Page 1

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a Dům seniorů ve Zlíně Vás srdečně zvou ou na pořad

Jaroslav Vrchlický a Maurice Ravel Pásmo veršů a hudby ke 100. výročí ýročí úmrtí básníka Jaroslava Vrchlického a 75. 7 výročí úmrtítí hudebního skladatele Maurice Ravela. Připravily a účinkují Ludmila Pelechová a Marcela Pikhartová.

Středa 12. září 2012 v 17 hodin / / sálek hudebního oddělení knihovny

Jaroslav Vrchlický a Maurice Ravel  
Jaroslav Vrchlický a Maurice Ravel  

Pozvánka na akci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.