Page 1

Vážení přátelé, zveme vás na:

BESEDU O PROJEKTU 14|15 BAŤŮV INSTITUT Pondělí 8. 10. 2012 v 17.00 hodin Baťův mrakodrap (sídlo Zlínského kraje), 2. etáž – Expozice 21

Diskutovat s vámi budou:

Libor LUKÁŠ, statutární náměstek hejtmana a šéf řídícího výboru projektu Radim HANKE, akademický sochař David VALŮŠEK, ředitel Státního okresního archivu Zlín ředitelé Krajské galerie výtvarného umění, Krajské knihovny Františka Bartoše a Muzea jihovýchodní Moravy, kurátoři expozic ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU a další

Beseda o projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT  

Pondělí 8. 10. 2012 v 17.00 hodin Baťův mrakodrap (sídlo Zlínského kraje), 2. etáž – Expozice 21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you