. Dusání nestvůrných chodidel napovídá, že sám bůh války zatoužil po čerstvé krvi. Výprava do vlastní minulosti vždy připomíná cestu bojištěm. Kde tedy začít? Válečná řež 19

Čas hyeny  

Historická řada

Čas hyeny  

Historická řada

Advertisement