Page 6

nakonec se vyšvihl na místo vládce vlastního podsvětního království, pochmurné říše Amduat. Můj nepokojný vnitřní zrak již ale míří vstříc dalšímu příchozímu, je jím Sobkův dokonalý protiklad, uhlazený dvořan Huj. V jeho moudré vrásčité tváři vyniká špičatá brada a hlouběji posazené oči, štíhlé tělo halí netknutá říza, na hlavě trůní zkadeřená paruka, prsty, paže i šíje se lesknou vkusnými zlatými šperky, odznaky mimořádného postavení. Huj, řečený Velkolepý, zastával hodnost představeného Domu vyslanců a  nic mu neleželo na srdci tolik jako vzestup egyptské moci a  slávy. Coby mistr zahraniční diplomacie také dokázal nemožné – srdce našich odvěkých nepřátel se bázlivě chvěla jen při vyslovení jména Obou zemí. Do vzpomínek se mi vetřel též velekněz Merire, na rtech modlitbu, v  očích výsměch. Nenechte se oklamat jeho svatouškovskou tváří, kulatou a  hladkou jako oblázek, ani zdvořilým vystupováním nebo úslužným pohledem! Merire patřil k  nejnebezpečnějším lidem, které jsem kdy poznal. Hle, za ním se plouží ustaraný tajnůstkář menšího vzrůstu, poznávám v něm lékaře Pencua. Tvář má úzkou, ramena nahrbená, oči úzkostné, rty neustále pootevřené. Ó ano, mou minulost zalidňují přepočetné zástupy. Stěny mé pracovny opět procházejí náhlou proměnou, zničehonic připomínají trůnní síň chetitského královského paláce. Zatímco upíjím vína, moje duše putuje k Západnímu obzoru, na Nivy blažených však vstoupit nesmí – vznáší se mimo čas a prostor, na tajuplných místech mezi nebem a zemí. Pátrám v temných zákoutích svého starého srdce, vyhlížím jej v řadách těch, které jsem kdysi miloval, bojoval s nimi, zradil je nebo je zabil. Kráčí po jejich boku, přesto se drží trochu stranou, podoben vzdálenému plamínku lampy za temné noci. Samozřejmě mluvím o  božském dítku, o  požehnaném chlapci, o  zlatém králi a  miláčku bohů Tutanchamonovi. Achnatonova syna povila mitannská princezna Kija, jediná úctyhodná soupeřka krásné Nefertiti. Stalo se, uniklo mi její jméno, nemohu je vzít zpět. Nefertiti, Kráska, přichází! Nikdy jsem nepochopil, proč narození jednoho dítěte způsobilo tolik zla. Vždyť otřáslo Nefertitinou 18

Čas hyeny  

Historická řada

Čas hyeny  

Historická řada

Advertisement