Page 1

březen 3/2012

MAGAZÍN


MVK

Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín tel.: 575 755 141 mobil: 720 449 454 email: mvk@mvk.cz http://www.mvk.cz http://www.facebook. com/mvk.vsetin

Informační centrum Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín tel.: 575 755 111 ic.vsetin@mvk.cz http://vsetin.mic.cz http://www.facebook. com/ic.vsetin

knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí - pátek 10:00 - 18:00 středa 08:00 - 18:00 sobota 09:00 - 12:00 Informační centrum + půjčovna 2. patro

městské pobočky Luh, Rokytnice, Trávníky pondělí, středa 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úterý, pátek 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00 čtvrtek, sobota zavřeno


ÚVODNÍK

dvou měsíců Vsetín navštíví nevídaný počet významných osobností kulturního, zejména literárního života. Můžete se těšit na setkání s Jiřím Dědečkem, Radkou Denemarkovou, Antonínem Bajajou, Kateřinou Tučkovou, Markétou Pilátovou a dalšími.

Březen – první jarní měsíc - je odedávna spojován s knihami, s literaturou: Březen – měsíc knihy, nyní Březen - měsíc čtenářů. Hlavním tématem je čtení, čtenářství, knihy – ať už ty klasické nebo stále více se prosazující elektronické, literatura. Knihovny pořádají řadu akcí, "KROMě TRADIčNíCH BESED VáS čEKá CELý a ani vsetínská knihovna není výjimkou. TýDEN čTENí, číST SE BUDE TéMěř VšUDE... Kromě tradičních besed vás čeká TěšíME SE I NA LITERáRNí FESTIVAL" celý „týden čtení“ Program Literárního jara – a číst se bude téměř všude: Ve školách, najdete dále ve zpravodaji v nemocnici, v domovech pro seniory a také na speciálních a samozřejmě také ve všech odděleních webových stránkách knihovny – pro děti i dospělé. www.literarnifestival.cz Přijměte tedy naše srdečné pozvání, a nechte se a také na www.mvk.cz. čteným slovem unášet do říše fantazie…. V měsíci březnu proběhne také již třetí ročník Krásné jaro s krásnou „Literárního jara ve Vsetíně“, festivalu knihou literatury, na jehož přípravě spolupracujeme s Masarykovým gymnáziem Vsetín. Festival přeje začíná 1. března Poetickým pásmem z veršů Jiřího Žáčka a dalších českých básníků Helena Gajdušková a pokračuje až do začátku května. Během těchto


PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO Pravidelně Vám doporučujeme knihy, které jsme četli, a které nás zaujaly. Nechte se zlákat některými z našich tipů. Dnes doporučuje Helena gajduškovÁ a Helena macurovÁ. VíCE RECENZí NAJDETE NA WEBOVýCH STRáNKáCH KNIHOVNY v rubrice "čteme a doporučujeme".

mika Waltari František lízna Čtyři zÁpady slunce Pouť za sv. Kateřinou Sienskou Při četbě některých knih mi občas přijde na mysl otázka, týkající se autora knihy. Co prožíval, když knihu psal? Jak se psaní knihy odrazilo na jeho životě? A jak se jeho život odrazil v knize - jestli vůbec? Zajímavou odpověď jsem dostala při četbě knihy Čtyři západy slunce od Mika Waltariho. Nejsem jistě sama, kdo má rád knihu Egypťan Sinuhet od tohoto finského spisovatele (vždyť se v loňské anketě nejčtenějších knih Kniha mého srdce tato kniha objevila mezi prvními 10!). A tak jsem si s chutí přečetla „román o románu", jak je kniha Čtyři západy slunce označována. Kniha je to laskavá a úsměvná. Waltari ji psal právě v době, kdy byl zaujat tvorbou Sinuheta a jde o odpočinkový text. Je však psána podobným stylem a jazykem jako Sinuhet, což má zvláštní kouzlo ...

Pouť za sv. Kateřinou Sienskou je jedním ze čtyř poutnických deníků katolického kněze - jezuity, který prošel jako poutník pěšky napříč Evropou od východu na západ a z Čech až do Itálie. Sám však prohlašuje, že putování, resp. chůzi, nemá nijak zvlášť v lásce. Pouť bere jako osobní oběť, ústupek, odklon od pohodlí běžného života. Jeho deníky se vyznačují specifickým způsobem vyjadřování o událostech každého dne cesty. Vždy jsou uvedeny údaje o náročnosti a délce trasy, stejně jako o místě, z něhož vyšel, a místě, kam dorazil, a o osobě, za niž se v daný den modlil. Kniha je výborným řešením pro všechny, kdo chtějí putovat, aniž by se vydali na cestu, umožňuje poznání cizích zemí, míst, měst, vesnic, jimiž poutník prochází, všímá si různých detailů, komentuje ...

DOPORUČUJE helena gajduškovÁ DOPORUČUJE Helena macurovÁ


NOVÉ KNIHY

Pokud není kniha dostupná v půjčovně, můžete si ji snadno zarezervovat.

Ariana FranklinovÁ jaroslav mareš Labyrintem smrti šepot buše Vykladačka smrti se stala bestsellerem, a tak neudivuje, že se objevuje další detektivní příběh s hlavní hrdinkou Adélií. Dokázala rozřešit hrůzný případ vraždění dětí, a tak jí král Jindřich II. zabránil vrátit se zpět na Sicílii, neboť si chce ponechat mimořádně schopnou vyšetřovatelku ve svých službách. Adélie znovu dostává příležitost prokázat svůj neobyčejný talent. Je totiž otrávena králova milenka Rosamunda. Hlavní podezření padá na královnu Eleonoru Akvitánskou. Adélie je povolána biskupem Rowleyem, aby se pokusila prokázat královninu nevinu.

Africké večery jsou plné tajemství. Skrývá se v nich strach z neznáma, neklid, rozechvění. Mezi prodlužujícími se stíny a posledními paprsky zapadajícího slunce zní tichý šepot, s postupujícím přítmím čím dál srozumitelnější. Hovoří nejen o událostech právě uplynulého dne, ale ožívají v něm i dávno zapomenuté příběhy.

karel pacner osudové okamžiky xx. století V populárně naučné knize renomovaného autora tohoto žánru, dlouholetého spolupracovníka MF Dnes, Karla Pacnera, jsou popsány klíčové události, které ve světových dějinách minulého století znamenaly výrazné změny: od vzniku chorobné ideologie komunismu, přes totalitní režimy a celosvětové konflikty až po pád železné opony. V publikaci nechybí ani obsáhlý jmenný rejstřík.


březen měsíc čtenÁřů aneb sladký život s knihovnou

V březnu se dostává (stejně však jako i v jiných měsících) do našeho zájmu čtenář a čtení ve všech jeho formách. Chceme nabídnout našim čtenářům a dalším návštěvníkům kontakt s autory a jejich díly. Akce zaměřené nejen na čtení proběhnou v hlavní budově Masarykovy veřejné knihovny na Dolním náměstí a na dětských půjčovnách Luh, Rokytnice, Trávníky. Četbu shledáváme jako společensky velmi významnou a pomáháme posílit její prestiž. Zároveň vám rádi představíme vsetínskou knihovnu, informační centrum a všechny služby a vymoženosti, které našim uživatelkám a uživatelům nabízíme. I letos se zapojíme do oceňování nejvěrnějšího čtenáře a vybereme „Čtenáře roku“. Líbí se nám, když společně s vámi i dalšími organizacemi podpoříme četbu a čtenářství. V týdnu od 5.3. do 11.3. se zapojíme do akce Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“.


Bude se číst pro děti i pro veřejnost, budou číst politikové - zástupci města i knihovníci, dokonce i v angličtině. Významnou akcí března je i soutěž BIBLIOWEB 2012 o nejlepší webové stránky knihoven. Uvítáme, když nám dáte vědět, co můžeme změnit – prostředí, fondy, služby, sebe... Mediální kampaní o sobě dáme vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!! Akce v celé republice probíhají za podpory SKIP (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků) a SKANSKA.

LiterÁrní jaro V KNIHOVNĚ I letos bude vsetínské jaro patřit literatuře. Postará se o to již třetí ročník festivalu Literární jaro ve Vsetíně, který organizuje Nadace Masarykova gymnázia a Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Festival začne v knihovně ve čtvrtek 1. března a zahájí ho vernisáž výtvarných prací žáků vsetínských škol, na kterou naváže pásmo zhudebněných veršů Jiřího Žáčka, Jana Skácela, Jaroslava Seiferta v podání pěveckého sboru Hekal. Vsetínští studenti i veřejnost se pak během jarních měsíců mohou těšit na celou plejádu autorů a literárních osobností, jako je například profesor Martin Hilský (překladatel Shakespeara), Michael Londesborough (britský vědec), Jiří Grygar (astrofyzik), spisovatelé Radka Denemarková, Kateřina Tučková, Markéta Pilátová, Lenka Poláková, Jana Lorencová, Antonín Bajaja, Břetislav Rychlík, hudebník Michal Horáček a další. Programy budou probíhat ve společenském sále knihovny, v aule Masarykova gymnázia a v kině Vatra. Záštitu nad Literárním jarem ve Vsetíně 2012 převzal písničkář a básník Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodnío PEN klubu. Mediálním partnerem je TV Beskyd. Bližší inforamce najdete na: www.literarnifestival.cz; www.mvk.cz.; www.mgvsetin.cz


OSOBNOST MĚSÍCE josef hapka Josef Hapka se narodil v Podolí nedaleko Valašského Meziříčí, kam taky chodil do měšťanské školy a do učení na malíře pokojů a kde rovněž strávil poslední chvíle svého života. Vesnický původ Josefa Hapky, posílený rovněž působením jeho soukromého olomouckého učitele Františka Hoplíčka, měl po celý život silný vliv na jeho výtvarnou tvorbu, ve které převládaly klasické konzervativní hodnoty. Studium v Praze na Akademii výtvarných umění v ateliéru figurální malby Jakuba Obrovského započal roku 1938 již jako zralý muž. Jedním z jeho učitelů byl i významný krajinář Vlastimil Rada. Kvůli válce musel studium přerušit a absolvoval až roku 1946. V průběhu války však i nadále pokračovala jeho umělecká činnost, kterou prezentoval na řadě výstav, např. na Zlínských salonech mladých, na výstavách hodonínského SVUMu, nebo na Prombergerově salonu v Olomouci. Roku 1941 měl i první samostatnou výstavu ve Valašském Meziříčí. Ačkoli bydlel velkou část života v Praze, do rodného Valašska se vracel nejen při návštěvách, ale především ve svém díle. Krajina jeho dětství, ale i krajina okolí Prahy a známé postavy a figurky, se kterými se setkával, byly nejčastějšími náměty jeho tvorby, ve které dokázal mistrně vystihnout atmosféru místa. Výstava jeho obrazů je k vidění do 15. dubna 2012 na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Zdroje: MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 84. ISBN 80-7218-646-3. MIKULAŠTÍK, Tomáš. Básník barev Josef Hapka. Valašsko: vlastivědná revue. 2002/1, s. 24-28.

akademický malíř * 12. 3. 1912 valašské meziříčí † 3. 7. 1987 valašské meziříčí


AKCE, BESEDY A SEMINářE ZAHÁJENÍ FESTIVALU LITERÁRNÍ JARO VE VSETÍNĚ čtvrtek 1. března, 18:00 hodin, společenský sál knihovny pásmo zhudebněných veršů Jiřího Žáčka a dalších českých básníků v podání pěveckého sboru Masarykova gymnázia Hekal v 17:00 hod. předchází vernisáž výstavy ilustrací žáků a studentů vsetínských škol ŠETRNÁ OCHRANA OVOCNÝCH DŘEVIN pondělí 5. března, 15:30 hodin, společenský sál knihovny Ing. Vladimír Šafarčík CSc. se podělí o cenné rady z oblasti ochrany a výživy rostlin. Beseda bude doplněna představením výrobků pro zahrádkáře firmy AgroBio Opava. Akce probíhá v partnerství s Českým zahrádkářským svazem o.s. MOŽNOSTI GENEALOGICKÝCH VÝZKUMŮ čtvrtek 8. března, 18:00 hodin, společenský sál knihovny máte zájem o své rodové kořeny? Chcete začít s přípravou rodokmenu? Můžete použít on-line archivy ČR. David Valůšek názorně předvede, jaké možnosti se vám otevírají při zkoumání historických pramenů, aniž byste museli navštěvovat archivy TRAMPOVÁNÍ NA NOVÉM ZÉLANDU čtvrtek 15. března, 18:00 hodin, společenský sál knihovny země snů očima Aleny a Zdenka Michutových


MOZKOCVIČNA aneb DÁ SE PAMĚŤ TRÉNOVAT? čtvrtek 15. března, 16:00 hodin, společenský sál knihovny beseda o trénování paměti v rámci Národního týdne trénování paměti informace také na www.trenovanipameti.cz KAPLANSTVÍ - DUCHOVNÍ SLUŽBA VE VEŘEJNÝCH INSTITUCÍCH čtvrtek 22. března, 18:00 hodin, společenský sál knihovny beseda s Michaelem Martinkem VEČER S RADKOU DENEMARKOVOU čtvrtek 29. března, 18:00 hodin, společenský sál knihovny setkání s úspěšnou českou prozaičkou, esejistkou, překladatelkou a dramatičkou. Její dílo získalo řadu cen (mj. Magnesia Litera). Večerem doplněným autorským čtením provází Pavel Kotrla "Festival Literární jaro ve Vsetíně" SLOVENSKÁ LITERATURA pátek 30. března, 10:00 hodin, společenský sál knihovny slovenskou literaturu přijedou do vsetínské knihovny prezentovat slovenští autoři Peter Mišák, Ondrej Nagaj a Igor Válek akce je přístupná veřejnosti zdarma "Festival Literární jaro ve Vsetíně" účast slovenských autorů je zajištěna díky spolufinancování EU z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty v rámci projektu Rozmanitost nás spojuje


VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V) kurz ETIKA od 1.2. do 11.4. v době od 9.00 do 11.00 hod., společenský sál - 4. patro Kontaktní osoba – podrobné informace: Mgr. Kateřina Janošková, tel.: 575 755 136

TÝDEN ČTENÍ aneb ČTENÍ SLUŠǏ KAŽDÉMU "Březen měsíc čtenářů" Netradiční čtení v knihovně se žáky ZUŠ Vsetín a ZŠ Rokytnice Vsetín 5. března, 16:00 hod., K klub Vsetínské osobnosti čtou pro vsetínské děti 6. března, dětské knihovny: Trávníky 8:00 hod. Luh 9:00 hod. Rokytnice 10:00 hod. Komponovaný program pěveckého sboru Masarykova gymnázia Vsetín pod vedením PaedDr. H. Kaločové 6. března, 15:00 hod., zvuková knihovna Trávníky Čteme společně tentokrát s Karlem Čapkem aneb Čtení se vsetínskými osobnostmi na pokračování 7. března, 10:00 hod., K klub Společné čtení v Charitě Vsetín - Jarní čtení 8. března, 9:00 - 11:00 hod., Charita Vsetín Netradiční čtení v anglickém jazyce v podání rodilé mluvčí 9. března, 10:00 hod., K klub Čtení v nemocnici ve Vsetíně - celý týden


Použité obrázky: darkbutterfly6, RacCoon, Ananasb, trutruche, leilawashere-d36icr1

© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN BřEZEN 2012

Březnový zpravodaj  

aktuality, akce, doporučení z knihovny